صفحه نخست > دیدگاه > قرآن های مقدس، قرآن های نامقدس

قرآن های مقدس، قرآن های نامقدس

پناه بر خدا! خلیفه سوم مسلمین و جانشین پیامبر، قرآن را به آتش کشیده است؟! و نعوذباالله خلیفه چهارم ، امام اول شیعیان، داماد پیامبر آورنده قرآن، به قرآن که امروز، بیش از یک میلیارد مسلمان آنرا مقدس میشمارند، چهارده قرن قبل، بر قداست این کتاب خط بطلان کشیده بود.
حسين زاهدی
چهار شنبه 29 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در سال 36 -38هجری قمری لشکر "حضرت علی" خلیفه چهارم اهل سنت و امام اول شیعیان در برابر سپاهیان معاویه مدعی خلافت به مصاف هم میروند، صفین از جنگهای تاریخی بین مسلمانان است، پیشروی سپاهیان حضرت علی باعث میشود که سپاهیان معاویه پاره های از آیات قرآن را بر سر نیزه ها بلند کنند تا به این وسیله بتوانند جلو ادامه ی جنگی را بگیرند که درحال مغلوب شدن بودند، حضرت علی در واکنش به این تدبیر، به سپاهیان خودش که خواهان متوقف شدن جنگ میشوند، تا اهانت به "قرآن مقدس" نگردد،
چنین میگوید:"آخر کدام قرآن مقدس است؟ این قرآنی که روی پرچم عمروعاص است، کاغذ است و خط است؛ کاغذ و خط مقدس نیست! این معنی است که مقدس است؛ این قرآن یک شئ متبرک و مقدس نیست؛ این قرآن یک پیام است، سخن است؛ آنجا که پیام قرآن، سخن قرآن، رفتار و روش قرآن و خود حرف هست، خود قرآن هم هست؛ اگر نیست، کاغذ و قلم و مرکب است!" خلیفه چهارم مسلمین حضرت "امام علی" اولین ایمان آورنده به اسلام، فاتح خیبر، داماد پیغمبر چنین میگوید، آیا باور کنیم که کاغذ و مرکب که به آن" قرآن" میگویند مقدس نیست؟!

خلیفه سوم مسلمانان حضرت عثمان در زمانیکه زمام امور مسلیمین را در دست داشت قرآنهای زیاد را طی یک فرمان به آتش کشید تصور اینکه خلیفه مسلمانان قرآنها های مقدس را به آتش کشیده باشد شوک آور و باور نکردنیست، در صیح بخاری آمده است:

"طبق فرمان خلیفه سوم مسلمانان (عثمان ) یک نسخه قرآن نوشته شد و سپس از روی آن نسخه هایی بیشتر نگاشته شد و برای بلاد فرستاده شد. سپس “عثمان“ دستور داد تا غیر از آن قرآن، تمام قرآن های موجود – چه قرآن هایی که بر روی یک برگ نوشته شده بود، یا قرآن هایی که به صورت کتاب درآمده بود – جمع آوری و سوزانده شود. "پناه بر خدا! خلیفه سوم مسلمین و جانشین پیامبر، قرآن را به آتش کشیده است؟! و نعوذباالله خلیفه چهارم ، امام اول شیعیان، داماد پیامبر آورنده قرآن، به قرآن که امروز، بیش از یک میلیارد مسلمان آنرا مقدس میشمارند، چهارده قرن قبل، بر قداست این کتاب خط بطلان کشیده بود.

چه دلیل و برهان خلافا را متقاید کرده بود که این کاغذ و مرکب مقدس نیست؟ دلیل بهتر از چگونگی نزول قرآن پیدا نمیشود ، گویا قرآن نازل میشد، نه به شکل لوح و نوشته، بلکه آیه ها و سوره ها پیامهای بودند که از جبرئیل به پیامبر یا به شکل گفتاری و یا به شکل الهامی انتقال میابید و گروهی از یاران و اصحاب پیامبر از زبان پیامبر روی پوست حیوانات آن آیات را مینوشتند، حضرت عثمان و حضرت علی از جمله یاران نزدیک پیامبر بود که آیه ها را حفظ میکردند و مینوشتند.

نمیتوانیم در قرآن آیه را بیابیم که اشاره صریح به مقدس بودن شکل و ظاهر امروزی آن شده باشد، و نمیتوانیم حدیث از پیامبر اسلام بیاوریم که ایشان گفته باشد این قرآن به همین شکل و شمایلش مقدس است .

به آتش کشیدن قرآن توسط حضرت "عثمان" خلیفه سوم را میتوان با سخنان حضرت "علی" توجیه کرد و سخنان حضرت "علی" را، با عمل قرآن سوزی حضرت "عثمان" تایید، اما چگونه میتوان تظاهرات و هیاهوی مسلمانان افغانستان را با سکوت آگاهانه مسلمانان دنیا تفسیر نمود؟ مگر نه اینست که مسلمانیی بخشی زیاد از مردم افغانستان معجونی از ایمان و بیخردیست، و این معجون چه لذیذ و گواراست برای آنانیکه با در دست گرفتن قرآن (ملا،مولوی،) مردم را در جهل مرکب فرو و فروتر مینماید تا دکان به گشادی آسمان رونق بیشتری یابد نه ترس از این دارند مبادا مردم روزی شعورشان در حدی برسد که حبه و دستار بیگیرد از شیخ و فرش میکده ها را زعبا نمایند .

مگر خداوند خود نفرموده است که إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّكرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحافِظُون (همانا ما قرآن را نازل و خود آن را حفظ خواهيم كرد( پس نگرانی مسلمانان افغانستانی چیست؟ اگر واقعن سوزاندن قرآن توسط نیروهای امریکایی اهانت محسوب میشود، چرا سوزاندن قرآن و تخریب مساجد توسط طالبان اهانت نیست؟.

بنظر میرسد طالبان در نا مقدس بودن این کتاب آگاهی بیشتر از هر کس دیگر دارد، اگر چنین نیست پس چرا آنان قرآنها را بدون هیچ هراسی به آتش میشکند و مساجد را تخریب میکنند!؟ در رسانه آمده است:

"طالبان روز 28 اسد 1389 با حمله انتحاری در مسجد ناحیه دوم شهر فراه، جمعه هفدهم میزان 1389 با حمله انتحاری در مسجد جامع شهر تالقان، پنجشنبه 23سرطان 1390 با حمله انتحاری در مسجد قندهار، یکشنبه پانزدهم عقرب 1390 با حمله انتحاری در نماز عید قربان در حسن تال بغلان، جمعه هژدهم قوس1390 با حمله انتحاری در مسجد غازی آباد کنر، و . . . ده ها نفر را به قتل رساندند و ده ها جلد قرآنکریم را در آتش انتحار و انفجار خود در این مساجد سوختاندند".

تمام این حملات را طالبان با افتخار به عهده گرفته اند و جهاد فی سبیل الله نامیدند، ولی مردم شاهد محکوم نمودن این اهانت ها از سوی علمای کرام نبودند، و نه پنج نفر تظاهر کننده به خاطر این جنایت ها و اهانت ها قدم رنجه نفرمودند.

نمونه های از این نوع جنایات و سوختاندن قرآن در تاریخ افغانستان مومن پرور به ثبت رسیده است ، در سراج‌التواریخ آمده است "مردم ملاخیل از این نوازش او که به ایما و اشارة ایشان مردمِ هزاره را نکوهش نموده جسور گردیده، چهل و دو نفر مرد زن و پسر و دختر را با چهار جلد کلام‌الله‌ که هزارگان آن را شفیع ساختند، از قومِ چهارصد خانة هزارة دایزنگی واقع قربِ حجرستان زنده به‌آتش سوخته و رئوسِ سوختگانِ هزارگان را با قرآن‌های سوخته در کابل آورده، چون این امر به تحریکِ والی و امین‌الله خان از قوه به‌فعل بوده، از مردمِ ملاخیل مراسمِ باز پرس به روی روز نیامد."

مثل زنده تر که همگان شاهد آن بودیم حمله کوچی ها به بهسود در سال 1388 که مسجدی را به آتش کشیدند و قرآنهای بیشماری را نیز به کام آتش انداختند، تصاویر آن اهانات از طریق رسانه نشر گردید اما آن روزگار مسلمانان و مومنان از کنار ان جنایات با خونسردی گذشتند، چرا؟ چون ملاها و مولوی ها از هیچ منبع پول دریافت نکردند تا ایمان مردم را به میدان خرد باختگی لیلام و حراج کند.

تمام این شواهد و مستنداد بیانگر، آن سخنان خلیفه چهارم و امام اول شیعیان است که گفته بود:"کاغذ و خط مقدس نیست! این معنی و پیام است که مقدس است". اگر معنی و پیام ، قرآن مقدس باشد ده ها مثال میتوان آورد،اهانت که از سوی مسلمانان بخصوص از سوی آنانکه ترویج کننده و مبلغ دین هستند به این کتاب صورت گرفته است، ازغیر مسلمانان اصلن به حساب نمی آید.!

واکنش های که در برابر قرآن سوزی پایگاه بگرام در این چند روزی اخیر نمایش داده شد و باعث کشته شدن نزدیک به 50 نفر وبه زخمی شدن صدها تن انجامید و ده ها یتیم و بیوه به جامعه تحمیل کرد یک مسئله را به خوبی میرساند آن اینکه شعور مردم را تعداد از ملا و مولوی به نام دین و پاسداری از آن در دست دارند، که خود در قرآن سوزی های طالبان همدست هستند، کسی حتی از مکه آنجا که صاحب این کتاب (الله) مسکن دارد و قرآنش را آنجا نازل فرمود، ندای نشینید، این چه معجزه یست که مردم ما را نصیب گشته است؟ و کلید این زولانه و زنجیر که به آن در بند کشیده شده ایم در کجا و در چیست؟


الف- صحیح بخاری، جلد6، صفحه99، ناشر: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع
ب- فتح الباری، ابن حجر، جلد9، صفحه18، ناشر: دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان
ج- کنز العمال، متقی هندی، جلد2، صفحه581، ناشر: موسسة الرسالة، بیروت، لبنان
د- تفسیر قرطبی، جلد1، صفحه52، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان

 • سراج‌التواریخ، جلدچهارم، بخشِ سوم، ص 44
 • على (ع) صفحه 70 دكتر على شريعتى
 • کابل پرس?

واژه های کلیدی

دين، عقايد و باورها
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اين نمايشات خونين ، مثل نمايشات عاشوراست که ربطی به دين ندارد ؛ اين تظاهرات بخاطر قرآن نيست؛ نمايش قدرت رو به تزايد و صدای احيای اقتدار مجدد طالبان است!
  چرا يکباره مسلمان افغان، از ملک عبدالله و ملک فهد و شيخ زايد و ووو مسلمان تر شد؟ اينان ، سياست ها و بازيهای است که از اندرون چند سفارتخانه همسايه ، کارگردانی ميشود!
  وقتی خارجی ميگويد ، قرآن ها سهوا آتش زده شده، پس تخريب و تخريش چه محلی دارد؟
  وقتی طالب ها، مدرسه های دخترانه را آتش زدند، ده ها قرآن سوخت؛ کجا بودند مسلمان های آتش نفس؟ احترام. احمد نيک سير

 • با شما کاملا موافق هستم احمد نیک سیر.

 • نجات مسلمانان فقط دردو آیاتی ذیل نهفته است:

  ۱، (نسا۵۹)

  يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ‌ۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ۬ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِ‌ۚ ذَٲلِكَ خَيۡرٌ۬ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلاً (٥٩)

  اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الامر ( اوصياى پيامبر) را! و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است.

  O ye who believe! Obey Allah, and obey the messenger and those of you who are in authority; and if ye have a dispute concerning any matter, refer it to Allah and the messenger if ye are (in truth) believers in Allah and the Last Day. That is better and more seemly in the end. (59)

  ۲، (۲/۱۷۷)

  لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِ وَٱلۡمَلَـٰٓٮِٕڪَةِ وَٱلۡكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآٮِٕلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّڪَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَـٰهَدُواْ‌ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِ‌ۗ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ‌ۖ وَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ (١٧٧)

  نيكى، (تنها) اين نيست كه (به هنگام نماز،) روى خود را به سوى مشرق و (يا) مغرب كنيد; (و تمام گفتگوى شما، در باره قبله و تغيير آن باشد; و همه وقت خود را مصروف آن سازيد;) بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز ، و فرشتگان، و كتاب (آسمانى)، و پيامبران، ايمان آورده; و مال (خود) را، با همه علاقه‏اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق مى‏كند; نماز را برپا مى‏دارد و زكات را مى‏پردازد; و (همچنين) كسانى كه به عهد خود -به هنگامى كه عهد بستند-وفا مى‏كنند; و در برابر محروميتها و بيماريها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج مى‏دهند; اينها كسانى هستند كه راست مى‏گويند; و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است;) و اينها هستند پرهيزكاران!

  It is not righteousness that ye turn your faces to the East and the West; but righteous is he who believeth in Allah and the Last Day and the angels and the Scripture and the prophets; and giveth wealth, for love of Him, to kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask, and to set slaves free; and observeth proper worship and payeth the poor-due. And those who keep their treaty when they make one, and the patient in tribulation and adversity and time of stress. Such are they who are sincere. Such are the God-fearing. (177)

  بی سبب غصه مخور بهرش تو ای دوست
  خرد جو و دریابش گرزچین، چه نیکوست

  کاغذی بیش نیست این که بدست دارند
  چون اصلش جاودان، نه دردست توست

  زنندش آتش و یا در آب غرقش کنند بگذار
  قرآن ناطق بجو چون نجات امت فقط اوست

  اسلام جاودان،

  ع، ا.

  • عجیب این مسلمان ها چقدر احمق هستند در این کتاب خرافه مگر چی چیزی است که مقدس باشد محمد یا آدم هوشیار و زرنگ بود این داستان ها را بافید مردم هم مثل دین های قبلی بیشترین از سر مجبوری و زور و کمترین شان که احمق بودند به رضای دل قبول کردند، ما مردم افغان که از گوسفند ساده تر و احمق تر هستیم فکر میکنیم محمد هرچه گفته است راست است. برادران و خواهران حماقت تانرا در قلب تان نگهداری کنید اگر حماقت تان را روی پرده تلویزیونها نمایش دادید آبروی محمد دانشمند را هم میبرید و از خودتان را نیز.

  • محترم ع.ا : شما نجات مسلمانان را ( نجات از چه؟!) به دو آیت قرآنی (سوره نسا آیه59) و( سوره بقره آیه 177) دانسته اید. آیت 59 از سورۀ نسا تاکید میدارد که " اطاعت کنید خدارا واطاعت کنید پیامبر خدارا و اولوالامر ( اوصیای پیامبر ) را وهر گاه در چیزی نزاع داشتید آنرا به خدا وپیامبر باز گردانید اگر به خدا وروز رستاخیز ایمان دارید." ارزش واهمیت یک دستور، پند وموعظه یا موازین واصول اخلاقی وقتی تبارزپیدا میکند ودیگران را بسوی خود جلب میدارد که عملاً جنبۀ تحقق آن مشاهده گردد. در تاریخ های اسلامی که نزدیک به زندگانی پیامبر نوشته شده میخوانیم که هنوز غسل وتدفین رسول الله انجام نیافته بود که اوصیای پیغمبر، صحابه های کرام و عشرۀ مبشره که پیغمبر بهشت را بلاواسطه به آنها نوید داده بود،بخاطر تصاحب قدرت وامارت و سروری مانند خروس های جنگی به سرو کلۀ یکدیگر پریدند ونزاع وجنجال خلق کردند، هر گروه ودسته از خود امیری را برای ریاست مسلمین پیشنهاد کردند. آیا ازاصحاب فوق الذکر کسی دیگری هم پیدا می شد که محرم راز واسرار وفرمانبر خدا و رسولش بوده باشند، پس چرا نزاع و اختلاف خودرا به خدا و رسولش ار جاع نکردند؟ آیا رفتار و عملکرد اولو الامر ها و یاران حقیقی پیغمبر پوچ بودن این گونه شعار ها واندرزها را بوضوح ثابت نمی سازد ؟ چند سالی نگذشته بود که در اثراتهام خویشاوند پروری وخیانت به بیت المال مسلمین صحابۀ بزرگ و ذولنورین دیگر ( داماد دو دختر پیغمبر)از سوی مسلمانان شورشی کشته شد و این اولین فتنۀ بود در جهان اسلامی که منجر به جنگ های و پی آمد های خونینی گردید. درهمین ایام زوجۀ مطهر و محبوب رسول الله با کمک وهمدستی دو عشرۀ مبشرۀ دیگر اولین جنگ وبرادر کشی اسلامی را آنهم در مقابل داماد و خلیفۀ شوهرش راه اندازی کرد واهل یک عشیره وقبیلۀ خون شریک و پیروان یک پیغمبر بر روی یکدیگرتیغ کشیدند و یکدیگر را بیرحمانه به قتل رساندند. جالبتر از همه اینکه هر دو گروه متخاصم وقت نماز نمازی را که پیغمبر ایشان واجب گردانیده بود، روبروی هم میخواندند. جنگ های بعدی که همه ناشی از تصاحب قدرت و رسیدن به ریاست وسروی بود جامعۀ اسلامی را به فرقه ها، شاخه ها و دسته بندی های بزرگ وکوچک تقسیم کرد که عمده ترین آنان فِرق سنی وشیعه بودند که در طول 14 قرن با هم نزاع وجدل وجنگ های خونین داشته اند که حتا تا مرز کافر شمردن یکدیگرنیز پیشرفتند. پس نجات دادن وامید نجات داشتن از سیستم یا شریعتی که مؤسین و پایه گذارانش به آن ایمان نداشته باشندو خود بیش از دیگران در پوچ بودن وبطلان آن پیش قدم شوند ، هرگز موجب نجات دیگران نشده وتحول ترقی اخلاقی، فکری واجتماعی را نباید ازان انتظار داشت واین گونه سخنان وموعظه ها آهن سرد کوبیدن است.
   بهترین نظام یا شریعت آنست که در جامعه قتل نفس، رهزنی، تجاوز به حقوق و مال وناموس دیگران، تبعیض وتعصب را ازبین ببرد، به آزادی فکر وعقیده احترام گذاشته شود،تفوق طلبی وتفاخر وتحمیل سیادت بر دیگران اصل و پایۀ روابط مردم را تشکیل ندهد. خواندن نماز، دادن زکات و انفاق مال وثروت شخصی به تهیدستان موضوع شخصی و اخلاقی است وبه ترقی و پیشرفت یک جامعه نه منتهی می گردد ونه نجات جامعه ازان متصور است. خلاصه فکر میکنم عاقلانه نخواهد بود بطور مثال نسخه ای را که طبیبی برای بیماری یکهزار سال پیش نوشته امروز بکار گرفته شود.

  • ارجمند آقای سلمان;

   با عرض احترامات، بزودی در پاسخ به پیام شما چند سطری ممکن خواهم نوشت لطفاً معذرت بنده را در حال حاضر پذیرا باشید.

   تشکر،

   عارف الف.

 • دوستان عزیز:
  قرآن کتاب الهی است که توسط جبرئیل برای پیامبرگرامی اسلام حضرت محمدمصطفی(ص) برای راهنمایی بشر نازل شد شماچیقدر سست عقیده شده اید هرانسان پیرو یک دین میباشد وآن دین دارای یک کتاب خواهد بود اهانت به کتاب ومقدسات اسلامی اهانت به پیامبران الهی است .

  • اقای جاغوری قران و دیگر کتاب های افسانوی مثل تورات و زبور... به ادم های بی منطق نوشته شده. که توان یک دقیقه فکر کردن را ندارند تا یک سطر یا ایه را تحلیل کنند و انرا به علم ومنطق قرن 21 مقایسه کنند ، اگر حالا این کتاب ها را بصورت دقیق بخوانید ، بدون شک درک خواهید کرد که تمام این ها ساخته و باخته بشر است .

  • فرهاد عزیز!
   من با شما موافق هستم دقیق فرموده اید

 • اگر علم داری چیزی بنویس اگر نداری ضرور نیست با نوشتن مضامین که در حیطه و صلاحیت عقل و دانش ات نیست بنویسی!

  ضرور نیست که قد بلندک های بیجا و بیمورد کنی! چون خودت ادب گرفتن نام رسول الله (ص) را نداری! باز نامت هم زاهدی؟

 • برادر خواهر سلام . چرا مردم بدون تحقیق دست به خشونت میزند واقعا جای افسوس است .
  قرار خبر موثق .. تر جمان افغان که خودش ازهمان قماش های طالبی بوده است قران را در بین کاغذ های باطله گذاشته بوده است و بعد از چند روز سر باز امریکای بیخبر از این کاسه زیر نیم کاسه کاغذ ها را بخاطر اینکه مواد اضافی است اتش میزند و بعد این ما جرا بر ملا میشود .و تظاهرات هم با خشونت و دها نفر کشته میشود . شما خوب درنک کنید ایا نمیشود تر جمان یا اندیشه طالبی داشته و یا خودش اصلا طالب بوده است ...

 • همکاری فوزیه سادات با آدم ربایان!

  http://www.afghanpaper.com/nbo...

 • قران کتاب است که از روی تورات کاپی شده است
  چون محمد تجار بود به اکثر کشور ها مسافرت نموده بود یک منبع دیگر قران کلتور بودیست ها است
  مثلا بودیست ها بدور بود خود تواف مینماید ما هم بدور مکه که قبلا بود خانه بود تواف مینمایم بودیست ها تسبیح دارند مسلمانان هم تسبیح دارند وتسبیح میکنند بود پرستان نماز و عبادت میکنند مسلمانان هم مثل بود پرستان نماز
  میکنند بت پرستان و مسیحیان با زنجیر خودرا میزنند شیعه ها که یک جز مسلمانان هستند هم خودرا با زنجیر میزنند مذهب شیعه بسیار با بود پرستان شباهت دارد مثلا مهر کربلا را که به پیش روی خود مانده سجده میکنند
  بسیاری فکت ها را مسامانا از بود پرستان اخذ نموده است.
  اگر خدا جسم ندارد روح ندارد دیده نمیشود پس چرا خانه دارد در صورتیکه جسم نداشته باشد برای هیچ خانه ضرورت نیست همین است که محمد با بسیار زیرکی مردم را فریب داده یک منبع پولی برای کشور خود ساخته که عربستان سالانه بزرگترین نفع را از طریق توریستی بدست میاورد.

  • قرآنی که امروز در اختیار مسلمین قراردارد وآنها معتقد هستند که فرشته ای بنام جبرئیل از طریق وحی آنرا بزبان عربی به پیغمبر آخر الزمان در طی 23 سال نازل داشته حرف به حرف کلام خدا است. محققین ودانشمندان قرآن شناس ضمن تحقیق های دقیق به این نتیجه رسیده اند که: از مجموع 114 سوره قرآن در بیش از 65 سوره یک یا چند آیه راجع به پیامبران بنی اسرائیل و ماجراهای آنها زمانه وروز گار آنان یاد شده است که این یعنی حدود 40% مضمون قرآن اختصاص به پیامبران یهود و قوم بنی اسرائیل دارد. روایات و قصص وماجراهای پیامبران بنی اسرائیل از تورات به قرآن انتقال یافته وتائید ویا حتا گاهی تکمیل وبرجسته گردیده است. از باقی مانده قرآن 11% گفتگو در بارۀ جنگ های صدر اسلام و یا مطالب راجع به اعراب زمان جاهلیت و یا ظهور دین جدید وتشویق مسکلمین به جنگیدن با کفار برای اشاعۀ این دین و کشتار مخالفین اسلام و اسارت وبرده ساختن کافران ویا کسانی است که به اسلام ایمان نمی آورند. بیش از 37% از مطالب قرآن به مسایل بهشت ودوزخ و اجنه وشیاطین اختصاص یافته ووعده های الله برای کسانی که چشم وگوش بسته وبدون چون وچرا دین اسلام را می پذیرند وبه بهشت راه خواهند یافت ویا تهدید های برای کسانی که ایمان ندارند ویا ایمان نمی آورند که این گروه نیز جایشان در قعر جهنم است.
   از 12% باقی مانده ای قرآن 9% به مطالبی چون قوانین بدوی وابتدائی برای قوم بدوی ونیمه وحشی عرب، مانند قصاص و سنگسار ودست و پابریدن وبرده داری ووظایف سنگین بردگان نسبت به اربابان وچگونگی همبستری مردان با زنان وازدواج وطلاق و غیره اختصاص یافته وفقط 4% از کل سوره ها و آیات قرآن مطالبی راجع به مهربانی ورافت وبخشایندگی ورحم و مروت الله را می توان یافت. (نقل از کتاب رنگها ونیرنگ ها نوشته وتحقیق رضا بحری).
   زبور کتاب یا مصحف نیست بلکه اشعاری است سروده ای شخصی بنام داود که ازو بعنوان پیامبر بنی اسرائیل در قرآن یاد شده، ودران ماجراها وعشق های خودرا بیان داشته است.
   بودیزم که پیروانش بنام بودائی یاد میشوند نام اصلی بنیان گذارش سِید هار تا گواتاما معروف به بودا بود. فلسفۀ مذهبی اش متشکل از سنت ها، عقاید و مناسک متنوع است و بودا در زبان سانسکریت به معنی بیدار شده وروشنی یافته است. بودا بین قرن 4 تا 6 قبل از میلاد میزیست ودر حال حاضر پیروانش در کشور های جنوب شرق آسیا مانند هندوستان، سری لانکا، برما، جاپان، تبت، چین ویتنام ونیز منگولیا، روسیه وعدۀ هم در امریکای شمالی و اروپا زندگی میکنند.جمعیت آن در حدود یکملیارد تن تخمین زده میشود. بودائی ها به ذکر واوراد، تفکر، مراقبه و مکاشفه وتجربیات معنوی اهمیت زیاد قایل هستند. بودیزم صلحجوترین، بی آزارترین وآرام ترین آئین جهانی است وعقیده دارند که تمام زنده جانها مخلوق خداست ونباید به آنها ضرر وزیان برسد. استیو جابز نابغۀ دنیای تکنالوژی که آیپاد، مکناتیش و آیپدش در عرصۀ تکنالوژی سایبرنیک انقلاب آورد پس از بررسی وتحقیق روی ادیان ومذاهب جهانی در نهایت به آئین بودیزم گروید. از گفتۀ استیو جابز است که :" دین ومذهب زمانی خوب است که بر تجربیات معنوی تکیه داشته باشد ونه فقط روی عقاید تعصب آمیز." ( کتاب استیو جابز ص 41)
   آقای عمرزی!خرافاتی را که در بارۀ مذهب شیعه تذکر داده اید باید عرض شود که خرافات جزءِ لاینفک کلیه مذاهب وادیان بشری است، هر اندازه که مذاهب وادیان از زمان بنیان گذارش فاصله میگیرد بهمان اندازه پردۀ خرافات واوهام براندام آن کشیده میشودتاوقتی مومنین ومعتقدین ادیان ومذاهب با افق فکر باز ازروی تعقل و تفکر واستدلال منطقی ادیان ومذاهب پذیرفته شده خودرا به بررسی نگیرند، خرافات واوهام مذهبی وجود خواهد داشت، ونمونه اش راهمه روزه همه مشاهده میکنند که بلواو آشوب و تظاهرات فعلی در ارتباط به سوختاندن قرآن یکی ازان است.

 • کجاست پاسخ من، چرا ناگهان محو شد؟ فايق

 • این مطلب را در یک سایت خواندم . شما نیز بخوانید .

  دلایل اثبات وجود خدا ....

  و ازآیات خداوندی ، کشتی های روان در دریا ها هستند که چون کوه ها در حرکتند و اگر خدا بخواهد باد ها را ساکن می کند . پس کشتی ها نیز می ایستند . شوری 31

  خدا کسی است که زمین را بستری برای شما قرار داد و در آن راهایی برای شما ایجاد کرد و آب را از آسمان به زمین فرستاد و بدان وسیله از زمین اصنافی از رسته نیهای جداگانه بیرون آوردیم . طه 27

  الله آن کسی است که برای شما چارپایان را قرار داد تا سوار بعضی از آنها شوید و بعضی را بخورید . مومن 79

  برای شما شتر ، گاو ، گوسفند را خلق کرد که در آنها گرمی و منافعی برای شماست و از آ نها می خورید و برای شما تجملی است وقتی که آن ها را از چراگاه بر می گردانید و یا هنگامی که به چرا می برید و بار های سنگین شما را به دیارتان حمل می کنند و شما با رنج و تعب به آن می رسیدید . نحل 5-8

  آیا نمی بینی که الله هرچه در روی زمین است مسخر شما کرد و کشتی ها بر روی دریا ها به امر او حرکت می کند و آسمان را نگاه می دارد تا بر روی زمین نیفتد مگر به اجازه او . حج 64

  خدا آن کسی است که باد ها را می فرستند و ابر ها را بر می انگیزد و در آسمان می گستراند و به هرگونه که بخواهد و می بینی باران از آن بیرون می آید . روم 47

  الله برای شما سایه بان ها و خانه های در کوه قرار داد و برای شما پیراهن هایی آفرید تا شما را از گرما حفظ کند و پیراهن های جنگ که شما را از آسیب نگه دارد . نحل 83

  الله آن کسی است که شب را آفرید تا درآن آرام گیرید و روز را برای بینایی . مومن 63

  آیا نمی بینی چگونه هفت آسمان را بر روی یکدیگر آفرید و ماه منبع نوری و خورشید را چون چراغی آفرید . نوح 15-14

  او کسی است که خورشید را روشنایی داد و ماه را نور بخشید و برای ماه منازلی مقرر کرد تا شمارش و حساب سال ها را بدانید . . یونس 5

  اگر به مفهوم آیات فوق و بسیاری دیگر از این قبیل که برای اثبات وجود خدا در قرآن ذکر گردیده به دیده دقت و کنجکاوی بنگریم ، نا پخته گی های مغزی و علمی قرون وسطایی و عقاید و باور های اولیه بشر در باره قوای غیبی در یکایک آیت به خوبی مشاهده می شود . مطلبی که حتی تصور آن در باره خدا ، در مخیله کسانی که به عظمت و مقام خالق جهان هستی واقفند ، خطور نمی نماید .

  در طبیعت قوانین تغییر ناپزیری وجود دارند که در صورت گرد آمدن شرایط لازم ، آن قوانین به خودی خود به فعلیت در می آیند و احتیاجی به محرک و واسطه مجددی نیز ندارند . از برخورد توده های هوای گرم و سرد باد تولید می شود . در اثر تبخیر آب اقیانوس ها ابر ایجاد می گردد . در اثر تصادم دو توده ابر که حاوی بار های الکتریکی مخالف باشند ، رعد و برق و باران بوجود می آید . کره زمین در نتیجه عمل کرد دو قوه جاذبه و دافعه در مدار های معینی به دور خود و به دور خورشید می گردد و در اثر حرکات وضعی و انتقالی زمین ، روز و شب و فصل های چهار گانه پدید می آیند . سایر ستاره گان نیز در نتیجه عمل کرد همین دو قوه به دور مدار های مخصوص خود در حرکتند . افول ستاره گان از نظر علمی فاقد معنا و مفهوم است . بلکه در روز به وجود نور خورشید ، چشمان ما قادر بدیدن ستاره گان نیست . هیچ دلیلی علمی وجود ندارد که ثابت کند که کره زمین قبل از سایر کرات جهان هستی بوجود آمده باشد .

  هیچ کلمه ای بی معناتر از هفت آسمان در دنیای علم دیده نمی شود . و از آن بی مفهوم تر افتادن آسمان بر روی زمین است . آسمان به محدودۀ بسیار کوچکی از فضای لایتناهی که دیدگان ما قادر به رویت آن است ، اطلاق می گردد .

  در فضای لایتناهی تقسیم آسمان به اول و دوم و ششم و هفتم امکان ندارد . فضای لایتناهی قابل تقسیم نیست و امکان سقوط فضای خالی بر روی زمین وجود ندارد . تقسیم آن به هفت آسمان از عقاید فلاسفه یونان اقتباس و در زمان حمله اسکندر مقدونی به آسیا ، در خاور میانه منتشر و از آنجا به قرآن راه یافته است . قرن ها پیش از یافته های علمی بشر ، حرکت باد و آمدن باران را به امر خدا می پنداشتند . یا صاعقه و طوفان را نتیجه خشم و غضب الهی تصور می کردند . ولی امروز حتی پیش بینی وقوع چنین حوادثی برای انسان به آسانی میسر است و بشر برای حرکت کشتی ها منتظر مشیت الهی برای وزیدن باد نمی شود . برای مسافرت و بار کشی نیز از وسایل مکانیکی و موتوری استفاده می نماید . امروز هر طفل مکتبی می داند که کره سرد ماه ، فاقد هرگونه منبع نوری است و آنچه ما به عنوان نور ماه می بینیم ، انعکاس تابش اشعۀ خورشید است .

  هلالی و یا گرد شدن تصویر ماه در نظر ما نیز معلول همین علت است و هرگز این پدیده طبیعی برای آشنایی بشر و اطلاع او از ساعات روز و ماه و سال به وجود نیاده است .

 • ازادی بیان و عقیده به من حق اینرا میدهد که بنویسم
  اول اینکه معاویه به دفاع از حق خلیفه سوم و بریده شدن دست خانم عثمان به دفاع پرداخته و اینکه علی نتوانسته بود تا ان حال از این حق دفاع نماید با وجود اینکه در دوره مذاکرات نماینده علی پذیرفت که به عثمان ظلم صورت گرفته است و.... حال شما هستید که اورا مدعی خلافت معرفی میدارید.
  در قسمت دوم اینکه گفته شد خلیفه سوم حضرت عثمان قران های زیادی را طی یک فرمان به اتش کشید این شوک اور نبوده بلکه در انزمان همه قران را مطابق میل خود تغییر داده بودند چنانکه من همین الان دو انرا در دست رس دارم که یکی با تحریف شان نزول و دیگری با تحریف الفاظ در نزدم هست. برای همین این قران های تحریف شده مطابق به سلیقه قوم و محل باید از بین برده میشدند. بیان حضرت علی هم مثل بیان امام جعفر صادق شما در قسمت تحریف قران تهمت بیش نیست به ان بزرگان.
  اقای حسین زاهدی! شما که اینقدر از صحت قران حرف میزنید مگر نمیدانید که پیشروان شما همه به تحریف شدن قران بوسیله خلفای دوم و سوم تاکید دارند و میگویند که این همان قران اصلی نیست. مگر این شما ها نیستید که 2500 حدیث (قانون) اسلام را که عایشه روایت نموده به دلیل مخالفت با علی در زمان گذشته، رد مینمایید و همچنان 7500 حدیث (قانون) را که ابو عبیده نقل مینماید. پس اگر قران را مطابق شما تشیع ها تحریف شده حساب نموده و 10000 قانون اسلام را رد کرده با رد همه قوانین و کتاب مقدس از کدام جهت خود را مسلمان میدانید. چیزی دیگر اینکه کینه صحابه را هم به همراه دارید که این یکی از علایم کفار است. پس شما حقا که نظر به قول علمای اسلام کافر (مشرک) و یا مفسد هستید. مشرک بودن شما در شبکه های امام حسین، سلام 2 ، امامت و غیره قابل فهم است. اگر میتوانید بروید انجا ببینید که همه چیز را بجای اینکه از خدا بخواهند از امامان میخواهند در حالیکه خداوند از ما میخواهد که از او کمک بخواهیم و بس و میگوید مردگان برای خود ایشان کاری را انجام داده نمی توانند.
  برای انهای که میخواهند از دامن ناپاک تشیع رافضی بیرون ایند میگویم بروید همه شبکه تلویزیون های بالا را ببینید ولی یاد تان نرود که شبکه تلویزیونی فارسی زبان وصال را هم ببینید تا شرک تشیع رافضی به شما برملا گردد.
  اینرا نوشتم تا انهای که متن شما را مطالعه مینمایند بدانند با واقعیت چی اندازه تفاوت دارد.

  • یک گردنبند زن عثمان غنی برابر بود با مالیات مسلمین در ... سال. عثمان را به خاطر علمش خو غنی نام ندادند. ها ها

  • بنده خدا حسین
   این نوشته نشان میدهد که قرآن مقدس نیست و بحث اصلی نیز همین بوده است هیچ اشاره به اختلاف خلیفه ها نشده است و همچنان به سنی و شیعه .
   داستان این دین از اول بر مبنای دروغ، تظاهر، حق کشی زنکه بازی و بچه بازی بنا نهاده شده است ، اگر قبول نمیکنی هم حدیث برایت بیاورم و هم آیه قرآن

  • بنده خدا آقای خدا حسین:
   راویان صدر اسلام معاویه را یکی از داهیان برجستۀعرب دانسته اند، اوبا استفاده ازین دهاء ناخن بریده شدۀ ناهِله زن عثمان و پیراهن خون آلود عثمان را پرچم خلافت ساخت وبه بهانۀ خونخواهی عثمان توانست احساسات عرب های جاهل ونیمه وحشی را به جنگ بر ضد علی تحریک کند. پس از کشته شدن علی وصلح معاویه با امام حسن، معاویه ضمن معاهدۀ با امام حسن متعهد گردید که بعد از خود یزید را بر مسند خلافت و امارت مسلمین نصب نکند وامر خلافت را به آراء ومشوره مسلمین بگذارد، ولی وی زیر قول وقرار خود زد و قبای خلافت را بر اندام نا موزون یزید پوشاند وبیش از پیش مسبب جنگ های خونین قبیله ای، قومی و مذهبی گردید. وقتی معاویه برای دلجوئی عایشه ( عایشه برای خلافت پسر عمه اش عبدا لله بن زبیرفعالیت میکرد) نزد او رفت ضمن ردو بدل سخنان سخت، عایشه معاویه را مسبب اصلی قتل عثمان معرفی وبه او گفت تو حتی چوپانان صحرا را تشویق وتحریک علیه عثمان کردی واین گفتۀ تو که " بکشید این پیر خرفت را " از یاد ها نرفته است.
   اگر نیک دیده شود تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست، تلاش مستمری است که ریاست طلبان در راه وصول به امارت و سلطنت بکار بسته اند ودین اسلام وسیله بوده است نه هدف ودرین راه از هیچ گونه دروغ، تزویر، کید و جعل حدیث کوتاه نیامده اند.چنانچه در سقیفۀ بنی ساعده که مهاجر وانصار در معرکۀ ریاست گیری هریک برتری وفضیلت خودرا برخ دیگری می کشید وانصار خودرا برای ریاست وامارت مُحق می پنداشت و به نقش برجستۀ خودر در امر کمک به مهاجرین واستقرار دولت نوپای اسلامی افتخار میکرد، ابوبکر پسر ابو قحافه که بخاطر راست گوئی لقب یا کنیۀ "صدیق" را بخود گرفته بود با گفتن حدیث مجعول از قول پیغمبر که ائمه از قریش است، سیادت وآقائی قریش را برهمه محرز گردانید. ازین تاریخ به بعد جعل حدیث بخصوص پس از مرگ عثمان در روایات اسلامی راه پیدا کردوکارخانۀ حدیث سازی فعال شد. هر گروه به نفع خود به جعل صد ها هزار حدیث دست یازید.چنانچه از احمد حنبل از بنیان گذار فرقۀ حنبلی حدود یکملیون حدیث روایت کرده است، وابو حنیفه مرجع اهل سنت حنفی فقط هفده حدیث از احادیث را صحیح و برای بقیه اعتبار کمی قایل است.
   قرآن نیز ازین گونه تحریفات بر کنار نماند، تحریف یعنی هر گونه نقصان، زیادی ویا جابجائی در الفاظ و ترکیب ها و یا هم مفاهیم یک کتاب تحریف محسوب می شود. مطابق اسناد معتبر مسلم است که قرآن درزمان حضرت محمد نوشته نشده است، ازینرو آیات مانند زمان جاهلیت حفظ می شد وسینه به سینه نقل می گردید و اکثریت این حافظان خواندن ونوشتن نمی دانستند. برخی از آیات بصورت پراگنده روی پوست یا استخوان حیوانات نوشته می شد ولی کتابی وجود نداشت. ابوبکر هنگام تصدی خلافت ابتدا از تدوین قرآن سرباز زد وسرانجام راضی شد فقط یک قرآن با نظر زید بن ثابت که خود کاتب وحی بود تحریر کند. زید آیات را که نزد بعضی صحابه ودیگران متفرق بود جمع آوری کرد و قرار براین گذاشت هر آیه ای را که حد اقل دونفر از صحابه تائید می کردند در قرآن وارد کرد. زید این قرآن را به ابوبکر تحویل داد که بعداً بدست عمر وسپس به حفصه دختر عمر وهمسر رسول اکرم رسید و مشهور به قرآن حفصه شد. ولی این قرآن با قرآن امروزی تفاوت داشت و کوچکتر بوده است. در زمان عثمان برقرآن حفصه اضافه شد وهر جائی اختلاف وجودداشت بنا به هدایت عثمان لغت قریش انتخاب گردید، لکن قرآن حفصه که مبداء حساب میشد با وجود اصرار حفصه به وی مسترد نگردید و با قرآنهای دیگر سوختانده شد، ودر سال 30 هجری این کار انجام یافت. اکنون تمامی نسخه های قرآن حتا قرآن اصلی عثمان ازبین رفته است ولی قرآن فعلی را می گویند که همان قرآن عثمان است.
   قبل از تدوین قرآن 14 نوع قرائت مختلف از قرآن وجودداشت، تکرارها وتضاد های متعددی دربین آیات با معانی مختلف بوجود آمد ولی باید قبول کنیم که خداوند از تکرار سخنی که ناشی از ضعف گوینده است، مبرا میباشد.دلیل تکراری بسیاری از آیات را دانشمندان در تنوع راویان یا حافظین قرآن دانسته اند که هر کدام براساس شنیدگی یا فهمیده گی خود آیات دست داشتۀ خودرا به کمیتۀ تدوین قرآن ارایه داشتند که علت تکراری برخی آیات گردیده است . وبرخی ازآنها هم آیاتی رابه قرآن اضافه کردند که ادعای الهی بودن قرآن را زیر سوال می برد. بخاطر تطویل کلام ازجمله فعلاً از دوسوره یاد آوری میشود : اول سورۀ حمد که در اول قرآن است" سپاس وستایش خدای را که پروردگار جهانیان است.... هدایت کن مارا براه راست. خدا از حمد وستایش مبرا است و این بنده است که خدارا به ستایش میگیرد. بی مفهوم تر اینکه آیا خدادر گمراهی قرارداردوبسان بندۀ عاجز استدعا ی هدایت از کسی را دارد؟ دومی آیت 286 از سورۀ بقره است که:" بار خدایا مارا بر آنچه بفراموشی یا بخطا کرده ایم مواخذه مکن، بار پروردگارا تکلیف گران و طاقت فرسا چنانکه بر پیشینیان نهادی بر ما نگذار وبار پروردگارا بار تکلیفی فوق طاقت مارا بدوش ما منه و بیامرز وببخش گناه مارا وبرما رحمت فرما تنها تو سلطان ما ویار ویاور ما توئی مارابر گروه کافران یاری فرما." این دعائیه ای است که نویسندگان قرآن در قرآن داخل کرده است ولی مسلمین آنرا کلام خدا میدانند. بسان این دو، آیات زیادی ضدو نقیض وخلاف واقعیت در قرآن وجود دارد که بعداً به آن پرداخته خواهد شد.
   این اعتقاد کافۀ مسلمین است که" قرآن از سوی خداوند برای هدایت بشر ورهائی از گمراهی وجهل نازل شده است" اگر قرآن از سوی پروردگار جهانیان و خالق کائنات که بر همه علوم ودانش های نه تنها زمینیان، بلکه تمامی کهکشانها محیط ومسلط است وبصورت وحی بر خاتم النبیین نازل شده، باید از هر گونه کاستی ونارسائی شبهه واشتباه مبرا وحاوی تمام نکات بر پایه واساس علم باشد. نباید در آن تناقض دیده شودوبه مسئله ومشکلی بر نخورد که با علوم دقیقه ودانش پیشرفته در تضاد وناخوانائی قرار داشته باشد. یعنی اگر در قرآن اشتباهی ثابت شود دودلیل میتواند داشته باشد یا اینکه این کتاب از سوی خدانبوده است وبدست فرد یا افراد نوشته شده است و یااینکه در طول زمان تغییر وتحریف یافته است ودر هردو صورت اعتبار آن زیر سوال میرود.

 • فرد ارتباطی شورای کویته، هنگام آتش زدن نسخه های قرآن کریم در قندهار دستگیر شد
  شنبه ١٣ حوت ١٣٩٠ ساعت ١٨:٢٢

  نعیم لالی حمید زی از اعضای ولسی جرگه می گوید که ماموران امنیتی فردی را که می خواست در ولایت قندهار نسخه های قرآن کریم را آتش بزند؛ دستگیر کرده اند.

  شخصی که روز گذشته از سوی ماموران پولیس دستگیر شده، قصد داشت، نسخه های قرآن کریم را در قبرستان موسوم به هدیره عرب ها در شهر قندهار آتش بزند

  آقای حمید زی امروز (شنبه) به خبرگزاری بخدی گفت: "این فرد در تحقیقات ابتدایی خود اعتراف کرده است که با شورای کویته در پاکستان ارتباط دارد و به دستور این شورا، قرار بود نسخه های از قرآن کریم را به آتش بزند."
  این تازه ترین رویداد پس از حادثه بی حرمتی به قرآن کریم از سوی نظامیان امریکا در پایگاه بگرام در شمال کابل است.

  شخصی که روز گذشته از سوی ماموران پولیس دستگیر شده، قصد داشت، نسخه های قرآن کریم را در قبرستان موسوم به هدیره عرب ها در شهر قندهار آتش بزند.
  در تظاهرات خشونت بار که در پیوند با آتش زدن قرآن کریم از سوی نظامیان امریکایی در بخش های از کشور راه اندازی شد؛ نزدیک به سی کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت.
  فرد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده است که با شورای کویته در پاکستان ارتباط دارد و به دستور این شورا، قرار بود نسخه های از قرآن کریم را به آتش بزند.
  شماری از کارشناسان می گویند که در راه اندازی این تظاهرات سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی) دست دارد.
  نعیم لالی حمید زی نیز می گوید که ممکن در ایجاد خشونت پس از قرآن سوزی در پایگاه بگرام، ماموران سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی) دست داشته باشند.
  حمید زی گفت:"هیچ شکی وجود ندارد که در بین کارگرانی که وارد پایگاه نظامی بگرام می شود، ماموران آی اس آی نفوذ کرده باشند."
  تیر اندازی هنگام دستگیری
  قندهار در جنوب کشور، از ولایت های نا آرام کشور و پایگاه اصلی طالبان در زمان حاکمیت این گروه بود.
  براساس گزارش های تایید شده از سوی دفتر والی قندهار، از خانه شخصی دستگیر شده شب نامه های به حمایت گروه طالبان و تحریک مردم به اعتراض ها، پیدا شده است.
  داکتر پرویز نجیب رییس دفتر والی قندهار حادثه روز گذشته در ولایت قندهار را تایید کرد و گفت که فرد دستگیر شده، قصد داشت با استفاده از فرصت زمانیکه باشندگان شهر، برای ادای نماز جمعه گردهم آمده بودند، نسخه های قرآن کریم را آتش بزند.
  آقای نجیب به خبرگزاری بخدی گفت: "فرد دستگیر شده، 35 ساله و باشنده ولسوالی قریه مندی سار از مربوطات ولسوالی دامان است."
  به گفته نجیب، بازداشت شده، مسلح بود و در هنگام دستگیری به طرف ماموران پولیس تیر اندازی کرده که در نتیجه یک پولیس زخمی شده است."
  او از افشای نام این شخص به دلیل آنچه او دستیابی ماموران تحیقیق به اسنادی بیشتر خواند، جلوگیری کرد.
  دستیابی به شب نامه ها
  براساس گزارش های تایید شده از سوی دفتر والی قندهار، از خانه شخصی دستگیر شده شب نامه های به حمایت گروه طالبان و تحریک مردم به اعتراض ها، پیدا شده است.
  به گفته حمید زی، محل که قرار بود نسخه های از قرآن کریم به آتش کشیده شود، در نزدیک یک پوسته پولیس در ناحیه چهارم شهر قندهار منطقه موسوم به " ملا علم کلی" موقعیت دارد.
  گفته می شود که در همین منطقه (ملا علم کلی) اجساد سه عربی دفن است که سال پیش در حمله نیروهای امریکایی کشته شده بودند.
  او گفت که ماموران امنیتی در قندهار، تحقیات ابتدایی از شخص بازداشت شده را به ولسی جرگه فرستاده و در جلسه امروز( شنبه) پیرامون این موضوع صحبت های نیز مطرح شده است.
  نصرت الله اقبال – کابل
  خبرگزاری بخدی

  حال منتظریم که شورای شیاطین چگونه اعلامیه صادر میکند و تظاهرات راه می اندازد.

  • پنجشیری عزیز !
   من مطین هستم که درین مورد شورای علما خاموشی را اختیار میکنند جون این عمل از جانب بردران وهمرزمان هم کیش شان میباشد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس