IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > حقوق بشر > جنايتکاران جنگی در افغانستان بايد محاکمه شوند!

جنايتکاران جنگی در افغانستان بايد محاکمه شوند!

در نامه ای سرگشاده از دولت فدرال آلمان درخواست شد!
جمعه 30 نوامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

• Deutscher Frauensicherheitsrat, Womnet, Forum Menschenrechte

• Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung

بنيادها و انجمنهای فوق به مناسبت روز جهانی عدم خشونت عليه زنان از حکومت فدرال آلمان می خواهند تا برای محاکمه ی جنايتکاران جنگی در افغانستان آن دولت را تحت فشار قرار دهد.

بيانيه زير به تاريخ 23 نوامبر 2007 خدمت صدراعظم دولت فدرال آلمان ميرکيل و وزير امور خارجه شتاين ماير فرستاده شد.

عدم مجازات جامعه را از داخل فرسوده می کند. وضعيت در افغانستان هر روز بدتر می شود. وضعيت امنيتی فاجعه آميز است، خشونت، فقر و مصيبت بيداد می کند. در تعهدات دولت آلمان در افغانستان جنبه های نظامی نقش اساسی را دارند، اين در حالی است که اعمار شهری و بحث و گفتگو در مورد علل يأس و نااميدی مردم به فراموشی سپرده شده است. بدين لحاظ بايد اقدامی صورت گيرد:

عفوء عمومي جنايتکاران جنگي را که رئيس جمهور کرزی در مارچ 2007 تصويب نمود به تمام جنايتکاران جنگی 28 سال گذشته چه در داخل دولت و يا بيرون از آن می باشند، عدم مجازات را تضمين می کند.

برای اينکه قباحت و زشتی اين قانون را کمی بپوشاند، آقای کرزی آنرا در يک نقطه تغير داد: «حق فردی شهروندانی که مورد تعدی قرار گرفته اند محفوظ خواهند ماند». افراد خصوصی حق دارند در محکمه عليه متهمان جنگی شکايت کنند.

اما نکته اساسی در اينجاست که به مثابه فرد خصوصی اگر هم کسی جرات کند که جنگسالاران قدرتمند و مافيای مواد مخدر را به مطالبه بکشد، با حيات خود بازی می کند. بسياری از قضات يا رشوتخوار اند، يا افکار بنيادگرائی دارند و يا اينکه عملا" وجود ندارند. از بسياری از آنها انتظار کمک را نمی توان داشت. تجاوزهای جنسی بی شمار و ديگر جنايات جنگی را که آن عده از جنگسالارانی “ايتلاف شمال“ که امروز در دولت سهيم می باشند، مرتکب شده اند، به طور مثال ويرانی کابل و کشتار بيش از 65 هزار انسان را در اوايل سالهای 90 ، به اين شکل بدون مجازات می مانند. اين حالت خصوصا" برای زنان افغان، که اين کشور بنام آنها آزاد شده است، غير قابل تحمل می باشد.

ما مصرانه از دولت فدرال می خواهيم که از فشار سياسی بر حکومت کرزی استفاده نموده تا بدينوسيله بدنامي عدم مجازات كه اميدواري هاي مردم درد كشيده را در مورد عدالت و تغير وضيعت زندگي شان به يغما ميبرد‘ به پايان برسد.

عدم مجازات پاداشيست به جنايتکاران و جنايت. عدم مجازات دعوتيست به سوی جنايت بيشتر. عدم مجازات شکست اخلاق است. عدم مجازات خشونت را سرعت بخشيده و آنرا چند برابر می کند. عدم مجازات از قربانی هر گونه توان زندگی را گرفته و هويتشرا ويران می کند. و اين مقوله خصوصا" در مورد تجاوز جنسی خشونت جنگی صادق است.

خصوصا" ما آلمانها بايد در اينجا حساسيت ومسؤليت ويژه ای را از خود نشان بدهيم. تعداد بی شماری از مقصرين نازی در جمهوری فدرال آلمان بعد از جنگ جهانی بدون مجازات به ارتقا مقامات شغلی شان ادامه دادند، در حالی که بازماندگان قربانيان بيهوده در انتظار آن نشسته بودند تا بی عدالتی ايکه در مورد آنها شده بود ند سرانجام روزی آشکارا به رسميت شناخته شود.

علت کجروی های بعد از جنگ منجمله تروريسم RAF (حزب ارتش سرخ آلمان) را انسان بدون اين عدم مجازات نمی تواند درک کند.

افزون بر آن عفؤ عمومي قانون اساسی افغانستان را و يا حد اقل روح قانون را خدشه دار می کند. در ماده 72 پاراگراف 3 تذکر رفته است که وظايف سياسی فقط به افرادی می تواند محول گردد که «شهرت خوب» داشته باشند و «به علت ارتکاب به جرايم ضد بشری» محکوم نشده باشند. اين مواد قانون در مورد جنگسالاران هرگز صدق نمی کنند.
جمهوری فدرال آلمان يکی از مهمترين کشورهای پول دهنده است و وسيله فشار مؤثری را در دست دارد. ما مصرانه مطالبه می کنيم تا از تمام امکانات برای پايان عدم مجازات استفاده کند.

عفو عمومي جنايتکاران بايد منسوخ گردد و سيستم قضائی بايد مستقر و دموکراتيزه شود. حقوق کميسيون حقوق بشر بايد تقويت شوند. می بايست که يک پروسه واقعی حقيقت يابی و آشتی در جامعه آغاز شود. برای جنگسالاران نبايد که بيشتر از اين اجازه داده شود که آينده اين کشور را تاراج کنند.

يادداشت : اين متن از زبان آلمانی به فارسی دری ترجمه شده است.

www.frauensicherheitsrat.de

www.glow-boell.de

www.womnet.de

www.forum-menschenrechte.de

amnesty international(ai Deutschland)

عضويت دارند:Forum Menschenrechte سازمانهايكه در
Aktion Courage - SOS-Rassismus

Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter (ACAT)

Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)

amnesty international

BAFF (Bundesweite AG der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer)

Bischöfliches Hilfswerk Misereor

Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.

Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel (KOK e.V.)

Deutsche Gesellschaft e.V.

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN)

Deutsche Kommission Justitia et Pax

Deutsche UNESCO-Kommission

Deutsche Welthungerhilfe

Deutscher Frauenrat

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Diakonisches Werk der EKD

FIAN

Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Naumann-Stiftung

Gemeinschaft für Menschenrechte im Freistaat Sachsen

Gesellschaft für bedrohte Völker

Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde

Gustav-Heinemann-Initiative

Heinrich-Böll-Stiftung

Human Rights Watch e.V.

Humanistische Union

Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)

Internationale Liga für Menschenrechte

Internationales Katholisches Missionswerk missio e.V.

IPPNW

Kindernothilfe

Kommission für Menschenrechte

Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) e. V.

medica mondiale e.V.

Missio München

Missionszentrale der Franziskaner

Nationaler Geistiger Rat der Baha’i e.V.

Nürnberger Menschenrechtszentrum

Pax Christi

Pro Asyl

Reporter ohne Grenzen

Sozialverband VdK Deutschland e.V.

TERRE DES FEMMES

terre des hommes Deutschland e.V.

Vereinte Evangelische Mission / VEM

WUS - World University Service

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" e.V.

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • جنايت كاران جنگي بايد محاكمه شود از زماني هفتي ثور كه خلقي ها روي كار آمدن تا زماني حكومتي كرزي اين جنگ سالاران بايددر يگ محاكمه بينلمللي محاكمه شود ولي شما ها در اين جا ذكر داديد كه دولت فدرال آلمان بايد اقدامي نمايد ولي نظر به گزشته ها اين دولت هاي امريكاي واروپايها خود اين ها اين كار را دروست كرده است اگر اين ها به كرزي دستور ندهد كرزي هيچ كار نميتواند اين ها ميگويد و كرزي جنايت كاراني جنگي را عفو ميكند جنايت كاراني كه انسان را خوشك كرده به ميداني قمار بازي ميانداخت هر جنايت كار كه انساني خوشك شده زياد داشت برنده جايزه يگ پسر بچه بود كه با پسر بچه عروسي ميكرد همه ملتي افغانستان آگاهانه بايد اين جينايتكاران رابه محاكمه بيكشد اين كار هم به دوشي روشن فكران ودانشمندان است كه براي مردم وملتي افغانستان فهمانده ومردم افغانستان اين ها را به محاكمه بكشد ومردم را از نگا هي فكري آماده نمايد دولت هاي خارجي اگر نفع اقتصاد شان نباشد هيچ كار براي ما وشما نميكند .

  • بلي‘ شما درست ميگوييد!
   اين دولت هاي غربي در حاليكه خود را ديموكرات ميگويند‚ اما
   به مردم ستمديدهء ما اين دولت جناتكار را هديه دادند. باآنهم اين اقدام بنياد هاي غيردولتي آلمان از چند نگاه مهم است:
   اول اينكه ازين طريق به مردم آلمان روشن ميشود كه دولت شان با جنايتكاران همكاري ميكنند و ميليون ها يورو پول بيت المال را به اين جنايتكاران ميبخشد.
   دوم ‚ بنياد هاي غيردولتي آلمان ازين طريق كوشش ميكنند كه موضوع عفؤ عمومي جنايتكاران جنگي به مرور زمان به دست فراموشي سپرده نشود.

   ما افغانها نيز نبايد بگذاريم كه جنايتكاران‚ مربوط هر حزبي كه باشند و بخصوص رهبران اين احزاب خواب آرام داشته باشند.
   من نيز آرزو دارم‚ كه بنياد ها‚ رسانه ها و سايت هاي انترنيتي در رابطه به اين خيانت بزرگ از وقت به وقت چيزي بنويسند.
   اين “آتش“ را (عفؤ عمومي) بايد تازه نگهداريم.

   احترام

جستجو در کابل پرس