صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > وبای غضب و بی اعتنایی ها

وبای غضب و بی اعتنایی ها

محمد بشیر اسکندری
شنبه 22 سپتامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

وقتی از خانه می روم برون

در جامعه تحقیر می شوم

مورد شتم و ضرب قرار میگیرم

و هزار زخم زبان

چون من غریبم و در زیر سایه ای فاشیست

و جامعه نژاد پرست

محکوم به اجنبیستم

انسانیت کجاست؟
نه احترام گذارند به ائیدئولوژیت.

وبای غضب و بی اعتنایی ها

وقتی کمرم درد می کرد

وقتی که رگ به رگ شده بود رگهای کمر من

مادر ماساژمیدادکمرم را

و ناحیه درد را آهسته مالش می نمود

آهسته مرا پا می کرد

از دستان من میگرفت و به خاک انداز می برد

وقتی که زخم کهنه ام عود می نمود

او مرهم میگذاشت با حرف های دلنواز و شیوه مرضیه اش

یادت بخیرمادرمن

ای بهترین دوست و همره و همراز و دلبرم

وقتی مریض می بودی

وقتی مریض می شدم

دردت فراموش می شد و

در غم من می سوختی

من معذورم که درک نکردم تورا

آه مادر من

دلبر من

وقتی که نام توآرم و یاد تو کنم

اشکم بی اختیار جاری می شود.

در سالن انتظار بودم در شفاخانه ای

پسرکی راختنه میکرد داکترش

و وقتی که پسر جیغ می کشید و از درد فریاد می نمود

مادر چه اشک ها می ریخت و می سوخت و بود بی قرار

وقت که خال از رخ دخترکش برمیداشت داکتری

و گوش ها و بینیی اش سوراخ می نمود

تا سیمینبر شود دخترک نوجوان

همانند دختران روزگار

و جلوه نماید چو حور

و دل رباید زجنس مخالف

مادر درد دخترش

بیشتر ازو احساس می نمود.

وقتی از خانه می روم برون

در جامعه تحقیر می شوم

مورد شتم و ضرب قرار میگیرم

و هزار زخم زبان

چون من غریبم و در زیر سایه ای فاشیست

و جامعه نژاد پرست

محکوم به اجنبیستم

انسانیت کجاست؟

نه احترام گذارند به ائیدئولوژیت.

وقتی به خانه عمه و خاله ات روی

قولی نتوانی دهی به آنها ودوستان نزدیکت

مادر نتواند پسرش رادر آغوش مهر کشد

پدر نتواند دخترش را کند بوس های مهر

برادران و خواهران

نوازش همدیگر نتوانند کنند

چرا؟

من خسته ام ازین بی مهری

و چاکهای بین مردمان عصر وجامعه خودم

وقتی که دختر آزاد رود به خیابان های شهر

تجاوز کنند ارازل که زاهد نماست

قانون و دین وسیله حکومت کردن و قیود مردم گشته است

چون عطوفت و مهر نباشد وسیله در اجتماع.

من در تعجبم که آدم ها

همدگرشانرا نخورده و تا هنوز زنده اند

اما وبای قهرو غضب و بی اعتنایی آمده است

هشدار

هشدار

ای آسیایی ها

وی کشوران با فرهنگ دیرینه

و قانون های پیچیده

بروز شوید

نگاه های تان را بروز کنید

نه با تفکر هزاران سال پیش و فرهنگ های توده ای

من شاهدم هزاران آدم ها ستم

که قربانی باورها و عقاید غلط شان شوند

و ای وای از مذهب و دین که

تروریست پرور است

ای وای

ای وای

ای وای

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس