صفحه نخست > عکس > انگور کلکان

انگور کلکان

تروریست های افغان که در دو دهه اخیر بنام طالب دوباره ظهور کردند، در کنار پاکسازی قومی در مناطقی مانند مزار شریف، یکاولنگ و بامیان و تخریب آثار تاریخی مانند بودای بامیان، بصورت گسترده دست به تخریب و نابودی باغ ها و زمین های کشاورزی در مناطق شمال کابل زده بودند.
دوشنبه 8 آگوست 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تروریست های افغان که در دو دهه اخیر بنام طالب دوباره ظهور کردند، در کنار پاکسازی قومی در مناطقی مانند مزار شریف، یکاولنگ و بامیان و تخریب آثار تاریخی مانند بودای بامیان، بصورت گسترده دست به تخریب و نابودی باغ ها و زمین های کشاورزی در مناطق شمال کابل زده بودند.

عکس از گتی ایمیج

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • فرستنده
  باقی سمندر
  ۸ – اسد - رمضان ۱۳۹۰ خورشیدی
  ۸ اګست ۲۰۱۱ میلادی

  انګور را دردست باغبان دیدم- دست باغبان ای از کلکان و نام کلکان برایم صد ها خاطره تلخ و شیرین در شمالی وپروان را تداعی میکند و دوستانی ویارانی وروزګارانی بیادم آمدند – یاد همه شان را ګرامی داشته و میخواهم در مورد انګور باهم شعری را بخوانش بګیریم وشما خود تان هرنوع دیکلمه مینمایید – خوش باشید- یاد شاعر نادر نادر پور را ګرامی میدارم !

  شعر انګور

  چه میګویید ؟
  کجا شهداست این آبی که در هر دانه شیرین انګوراست ؟
  کجا شهد است؟ این اشک
  اشک باغبان پیر رنجور است
  که شب ها راه پیموده
  همه شب تا
  سحر بیدار بوده
  تاک ها را آب داده
  پشت راچون چفته های مو دو تا کرده
  دل هر دانه رااز اشک چشمان نور خشیده
  تن هر خوشه رابا خون دل شاداب پرورده
  چه میګویید ؟
  کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انګوراست؟
  کجا شهد است؟ ایت خون است
  خون باغبان پیر
  رنجور است
  چنین آسان مګیریدش
  چنین آسان منوشیدش
  شما ای هم خریداران شعر من
  اګر در دانه های نازک لفظم
  و یا در خوشه های روشن شعرم
  شراب وشهد میبینید، غیر از اشک وخونم نیست
  کجا شهد است؟ این اشک است، این خون است
  شرابش از کجا خوانید ؟
  این مستی نه
  آن مستی است
  شما از خون من مستید
  از خونی که می نوشید
  از خون دلم مستید
  مرا هر لفظ ، فریادی است کز دلم میکشم بیرون
  مرا هر شعر دریایی است
  دریایی است لبریز ازشراب وخون
  کجاشهد است این اشکی که هر دانه ی لفظ است ؟
  کجاشهد است این اشکی که هر خوشه ی شعراست ؟
  چنین آسان میفشارید بر هر دانه ی لبها راوبر خوشه دندان را ؟
  مرا این کاسه ی خون است
  مرا این ساغر اشک است
  چنین آسان مګیریدش
  چنین آسان منوشیدش

  • لطفن اشتباه من را در حین تایپ نمودن نادیده بګیرید وایت- را - این - بخوانید !

   کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انګوراست؟
   کجا شهد است؟ این خون است
   خون باغبان پیر

 • دانه ی تسبیح ما را حالتی هرگز نداد
  بعد ازین در پای خُم انگور باید دانه کرد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس