در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > تاثیر پیمان ستراتژیک بالای وزیر دفاع و سخنگویش

تاثیر پیمان ستراتژیک بالای وزیر دفاع و سخنگویش

یک کارتون
عتیق شاهد
پنج شنبه 24 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

 • عتیق جان بچیم والله شاهکار کردی.
  در زندگی اگر کار جالب کرده ای یکی اش همین است.

 • والله قیامت برپاکردی شاهکار واقعی من قبلا زیاد کارتون از شما دیده بودم ولی این یکی بسیار جالب

 • ما صابقا ه در قریه میرفتیم سگ ها را میدیدم هر کس را میدید غو غو میکرد مسافر بسیار خوف میکرد میگفت این سک ظا لیم است نفری دا خیل قریه میگفت نه ترس این سگ هر کی را بینگرد غو غو میکند شما ه کمتر از ان نیستید

 • بادرود به فرهیختگان
  البته بادیدن این کارتون خودت عتیق جان من به این فکر افتادم که تمام افغانها در داخل افغانستان خود را یک تکان بدهند. کمی به سرووضع خود برسند. امروز که وزیر محترم دفاع و سخنگویش هردو به سروضع خود می رسند مایه افتخار است . تا به چند ریش دراز تا بکی خاکپر و سروروی خاک آلود .
  وقتی ما در تلویزیون خارج کسانی را میبینیم که در داخل با تلویزیون مصاحبه می کند و بنظر می رسند که سالهاست حمام نرفته اند و ریش خود را هم چرک و چتل نگاه می کنند.
  این کارتون شما باید درسی باشد .که ما سرورو روی خود را درست کنیم و جناب وزیر دفاع و سخنگویش جناب عظیمی یک مدلی باشند برای نظافت و پاکی افغانهای داخل کشور و چرک ها و چتل های گرامی .و هم
  متاسفانه در تلویزیونی که از کابل پخش میشود دیدم که با یک معتاد مصاحبه می کرد و معتاد هم سر دولت قهر بود و میگفت : دولت هیچ درقصه ما نیست .
  این فرد نمی داند که خودش وقتی به قصه خودش دل نباشد. و برود درایران و معتاد برگردد.اینرا نمیداند که
  همانطوری که یک دولت در مقابل مردم مسئولیت دارد . همانقدر هرفرد در مقابل دولت مسئولیت دارد .
  به هر صورت هنر هنر است و هنری که در خدمت مردم باشد بالا تر از آن .
  زنده باد مردم افغانستان با دیدگاه نوین
  وپاینده باد افغانستان

  • نجیب کامل یا پاچه گیر یا کنیشکا اخر عیسوی شدی.

جستجو در کابل پرس