صفحه نخست > دیدگاه > نگاهی به قتل عام مردم هزاره در پاکستان

نگاهی به قتل عام مردم هزاره در پاکستان

ادامه جنایت و دستگیری چند تندرو مذهبی
حفیظ بشارت
پنج شنبه 26 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سوال اساسی این است که چرا مردم هزاره کشته میشوند و یا چرا تنها هزاره ها را میکشند؟ آیا قتل عام ها ریشه مذهبی دارد یا قومی؟ راه حل اساسی وبرون رفت از بحرانی کنونی چه میباشد وچه باید کرد ؟ آیا مبارزه مسلحانه گزینه ای بهتربرای برون رفت از بحران نمی باشد؟ آیا مردم هزاره نمی توانند در مقابل هرجنایت پاسخی دندان شکن بدهند؟

بنآءًمردم هزاره باید با دقت و مصرانه برای یافتن جواب به این سوال ها و سوال های ازاین قبیل تحقیق و جستجو نمایند وباید روی برون رفت از بحران کنونی تمرکز اساسی نموده وراه حل های اساسی را دریابند.

بعد از ماه ها جنایت و نسل کشی در کویته پاکستان بالاخره سرنخی از جنایات با هدف نسل کشی و تصفیه قومی مردم هزاره به دست آمد. بنا به گزارش رسانه های پاکستان به تاریخ 22 اوریل 2012 حوالی ساعت 11 بجه شب سه تن از تروریستان و قاتلان مردم هزاره در اثنا جنایت دستگیر گردیده اند. این دستگیری اولین سرنخی از جنایت کاران وتندروان مذهبی میباشد که بعد از ماها جنایت و نسل کشی دستگیر می شوند. برعلاوهء این سه جانی یی وابسته به گروهگ های جنایت کار که با سلاح های دست داشته شان توسط جوانان غیورهزاره ونیروهای انتظامی محل دستگیر گردیده اند، 12 فرد مظنون دیگر که در این جنایات دست داشته اند با افشاگری این سه تن دستگیر گردیده اند.

بنا بر گزارش بی بی سی، نیروهای امنیتی مداومآ در حال گشت و گذار اند وهمه وسایل نقلیه را کنترول کرده وعملیات جستجو وسایل نقلیه غیر راجستر شده و شیشه سیا را در دست کار قرار داده اند. اکثرجنایات به وسیله ای موتر های بی پلید ویا غیرراجسترشده صورت میگیرد که تنها در شهر کویته بیشتر از پنجاه هزار وسایل غیرقانونی و غیر راجستر شده گشت وگذار می کنند. این دستگیری ها زمانی اتفاق می افتد که ترور و دهشت همه روزه ادامه داشته و سرک های کویته با خون هزاره های بیگناه رنگین شده و می شوند. گویا اینکه این جانیان خود نه انسان، بلکه موجودات تشتنه به خونی اند که با ریختن خون یکی، دنبال دیگری را می گیرد و گویا اینکه این امر به یک سرگرمی برای شان تبدیل شده باشد.

در طول چند روزی دهها اثری از انسان های پرخون هزاره را، در سرک های کویته منقش کرده اند؛ شنیدن و دیدن این آثار هربیننده و شنونده را که کمی با انسانیت آشنا باشند به تفکر وا میدارد. آیا خالق این اثرها همه شان از جنس انسان مسلمان و پیرو محمد میباشند ویا پیرو همان مکتبی هستند که مردم هزاره هست؟ به یقین جواب مثبت است! مردم هزاره وجنایت کاران به مکتب مشابه که عبارت از اسلام باشد عقیده و یقین دارند وبه آن ایمان میاورند به رهبر و پیشوای همدیگر صلوات میفرستند وهم گاهی با هم در کنار هم کلمات و جملاتی را استفاده میکنند که همه شبیه هم اند ومنشا اش به انسانی برمیگردد که همه باهم به آن ایمان میاورند و خویش را مومنین راه بهترین مکتب دنیا میدانند، پس چرا چنین فاجعهء رخ می دهد.
درحقیقت باورش مشکل است که مردم هزاره به خاطر مکتبی نقش به زمین میشوند که خود جنایت کار از وی الهام میگیرد. یقینآ همه پیروان و ایمان آوردندگان کاملآ شبیه هم هستند، پس چرا چرا چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

ریشه های تاریخی جنایات علیه هزاره ها و دست اندرکاران جنایات فعلی:

1. تاریخ وپیشینهء جنایت ها:

علیرغم پیچیدگی قضیه قتل و کشتار اقلیت هزاره در کویته، تقریباً همه هم نظرند که جنایات جاری علیه هزاره های کویته ریشه های مذهبی و قومی داشته و کماکان دارد. این تفاوت های مذهبی وقومی تاریخ بس طولانی یی دارد واین نوشته را یارای ذکر آن نیست.

اختلاف های شیعه و سنی به 1400 سال قبل بر میگردد به یقین اکثر اختلافات پس از مرگ محمد با قدرت گیری خلافای راشدین آغاز گردیده است هردو جانب طرفین را بر نامسلمان بودن محکوم میکنند. در حقیقت اختلاف های عمده برسر خلافت و مرجعیت دینی است اهل سنت امامت را بحیث مرجعیت دینی وولایت نمی پذیرند بجز محمد دیگر هیچ فردی را منحیث امامت قبول ندارند. اما شیعیان امامان خویش را معصوم از خطا میدانند. شیعیان معتقد اند که پس از وفات محمد علی باید جانشین میشد. به همین ترتیب امامان شان یکی از پس دیگری جانشین علی میگردید. اما اهل سنت جانشینی محمد را به بیعت جمعی از مسلمین با شخص دیگر میدانند. زمانی که علی مصروف تدفین محمد بوده تعدادی از مسلمانان با ابوبکر بیعت کرده وسپس ابوبکر به عمر وعمر به عثمان جانشینی را واگذار نموده است. سپس عثمان بطوری مرموزی میمیره و علی جانشین میشود که اهل سنت وی را منحیث خلیفه چهارم مسلمین قبول دارند. بنا به عقیه شیعیان جانشینی علی باید به اولاد علی تعلق میگرفت اما چنین نشد. قدرت بدست یزیدیان افتاد.

علاوتآ این اختلافات با کشتار و قتل عام حسین ویارانش بوسیله ای یزید دور تازه ای میگیرد و حسین که شعارش ادامه راه جدش (علی) بود برعلیه کسانیکه که از دید وی کافر بودند به مبارزه برخواست. بعد از قتل عام حسین ویارانش، مردمانی زیادی که عبارت از شیعیان باشد مبارزه و جان فشانی وی را حق دانسته وبیشتراز 1400 سال است که به خاطر قتل عام بازماندگان علی ناله و ماتم میکنند ومجالس عزا داری را راه میاندازند ویا به صورت وحشتناک با چاقو وکارد به سروصورت خویش زده و احساسات خویش را به صورت خشن از طریق حونریزی ابراز میدارند. اما عده ای از تندروان سنی مذهب به صورت عام و پیروان وهابی به صورت خاص شیعیان را کافر مطلق وکشتار شیعیان را حق دانسته ونام این جنایت ها وکشتار های غیر انسانی خویش را جهاد میگذارند. اینها به صورت وحشیانه دست به کشتار آن مردم بیگناه می زنند که پیروان خلیفه چهارم خود شان هستند. از آن زمان تاکنون یعنی بعد ازمرگ پیغمبر وادامه دهندگان راهش، همه ساله هزارها انسان قربانی میشوند و هزاران زن بیوه و هزارن فرزند بی پدر!

از طرف دیگر سوال های زیادی بوجود میایید که چه باعث شده تا اندیشه محمد با قدرت گیری خلافای راشدین بدو بخش تقسیم گردد ودلایل اختلافات حقیقی میان جانشینان محمد بر سر چه مسایل بوده وچرا اساسات و طریقت محمدی بوسیلۀ سه خلیفه حامی اهل سنت و یک خلیفه حامی شیعیان تغیرکرده وچرا این افراد با پیروی از پیغمبرخویش راهی رهبر و پیشوا را جاویدانه نکرده اند ویا چرا در مسیری که قرآن تنها اسناد وقانون دست داشته ورهنمای آنزمان بود عمل نکردند وهریکی با دست یابی به قدرت به تغیر نظام پرداختند اینها سوال های است که بی پاسخ میماند گرچند طرفین دلایل خویش را ارایه میکنند اما این دلایل از حقیقت بسیار فاصله دارد.

2. جنایت ها علیه مردم هزاره در بیشتر ازصد سال آخیر:

کشتاروقتل عام هزاره ها درتاریخ پدیدهء نو نیست. با آنکه این کشتار قبل از امیر عبدالرحمن دردوره های گوناگون انجام شده است، ولی قتل عام دهشتناک هزاره ها درزمان این امیر سفاک بیشتر درتاریخ بازتاب داشته است. هزاره ها دریک صد سال اخیر همواره شاهد بی عدالتی، ستمگری ملی به اشکال متفاوتی چون برده گیری، فروش زنان و دختران هزاره دربازار های برده فروشی افغانستان و آسیایی میانه، کار اجباری، سرکوب مسلحانه و غارت و چپاول های سازمان یافته بوده اند و یکی از نتیجه های آن کوچ اجباری و جابجایی های بزرگ داخلی و خارجی میباشد که حضورهزاره های ساکن درکویته پاکستان یکی از نمونه هایش هست.

دلایلی که مردم هزاره مجبورشدند تا وطن و منطقه زیست خویش راترک کرده و به کشورهای دیگر پناه ببرند حاصل عوامل چون سیاست های رذیلانه و فاشیستی سردمداران حکومت های شئونیست مزدور و ضدانسانی است که برای صدها سال است بر سریر قدرت تکیه زده اند وبه وسیله ای تعصبات مذهبی وقومی به صورت وحشیانه جنایت و حکومت میکنند. از طرف دیگر دخالت کشور های قدرتمند و حمایه گروه های ارتجاعی وخانه جنگی های جهادی زندگی را بر مردم هزاره جات ناممکن ساخته ومردم هزاره را وادار ساختند تا بیشتر و بیشتر آواره گردیده و با برادارن وخواهران خویش در کویته ملحق شوند ویا به ایران و سایر کشور های جهان مهاجرت نمایند.

کشتار مردم هزاره گاهی رنگ وبوی مذهب را گرفته وهم گاهی رنگ وبوی قوم را میگیرد. مردم هزاره سالها است که قربانی انواع مختلف جنایت در گوشه وکنار جهان می باشند. از دوران حکومت عبدالرحمن جابر تاکنون این جنایات به انواع واقسام مختلف به شدیدترین نحوی جریان داشته و همه روزه ادامه میابد. عبدالرحمن که خویش را مسلمان میگرفت وعمرخویش را باعیاشی و خوشگذرانی مملوبا جنایت و کشتار اقوام تحت ستم میگذراند، جنگ علیه هزاره ها را به دلیل کافروشیعه بودن مردم هزاره، جهاد اعلان نمود وانسان های بی عقل و نادانی را برای جهاد مسلح ساخت وهزاران انسان هزاره را بجرم شیعه ازدم تیغ کشید ووحشیانه قتل عام و از مناطق شان بیرون راند و زمین های زراعتی شان را غضب و به طایفه های وابسته به قوم پشتون اهدا نمود. این جنایت درحالی انجام میشد که شیعیان غیر هزاره به دربار امیرحلوا کلوچه میخوردند و شیعیان هزاره کافر و شیعیان غیرهزاره مسلمان بودند. درشرایط کنونی کشتار مردم هزاره همواره ادامه داشته وبنابه اختلافات مذهبی و فرقه ای دامن زده میشود. تندروان مشخص وابسته به قوم پشتون وافراد بدوی توسط استخبارات منطقه برای سواستفاده های سیاسی تربیه میشوند. ازاین طریق برای نسل کشی ویا ترور های غیر انسانی انسان های بیگناه مورد استفاده قرار میگیرند.

3. نقش گروه های مذهبی در جنایات فعلی علیه هزاره ها:

بنا به گزارش ها این افراد وابسته به گروه تندروان مسلمان سنی مذهب (تروریست های سنی مذهب) تحریک طالبان پاکستانی و لشکرجنگوی میباشند که از جمله تندرو ترین گروه های افراطی سنی مذهب پاکستان به شمار میروند. این دوگروه از سوی عربستان سعودی با پول های زایرین مردم هزاره و حاجیانی که برای زیارت پیغمبرشان (محمد) در سعودی و در سفر به سعودی وغیره به مصرف میرسانند حمایت میگردد. عربستان سعودی حامی اصلی تندروان سنی مذهب است و به صورت مستقیم با سیاست های امریکا درارتباط است. پول تحویل داده شده خود مردم را از مکه برداشته به قتل عام خود مردم مظلوم هزاره به مصرف میرسانند. سالانه ده ها هزار زایر مردم هزاره برای زیارت به مکه و عربستان سعودی سفر میکنند و میلیونها دالر را برای مشرف شدن به خانه خدا به مصرف میرسانند.

از طرف دیگر مردمان عقب افتاده وخرافاتی سنی مسلمان از عرب گرفته تا پاکستانی مردم هزاره را که بخشی از پیروان محمد میباشند ومسلمانان شیعه مذهب، پیرو مذهب جعفری هستند وتفاوتی اندکی که با انسان های سنی مذهب یا مذهب حنفی دارند، به کفر متهم کرده و به شیوه ای غیر انسانی به جرم کافر بودن به قتل میرسانند. این تفاوت ها، از اختلافات بین خلفای راشدین نشئت می گیرند و از آن زمان تاکنون میلیون ها انسان بیگناه قربانی تفاوت های ایجاد شده توسط اشخاص که قدرت و خلافت محمد را به ارث بوده بودند، میشوند.

4. نقش آزادی طلبان بلوچ وحکومت محلی در جنایات کویته:

بلوچستان در سال 1947 همرا با سایر نقاط پاکستان استقلال خود را از آمپریالیزم بریتانیا به دست آورد و با اجرای محفل و رسم گذشت رسمآ استقلال بلوچستان را جشن گرفتند و سپس با راه اندازی دو مجلس بنام های دارالعلوم و دارالخواص رسمآ حکومت خویش را تشکیل دادند این مجالس بنا به قوانین ارایه شده حکومت وقت بریتانیا طرح ریزی گردیده بود، اما این استقلال به مدت یک سال دوام نمود و بالاخره در سال 1948 به وسیله پاکستان کنونی دوباره اشغال گردید. بعد از اشغال بلوچستان توسط پاکستان، ملت بلوچ اشغال سرزمین خویش را روز سیا نامگذاری نمودند وسال هاست که این روز را بنام روز سیا با برافراشتن بیرق های سیا و بازوبند های سیا تجلیل مینمایند.

از سال 1948 تاکنون همواره میان آزادی طلبان بلوچ وارتش پاکستان درگیری های خونین بوقوع می پیوندد که مهمترین آن درگیری ها در سال 1973 آغاز و در سال 1977 با شکست پاکستان پایان یافت در این جنگ صدها هزار نیروی انسانی از طرفین شرکت داشتند که تنها ارتش اشغالگران پاکستانی بالغ به هشتادوهشت هزار نفرمیرسید اما نیروهای استقلال طلب بلوچ با کمتر از 55 هزار نفر از سرزمین خویش(بلوچستان) به دفاع پرداختند. درحقیقت نتیجه به نفع بلوچها در حال تغیربود و پاکستان ناگزیر دست به طرف همسایه ای غربی خویش که قسمتی از سرزمین بلوچ را تحت اشغال خود داشت دراز نمود وتوانست کمک های عمده از سوی حکومت وقت ایران دریافت نماید. با حمایت ایران وبا دریافت تسلیحات نظامی از سوی حکومت ایران موفق شدند بلوچ ها را سرکوب وبلوچستان را همچنان تحت کنترل خویش نگهدارند.

در سال 2006 بار دیگر نیروهای استقلال طلب بلوچ به رهبری اکبر بوگتی به مبارزه برخواستند و جنگ های سختی را پشت سرگذراندند. اکبربوگتی رهبر بلوچها کشته شد ونیروهای بلوچ با تلفات وخسارات سنگین باری دیگر سرکوب گردیدند. بعد از مرگ بوگتی این مبارزات خاتمه نیافت و همه ساله در گوشه وکنار بلوچستان ادامه یافت ودرشرایط کنونی یکی از چالش های عمده برعلیه حکومت پاکستان محسوب میگردد. دولت پاکستان از یکطرف با تندوران طالب در ایالات صوبه سرحد درحال جنگ اند واز طرف دیگر مصروف سرکوب نیروهای استقلال طلب بلوچ میباشند. در چند سال آخیر بیشتر از چهارده هزار انسان استقلال طلب بلوچ توسط حملات هوای کشته شده اند و بیشتر از 14 هزار دیگرمفقود هستند این جنایت وکشتار حکومت پاکستان مبارزین بلوچ را بیشتر برای مبارزه منسجم کرده و همه روز فراگیر تر میگردد.

بنآءً اوضاع سیاسی بلوچستان و درگیری نیروهای استقلال طلب بلوچ با حکومت پاکستان از دیگر چالش های بحران کویته محسوب میگردد. دولت پاکستان در صدد مهار گروه های آزادی خوا بلوچ هستند وازاین طریق وجنایت های مشابه نهایت در تلاش اند که اندیشه آزادی خواهی بلوچ ها را با استفاده از جنگ های فرقه ای و مذهبی وقتل های زنجیره ای بوسیله ای احزاب افراطی پشتون با حمایه مالی عربستان سعودی مهار کنند. شورشیان بلوچ اوضاع را در بلوچستان وخیم ومقامات پاکستانی را نگران ساخته اند. بناء دیده می شود که دولت نیز در چنین جنایات نقش میگیرد یعنی آب را گل آلود کرده ماهی میگرد.

5. عوامل بیرونی و نقش کشور های منطقه و جهان:

رقابت های سیاسی میان کشور های منطقه و جهان درمناسبات بین المللی و تضادهای موجود درجهان دلیلی دیگری است که همه روزه از مردم بیگناه هزاره قربانی می گیرد. کشور های قدرت مند از این جنایت به نفع خویش سود برده و بیشتر جنایت کاران را به این جنایت ترغیب مینمایند. درشرایط کنونی ارتباط با ایران بسیار حساس میباشد وکشور های امپریالیستی همراه با مرتجعین عربی، ایران و گروه های وابسته و نزدیک به ایران را با دقت کنترول میکنند. هزاره ها به دلیل اینکه شیعه وپیرو خط امام هستند وبه دلیل ارتباط شان با ایران جداً تعقیب میشوند. این کشورها نیز درکشتار هزاره بی غرض نیستند و امکان ندارد تا از آن آگاه نباشد. سکوت معنی دار این کشور ها مدرک و ثبوت بر این حقیقت است. سکوت این کشورها درمورد قتل عام مردم هزاره درگذشته و حال دفاع دروغين غربي ها از حقوق بشر را افشا میکند. كشورهاي اروپا و آمريكا نه تنها به اين كشتار اعتراض نكردند بلكه ممکن محرمانه بر آن مهر تائيد بزنند.

از سوی دیگر احتمالآ امپریالیزم امریکا نیز دراین جنایت ها نقش داشته باشد زیرا صدها هزار ارتش غرب در همسایه گی بلوچستان (افغانستان) مستقر میباشند. حکومت های غربی با مصارف سرسام آور جنگ به بحران های بزرگ اقتصادی مواجه شده اند، طوریکه مهارش کاریست دشوار. نظر به توافق با حکومت دست نشانده شان اکثر عظیم این نیروها باید در سال 2014 افغانستان را ترک نمایند اما ترک افغانستان به معنای شکست اشغالگران است بنآ تلاش مینمایند راه حل های منطقی را برای برون رفت از بحران کنونی جستجو کنند. علاوتآ اکثر نیروهای تندرو طالب در بلوچستان مستقر میباشند این نیروهای تروریستی برای تخریب و جنگ های مسلحانه از بلوچستان رهبری میشوند وسپس برای مبارزه بااشغالگران به افغانستان ارسال میگردند.

بنآءً دامن زدن های فرقه ای و مذهبی در بلوچستان به نفع امپریالیزم امریکا نیز میباشد. امپریالیزم امریکا از این اختلافات فرقه ای ومذهبی به نفع خویش وهم پیمان خویش (پاکستان) استفاده کند زیرا با دامن زدن جنگ های فرقه ای ومذهبی وباسرگرم سازی نیروهای تندرو افراطی ازچالش های فرا روی در افغانستان رهایی میابد. هرگاه موفق گردد جنگ های فرقه ای را در بلوچستان دامن بزند وبه جنگ های مسلحانه تبدیل نماید، این جنگ های فرقه ای باعث میگردد که اکثر نیروهای تندرو وابسته به طالب وساییر تندروان، توجه شان به بلوچستان جلب گردیده با سواستفاده های مذهبی جنگ های داخلی را راه اندازی نموده وشرایط خروج آبرومندانه را از افغانستان مهیا میسازد. از طرف دیگر این مشکلات به همپیمان نظامی اش پاکستان نیز کمک میکند تا بتواند به آسانی برعیله بلوچهای اسقلال طلب مبارزه کرده سرکوب شان نماید.

راه های برون رفت و مبارزه برعلیه تروریستان:

در گذشته مردم هزاره به خاطری گذشت و عدم تمایل به کلان سازی موضوعات از انعکاس بیشتر این مشکلات خود داری نموده اند ومبارزه از راه صلح آمیز را در پیش گرفته اند وبرای توجه حاکمان پاکستانی ومقامات محلی دست به تظاهرات مسالمت امیز زده اند. تنها در ایالت بلوچستان هزاران نفر برای چندین بار در مقابل نهاد های بلندپایه حکومت محلی دست به مظاهره زده و خواستار توقف این جنایات گردیده اند وحتا تعدادی زیادی از مردم در مقابل پارلمان پاکستان در پایتخت پاکستان تجمع نموده ازحکومت مرکزی درخواست نمودند تا جلو چنین جنایات را بگیرند و نگذاراند مردم بیگناه به وسیله ای افراد تندرو مذهبی قتل عام شوند.

از سوی دیگر هزاران انسان دیگر در سرتاسر جهان به خاطر نسل کشی وتصفیه قومی دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده وخواستار توقف هرچه عاجل این جنایات گردیده اند ویا از طریق نامه ها از سازمان های حقوق بشری وسازمان ملل متحد درخواست نموده اند تاجلو چنین جنایات را بگیرند و در مقابل چنین جنایات سکوت ننمایند ویا از هر طریقی ممکن بر حکومت مرتجع پاکستان فشار وارد نمایند تا جلو این چنین جنایات و قتل عام مردم بیگناه و ملکی هزاره را در کویته پاکستان بگیرند. اما متاسفانه این خواسته های مدنی و حقوق بشری گوش شنوایی نداشته است وهیچ حکومت حامی یی حقوق بشر غربی به چنین جنایات توجه نکرده اند و یا حتی اعتراضی را علیه حکومت پاکستان سر نداده اند.

سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان حقوق بشر ملل متحد به شمول عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر امریکا که باید طی بیانیه ای این جنایت ها را محکوم مینمودند ولی این همه خواسته وتظاهرات مدنی هیچ اثری را روی مدافعان تقلبی حقوق بشر جهانی وغربی نداشته است و این جنایات همچنان قربانی خود را میگیرند و انسان های مظلوم را نقش زمین میکنند. بنآءً بعد از این همه خواسته های مشروع ومدنی مردم هزاره موفق نگردیده اند که جلو جنایت های بیشتری را بگیرند. همه روزه خبرهایی از قتل و کشتار مردم بیگناه منتشر میگردد وباگذشت هر روز افزایش میابد.

سوال اساسی این است که امروز مردم هزاره چرا کشته میشوند و یا چرا تنها هزاره ها را میکشند؟ آیا قتل عام ها ریشه مذهبی دارد یا قومی؟ راه حل اساسی وبرون رفت از بحرانی کنونی چه میباشد وچه باید کرد ؟ آیا مبارزه مسلحانه گزینه ای بهتربرای برون رفت از بحران نمی باشد؟ آیا مردم هزاره نمی توانند در مقابل هرجنایت پاسخی دندان شکن بدهند؟

بنآءًمردم هزاره باید با دقت و مصرانه برای یافتن جواب به این سوال ها و سوال های ازاین قبیل تحقیق و جستجو نمایند وباید روی برون رفت از بحران کنونی تمرکز اساسی نموده وراه حل های اساسی را دریابند. به نظر من در شرایط کنونی گزینه های معقول و راه حل های کوتاه مدت قرار ذیل می باشند.

1: اکثرکسانیکه که قادر به دریافت سلاح هستند، رسمآ از حکومت محلی جواز حمل سلاح به خاطر حفظ امنیت خویش و خانواده خویش، دریافت نمایند تابتوانند درمقابل حملات غافل گیرانه جنایت کاران عمل نموده زندگی خویش را نجات بدهند. بنا به قانون پاکستان شهروندان پاکستانی حق دارند بخاطر حفظ امنیت خویش سلاح حمل کنند.

2: گروه های مسلح وحافظ صلح محلی تشکیل بدهند وخود از محل سکونت خویش مواظبت نمایند زیرا این حق مردم هزاره است تابرعلیه متجاوزین وجنایت کاران افراطی مبارزه نمایند.

3: در مناطق ماحول خود وسایل ترانسپورتی را به شمول موتورسیکل کنترل نمایند و پسته های امنیتی محلی را راه اندازی نموده از ورود وسایل مشکوک جلوگیری نمایند.

4: تاکنون بیشترین حملات از سوی موتورسیکل سوار ها صورت گرفته است. بناءّ هیچ فردی را با موتر سیکل اجازه ندهند وارد منطقه شده وجنایت نماید و رسمآ بالای موتورسیکلت سوارها حمله کنند و درنهایت حمل موتور سیکلت را کاملآ ممنوع قرار داده از این ناحیه نگرانی خویش را رفع نمایند.

5: برای سفر از یک منطقه به منطقه ای دیگر از مسافرت های جمعی کار گرفته بوسله ای گروپ های مسلح خویش امنیت سفر خویش را تامین نمایند.

6: ازکارگران معادن ذغال خواسته شود تا از سفر های انفرادی خود داری نمایند و به صورت ماهانه با پشتبانی پولیس محلی ویاگروه مسلح مردم خود سفرنموده از فامیل خویش دید و بازدید نمایند.

7: همینطور درصورت نیاز به سفرهای ایالتی نیز از مسافرت های گروهی کار بگیرند و امنیت خویش را تامین نمایند.

8: مخارج گروپ های مسلح محلی را به وسیله ای مردم تامین نمایند و از مردم بخواهند تا ماهانه با پرداخت مبلغی مصارف حافظان صلح را تامین نمایند و درصورتی نیاز از هزاره های مهاجر درخواست کمک نمایند.

9: حدود صدهزار خانوار، با مبلغ کم و بیش از 50 کلدار میتوانند اداره انضباط محلی ویا پولیس محلی را حمایت مالی نمایند.

10 : از برگزاری مراسم تعصب آور مذهبی خود داری نمایند ومراسیم مذهبی خویش را نورمال وباخونسردی، بدون هیچ گونه توهین وتحقیر دیگران برگزار نمایند.

11: مراسم مذهبی خرافاتی خشن و با خونریزی را کاملا ممنوع اعلان نمایند، زیرا این عمل قبلآ بارها از سوی مراجع فوق مذهبی ممنوع قرار داده شده وحرام اعلان گردیده بود.

12: از کشیدن دسته های مذهبی در مناطق غیر شیعیان خود داری نمایند و به آرامش و امنیت دیگران لطمه وارد نکنند. نگذارید کسی از دست مردم هزاره اذیت وآزار ببیند. برگزاری مراسم ویا همدری با امامان تنها از طریق خونریزی و سروصدا در محلات دیگران انجام نمی پذیرد بلکه مردم هزاره میتوانند با آرامش کامل ، احترام به زندگی شهروندی دیگران وحفظ آرامش منطقه مراسیم های مذهبی شان را برگذار نمایند.

13: عملی نمودن این قوانین از مسئولیت های پولیس هست. اما بنا به عدم موجودیت سیستم خوب و پولیس قانونی و متکی به قانون، این قوانین جامه عمل نمی پوشد. بنآ مردم هزاره خود این قوانین را رعایت وبرای زنده ماندن خویش عملی نمایند ومردم هزاره نباید اجازه بدهند تا برای سواستفاده های مذهبی زندگی شما وعزیزان شما را ازشما بیگیرند. زیرا زنده ماندن و حفاظت از خانواده شما در اولویت قرار دارد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام وخسته نباشید خدمت دست اندرکاران کابل پرس? سایتی خوبی برای اطلاع رسانی دارید مخصوصا حمایت از مردم به دفاع خود هزاره ها .دوم اینکه تحلیل خوبی بود راجع به کشتار مردم هزاره ها و گزینه خوبی برای بیرون رفت از این بحران را متوجه مردم کردید صمیمانه تشکر میکنم .امید که سیاستمدار های ما مردم درس عبرت گرفته وجود خویش را از مکر و هیله ارباب های شان پاک کند و راه خوبی برای بیرون رفت از این بحران بکند.بنده هم با اینکه سواد کافی ندارم ولی چند نظر دارم شاید مفید باشه.
  1در شرایط کنونی پاکستان که در چنگ افراطی ها احاطه گردیده است باید بجای توحین و اهانت بدیگران در فکر دوستی با تمام جناح های فومی و مزهبی باشد
  2از شعار های که باعث خشم بقیه اقوام شود کاملا خود داری کنند چون این شعار ها هم باعث بروز دشمنی ها میشود.
  3در بین جامعه هزاره خود باید دوست و دشمن خود را بشناسند تا بکی جهالت ؟چشم ها را باید شست آنان که باعث کشتار ما مردم میشود این را بدانند اگر یکروز آنها=تندروان به مقصد برسند توی که راه هموار کردی برایش اگر یک کلمه هزارگی صحبت کنی خفه میشی .
  4با این وجود اگر بیشتر این کشتار دوام بیارد . بقول فیلسوف در چینین شرایط درگیری بهتر است تا مصالحه چون در آنصورت ارتش مداخله میکند و این بنفع اقلیتهاست . فرید بوستانی

 • بعدازعرض سلام!
  رد زدن هزاره ها درپاکستان از دید مذهبی برای ریشه یابی مردم بومی این خطه، بامحتوای این مقاله موافق نیستم!!
  ردپای هزاره ها بسوی شرق وجنوب و تتمه ها ی آن درپاکستان درسطح اولین رهبر نظامی جنرال محمدایوب خان (زیرا ازسال 1947الی 1956 پاکستان مستقیمأ توسط انگلیس اداره ورهبری میشد) از همین باقی ماده ها حکایه دارد. میتوان هزاره ها ی مناطق پشتونها وبلوچهای پاکستان را نشانه ودلیل حضور این ملیت درگستره شمال شرق نیم قاره هند پی ریزی کرد ؟
  درمورد هزاره های پاکستان از شما نخبگان هزاره طلب کمک دارم.

 • ta zamaneke hazara ha dar fekre ejade hazarestan hastand wa balooch ha dar fekre ejade balochestan hamen aash ast wa hameen kasa,wa dar zemn een shabaka haye TV ham ke naft bar atash merezand , awamele mosebat haye qable agar dorost bar rasi shawad rahe hal asan ba dast me ayad

  hazara ha bayad bepazerand ke yaki az aqwame afghanistan hastand wa aan ha ke dar pakistan hastand yaki az aqwame pakistan, agar deleshan ba afghanistan tang shoda darwaza ha baz ast lotf konand a dobara bar gardand dar hazara jat , dar ghayre aan een moshkele pashton haye do tarafe sarhad wa baloch ha wa hala hazara ha wa dar ayenda shayad tajik ha wa torkman ha geleme aramesh manteqa ra jam mekonad

  ok

 • این قتل و قتال مراث محمد است که به پیروان خود ارث گذاشته است جایکه مسلمان است قتل است دزدی است ادم گشی است چور و چپاول است تجاوز و بیناموسی است ادم ربائی است رشوت و اختلاص است این است جامعه اسلامی و این است فر هنگی اسلامی جعل کار.

 • پیامبر اسلام حتا یک مشرک دوران خودش را به جرم مشرک بودن نکشت . مگر در مقابل کسانی جنگید و کسانی را کشتند که بالای حضرت محمد حمله کردند و یا اینکه میخواستند شبی خوند بزند . متاسفانه امروز وهابیت از مغز منجمد یکعده برادران اهل سنت چنان هیولای درست کرده است که تمام دنیای کنونی / اسلام را انتحاری و انفجاری میداند و میشناسد و در حالیکه شیعیان در پنج وقت نمازش اشهد ان لا اله الا الله و حده و لا شریک له میگوید یعنی اینکه خدا شریک و مانند ندارد اما در مورد استغاثه به رسول اکرم و بزرگان اهلبیت /هردو جماعت سنی و شیعه معتقد هستند .
  این گروه وهابی چنان متحجر استش که حتا برادران اهل سنت را هم به نوع تکفیر نموده است و شیعه را کشتنش را واجب میداند که حتا دین یهود و نصارا هم قبولش ندارد ...

 • از وقتیکه این دین(اسلام) ضد بشر، ضد علم و فرهنگ بوجود آمد همانا مشکلات مردم مخصوصاً کسانیکه به این دین مزخرف رو آورد شروع شد و تا به امروز ادامه دارد،تا زمانیکه این دین عقبگراه و ددمنش دوباره به صحرای عربستان صعودی برگردانده نشود این مشکلات و کشتار همچنان ادامه خواهد داشت..

  • اخمق این دین به صحرای صعودی بر نه میگردد این دین تمام کرهی زمین را میگیرد امسال فقط در مسکو 10000 دختری روسی مسلمان شده اگر این دین از بین بیرود دنیا ه دیگر تمام میشو د گو ساله در کجاه استی خواب استی یاه بیدار

 • haly ma-ra ba hazaray pakistani chi.

 • نگاهی به قتل عام مردم هزازه در پاکستان.
  نورمحمد 29.04.2012

  مردم هزاره درپاکستان کشته می شود. به خاطر که دین وهابی تبلخ می کند که مردم بی گناه هزاره را بکشد چون به بهیشت میرود. آخیر کدام خر در این باورند که یک انسان را بکشد بخاطر که انسان را از بیعن می برد به بهیشت می رود؟

 • پاکستان یک کشور توریرتی میباشد که همیشه کوشیش دارد افغانستان را تخریب کند

  آنلاین : 2000

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس