در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > چرا فقط زندان؟

چرا فقط زندان؟

برقع برای زنان به اندازه ی کافی زندان هست!
شنبه 26 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: متيو پسکوالی و مريان مگوايری مسوولين بخش مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان ، با انتشار بيانيه ای که به کابل پرس نيز ارسال شده است، از افتتاح يک زندان مخصوص زنان در شهر کابل خبر دادند. اين زندان که ظرفيت نگهداری 96 زندانی را داراست، در ساحه ی تهيه ی مسکن شهر کابل، ايجاد شده است. اين زندان در حالی افتتاح می شود که بسياری از زنان در زندان پلچرخی در شرايطی بسر می برند که به هيچ عنوان مطابق با استانداردها و قوانين حقوق بشر نمی باشد. چندی پيش جمعی از وکلای زن، در بازديد از زندان پلچرخی، از تجاوز جنسی به زندانيان زن خبر دادند که موجی از نگرانی ها را درباره ی آنان بوجود آورد. به نظر می رسد که زندان جديد به هيچ عنوان نسبت به تعداد زياد زندانيان زن، برای آنان کافی نمی باشد. در همين حال فعالان حقوق زن می گويند که افتتاح زندان جديد راهی نيست که بتواند، شرايط لازم و مطلوب را بوجود آورد. آنان اظهار می دارند که چرا بجای زندان ، پروژه های گسترده ی آموزشی و تربيتی و نيز کار ايجاد نمی شود.

از سويی ديگر وزارت زنان، چندی پيش از راه اندازی دو طرح برای زنان خبر داد که در ابتدا با واکنش های مثبت همراه بود اما اکنون بسياری به کارا بودن آن به ديده ی شک می نگرند. وزارت زنان از اختيارات لازم برخوردار نيست و نمی تواند اقدامات لازم و مفيد را انجام دهد. بسياری نيز بر اين باورند که برقع به اندازه ی کافی برای زنان افغانستان، زندان محسوب می شود. آنان از برقع به عنوان خلته ی و گونی ياد می کنند که زنان افغان مجبورند، بپوشند.

سال گذشته کابل پرس در گزارشی از وزارت امور زنان خبر داد که در اتاق های اين وزارتخانه، امکاناتی مانند کمپيوتر ديده می شود اما نبود برق، باعث عدم استفاده ی کارمندان اين وزارتخانه شده است. اين مشکل و مشکلاتی از اين دست همچنان گويی در اين وزارتخانه وجود دارد. از سويی ديگر گفته می شود که بسياری از کمک های نقدی که به اين وزارتخانه می شود، بيشتر برای برگزاری جشن ها و مراسمی به مصرف می رسد که زنان و مقاماتی در آن شرکت می کنند که هيچ نيازی به کمک ندارند و پول به آن زنی که لازم دارد تا احتياجات اوليه ی زندگی خود را برآورده کند، نمی رسد.

يک نکته ی جالب در بيانيه ی مسوولين سازمان ملل در کابل اين است که آنان هنوز "زنان" را "اناث" و "اناثيه" خطاب می کنند که کلمه ی عربی ست و به نظر می رسد بار تحقير و توهين برای زنان با خود دارد.

بيانيه ی متيو پسکوالی و مريان مگوايری مسوولين بخش مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان چنين می باشد:

افتتاح محبس/ توقيف خانه جديد اناثيه
"گامی بسوی بازسازی سيستم محابس افغانستان"

تعمير جديد محبس/ توقيف خانه اناثيه را به وزارت عدليه (UNODC) صبح امروز دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم
جمهوری اسلامی افغانستان تسليم داد.

اين محبس/توقيف خانه که در ساحه تهيه مسکن شهر کابل موقعيت دارد توسط دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم اعمار
اصلاحات سيستم " AFG/R گرديده که ظرفيت نگهداری 96 محبوس اناثيه را دارا ميباشد. اين محبس بخش از پروژه 41
محابس افغانستان" بوده و از طريق کمک مالی دولت ايتاليا تمويل گرديد بود.

اعمار محبس/توقيف خانه اناثيه شهر کابل در دسامبر 2005 شروع گرديده که اين مرکز با فرنيچر، ماشين های خياطی،
لوازم اشپزخانه و ظروف نانخوری نيز مجهز ميباشد.

اقای متيو پسکوالی، هماهنگ کننده بين المللی پروژه در دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم ميگويد، "محبس/توقيف خانه
اناثيه به شيوه جدی و فعالانه به مجرمين و متخلفين اناثيه که توسط محاکم به حبس محکوم ميگردند رسيده گی خواهد نمود
و برنامه های چون تربيت مجدد و اصلاح و رفتار بيشتر اختصاصی را برای محبوسين و توقيف شده گان اناثيه طوريکه در
معيارهای بين المللی و اسناد تقنينی ملی افغانستان تذکر رفته است فراهم مينمايد." برعلاوه اين محبس/توقيف خانه يگانه
مرکزی است که نظر به قوانين مربوطه، محبوسين و توقيف شده گان اناثيه جدا از مردان نگهداری ميشوند.

از مدت شروع اين پروژه در سال 2003 ، دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم برای اصلاح و بهبود سيستم محابس حمايت
های تخنيکی و مالی را برای رياست مرکزی محابس وزارت عدليه فراهم نموده است. اين پروژه بخش از پروگرام
اصلاحات عدالت جنايی دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم ميباشد.

اين پروژه همچنان از اصلاحات قانون حمايت نموده تا احکام و اقدامات ملی را با معيار های حداقل بين المللی و نورم های
رفتار با محبوسين هماهنگ سازند که اين همکاری ها شامل طرح قانون و مقرره محابس با رياست تقنين وزارت عدليه
ميباشد. اين قانون توسط ولسی جرگه افغانستان تصويب و ريس جمهوری اسلامی افغانستان انرا توشيح نموده است و همچنان
در جريده رسمی به چاپ رسيده است.

واژه های کلیدی
حقوق کودکان و زنان

پيام‌ها

 • سلامونه!

  برقع يک شی غير انسانی و علامت برده گی زن است. فقط.

  والسلام

  کابلی

 • marg ba bkhra marg ba mukhtarei bkhra

  • سلام و عرض ادب
   بنده به این باور هستم که زن ( خواهران و مادران ) ما به زندان نیاز ندارند باید راه های را جستجو کرد که در آن دیگر زن زندانی نداشته باشیم.
   از جمله جرایم اگر زنی به جرم حمل مواد مخدر دستگیر میشود حتماً در آن دست یک مرد هست.
   و السلام.

 • خوانندگان محترم !
  سلام خدا باد برآنهائیکه درجستجوی راه حقیقت اند .
  درمورد اینکه برخی حجاب را به زندان تشبیه کرده اند ، اگر این حرف از انسان بی عقیده ای سرزند جای تعجب نیست ، چون او فرهنگ غیر از ابتذال را ندیده است که به ارزشهای والای انسانی ارج گزارد اما اگر این حرف از مسلمانی سرزند وبه احکام دین نیز آگاهی داشته باشد بدون شک می توان گفت که چنین انسانی به حکم شرع شریف کافر ومرتد است ، چون حجاب دستور وهدایت کدام شخص نیست که با کنار گذاشتن آن مواخذه ای درمیان نباشد ، حجاب امر خداوند بزرگ است ، فرمان الهی است ، وهدایت ورهنمود پیامبر جلیل القدر است ، وهرکسی به این هدایت انگشت انتقاد گذارد ویا به دیده حقارت بدان بنگرد درواقع به دشمنی خداورسول برخواسته است .
  وآنهائیکه حقوق زن را دربی عفتی وولگردی زن جستجو می کنند چرا از زنان بیچاره ومظلوم دنیای غرب حرف نمی زنند که از کشورهای فقیر ونادار به حیله های کاریابی قاچاق می شوند ودرکاباره های ضد انسانی دنیای غرب به فروش می رسند و فلم های تجارتی غیر انسانی ازانها تهیه میدارند . کجاست حقوق بشریکه که ازین قشر مظلوم وبیچاره که شمارشان به هزاران تن می رسد باز جوئی نماید ، چرا زن دردیار شان به این حد مورد تجاوز وحقارت قرار می گیرد وکسی هم درمورد آنها وحقوق شان حرفی به زبان نمی آورد، بیایید سری به سایت های ننگین وغیر انسانی انترنیت بزنید که این قشر ضعیف ومظلوم چقدر دردام انسانهای وحشی صفت زجه می کشند وفریاد می زنند .
  حرف های این قشر مبتذل که بنام حقوق زن فریاد برمی آرند همه عاری از حقیقت ودشمنی بادنیای انسانیت است ، اگر راست می گویند چرا حقوق زن در کشور های شان داده نشده است وایا ایشان مساوات را در احراز کرسی های بلند دولتی مراعات داشته اند کلا وحاشا که چنین نیست واین شعار کاذب را درگوش آنهایی زمزمه می کنند که از نعمت آرامش وسعادت وعفت وپاکدامنی برخوردار اند ،
  این یاوه سرایان دنباله روان کسانی اند که آتش جنگ را بن

  • دوست عزیزم!
   شما با مراجعه به آیات خداوندی گفتید که نداشتن حجاب سزاوار دوزخ است. برادرم! اینجا سخن از برقع است نه حجاب. سخن از بوجی آرد صد کیلویی است نه چادر.

   آنلاين بنگريد : بوجی

جستجو در کابل پرس