فرهنگ زبان هزاره گی کابل پرس

الفبای آوانگاری بین‌المللی: هزاره گی، دری، فارسی

تازه ترین واژه ها/ اصطلاحات

اُوقرَه

چشم، دیده [1] [2]

فرهنگ زبان هزاره گی کابل پرس
اَلَی

دوست، رفیق

فرهنگ زبان هزاره گی کابل پرس
آتَه

پدر، بابا آبَه
مادر

فرهنگ زبان هزاره گی کابل پرس
آبَه

مادر

فرهنگ زبان هزاره گی کابل پرس
زبان هزاره گی

زبان هزاره گی? یکی از زبان های زنده جهان است که بیش از پانزده میلیون تن در (…)

فرهنگ زبان هزاره گی کابل پرس
آزرگی

آزرگی?، آزره گی یا هزاره گی یعنی مربوط و منصوب به هزاره

فرهنگ زبان هزاره گی کابل پرس
ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس