صفحه نخست > خبر و گزارش > دروغ های فاروق وردک، برای تسهیل تسلیم کامل قدرت به جنایتکاران طالب

دروغ های فاروق وردک، برای تسهیل تسلیم کامل قدرت به جنایتکاران طالب

نام حذف شده است/ تو در مکتبی درس می دهی که مکتب دختران است. تو باید از خدا بترسی. ما به تو هشدار می دهیم که هر چه زودتر کارت را به عنوان آموزگار ترک کنی در غیر اینصورت سر فرزندانت را می بریم و دخترت را آتش می زنیم. تو وضعیتی را درست می کنی که پشیمان می شوی. این اولین و آخرین اخطار است.
کابل پرس
جمعه 14 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: فاسد ترین عنصر حکومت حامد کرزی که از او به عنوان رییس جمهور در سایه نام برده می شود و ارگ ریاست جمهوری را با کمک همفکران خود در گروه تروریستی حکمتیار و گروه تروریستی طالبان و عناصر قبیله گرای افغان ملت به پایگاه برنامه ریزی خشونت و چپاول دارایی های مردم تبدیل کرده، گفته است که طالبان دست از حمله به مکاتب برداشته و دیگر با رفتن دختران به مکاتب مخالفتی ندارند. به گزارش رسانه های مختلف، او گفته است که با سران گروه تروریستی طالبان در تماس می باشد و نشانه ها حاکی از تغییر در رفتار طالبان نسبت به دختران و مکتب می باشد.

با توجه به تلاش های همه جانبه حامیان تروریزم در ارگ ریاست جمهوری برای تسلیم کردن کامل قدرت تا سال 2014 به جنایتکاران طالب، این گفته های مهره پاکستانی- انگلیسی حکومت حامد کرزی را نمی توان جز تبلیغاتی برای بازی با افکار عمومی تلقی کرد.

نشانه ها حاکی از آن است که همه ی گروه های وابسته به قبیله گرایان در افغانستان و پاکستان به شمول گروه های تروریستی آنان و نیز روشنفکرنمایان قبیله، تلاش های جدی را برای یکجا شدن و کنترل قدرت روی دست گرفته اند. گفته های فاروق وردک و طالبان نکتایی پوشی که جنایات طالبان را حرکت ملی معرفی می کنند، در همین راستا صورت می گیرد و کاملا عاری از حقیقت است.

به اسناد زیر که قبلا در کابل پرس? نشر شده توجه کنید:

کابل پرس: کمتر کسی در افغانستان است که نداند آدمکشان طالب چه کسانی هستند و حامیان دولتی آنان به شمول حامد کرزی و طالبان نکتایی پوش چه می کنند. دیده بان حقوق بشر گزارشی منتشر کرده که در آن شش نامه ی تهدید آمیز طالبان علیه زنان همراه با تصویر اين نامه ها آمده و در گزارش نسبت به وضعیت حقوق زنان در صورت گفت و گو و مصالحه با طالبان هشدار داده شده است. چند سال پیش نیز دیده بان حقوق بشر، نامه ها و شبنامه های تهدید آمیز طالبان را علیه دانش آموزان و آموزگاران نشر کرده بود که این نامه ها از پشتو به فارسی ترجمه شده و در کابل پرس نشر شد.

نامه های تهدید آمیزی که در پایین می باشد در جدید ترین گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است. اصل این نامه ها به پشتو می باشد که توسط این نهاد به انگلیسی ترجمه شده و اکنون متن فارسی آن را در کابل پرس با هم می خوانیم.

نامه: تو با حکومت افغانستان کار می کنید. ما طالبان هشدار می دهیم که کار با حکومت را متوقف کنی در غیر اینصورت زندگی ات را می گیریم. ما تو را چنان دهشتناک می کشیم که هیچ زنی تاکنون چنین کشته نشده است. این درس خوبی به زنانی مانند توست که کار می کنند. پولی که دریافت می کنی حرام است و از کافران به تو می رسد. انتخاب اکنون با خود توست.


ما تو را از طرف خادمان اسلام هشدار می دهیم که کار با کافران را متوقف کنی. ما همیشه می دانیم چه زمانی کار می کنی. اگر ادامه دهی به عنوان دشمن اسلام شناخته شده و کشته می شوی. همچنان که ما روز گذشته Hossai را که در فهرست ما بود، کشتیم، تو و سایر زنان را نیز در فهرست داریم.

نام خذف شده است/ تو با سازمانی خارجی کار می کنی که دشمن دین و اسلام است. تو از آنان معاش دریافت می کنی. تو باید از خدا بترسی. هر روز به بیگانگان دست تکان می دهی بدون اینکه صورتت را بپوشانی. ما همراه این نامه اطلاعت می دهیم که این را متوقف کنی وگرنه ما واکنشی نشان می دهیم که هیچ مسلمانی تاکنون علیه مسلمان دیگر انجام نداده است.

متن اصلی پشتو/ ترجمه شده به انگلیسی توسط دیده بان حقوق بشر:

نام و محل حذف شده است/ ما می خواهیم به تو اطلاع دهیم که با دشمنان دین و کافران کار می کنی. تو باید کارت را متوقف کنی در غیر اینصورت سرت را از تنت جدا می کنیم. بعد حقی نداری شکایتی کنی.

نام حذف شده است/ تو در مکتبی درس می دهی که مکتب دختران است. تو باید از خدا بترسی. ما به تو هشدار می دهیم که هر چه زودتر کارت را به عنوان آموزگار ترک کنی در غیر اینصورت سر فرزندانت را می بریم و دخترت را آتش می زنیم. تو وضعیتی را درست می کنی که پشیمان می شوی.

این اولین و آخرین اخطار است.

نام حذف شده است/ تو با / محل حذف شده است/ کار می کنی. به تو هشدار داده می شود که کار با آنان را رها کنی در غیر اینصورت دادگاه طالبان تصمیمی درباره تو می گیرد که سرانجام سختی برای تو و خانواده ات خواهد داشت. تو زندگی ات را از دست می دهی.

طالبان ده دالری و حقوق زنان

زنان افغانستان و خطرات ناشی از جذب مجدد و مصالحه

سه شنبه 13 ژوئيه 2010, نويسنده: دیده بان حقوق بشر/ نیویورک


آدمکشان بازگشتند، اين بار جدی تر از پيش!

د خلکو قاتلان (طالبان) د ډیر جدی په ټوګه بیرته راغل

شنبه 17 مه 2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • حال اين‌ سؤال مطرح‌‌ مي‌شود که آن پيرزن دهاتي اين ذهنيت منفي را نسبت به قوم‌ هزاره از کجا و چگونه ‌پيدا‌ کرده ‌بود؟ چرا او تصور‌ مي‌کرد ‌هزاره‌ها موجودات‌ ديگري‌ هستند؟ روشن‌ است‌ که وجود‌يک ‌باور شديد تعصب‌آميز همراه با اغراق ‌فراوان، باعث ‌شده است‌يک زن دهاتي و بي‌سواد نسبت به‌يک هموطن‌خود آن‌گونه بينديشد. از سوي‌ديگر، مشخص ‌مي‌شود که اين ‌باور،‌يک‌ شبه به وجود نيامده‌ است و از سابقة درازمدتِ وجود‌ تعصب در روابط ‌پشتون با ‌هزاره در قريه‌ها و قصبات ‌دوردست‌ کشور، حکايت ‌دارد. اين‌ گونه ‌وضعيت‌ که کم‌ و بيش به صورت‌هاي مختلف در روابط بيشتر گروه‌هاي قومي‌ در افغانستان (همراه با شدت و ضعف آن) وجود دارد، نشان دهندة آسيب‌هايي در روابط گروه‌هاي قومي‌ در افغانستان مي‌باشد؛ آسيب‌هايي که بيشتر آنها بر‌يک‌ سري از پيش‌فرض‌ها و تصورات قالبي استوار است.
  اکنون از مجموع اظهارات فوق و تحقيقاتي که مورخين در بارة‌ هزاره‌ها انجام داده‌اند، چنين به دست مي‌آيد که مسأله قومي و نژادي‌ هزاره‌ها در جهت تحقير و اعمال تبعيض نسبت به آنها نقش عمده را داشته‌ است. ورنه، اگر مسأله مذهب و اعتقادات مذهبي‌هزارها آن قدر داراي اهميت بود، قزلباش‌ها، سادات و شيعيان هراتي نيز شيعه‌اند، پس چرا با آن‌ها مانند‌ هزاره‌ها رفتارنشده است؟ تنها اين ‌هزاره‌ها بوده‌اند که نه‌تنها تاوان اعتقادات مذهبي خويش را پرداخت کرده‌اند، بلکه تاوان قوميت خود را به مراتب، بيشتر و شديدتر پرداخت نموده‌اند؛ تا آنجايي که از زمان تسلط اميرعبدالرحمان بر هزارستان تا زمان امان‌الله خان و قانون اساسي 1923 م 1302 ش تعداد زيادي از‌هزاره‌ها به عنوان برده زندگي مي‌کردند و سرانجام که به فتواي ملا ‌فيض‌محمد ‌کاتب‌هزاره نظام بردگي لغو شد ،‌ هزاره‌ها اندکي نفس راحت کشيده و به همين جهت از امان الله در جنگ با حبيب‌الله کلکاني حمايت کردند http://www.ninorge.com/2010/02/1.html

  • فاروق وردک یکی از خاینترین وبیسواد ترین کسی است که از اغاز دوره موقت تا امروز منحیث نماینده سازمان استخباراتی پاکستان در حکومت اوغانستان پست های فعال را داشته است. این شخص تحصیلات سه ماهه کمپودری را در کمپ کجه گری پاکستان دیده است و در زمان انتخابات دور اول ریاست جمهوری ریس دارالانشای انتخابات بود وزیادترین تقلب به نفع کرزی را همین ادم کرده است. وی نماینده فعال حزب اسلامی است وهرچند گاهی به دیدن گلبدین به جلال اباد میرود وزمانی که وی ریس اداره امور بود سخنگوی او یعنی اصف ننگ وظیفه گزارش دادن مجالس خصوصی ارگ را به سفارت پاکستان به عهده داشت که باالفعل همراه با اسناد وشواهد توسط امنیت ملی دستگیر شد ولی چون پای فاروق وردک در میان بود وکرزی نزد فاروق وردک دهن پراب بود بنا اصف ننگ از زندان رهایی یافت وهنوز هم ارتقا کرد.

   این بیسواد ابله کتاب های فارسی را بنام دری چاب کرده است وملیونها دالر پول چاب کتابها را زیر زده است ودرکتاب فارسی صنف اول به عوض غچی غوچی نوشته کرده است که این خود نشاندهنده بیسواد بودن این کمپودر را نشان میدهد.

   برطرف ساختن دانشمندان سایر اقوام وعوض کردن ان با اوغان ملتی ها وگلبدینیها در وزارت اموزش وپرورش یکی دیگر از خیانات این جانی ووطنفروش است. امروز وی سخنگوی طالبان شده است ومذبوحانه کوشش دارد تا وجهه تروریستی طالبان را در جهان خوب بسازد تا باشد ایشان از وی درانتخابات ریاست جمهوری اینده طرفداری کنند.

   یکی دیگر از خیانات این وردکی بیعقل استفاده از امکانات وزارت اموزش وپرورش در انتخابات پارلمانی بود که به نفع برادر خود برنده در کابل اعلان شد استفاده کرد. معین این وزارت که یک اوغان ملتی دو اتشه دیگری بنام صدیق پتمن است هم از عین امکانات استفاده کرده که این مسله باعث جنگ میان وردک و پتمن شد وقرار گفته اصف ننگ فاروق وردک وصدیق پتمن حتی به همدیگر دشنام های ناموسی دادند وحتی نام لنده های زنهای همدیگر را در حضور داشت اصف ننگ گرفتند وبعدا اصف ننگ این گفته ها را در چند جای خصوصی بیان کرد.

   فاروق وردک یکی از فاشیست ترین عناصر حکومت فاشیستی وتک قومی کرزی است که نهایت فاشیزم ملی را در وزارت اموزش وپرورش به نمایش گذاشته است ونشان داده است که از اسلاف خود مانند زلمی رسول ورحیم وردک که همه افراد کلیدی انها از یک قوم هستند عقب نمانده است. تشکر از کابل پرس? که چهره های این خاینین ملی وفاشیست وقبیله گرا وعقب گرا را افشا میکنند وامیدوار هستم که دوستان همه در افشا ساختن این چهره های کثیف که حلقه های دار انتظار انهارا میکشد سهم فعال داشته باشند

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس