صفحه نخست > خبر و گزارش > تظاهرات علیه نژادپرستی در ایتالیا

تظاهرات علیه نژادپرستی در ایتالیا

بصیر آهنگ
جمعه 16 اكتبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روز شنبه 17 اکتوبرشهرروم پایتخت ایتالیا شاهد بزرگترین تظاهرات ضد راسیزم و نژاد پرستی خواهد بود. برگزارکننده گان این گردهمایی هدف ازاین تظاهرات را حمایت ازحقوق مهاجرین اعلام نموده ومیگویند که این حرکت دربیست سال اخیربی سابقه ترین حرکت ملی علیه نژاد پرستی دراین کشورخواهد بود. گفته میشود این تظاهرات که ملیونها نفرازسراسرایتالیا درآن شرکت خواهند کرد، ازطرف 450 موسسه حقوق بشری بطور مستقیم حمایت شده وهمه ی رسانه های آزاد ایتالیا درآن شرکت خواهند داشت. محل اجرای این تظاهرات میدان جمهوری درمرکزشهرروم پایتخت ایتالیا خواهد بود. خانمALESSANRA SCIURBAسخنگوی موسسه حقوق بشربرای همه درشهرونیزبه خبرنگاران گفت : با گذشت 65 سال ازسقوط فاشیزم که همانا یک لکه ننگ را برای مردم ما به ارمغان داشته است، درشرایط کنونی باداشتن یک حکومت کاملافاشیست درحال برگشت به گذشته هستیم واین برای همه مردم ایتالیا بسیار سنگین تمام خواهد شد ومانمیخواهیم نسل جدید کشور به این مرض مبتلا گردیده ویکبار دیگرشرم سار تاریخ باشند، ما حضورگسترده اعلام خواهیم کرد که راسیست ها حق شهروندی درایتالیا را نخواهد داشت. او گفت مردم ایتالیا بااراده قوی راسیست را ازاین کشوراخراج خواهند کرد. انگیزه مقابله بافاشیزم درایتالیا اززمانی شروع گردید که درتابستان سال جاری حکومت دست راستی این کشور؛ قانونی را بنامPACCHETTO SICUREZZA دراین کشور به اجرا گذاشتند که بعضی موادات این قانون حقوق مهاجرین را بطور کامل نقض میکند. ازسوی دیگر این قانون درموارد زیادی با قانون اساسی ایتالیا نیزدرتضاد است، ازاین رو تاحال ازطرف قوه قضائیه این کشور تصدیق نگردیده است. گفته میشود درطول ماه جاری عده ی ازقضات به دلیل مخالفت بااین قانون ازسوی وزارت داخله ایتالیا تحت فشار بوده است. اندیشه ی فاشیزم برای باراول درکشورایتالیا توسط BENITO MUSSOLINI مطرح گردید ولی حال که 65 سال ازسقوط مرگ بارفاشیزم دراین کشور میگذرد، ریشه های آن دراین کشورنخشکیده، بلکه باگذشت زمان دوباره این اندیشه توسط حزب LEGA NORD مورد استفاده قرار گرفته است. اعضای این حزب که تقریبا 6% نفوس ایتالیا را تشکیل میدهد به فاشیست بودن خویش میبالند ودرتمام گردهمایی ها با علامت ویونیفورم خاص فاشیزم ظاهرمیشوند. این حزب درانتخابات پارلمانی سال گذشته درایتالیا بطورغیرمنتظره ی پیروزگردیده ودردولت فعلی ایتالیا ازقدرت خوبی برخوردار است. بااین حال عده ی کثیرازمردم ایتالیا ازاین حزب نفرت دارند.

از اعضای حزب LEGA NORD

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس