صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > بازداشت كامران درتسلسل پرادوكس هستی و نيستی حلقه بيمار حامدكرزی

بازداشت كامران درتسلسل پرادوكس هستی و نيستی حلقه بيمار حامدكرزی

احمد بصيربيگزاد
جمعه 13 جولای 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بازداشت مديرمسول سايت وزين كابل پرس توسط امنيت ملي افغانستان اين گمان را تقويت ميكند كه دولت بيمار حامدكرزي؛ از بيداري و آگاهي جامعه بشدت ترس دارد. بيداري ازافشاي چور و چپاول بيت المال، بيداري ازسرقت دارايهاي مردم ستم كشيده افغانستان توسط حلقه محوري رييس جمهور؛ آگاهي از جان گرفتن دوباره جريان ارتجاع وواپسگرا ي سلطه طلب و تماميت خواه وبلآخره ه ترس از بيداري مردم ازحيات دوباره طالبان از آستين حامدكرزي با محوريت فاروق وردك است .

بازداشت كامران ميرهزاراين نوسنده بيداردل كه يك تنه توانست مطبوعات مريض و بيمار افغانستان را جان تازه ببخشد در نتيجه بيباكي و رسالت مندي اين روزنامه نگار جوان افغان قابل تحليل است. اوبا تلاش شبانه روزي خود توانست مردم به خواب رفته كشورش راازآنچه برسر آنها تحت عنوانين دموكراسي،مردمسالاري وحكومت مردمي،ميرود آگاه ساخته و چهره هاي خايين و عوامل بيگانه گان را افشا سازد. بازداشت اين روزنامه نگار متعهد؛ اين واقعيت رابرملا مي سازد كه كامران به خيلي از واقعيتهاي پنهان در چهارچوب حلقه بيمار و مريض ... پی برده و دست به افشاگري خواهدزد .اما غافل از اينكه كامران مكتب نوين و پويايي را در عرصه ژورناليزم افغانستان بنيان گزاري كرده است كه با دستگيري او نمي توان ازرشد و توسعه روز افزون آن جلوگيري كرد. با بازداشت كامران ميرهزار هزاران كامران ديگر راهش را ادامه خواهند داد و به افشاگريهاي مستند؛ مردم مظلوم افغانستان را آگاه خواهند ساخت. ديگر زمان آن گذشته است كه يك جريان واپسگراو سلطه طلب؛ تحت عنواين مصالح ملي و وحدت ملي كه يك شعاربيش نيست ؛كشوررابه سمت وسويي جريان عقب گرا سوق دهد.

مطبوعات(چه رسانه هاي داخلي وچه خارجي)در افغانستان يا پيشه تجارتي بخودگرفته وياازجناحهاي خاصي جانبداري ميكنند. راديوهاي به اصطلاح بيطرف بطوربسيارناشيانه از طيف خاصي حمايت کرده و كاملادراختياررشد و تقويت تك قومي حركت ميكنند. هرچند كه شعارشان مبارزه با تعصبات قومي،مذهبي،سمتي وزباني است ولي درعمل تعصبات قومي وزباني را دامن ميزنند. چگونه ميشود مديرمسول سايت تخصصي وبي طرف كابل پرس را بدون كدام دليل و مدركي بازداشت ميكنند. ولي برخي راديوهاي به اصطلاح بين الملي را كه فقط در اختيار افغان مليتيهاي سلطه طلب و واپسگرا قرار دارندهيچ كاري ندارند؟

كامران ميرهزار با ايجاد سايت وزين كابل پرس در افغانستان به فرهنگ سازي و مطبوعات زنده و پويا كمك ميكند وبصورت بسيارتخصصي وحرفه اي فرهنگ نقد انتقاد پذيري را رشد ميدهد، اورا كه وابسته به حلقات مريض و بيمار دولت پوشالي حامدكرزي نيست ،بازداشت ميكنند اما برخي نشريات و رسانه هاي كه مستقيما در اختيار حلقات اطلاعاتي و جاسوسي كشورهاي بيگانه هستند را تقويت و حمايت ميكنند.

كشوريكه وزارت اطلاعات وفرهنگ اودر اختيار حلقه خاص با انديشه هاي ساطه خواهي و تماميت خواهي قرار دارد انتظاربيشتر از اين نميرود . بايد به تصفيه مغزهاي بيداردل بپردازد. يك روزنجيب روشن را تحت عنوان مصالح ملي از پا در آورد وروزي ديگرعرصه را بر رزاق مامون تنگ كند تابتواند ميدان رابراي عومل بيگانه و نيروهاي پوشالي افغان مليتيهابا انديشه سلطه تك قومي در گستره پشتونيزم افراطي باز نگهدارند.اين كشوربايد كامران ميرهزار را به زندان اندازند تا جامعه همچنان از نيات شوم و پليد حلقات مريض وبيمار حامدكرزي ؛ بي خبر بماند.
دركشورديوهاي سفيد با انديشه هاي سياه (افغانستان)ديگر جاي براي كامرانها ،مامونها ونجبيها نميتواند باشد زيرا اينها جامعه را ازحالت خوابيدگي به بيداري سوق ميدهند چيزيكه اين هيولا هاي هزارسررابشدت نگران كرده است .همه اين بازداشتها و تصفيه ها دقيقا در راستايي انديشه انحطاطي يك حلقه بيمار و تماميت خواه قابل تحليل است .حلقه اي كه در عرصه قلم ومنطق تاب مقابله با منطق كامرانها را ندارد و ناگزيرازفرهنگ سوته كه فرهنگ ايلي آنها به شمار ميرود به تصفيه مغزها ميپردازند.

طی اين پنج سال كه فضا براي نفس كشيدن چهره هاي بيدار وطن فراهم گرديد،مطبوعات نيز درآستانه يگ دگرگوني به سمت مثبت و پويايي قرار گرفته و جامعه مظلوم وستم كشيده افغانستان آهسته آهسته به سمت جامعه تكثرگرا حركت ميكند كه لازمه جامعه دموكراسي با انديشه هاي انساني ميباشد .حالا چه حلقات بيمار بخواهد و چه نخواهد اين روند همچنان ادامه يافته و راه كامرانها پر رهرو خواهد بود.ديگر پارادوكس هستي ونيستي به زباله دان تاريخ سپرده شده است نميشود با منطق هستي ونيستي جلو رشد فرهنگ پوياي فارسي با تمدن كهن آن را سد كرد.
جامعه بيدار شده است .ميداند و ميفهمد كه چه حلقاتي با چه محوريتي ميخواهند جلورشد و انكشافي استعدادهاي شكوفاي وطن راسد ميكنند و پشت سر اين حلقات ؛ نهادهاو سازمانهاي اطلاعاتي پاكستاني قرار دارند؟ مجبورساختن نجيب روشن رييس راديو وتلويزون ملي به استعفاء، مجبورساختن رزاق مامون اين روزنامه نگار متعهد به استعفا از تلويزون طلوع وراديو آزادي و بازداشت كامران ميرهزار وبازداشتهاي مشابه ديگر دقيقا با اشاره سازمانها و نهادهاي خارجي ومشوره حلقات بيمار و واپسگراي درون خانداني رييس جمهور صورت گرفته است. هرچند اين اقدامها به هدف سركوب جريان روشنفكري و روشنگري صورت گرفته است اما مطمنا نتيجه عكس خواهد داد آنگونه كه تا كنون داده است هرچه عرصه را براي جريان روشنفكري تنگ تر نمايند؛اين جران شكوفاترو پررونق تر خواهدشد.

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاین :

فرياد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بیگزاد لعنت بر تو

  اول که تو باید از آنانی یاد کنی که رضایی، سانگه، خانم ذکی و صدها روشنفکر افغان را نه بین سالهای 92-96 وقتی خائین ملی مسعود تکیه بر مسند قدرت در کابل داشت، ولی در روزهای کنونی به قتل رسانده و یا به مرگ تهدید شان کرده است. آنها نه مربوط به وزارت اطلاعات و کلتور هستند و نه جز حکومت کرزی بلکه مربوط به سادیست های باند ربانی - مسعود میباشند که هیچ آزادی را نمیخواهند اجازه بدهند.

  آنها کسانی هستند که ملالی جویا را میخواهند به سکوت وادار کنند و کامران میر هزار را فقط در صورتی قبول دارند که مانند مامون دلقک به ساز شورای دزدان( نظار) برقصد.

  دوم یگانه منظور تو ابلیس از این افغان ملت گفتن ها اینست تا جنایات را که خائین ملی مسعود ، فهیم، ربانی و دیگر دزدان شورای نظار مرتکب شده اند زیر خاک کرده و تمام گناه را بر گردن طالب و افغان ملت و کرزی و فاشیسم پشتون بیندازید.

  شما شاید روزی بگویید که جنایات خائین ملی مسعود و ربانی بین سالهای 92-96 هم به خاطری افغان ملت بود و زلزله های بدخشان هم به خاطر افغان ملت به وقوع پیوست !

 • آقای بصير

  شما چرا از افغان ملت ترس داريد؟ ايشان هم مانند تنظيمهای وحدت و جميعت و ۸۵ حزب دگر حق دارند که حزب خود را داشته باشند.

  باورکنيد که من نه فهميدم که شماازکدام نگاه اقاي مامون را متعهد و چطور و چنان ميگوييد:

  متعهد به ربانی و مسعود ؟

  متعهد به قانونی و ظابط صالح؟

  متعهد به ضديت با پشتونها؟

  متعهد به چپ خود را گرفتن در مورد قتل عام افشار؟

  بالاخره متعهد به ارتجاع؟

  هدف من دفاع از افغان ملت نیست ولی شما برای کوبيدن افغان ملت از يک انسان مرتجع استفاده کرده او را مترقی معرفی ميکنيد.

  اميدوارم که بر طرز تفکر تان تجديد نظر کنيد.

 • mr basir.
  dont try to put the snow of your roof on the others.
  allah bala da gardane mullah. afghan milats are the best educated people of afghanistan.and afghan is the name of all ethnic groups it is a nice political party name
  mamon is number one PALAW KHOOR
  bye

 • as l sawal eenast ke safir afghan da amreeka jenab e tyeb jawed yak million dollar ra che karda ast? beeyaed een sawal ra awal jawab bedehd?

 • عزيزان هموطن من!
  آيا ازين نميهراسيد كه همه شما به طبل دلاكان بيمايه روزگار رقصيده باشيد؟
  من اميدوارم روزي برسد كه همه متوجه شوند كه : نه افغان ملت حزب مدافع حق پشتونان است و نه مامون وامثال او منجي فارسي زبان و يا هم كسان ديگري كه ازنظر نسب هزاره به دنيا آمده اند دلسوز و خدمت گذار هزارگان. فعلأ بدبختي مردم ما اينست كه مفسد ترين انسان نما ها دررأس كارهاي كلان كشور قرار گرفته اند كه مانند كودك جز به شيريني دهن خود به چيزي ديگر نمي انديشند.
  فاروق وردك ٍننگ ٍاحديٍٍ ٍ احمد زي و غيره به همان اندازه ميان خالي ودون مشرب اند كه جناب فهيم اسپ پرست ٍ قانوني ٍ كرزي وديگران...
  اميدوارم كه روزي سري از گريباني بيرون بيايد كه به لباسهايش بيارزد و بدون اينكه بعنوان يك پشتون يا تاجك وهزاره وازبك عمل كند بيشتر انساني عمل نمايد كه همه ازآن بهره گرفته و حد اقل بتوانيم خود را صاحب كشوري كه مرزهاي معلومي دارد بناميم. و ازهويتي نمايندگي نمائيم كه مايه افتخارمان باشد نه حاصل قرنها فرهنگ ستيزي و حيوان محوري. بياييد با هم بگوئيم كه قبل از هز چيز ديگر ما همه انسانيم و از خود بپرسيم كه آيا رفتار ما شايسته شأن يك انسان است يا نه؟ ...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس