صفحه نخست > دیدگاه > فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان کشتارهای سازمان یافتۀ هزاره ها را در کویته (…)

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان کشتارهای سازمان یافتۀ هزاره ها را در کویته بلوچستان پاکستان بشدت تقبیح می نماید

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
يكشنبه 15 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان تکرارکشتارهای دسته جمعی هزاره هارا در کویته بلوچستان محکوم، وضمن ابراز همبستگی وغم شریکی عمیق وهمه جانبه بابرادران هزاره درهر جاییکه باشند، این مصیبت بزرگ را غم ومصیبت مشترک تمامی خلق های محکوم منطقه، خصوصاً تورکان مقیم درکشورهای افغانستان، ایران وپاکستان اعم از هزاره، ازبیک، تورکمن وغیره قلمداد نموده، با ابرازتسلیت عمیق به همه برادران هزاره،ارواح آن شهدای مظلوم را در نزد پروردگاررستگار، واتحاد آگاهانۀ جمیع خلق های محکوم را در راستای خنثی سازی اینگونه اعمال جنایتباراستدعا مینماید.

امید برآن داریم که این عملکردهای دشمنان صلح وآرامش مردم بیگناه هزاره در بلوچستان بی پاسخ باقی نمانده، ودرسی باشد برای بیداری واتحاد واقعی وآگاهانۀ تمامی خلق های تحت ستم درسراسر منطقه ، وایجاد سنگر های مطمئن مبارزاتی در هر گوشۀ جهان.

پس بیایید همه باهم، در هر کجایی که قرارداشته باشیم، صدای اعتراض خودرا برعلیه این فجایع وعاملین آن بلند نموده، در راه متحد سازی اقوام وملیت محکوم، صادقانه ودرعمل تلاش نماییم، تا بتوانیم مانع از گسترش بیشتردامنۀ این فجایع، دربرابرمردم هزاره ودیگران شویم.

هیچ جنایت پیشه ای در جهان بخودی خود دست از جنایت بر نمیدارد، مگر اینکه سنگر ضد جنایت وبیداد گری را در برابر خود نیرومند وبر پا احساس نکند .

ما همیشه نیازمند چنین اتحادی در جهت برهم ریزی بنیاد بیداد وجنایت بودیم وهستیم، وبا همه توان خود در کنار برادران هزارۀ خود قرارداریم وخواهیم داشت.

هیئت رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
اروپا پانزدهم ماه فیبروری 2012 میلادی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس