صفحه نخست > دیدگاه > خلیلی ،ابوموسی اشعری زمان ماست

خلیلی ،ابوموسی اشعری زمان ماست

خلیلی رهبری که بازیچه دست فاشیست گراهای دولت است
محمد رضا طوفان
دوشنبه 11 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شاید اکثریت مردم هزاره که درسالهای جهاد ومقاومت حزب وحدت اسلامی افغانستان حضور داشتند و دوشادوش سایر برادران خود به مبارزه با نیروهای شوروی پرداختند وبعد از آن درجریان جنگ قدرت بین گروهک ها وتنظیم های جهادی درصحنه حاضربودند.با خلیلی وفعالیت های وی اشنا باشند.

هرچند خلیلی درجریان اجلاس های احزاب مختلف ونهایتاً وحدت وانسجام نیروهای مسلح هزاره تحت یک تنظیم فعال به نام حزب وحدت اسلامی بازیگر نقش های مختلفی بوده است. وبه علت نزدیکی به حضرت پدرشهید بابه مزاری عهده دار مسولیت های مختلفی در داخل کمیته رهبری حزب بودند.ولی در همان دوران نیزخلیلی به عنوان شخصی چاپلوس وقدرت طلب یاد می شد.ودرآن زمان نیزبارها وبارها این مسله به اثبات رسید.خصوصاً در جریان سقوط بامیان عده ی کثیری از مجاهدین عامل اصلی شکست حزب وحدت را،تدابیرغلط خلیلی و خیانت وی می دانستند.همچنین شهادت قوماندان نامی هزاره شفیع نیزبا توطئه باند خلیلی صورت گرفت.

ولی متاسفانه خلیلی که با مصرف نمودن کمک های نقدی میلیونی که از طریق کشورهای همسایه و خصوصا مهاجرین مقیم کشورهای خارج میشد.توانسته بود باندی قوی وقدرت مند را در کنار خود ایجاد کند.که به واسطه همین باندخائن به ملت هزاره که تشکیل داده بود.باعث انشعاب حزب وحدت گردید.ورهبری یکی از این شاخه ها را به عهده گرفت.خلیلی را میتوان مهترین مهره پشتونها برعلیه ملت هزاره دانست.بیوگرافی خلیلی دقیقا بیانگر شخصیت ابوموسی اشعری در دوران زمامداری معاویه است. شیخی که درجریان تفویض حکومت نماینده امام علی (علیه السلام ) بود.ولی به دلیل حماقت و منفعت طلبی شخصی خویش فریب معاویه را خورده وحکومت را تسلیم وی نمود و مسیرتاریخ اسلام را عوض نمود.

امروز نیزخلیلی به عنوان نماینده ملت هزاره در دستگاه حکومت شناخته میشود.ولی درعمل بیشترازخدمت ما شاهد خیانت وی بوده ایم. منطقه هزاره جات که مصون ترین مناطق در تمام افغانستان یاد میشود.شاهد کمترین اعماروبازسازی بوده است. در تخصیص بودجه ی سالیانه همواره مناطق هزاره نشین تحت ظلم قرار میگیرند.سرکها و راههای مواصلاتی هزاره جات در بدترین وضعیت خود قرار دارد.وباوجود گذشت یک دهه از آغازنظام جمهوری فاشیستی ،هیچ گونه توجه خاصی به این مناطق نگردیده است. درشهرها مناطق هزاره نشین بسیاری کمی هستند که از سهولت های شهروندی مانند برق دولتی وآب آشامیدنی صحی برخوردارباشند.غرب کابل که به عنوان نقطه تمرکزهزاره ها در پایتخت محسوب می گردد.تا هنوز به طورکامل برق نداشته و سرکهای دشت برچی،دارالامان و کمپنی پخته کاری نشده وسرکهای پخته نیزاستندرد نبوده است.سرک برچی حدود پنج سال است که در دست کار است.ولی به علت نداشتن تخصیص بودجه هیچ پیشرفتی نداشته است.در وزارت خانه وتمامی ارگانهای دولتی که بانظرداشت ترکیب ملیتی کارمندان خویش را به استخدام میگیرند.همواره حق هزاره های تلف شده و در چوکی ها بلند هزاره ها منسوب نمی گردند. چهارسال است که کوچی ها تبدیل به بزرگترین معظل هزاره جات تبدیل گردیده است.ودراین سالیان ما شاهد رخ دادن جنایات زیادی در مناطق بهسود ودایمیرداد بوده ایم.که حتی در مواردی بسیاری نیروهای طالبان درکنار نظامیان باند کرزی دست به ارتکاب جنایات وحشیانه ای دراین مناطق زده اند.بسیاری از شخصیت های هزاره که به عنوان مصدرهای خدمت برای هزاره ها یاد می گردید در توطئه های مختلف باند فاشیستی کرزی جام شهادت نوشیدند.ازجمله خدمت گزار واقعی ملت هزاره اشرف رمضان وبزرگ مرد بامیان ،مجاهدنستوه جواد ضحاک که با گذشت یک سال از جریان شهادت وی تا هنوز دولت در قبال پیگیری ومعرفی عاملین شهادت وی کدام اقدامی نکرده اند.جنایتی که دولت آن را به دوش برادران ناراضی کرزی انداخته اند.

ملت هزاره همواره قربانی پروپاگندهای مختلف رژیم فاشیست کرزی شده اند. وسعی برآن شده که هزاره ها به عنوان یک قوم پست ووابسته به رژیم فاشیست ایران معرفی گردند.

باوجود تمامی این خیانت های برادرخاین کرزی،خلیلی همواره مهر سکوت برلب زده و به ازای شکایت و رسیدگی به امور هزاره ها ،فعالیتهای اقتصادی خویش را تعقیب مینماید و درکنار برادر خاین خود دست به شهرک سازی و تجارت بین المللی می زنند. سرمایه های دوران جهاد وکمک های میلیونی باقی مانده از زمان جهاد که به دست باند خلیلی چوروچپاول گردید.امروز سرمایه شخصی حاجی نبی معرفی گردیده است. حقی که سهم خون هزاران شهید ما میباشد.امروز تبدیل به ساختمان های لوکس و موترهای تجاری شرکت حاجی نبی گردیده است. درحالی که صدهاهزار هزاره ،که عمدتاً فامیل های شهید و مجروحین ومعلولین جنگ بوده است .درفقرشهید به سرمی برندوتعداد زیادی از زنان وکودکان هزاره بدون سرپرست زندگی بسیار تاسف باری را سپری می نمایند.

ولی با این حال هنوز عده ای از مردم ما هستند که خلیلی را منحیث رهبری شناخته و وی را جانشین حضرت پدرشهید میخوانند.شاید علت اصلی که هزاره ها هیچ زمانی نتوانستند جایگاه حقیقی خود را به دست آورند.عدم موجودیت وحدت و یکپارچگی بین رهبران بوده است.وبه راستی این نکته را حضرت بابه مزاری به خوبی درک نموده بود وبارها درجریان سخنرانی خویش ایراد مینمودند.درتمام اعصار تاریخ کهن هزاره،دوره طلایی هزاره را تنها می توان زمان زمامداری حضرت پدرشهید دانست.هنگامی که هزاره هاضرورت وجود یک رهبردلسوزو وحدت قومی را درک نمودند.ولی متاسفانه با شهادت وی ،رهبران قدرت طلب بودند و باز منفعت های شخصی را به منافع قومی ترجیع دادند و ما بازشاهد بروز فجایع درمیان هزاره ها بوده ایم.

ادامه حمایت از امثال خلیلی ،بزرگترین خیانتی است که هرشخص هزاره میتواند مرتکب شود.امروز زمان آن رسیده است که تمامی شخصیت های آگاه ودلسوز هزاره گرده هم جمع شده وباکنار گذاشتن رهبرانی همچون خلیل و محقق که درک وفهم یک رهبررا نداشته ،یک شخص لایق وشایسته ومتعهد به آرمان های قومی و بالخصوص آرمانهای حضرت پدرشهید را به عنوان طلایه دار و سکاندار قوم هزاره معرفی نمایند./

مادیگر نباید شاهد خون فروشی خلیلی وحماقت محقق گردیم.محققی که درهمواره درجریان انتخابات به عنوان حامی کرزی به سخنرانی وکمپین می پردازد.ولی با انتصاب رئیس جمهور و پی بردن به اینکه فریب سیاست بازی شخص موردحمایت خویش را خورده است .درجبهه اپوزاسیون قرار میگیرد.

دیگر زمان آن رسیده است که ملت هزاره با روشنفکری و تامل دقیق رهبری شایسته را به منظور هدایت قومی وکسب حقوق پایمال شده خود انتخاب نمایند.

كارنامه

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ان رهبر شايسته كي است؟؟؟

 • shaaf shaaaf neeeee shaftalo
  bego ke ba jaye khalili ki ra dar nazar dari
  chera democratie ra az hazarajat shoro na koneem
  yak entekhabat ta malom shawad ki rahabar ast

 • اول یاد دهانی هزاراجات ستم است بر هزارستان باستان . باید هزارستان نوشت و گفت ..تا دراذهان عامه نهادینه شود . هزارجات را دولت ظالم وقت برای ما نامگذاری کرده بود . اما گب از خلیلی.. خیلی بیتفاوت است اخر تو ادم که در کنار کرزی قرار گرفتی با وعده های که حق مسلم مردم مابود . امروز چنان خودرا در کوچه حسن چب زده که ادم خیال میکند هزارستان به همه بازسازی رسیده و جاغوری و بهسود ولایت شده والیها هم در کارهای شان مصروف میباشد و.......

 • رهبر شائسته خود اين أقاى بيسواد است كسى كه خودرا از محقق مسحقتر ميداند محقق كه عمرش را در سنكر كذشتانده است واين سياست مدبرانه او بود كه مليت هزاره منحيث يك قدرت دركنار برادران تاجك وأزبك جون يك تن واحد درخشيد واين سه مليت باهم متحد با داشتن تجربه نيك از اشتباهات كذشته تعين كننده كشور جنجالى بنام افغانستان است وروزى خواهد رسيد كه ما سر زمين نياكان خود را به نام قبلى أش خراسان كبير ياد كنيم وهزارستان بمثابه قلب خراسان مانند دوبى از تمدن بهره مند كردد وما هزاره هم از حد و حدود خود كه همانا به دوستى ائيمه اطهار معروف هستيم وخودرا برابر به ان سلاله فاطمه اظهر مقايسه نكنيم وحسين را بى بديل وبى رقيب همان طوريكه است بدانم ( جعفرى )

 • هزاره هاي بي عقل بزنيد بر جان يك ديًكر خليلي در تمام هز أرجأت هو شيار است

  • یاری زویه، از نام تاجک ها ننویس، تاجک نیستی، کدام یخن چرک گرد پای استی!

  • كرد ياى ويخن جرك در كذشته لقب خلقى ها بود از جانب يرجمى ها وحال نميدانم كه اين اصطلاح را بعاريت حرفته است ؟

 • tahte name tajik nan wes yaqinan khudet az nasle yahud haste

 • بجایی هزاره جات هزارستان استفاده شود

  آنلاین : http://https://www.facebook.co...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس