صفحه نخست > خبر و گزارش > انفجار یک بمب درشهر آتن پایتخت یونان یک نوجوان افغانی را کشت

انفجار یک بمب درشهر آتن پایتخت یونان یک نوجوان افغانی را کشت

طبق یک خبردیگرامروز حوالی ساعت 9 صبح دومرد مسلح به یک مغازه مبایل فروشی مربوط به یک مهاجرافغانی حمله نموده وکارگر این مغازه راکه یک مهاجرافغانی است؛ به ضرب گلوله زخمی ساخته است.
بصیر آهنگ
سه شنبه 30 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

این انفجار که درمرکز شهرآتن درمنطقه ی به نام patissia درساعت 10:40 دقیقه شب یکشنبه درنزدیکی یک موسسه دولتی رخ داد، یک نوجوان 15 ساله افغانی راکشت وخواهر 9 ساله اش را به شدت زخمی ساخت. داکتران شفاخانه صلیب سرخ میگویند قسمت های ازبدن این کودک به شدت سوخته است ونیاز به جراحی فوری دارد وما، درابتدا کوشش میکنیم چشمهای اورا ازکور شدن نجات دهیم. خانم زهرا نجفی مادر این دو طفل که ازنزدیک شاهد این حادثه بوده است، میگوید: پسرم؛ یک کیف سیاه رنگ را که درنزدیکی دروازه ورودی ساختمان گذاشته شده بود؛ برداشت وبلافاصله این کیف در دستانش منفجر شد واورا درپیش چشمانم تکه تکه ساخت. او میگوید با هیچ کسی دشمنی نداریم ولی نمیدانم کدام کسی بااین همه بی رحمی پسرم را ازمن گرفت.

دراین حال، آقای Athanasios Kokalakis سخنگوی پلیس آتن به خبرنگاران گفته است که انگیزه وهدف این بمبگذاری معلوم نیست اما باخانواده مهاجر افغانی که قربانی این بمب گذاری شده است رابطه ی وجود ندارد وآنها به طور اتفاقی قربانی این عمل خشونت آمیز شده اند. او همچنین گفته است پلیس درحال تحقیق روی مواد منفجره استفاده شده دراین بمب می باشد وهمچنین باید معلوم گردد که آیادراین بمب از زمان سنج نیزاستفاده شده است یاخیر؟ ولی گفته نمیتوانیم دراین حمله چی کسی دست داشته است.

طبق یک خبردیگرامروز حوالی ساعت 9 صبح دومرد مسلح به یک مغازه مبایل فروشی مربوط به یک مهاجرافغانی حمله نموده وکارگر این مغازه راکه یک مهاجرافغانی است؛ به ضرب گلوله زخمی ساخته است. حاجی پاترا درتماس تلفونی که بامن داشت هویت این مهاجر را کبیر محمدی ذکر نموده وگفت که وضعیت آقای محمدی خوب است ودرحال حاضر دربیمارستان evanglismos بستری می باشد.

درحالیکه کشور یونان، ناامن ترین جای برای مهاجرین افغانی ست روزانه ده ها مهاجر افغانستانی بطور قاچاق وارد این کشور میشود؛ پس ازورود، هیچگاهی آنان مورد حمایت دولت یونان قرار نمیگیرند ومجبورند درپارک ها وخیابانها بخوابند. طبق آمار که ماه گذشته ازسوی وزارت داخله یونان منتشر شده است؛ 40000 هزار مهاجر افغانی دراین کشور راجستر شده اند. دراین گزارش آمده است تنها ازماه مارچ سال 2009 تا فبروری 2010 نزدیک به 19 هزار مهاجر افغانی به طور قاچاقی وارد خاک یونان شده است. آقای کوسوتیس مسئول بخش اتباع خارجی دروزارت داخله یونان میگوید ما فقط به 200 نفر ازمهاجرین افغانی اقامه پناهنده گی داده ایم وبقیه باید به زودی خاک یونان را ترک کنند. وضعیت این مهاجرین به شدت وخیم است وسازمانهای بین المللی نیز دراین باره توجهی ندارند. همچنان هراز چند گاهی این مهاجرین مورد حملات وحشیانه گروه های فاشیستی قرار میگیرند، که تاحال چندین قربانی را درپی داشته است.

خارج شدن از یونان ورفتن به سوی کشور های دیگر که یگانه رویای این آواره گان است ، نیز کار آسانی نیست. آنها برای گذشتن ازمرز باید خودرا زیرکامیونهای باربری مخفی کنند وآنهم باید خیلی شانس داشته باشند تا به سلامت ازبندرهای پاترا وگمونیزیا عبور کنند وبه ایتالیا برسند، هنگام که کشتی های حامل این پناهجویان به بنادر ایتالیا میرسند بازهم خطر جدی رد مرز شدن وجود دارد. یک گروه ازدانشجویان ایتالیایی ویونانی که دربندرگاه ها به این آواره گان کمک میکنند درگزارشی گفته اند؛ درسال گذشته 3500 مهاجر افغانی که درجمع آنان زنها وکودکان خوردسال نیز شامل است ازبندر های ایتالیا به یونان رد مرز شده اند. این دانشجویان میگویند: آواره گان پس ازرد مرز شدن دربندر گمونیزیا دریونان، ماه هاست که درقفسه های آهنین نگه داری میشوند وازهیچ گونه حقوقی برخور دارنیستند. آنها ازوضعیت این مهاجرین که ازهیچگونه حقوق انسانی برخوردار نیستند ویدیویی را نیز تهیه نموده اند که به شدت درد آوروغم انگیز است. آنها میگویند خیلی اززنهایی که حامله بوده اند درداخل این قفس ها طفل شانرا به دنیاآورده اند.

ویدیوی مرتبط بانوشته:

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس