صفحه نخست > حقوق بشر > بیش از دو ملیارد انسان بدون حقوق در جهان

بیش از دو ملیارد انسان بدون حقوق در جهان

درسال 2009 تنها 16 کشوراز 194 کشور تحقیق شده توسط این سازمان، نظربه گذشته آزاد تر ذکرشده است.
بصیر آهنگ
چهار شنبه 20 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دوملیارد وسیصد ملیون انسان؛ بدون حقوق، بدون آزادی، این تصویر بسیار بد ودراماتیک همان چیزیست که درگزارش سالانه "خانه آزادی" از وضعیت آزادی های اجتماعی درجهان درسال 2010 ارائه شده است. " دراین گزارش گفته شده؛ ازشرق میانه گرفته تا آفریقا، آسیا وکشورهای عضواتحاد جماهیرشوروی سابق، آزادی های مدنی وحقوق بشربطور روز افزونی دربحران است. برای چهارمین بار متوالی در 40 سال گذشته از تاریخ است ، که نگرانی قابل توجهی ازوخیم تر شدن وضعیت حقوق بشرو آزادی در پنج قاره وجود دارد. خانه آزادی" یک موسسه معتبر حقوق بشریست که درسال 1972 توسط النور روزولت در امریکا تاسیس وتا اکنون مصروف فعالیت دراین زمینه است، این موسسه کوچکترین تغییر درزمینه احترام وحفاظت ازحقوق بشر را درتمام کشورهای جهان ضبط مینماید. نتیجه این گزارش منعکس کننده افزایش فشار برروزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، محدودیت هرچه بیشتر آزادی های اجتماعی وسرکوب فعالان مدنی ومتعهد به پیشبرد اصلاحات سیاسی واحترام به حقوق بشراست. دراین گزارش شرق میانه منجمله ایران سرکوبگرترین منطقه درجهان شناخته شده است، همچنان افریقا که بیشتر دچار سقوط (آزادی) بوده قابل توجه می باشد.دراین گزارش مهمترین بهبود درآسیا نظر به سال گذشته ، برگزاری انتخابات دموکراتیک درهند، اندونزی وجاپان ثبت گردیده است. بااین حال وخامت هرچه بیشتر اوضاع درافغانستان، کشتار روزنامه نگاران ومردم ملکی وتخلفات عمده درانتخابات ریاست جمهوری درافغانستان وفلیپین بدترین نمونه ها درآسیا خوانده شده است." جینفر ویند سور مدیر اجرایی "خانه آزادی " درمصاحبه خود باروزنامه unità چاپ ایتالیا گفته است: مایک افزایش فرسایش کننده آزادی های اساسی، آزادی بیان واجتماعات ودرمقابل حملات بی شماری به فعالین رده اول این بخش هارا شاهد هستیم".

" ازسرکوب وحشیانه رژیم ایران گرفته تا دستگیری مخالفان درچین، قتل روزنامه نگاران وفعالین حقوق بشر درافغانستان وروسیه ودرنهایت سرکوب وخشونت روزافزون نسبت به زنان ومردان درجهان که درحال مبارزه برای به دست آوردن حقوق به رسمیت شناخته شان توسط سازمان ملل متحد وکنوانسیون های بین المللی هستند را ثبت نموده ایم".

این گزارش درظرف یک سال گذشته تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر وآزادی های مدنی مشخصا؛ کاهش آزادی در47 کشورافریقا، امریکای لاتین، شرق میانه وجمهوری های سابق اتحاد شوروی که بیانگر 20 درصد ازسیستمهای سیاسی جهان را به ثبت رسانده است. دراین گزارش گفته شده است؛ کشورهای دیکتاتوری چون ایران، روسیه و ونزویلا به سرکوبگرترین مناطق تبدیل شده اند و کاهش آزادی همچنین درکشورهای که درسالهای گذشته روند مثبت داشته ازجمله؛ اردن، بحرین، کنیا وقرقزستان بانوسان سیاه وسفید دربین 47 کشور طبقه بندی شده علامت گذاری گردیده اند.

1_ " بدون آزادی یا Not Free " – محرومیت ازحقوق سیاسی وآزادی های مدنی- به کشور های برمه، گینه استوایی، اریتره، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان وازبکستان تعلق دارد و به طور کلی بیش از 2،3 ملیارد نفر درجهان ازحقوق سیاسی وآزادی های مدنی خویش محروم اند وچین برای بسیاری، معرف نیم ازاین کهکشان دربند است. همچنین کاهش تعداد دموکراسی انتخابی، باکمترین میزان درسال 1995 باگراف 119 به پایین ترین سطح به 116 کاهش یافته است.

Puddington مدیر مسئول تحقیق وپژوهش " خانه آزای" گفته است: دلیلی برای نگرانی واقعی وضعیت خطوط جنگی، سرکوب های خشونت آمیز مانند برخورد دولت ایران وچین با تظاهرات کننده گان و حملات تروریستی درافغانستان ، پاکستان، عراق، سومالی ویمن دانسته که به گفته او روزانه ده قربانی برجای میگذارد.

دراین گزارش کاهش آزادی، جهانی ذکر گردیده وتاکید شده؛ این معضل بالای کشورهایی که ازنگاه اقتصادی ونظامی قدرت بیشتر دارند نیز تاثیر فراوان داشته است . زیرا کشورهای که در سرمایه گذاری واصلاحات دارای نشانه های بالقوه بودند، بیشتر نشاندهنده آزار وسرکوب مخالفین سیاسی وروزنامه نگاران اند. وازهمه بد تر اینکه رژیم های اقتدار گرا به شکل روزافزون به قوه های سخت گیرترو سرکوبگرتر درصحنه بین المللی تبدیل میشوند".

کمترین نشانه مثبت: درسال 2009 تنها 16 کشوراز 194 کشور تحقیق شده توسط این سازمان، نظربه گذشته آزاد تر ذکرشده است. دربین این کشورها ازبرخی ازکشورهای حوزه بالکان ازجمله کوزوو، مونته نگرو، کرواسی، مولداوی وصربستان نام برده شده وعلاوه براین ها، مالاوی، توگو ولبنان نیزبه چشم می خورند.

دراین لیست برپایه آزادی تعداد کشورهای " آزاد یا Free ” 89 کشورعلامه گزاری شده اند که 46 درصد از194کشورتحت نظر درسراسر جهان و 46 درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهند.

تعداد کشورهای نسبتا آزاد یا “Partly Free” ؛ نظربه این تحقیق از58 درصد به 30% کاهش یافته وبرعکس تعداد کشور های غیرآزد یا “Not Free” به 47 کشور افزایش یافته که 24 % جمعیت جهان را تشکیل میدهد و درآن روسیه، کشورهای حوزه دریای بالتیک، قزاقستان وقرقزستان نیزشامل اند.

همچنان دراین گزارش آمده است؛ امریکای لاتین، هندوراس وضعیت دموکراسی را به دلیل کودتا درانتخابات ازدست داده و کاهش قابل توجه استانداردهای دموکراسی درگواتمالا، نیکاراگوئه و ونزوئلا نیزثبت رسیده است.

به گفته؛ خانه آزادی" دراروپا تنش های فرهنگی واجتماعی به دلیل افزایش مهاجرین ازکشورهای مسلمان، رو به افزایش است؛ مهاجرت که سنت های اروپایی ساخته شده ازتحمل وحمایت ازآزادی های مدنی را کماکان به چالش میکشد".

همچنان؛ نگرانی ازمهاجرت دراروپا باعث پیشرفت احزاب دست راستی شده زیرا آنها محدودیت های هرچه بیشتری را نسبت به این پدیده پیشنهاد میکنند.دراین میان؛ افزایش سیاست های ضد مهاجرت، بادرنظرداشت نرم های بین المللی منجربه تنزل رتبه کشورهای سویس ومالتا دراین قاره شده است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس