صفحه نخست > دیدگاه > فرو افتادن کاخ ولایت جهانی در برابر مظلومیت مهاجران افغانستانی

فرو افتادن کاخ ولایت جهانی در برابر مظلومیت مهاجران افغانستانی

آيت الله علی محقق نسب
يكشنبه 8 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مدعیان ولایت جهانی ونایبان امام غایب وپرچمداران اسلام بدون مرز، سالیان بسیاریست که در نبرد یکطرفه با مهاجران مظلوم وبی پناه افغانی قرار دارند؛ ولی با کمال تعجب، همیشه دربرابر مظلومیت مهاجران افغانی شکست خورده وبه خاک حقارت افتاده اند.

از روزهای اول مهاجرت افغانی ها به ایران، از حدود سال های 1358، تا کنون، این نظام فریبکار با مهاجران افغانی درگیر بوده است، وبه نحوی از انحا، مهاجران افغانی را مورد توهین وتحقیر قرارداده وآنان را از خشونت های کلامی یا فیزیکی برخوردار نموده است.

ماموران ولی امر مسلمین جهان، هر روز به یک بهانه ای، مانند نداشتن کارت اقامت، یا مسافرت به شهری غیر از محل اقامت خود، یا کار کردن دریک کارگاه یا کارخانه، یا خرید وفروش کالا یا دست فروشی، یا حمل ونقل پول و... مهاجران افغانی را مورد شکنجه واذیت وآزار قرارداده وبه کرامت انسانی آنان توهین کرده اند! اینک فراز هایی از تاریخ 33 ساله این نبرد نابرابر را باز می گویم تا درجریان این رفتار غیر انسانی نمایندگان امام غایب باشید وازسرعدالت وانصاف به حکومت صفویی نشسته درجایگاه حکومت اسلامی بنگرید ونتایج این جنگ نابرابر را ملاحظه نمایید.

اولین شکست اخلاقی وارزشی مکتب صفوی

آیت الله خمینی ومبلغان انقلابی او، شعار می دادند که اسلام، مرز ندارد! اما درنخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران، آقای جلال الدین فارسی از کاندیدا های معرفی شده توسط حزب جمهوری اسلامی وحوزه های علمیه وامامان جمعه ی سراسر کشور بود. او به نام استاد جلال الدین فارسی معروف بود واز اعضای موسس جزب جمهوری اسلامی بود ومدت ها به دستور آقای خمینی در سنگرهای جهادی لبنان خوابیده بود. او یک نویسنده توانا ودانشمند به نام بود. مضافا آن که ایرانی بود ودارای شناسنامه قانونی ایران. با این همه در حین تبلیغات انتخاباتی ودر گرماکرم مسابقه سیاسی در نخستین انتخابات نظام جمهوری درایران، آقای شیخ علی طهرانی شوهر خواهر آقای خامنه ای خبر داد که جلال الدین فارسی افغانی است! بلا فاصله آقای خمینی در تلویزیون ظاهر شد واعلام کرد که جلا ل الدین فارسی چون افغانی است نمی تواند رییس جمهور شود!

بلی جلا ل الدین فارسی تازمانی که در لبنان مبارزه می کرد ایرانی بود. تازمانی که کتاب می نوشت وافتخارعلمی بود ایرانی بود. تازمانی که جزب جمهوری را می ساخت واز مقام عظمای ولایت تبلیغ می کرد ایرانی بود؛ اما ولی زمانی که می خواست یک شغل آبرومند داشته باشد افغانی شد!

آقای خمینی با تمام شان وشوکتش نتوانست بگوید که اسلام مرز ندارد! درست است که اسلام مرز دارد؛ ولی آقایان تازمانی که می توانستند با این شعار های خالی از شعور مردم را تحمیق کنند، اسلام مرز نداشت! ولی این جلال الدین افغانی تبار توانست برای نخستین بار روی آقارا کم کند و فضاحت را برای امام همام رقم بزند واورا در برابر شعار ش سیاه کند!

این در حالی بود که جلال الدین فارسی ایرانی بود وشناسنامه ایرانی داشت؛ ولی آقای هاشمی عراقی که هم متولد عراق بود و هم تبعه عراق بود وهم دارای نژاد عربی بود واز سردمداران حزب الدعده محسوب می شد، تا جایی که ده ها اعلامیه وسخنرانی ایشان به عنوان هاشمی عراقی موجود است وحتا درسال های 62 و 63 در دانشگاه عالی قضایی قم که استاد بنده بود به عنوان هاشمی عراقی شناخته می شد. درآن سال ها اگر کسی به ایشان ایرانی می گفت شدیدا ناراحت می شد! با این همه او بلا فاصله هاشمی شاهرودی شد ورییس قوه قضاییه گردید!

حال اگر مانند حادثه امروزی استان یزد باشد وگناه همسایه ، از همسایه پرسیده شود، مردمان عراق به هزاران زن ودختر ایرانی بی حرمتی کردند ودر گور های دسته جمعی دفنشان کردند وحتا شهر های ایران را خراب کردند وبه مال وجان مردم رحم نکردند وصدها هزار نفر را کشتند ومیلیون ها نفر را معلول ومجروح وبی خانمان کردند! چطورشد که رگ غیرت ایرانی دربرابرشان بالا نزد، ولی دربرابر افغانی پناهنده که از بدی روزگار به هم کیشان خود پناهنده شده اند بالا می زند وبه خانه وکاشانه محقر شان حمله می کنند ومردم بی پناه را مورد ضرب وجرح قرار می دهند وخانه های شان را آتش می زنند! نکند رسم متمدن بودن این باشد که انسان، به پناهنده خود حمله کند ولی با متجاوز، محترمانه ومتمد نانه رفتار نماید !؟

شکست دیگر ولایت

بار دوم، حاج آقای خمینی دربرابر همسر افغانی اش شکست خورد! ایشان یک همسر غیر رسمی داشت به نام حاجی فاطمه که درسال 1385، ایشان را درقم دیدم که زندگی را با فقر وبی نوایی سر می کرد. از خودش شنیدم که گفت: در زمانی که شهرک بنیاد( بنیاد مستضعفان) را در قم ساخته بودند به رهبر کبیر مراجعه کردم که من فاطمه متصدی امور منزل شما وهمسرغیر رسمی شما هستم، برایم یک خانه بدهید! آقای خمینی رهبرکبیر، بدون آن که خانه ای برایم منظور کند مرا به کمیته امداد معرفی کرد تا مقدار خواروبار دریافت کنم. درنامه اش به کمیته امداد مرقوم فرموده بودند که این خانم، ظاهرا عراقی است به ایشان کمک کنید!!!!!!

البته گله ای از آقایان نیست؛ چراکه این رهبران کبیر حتا به فرزندانشان هم رحم نمی کردند. نمونه اش، رفتاررهبر کبیر با سید حسین فرزند سید مصطفی بود که اورا به خاطر یک سخنرانی درمشهد که از سید ابو الحسن بنی صدر، رییس جمهوری وقت حمایت کرده بود رسوای عام وخاص نمود وخلع لباس کرد.

همچنان آقایان مهدوی کنی ومحمدی گیلانی فرزندان خودرا اعدام کردند! شما می دانید که کشتن فرزند حتا برای حیوانات جنگل هم قابل تصور نیست؛ ولی این آقایان می توانند به راحتی فرزندان خودرا بکشند!

شکست دیگربرای ولایت مطلقه

بار سوم، شکست اخلاقی وارزشی رهبر کبیر توسط افغانی های مظلوم، در سال های 1362 هجری بود. درآن سال ها حمل ونقل پول نقد توسط افغانی ها ممنوع بود ویا ماموران ولایت فقیه وولایت مسلمین جهان وانمود می کردند که حمل پول توسط به قول خودشان، افاغنه ممنوع است. بدین لحاظ در هر کوی وبرزنی پول افغانی هارا می گرفتند وبدون هیچ حساب وکتاب و حتا بدون دادن رسیدی! هر کس که زود تر از خواب بیدار می شد روزانه صدها هزار تومان را از افغانی ها می گرفتند! در آن زمان هیچ بانکی برای افغانی ها حساب بانکی باز نمی کرد؛ علی هذا هر نوع معامله وتجارت ویا مسافرت ویا اخذ طلب وپرداخت بدهی با پول نقد انجام می شد وافغانی بیچاره دراین کشورامام زمان یا کشور ولی امر مسلمین جهان، چاره ای جز حمل پول خود نداشت. ماموران نظام ولایت هم ازفرصت استفاده می کردند ودر هر کوی وبرزنی پول های افغانی هارا می گرفتند ومی خوردند وبه هیچ کسی هم پاسخگو نبودند!!!

این وضعیت افغانی هارا به ستوه آورد واز سر ناچاری به امام امتتتت، مراجعه کردند ونامه نوشتند وبه اصطلاح فقه سنتی استفتا کردند که: ای رهبر کبیر وای فلان وبهمان خدا و... ماموران ولایت مطلقه مارا بیچاره کرده اند ودارو ندار مارا می گیرند .... آیا افغانی ها حق دارند پولی را که از محل کارگری در کوره پزخانه ها یا گاوداری ها یا مرغ داری ها درمی آورند برای خانواده های خود درافغانستان بفرستند؟ ( درآن زمان از طریق حواله بانکی وراه های دیگر ارسال پول امکان نداشت وتنها راه ارسال پول، حمل آن توسط شخص بود). رهبر کبیر درسال 1362 در جواب استفتا نوشت: (این استفتا وجوابش در مجله پاسدارآن روز نشر یافت)، برای این که مملکت امام زمان نیاز به ارز دارد، جابز نیست که افغانی ها پول کارگری خودرا به خانواده های خود بفرستند!!!

این شکست فضاحت بار دیگری بود که رهبر کبیر دربرابر مظلومیت افغانی ها خودر؛ چرا که رهبر کبیر یا امام فلان... با همه ادعاهای تحمیق گرانه خود نتوانست همین مقدارمردانگی را ازخود نشان دهد که مال افغانی را برای خود افغانی مجاز بداند!!! شمارا به خدا تمام پول کارگری افغانی ها در آن زمان ماهیانه چقدرمی شد؟ آیا حد اکثردرهرماهی بیش از یک میلیون دلارمی شد که در سال 12 میلیون دلار شود؟ آیا حدود 12 میلیون دلار دربرابرآن همه کار وکوشش افغانی ها وسازندگی ها وآبادگری های آنان چه ارزشی داشت که امام امت وولایت مطلقه نتوانست هضمش کند؟ در حالی که کار افغانی ها درایران وبرای ایران سالانه بیش از ده ها میلیون دلار ارزش داشت.

اگرچه عده ای ازبی خبران می گویند که ولایت فقیه برای افغانی ها یا افغانستان کمک می کند ولی من عکس قضیه را درست تر می دانم که این آقایان مانند پاکستانی ها هم از کار ارزان افغانی ها استفاده می کنند وهم از حقوق مهاجرتی آنان بهره می برند. به عنوان نمونه، در سال های 1362 مبلغ دو میلیارد دلار با تعداد سیصد دستگاه بیمارستان پیش ساخته، از سوی سازمان ملل برای مهاجران افغانی مقیم ایران داده شد؛ ولی نظام ولایت همه آن بیمارستان هارا در مناطق روستایی خود نصب نمود وتمام مبلغ دو میلیارد دلار راهم خورد وهیچ جوابی هم به مهاجران نداد!

البته هرساله مبالغی را از سازمان ملل دریافت می کنند؛ ولی خدماتی را به مهاجران ارایه نمی دهند.

شکست دیگر نظام ولایت جهانی؛

تاجایی که تاریخ اسلام وفقه اسلامی بازگو می کند درهیچ تاریخی ودرهیچ مقطعی ودرهیچ سرزمین اسلامی، ازدواج مسلمان با مسلمان، ممنوع یا جرم نبوده است. حتا پیامبراسلام با سعی وکوشش، برخی ازبستگان خود مانند زینب دخترعمه خود ویا دختر عموی خود رابه افراد سیاهپیوست مانند زید بن حارثه ومقداد، داده است؛ ولی نظام ولایت مطلقه نتوانست از دواج افغانی هارا با ایرانی ها تحمل کند؛ لذا ازدواج افغانی با ایرانی را جرم اعلام نمود واز طریق مطبوعات ورسانه های جمعی اعلام داشت که هرکس دخترش را به افغانی بدهد باید مجازات شود! بلی این رفتار مظلومانه افغانی شکست اخلاقی ومذهبی وشعاری دیگری را برمدعیان جهانی وارد نمود. وآنان را مجبور نمود که قانون ازدواج خودرا تغییر دهند! وازدواج مسلمان با مسلمان را حرام وجرم اعلام کنند وبر فقه 1500 ساله شیعه وفتوای علمایی مانند خود خط بطلان بکشند!

شکست اخلاقی دیگر

همه مسلمان ها، کار وکوشش را برای تامین معاش خانواده، همانند جهاد در راه خدا با ارزش می دانند وحتا کتاب وسنت مسلمانان پراست از فضایل کار وکوشش؛ علی هذا بر مدعیان ولایت جهانی بود وهست که مردم را به کار وکوشش وسازندگی تشویق وترغیب نمایند. البته که این عزیزان هم وقتی که بر منبر تحمیق قرار می گیرند همین کار را می کنند ومردم را به کار وبعد پرداخت خمس تشویق می کنند؛ اما ولی وقتی که نوبت به افغانی ها رسید، دین خدا وسنت رسول واخلاق حسنه فراموش می گردد واین مدعیان دروغین دینداری، کار را برای افغانی جرم اعلام می کنند!

نا گفته نماند، من این سخنان را با مدعیان می گویم واز جانب دیگر برمقلدان جاهل ونادانشان تذکرمی دهم که فاتحه گرفتن برای رهبرکبیر درکابل، به ریش خود خندیدن است! ورهبر خارجی را رهبر خود دانستن بیانگر جهل وبی خردی است!

شکست دیگر ولایت مطلقه

تابعیت یک امر سیاسی واجتماعی وبیانگر یک نوع رابطه شخص با نظام حاکم وتشکیلات وخدمات یک جامعه است. یعنی کسی که در مکانی متولد شده به لحاظ داشتن رابطه با کشور محل تولد خود از حین ولادت وپس ازآن ودر زمان تحصیل که به مدرسه آنجا رفته ودرهنگام بیماری به بیمارستان آنجا رفته ودرهنگام اختلاف به دادگاه آن کشور مراجعه کرده و... این امور ثابت می کند که شخص مورد نظر تبعه کشور محل تولد خود می باشد؛ چراکه این شخص همان رابطه ویژه را با نظام های کشور محل تولد خود داشته است وتابعیت جز همین رابطه چیز دیگری نیست. وهمین راه وروش را مکتب اسلام هم قبول کرده است. با این که اسلام نظام سیاسی ویژه ومخصوص به خود ندارد، از این رو مساله تابعیت را مطرح نکرده ولی در مسایل عبادی همانند روزه ونماز مساله وطن را مورد توجه قرار داده است. واضح است که وطن وتابعیت دارای معنا ومفهوم واحد هستند. یعنی اگر وطن کسی درایران باشد می تواند تابعیتش هم ایرانی باشد. اگرچه در قوانین تابعیتی کشور های جهان روش های متفاوتی را برای تابعیت در نظر گرفته اند.

برخی از کشورها سیستم خاک را پذیرفته اند وگفته اند که هر کس در خاک کشوری متولد شود تبعه همان کشور است. حتا اگر درکشتی یا هوا پیمای آن کشورهم متولد شود بازهم تبعه آن کشور می باشد. این روش در کشورهای تابع نظان حقوقی کامن لو که در راس آن کشور بریتانیا قراردارد، معمول است.

برخی دیگر از کشورها، سیستم خون را پذیرفته اند ومعتقدند که هرکس پدرش تبعه کشوری باشد فرزندش نیز تبعه همان کشور است؛ فرقی ندارد که در کجا به دنیا آمده باشد. این سیستم در نظام حقوق رومی- ژرمنی که در راس آن کشور فرانسه قراردارد، پذیرفته شده است.

برخی ازکشورها سیستم مختلط را پذیرفته اند. این کشور ها عقیده دارند که هرکس در کشوری متولد شود ویا پدرش اهل آن کشور باشد، تبعه همان کشور است. یعنی تابعیت می تواند از دوطریق نصیب شخص گردد. ازطریق تولد یا خاک ویا ازطریق خون. ازجمله کشورهایی که نظام مختلط را پذیرفته بود، کشور ایران بود وحتا در قانون تابعیت ایران این ماده نیز به صراحت آمده بود که هر کس از پدر ومادر جارجی متولد شود و یکی از والدینش متولد ایران باشد ایرانی است ونیز درقانون ثبت احوال مقرر داشته بودند که اگر یکی از والدین به ثبت احوال مراجعه کند وبرای فرزند خود در خواست شناسنامه نماید، ثبت احوال برای فرزندش با نام خانوادگی او( مراجعه کننده) شناسنامه صادر می کند. فی المثل اگرمادر بچه به ثبت احوال مراجعه می کرد، ثبت احوال بدون هیچ مشکلی با نام خانوادگی مادر برای بچه اش شناسنامه می داد.

اما زمانی که مدعیان ولایت مطلقه آمدند صد ها هزار نفر از فرزندان معصومی را که پدرانشان افغانی بودند با این که مادرا نشان ایرانی بودند، از شناسنامه ودر نتیجه از تحصیل وکار محروم کردند ودر حق شان چنان ستمی را روا داشتند که هیچ گبر یا ترسایی روا نمی دارند!

یعنی با رفتار مظلومانه افغانی ها نظام ولایت مطلقه ناگزیر شد قانون تابعیت را تغییر دهد واین شکست اخلاقی را بپذیرد که شعار ولی امرمسلمین جهان یک نوع فریب وکلاه برداری است نه چیز دیگر! این مدعیان ولایت جهانی افراد تنگ نظری هستند که حتا تابعیت قانونی اشخاص را نمی توانند در اختیارشان قراردهند. یعنی از شدت تعصب وتنگ نظری وانحصار گرایی، تحمل دیدن حق قانونی افراد جامعه را ندارند!

شکست دیگر ولایت فقیه

نظام ولایت جهانی در قانون اساسی مذکور داشته است که وظیفه دارد از مبارزات آزادی خواهانه در سراسر جهان حمایت کند ودر این راه میلیارد ها دلار را خرج کردند. از فلسطین گرفته تا لبنان، عراق، سوریه، افغانستان و... اما ولی زمانی که نوبت به شیعیان افغانی رسید، حجت الاسلام شهید عبد العلی مزاری از مبارزان واقعی تشیع افغانستان، به دست طالبان وگروه سیاف وجمعیت اسلامی وحزب حرکت محسنی قندهاری کشته شد؛ اما برگزاری مراسم فاتحه اش در ایران ممنوع وجرم اعلام شد. روزی که گروهی از هواداران او در مراسم فاتحه اش در شهر مشهد شرکت کرده بودند، به طور دسته جمعی توسط نظام ولایت مطلقه به زندان سفید سنگ برده شدند! این هم شکست مفتضحانه دیگری بود که ولایت مطلقه دربرابرمظلومیت افغانی ها خورد! وشعاربلند بالای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه را پس گرفت!

افتضاح دیگر

همه به یاد دارند زمانی را که مردی در تهران بزرگ دست به جنایت زد وبیش از ده زن را بعد از تجاوز به قتل رساند وبه خفاش شب معروف شد. در ابتدا سربازان ولایت اعلام کردند که قاتل وجانی افغانی بوده است! تا این خبر را مردم شنیدند به زن وفرزندان بی دفاع افغانی وبخصوص مهاجران هزاره حمله کردند ودر نتیجه عده ای را کشتند وعده ای دیگر را مورد تجاوز قرار دادند! اما بعد معلوم شد که آقای خفاش شب اهل قوچان خراسان بوده ورژیم ناپاک عمدا مردم را به جان مهاجران انداخته است !

کور دلی دیگر

باز به یاد دارید روزی که گروه طالبان، شهر مزار شریف افغانستان را اشغال کردند، بلا فاصله هیات کنسولی ایران در مزار شریف را کشتند. تا این خبر اعلام شد، با تحریک نظام ولایت، مردمان اوباش به مهاجران هزاره در ایران حمله کردند وگروهی را به قتل رساندند! درحالی که قاتلان هیات کنسولی ایران، قاتلان مردم هزاره هم بودند!

از داستان خفاش شب وکشته شدن کار کنان سفارت ایران در مزار می توان نتیجه گرفت که:

1 – نظام ولایت مطلقه، اسلامی نیست؛ چراکه قرآن با صراحت گفته است که جرم یک امر شخصی است وتنها فرد خاطی ومجرم با رعایت تمامی حقوقش باید مجازات شود ونه کسی دیگر.( لاتزروا وازره وزر اخری) یا ( لا تجزی نفس عن نفس شیءا) چطور نظام به ظاهر اسلامی به خود اجازه می دهد که گناه همسایه را بر فرض صحت از همسایه بپرسد؟

2 – این نظام خودکامه هیچ شناختی از دوست ودشمن ندارد، بلکه از نظر ولایت جهانی، همه بشریت بد خواه ودشمن او هستند!

3 – این نظام ولایت هیچ ضابطه اسلامی وانسانی را رعایت نمی کند. او یک روز در سراسر خراسان وبلوجستان وکرمان اعلام کرد واز تمامی تریبون های نماز حمعه، بیان داشت که هر نوع خرید وفروش با طالبان وبخصوص فروش نفت وگازویل به طالبان حرام است؛ ولی امروزه خودش برای کشتن افراد بی گناه وافراد غیر نظامی وکشتن جهانگردان یا خبر نگاران یا امداد گران، به طالبا اسلحه وامکانات نظامی می دهد!

فضاحت دیگر

در سال 1391 از سوی رژیم اعلام شد که مهاجران افغانی حق رفتن به پارک صفه اصفهان را ندارند ونیز حق سکونت وتردد در مازندران را ندارند! هر کسی می داند که این رفتار ها برخلاف حقوق بشر وبر خلاف کرامت انسانی است. آقای ولی امر جهان مگر شما بارها نگفتید که ما متمدن هستیم ومردمان با هوش وبا استعداد ومهمان نواز وشریف و...هستند. آیا معنای شرافت همین است؟

آقای رییس جمهور وهیات محترم دولت مگر شما نگفتید که از هفت هزار سال پیش دارای حقوق بشر بوده اید وآقای کروش در کوزه گلی برای شما به زبان غیر فارسی نوشته است که فلان وبهمان است؟ آیا حقوق بشر شما همین است؟ آیا شجاعت داریوش وحقوق بشر کروش همین است؟ یا شما دارید ملت ایران را سیاه می کنید؟ یا می خواهید ادعای متمدن بودن تان را ثابت کنید؟ آیا شنیده اید که تاکنون مردمان امریکا یا اروپا یا افریقا از ورود انسان ها در پارک جلوگیری کرده باشند؟ یا شما به عقب برگشته اید! یعنی در قدیم آقای کروش وبعدش هم اسلام ناپ صفوی تمدن داشته اند ولی شما به قرن بوق برگشته اید؟ چرا برگشتید؟ مگر با تمدن بشری چه مشکلی داشتید که اینک وحشی گری را انتخاب کرده اید؟ من فکر می کنم همه این بازی ها به منظور برباد دادن افتخارات به زحمت فراهم شده ایران باشد. پدران وپدر بزرگان شما کوشش کردند که با ازخود کردن ابوعلی سینای سمرقندی، ابوریحان بیرونی افغانی، ابو نصرفارابی افغانی، مولانا ی بلخی، سید جمال الدین افغانی، شیخ بهایی جبل عاملی و... تمدنی به وجود بیا ورند ولی شما تازه به دوران رسیده ها همه این چیزها را خراب کردید. اینک بی تمدنی ونژاد پرستی شما دارد جهانگیر می شود!

آخرین تیر خلاص برشرافت انسانی تا امروز

این روزها خبر از اذیت وآزار مهاجران افغانی دراستان یزد ایران است. نظام ولایت جهانی اعلام کرده که یک فرد نا شناس افغانی، به دختر ایرانی تجاوز کرده وسپس اورا به قتل رسانده است. اگر این خبر درست باشد، جنایت هولناک ودهشت ناکی انجام شده است وهر وجدان سالمی این جنایت را محکوم می کند واز عامل آن ابراز برا ات وانزجار می کند؛ اما دراین میان چند مساله است که نظام ولایت باید پاسخ دهد:

1 – چرا قبل ازآن که کاملا معلوم ومسلم شود که این جنایت توسط چه کسی انجام شده است آن را به افغانی ها نسبت داده است؟ چطور از دروغگویی سابق خود درمورد خفاش شب درس نگرفته است؟

2 – فرض می کنیم که سربازان ولایت حقیقت را دریافته وقاتل را شناسایی کرده اند؛ چرا این خبر خوش را از طریق رسانه ها اعلام کرده است؟

3 – چرا این موضوع را از طریق دادگاه های فرمایشی خود که گناه ناکرده را به گردن افغانی می گذارند پیگیری نکرده است؟ واگر می خواست اعلام کند چرا پس از محاکمه وشناسایی مجرم واثبات جرم اعلام نکرده است؟

4 – برفرض صحت ادعای کارکنان نظام ولایت که یک فرد افغانی مرتکب جرم شده است؛ مگر افغانی ها معصومند ویا کسی قول عصمت به نظام ولایت داده است؟ مگر ایرانی یا عراقی یا ترکی ویا هر ملیت دیگری مرتکب جرم نمی شود؟ چه توقعی دارید از مردمی که با دخالت شما یا بی دخالت شما وطن شان خراب شده وخود آواره گشته اند ودر نتیجه عده ای ازاین مردم هم گرفتار ضعف اعصاب وروان شده وجنایتی را مرتکب شده اند، حالا باید همه افغانی ها مجازات شوند؟ شما که مدعی اسلام ناپ هستید چرا گناه همسایه را از همسایه می پرسید؟ چگونه این رفتار غیر انسانی خودرا دربرابر جهانیان توجیه می کنید؟

اینک گزارشی را از سایت بی بی سی می آورم تا با رفتار نظام ولایت جهانی آشنا شوید وبعد خودتان قضاوت نمایید که ادعای ولایت جهانی، وتمدن هفت هزارساله، حقوق بشرکروش و... چه معنی می دهند ؟!

« در هفته گذشته، جسد یک دختر ۱۸ ساله ایرانی که به نوشته رسانه ها مورد تجاوز قرار گرفته بود، از چاهی در اطراف شهر یزد کشف شد. به نوشته روزنامه دولتی ایران، متهم این حادثه، یک فرد افغان بوده است.

پس از انتشار خبر کشف این جسد، تعدادی از شهروندان ایرانی در شهر یزد، با حمله به محل سکونت افغان‌ها، در محله "کشتارگاه" این شهر، عده ای از افغان ها را لت و کوب (ضرب و جرح) کردند و خانه های آنها را آتش زدند.

سیما سمر می گوید دولت ایران بر اساس تعهدات بین المللی، مسئول حفظ جان و مال افغان های مقیم این کشور است.

در عین حال، فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته که هنوز مقام های جمهوری اسلامی، هیچ‌گونه اسناد و شواهدی برای اثبات هویت (افغان بودن) متهم ارائه نکرده اند.

آقای تمنا در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی، همچنین خبرهای حاکی از احضار کاردار سفارت افغانستان از سوی وزارت خارجه ایران را رد کرد.

معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان تاکید کرد که جنبه های حقوقی این قضیه باید از سوی مراجع ذی‌صلاح پیگیری می شد. او گفت چنین رفتاری از گروهی از مردم ایران، که سه دهه میزبان مهاجران افغان بوده اند، انتظار نمی رفت.

پیشتر گزارش شده بود که دولت ایران مانع سفر یک هیات دیپلماتیک از سوی سفارت افغانستان به محل حادثه در شهر یزد شده است. آقای تمنا ضمن رد این موضوع گفت که وزارت خارجه اففانستان در نظر داشته هیاتی از سفارت این کشور را به شهر یزد بفرستد، ولی به دلیل "عملکرد خوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حل این موضوع"، این سفر به تاخیر افتاد و در آینده انجام خواهد شد.

تصاویری که از شبکه تلویزیون خصوصی طلوع در افغانستان پخش شده، خانه های سوخته و افرادی را نشان می دهد که با لهجه فارسی دری سخن می گویند.

هنوز جزئیات این حادثه، میزان خسارات وارد شده و شمار حمله کنندگان به خانه های مهاجران افغان مشخص نشده است.»

به گزارش دیگر توجه نمایید. « ممنوعیت فروش مواد غذایی و ارائه خدمات حمل و نقل به اتباع خارجی غیرمجاز.

کلمه – گروه اجتماعی: در ادامه روند اعمال محدودیت ها برای اتباع خارجی مقیم کشور، دولت در برخی استان ها نانوایی ها و تاکسی ها را به همراه دیگر خدمات دهندگان حمل و نقل و فروشندگان مواد غذایی، ملزم کرده که به اتباع خارجی غیرمجاز خدمات ارائه ندهند و برای تشخیص غیرمجاز بودن هم از آنها خواسته است که از اتباع خارجی کارت اقامت بخواهند».

چنان که ملاحظه نمودید، جمهوری اسلامی برای مهاجران بی پناه افغانی محدودیت های غیرانسانی وغیر قانونی را وضع کرده است. بدیهی است که این رفتارهای خشونت آمیز ومحدودیت های غیر انسانی بر خلاف مبانی شرعی وبر خلاف حقوق پناهندگان است واصولا با نام حکومت اسلامی ناسازگار می باشد. مضافا آن که این رفتار، نژاد پرستی آشکار است وبر خلاف حقوق بشر نیز می باشد ومی توان ادعا کرد که رفتار مدعیان ولایت جهانی از دیدگاه مردمان جهان، عمل مجرمانه دانسته می شود. زیرا در اکثر کشورهای جهان، رفتار نژاد پرستانه جرم است ونیز بد رفتاری با خارجیان به عنوان خارجی ستیزی جرم است!

درحالی این محدودیت ها وخشونت ها برعلیه مهاجران افغانی اعمال می شود که قرآن کریم حتا پناه دادن به غیرمسلمانان را واجب می داند (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ)

ای محمد! اگر یکی از مشرکان ازتو درخواست پناهندگی کرد به او پناه بده تا کلام خدارا بشنود وراه راست را پیدا کند. همه علمای اصولی قبول دارند که امر، ( فاجره) اقتضای وجوب دارد. یعنی دراین آیت مبارک، خداوند منان به پیامبرش دستور داده که تقاضای پناهندگی را قبول کن! بعلاوه این ها اکثر مهاجرانی که مورد ضرب وشتم قرار گرفته وخانه های شان آتش زده شده اند مهاجرانی هستند که کارت اقامت دارند وبه اصطلاح، مهاجر قانونی هستند! مضافا آن که مهاجران غیر قانونی یا فاقد کارت اقامت هم به دلیل نا امنی های که خود جمهوری اسلامی نیز درآن ها بی دخل نمی باشد، به ایران آمده اند ودرواقع مهاجرهستند وباید کارت اقامت دریافت کنند. این که نظام اسلامی برایشان کارت اقامت نمی دهند باید پاسخ دهد که چرا؟ مگر شما کنوانسیون حقوق پناهندگان مصوب سال 1967 را امضا نکرده اید؟

رفتار نظام ولایت جهانی با مهاجران افغانی، هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد که پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را ازحقوق ابتدایی همچون غذا خوردن و حمل و نقل ورفتن به مراکز عمومی نظیر اماکن زیارتی وتفریحی و...محروم کند؛ جز دستور دولت فعلی که نه تنها چنین محدودیت های غیر انسانی را بر صدها هزارمهاجرافغانی تحمیل کرده، بلکه ایرانیان را نیز تهدید کرده که اگر به این افراد غذا بفروشند یا آن ها را سواراتوبوس یا تاکسی کنند، مجازات خواهند شد!

آیا دولت جمهوری ولایت جهانی، تصور نمی کند که در نا امنی های منطقه دخالت داشته باشد؟ آیا این سپاه پاسداران نبودند که در سال های شصت با ترور عالم سنی دیوبندی جنگ شیعه وسنی را درپاکستان شعله ور ساختند وبعد مردان نادانی، مانند حسینی را به میدان جنگ فرستادند؟ آیا نظام مقدس نیست که در اسلام آباد، پیشاور، پاره چنار، کویته ، کراچی وسایر شهر های پاکستان امام جمعه نصب کرده است ؟ آقای ولی فقیه چرا دربین هزاره های کویته پاکستان امام جمعه گمارده ای ؟ چرا آقایان توسلی ونجفی وسید مبلغ را در کویته به عنوان امام جمعه ونماینده خود منصوب داشته ای ؟ به چه حق قانونی درامور داخلی مملکت ها دخالت می کنید؟ شما با سوء استفاده از نام نماز جمعه دارید به مشاغل سیاسی واجتماعی کشور های دیگر دست اندازی می کنید! اگر از سرو کله هزاره ها خوشت نمی آید وبرای آنان هیچ نوع حقوق انسانی قایل نیستی چرا آنان را درکشور خودشان به حال خود رها نمی کنی؟ چرا درافغانستان ودربسیاری از شهرهای آن کشورازعرق مذهبی ونادانی آن مردم سوء استفاده نموده آنان را به امامت جمعه ونمایندگی ازخود ویا مقام جاسوسی نصب می کنی؟

و....

آیا نظام ایران درایجاد جنگ ایران وعراق نقش اصلی را نداشت وهر روز نمی گفت که مرتجعان عرب باید ازبین بروند وانقلاب اسلامی از نوع ولایت جهانی اش صادر شود وصدام افلقی وحزب کافر بعث باید نابود شوند؟ اگر یادتان رفته است لطفا به روزنامه ها وبلتن های خبری آن روز مراجعه نمایید! آیا نظام ولایت جهانی نبود که بعد از صدام صدها هزار نفر رادرعراق و دررقابت با عربستان کشت وبه کشتن داد؟ آیا این نظام ولایت نبود که دربین گروه های شیعه افغانستان به خاطر ولایت فقیه اختلاف ایجاد کرد وهزاران نفر را به کشتن داد وبین گروه های شیعه وسنی اختلافات را دامن زد وهنوز هم ادامه دارد؟ این شما نیستید که هم اکنون به گروه طالبان اسلحه ومهمات وپول وتجهیزات می دهید؟ این سفیر نظام ولایت درکابل نبود که دستور داده بود با امریکا درگیر شوید وقرارداد همکاری با امریکارا تصویب نکنید تا هرچه بیشتر گرفتار جنگ وخون ریزی باشید وهیچ کسی دراین دنیا به شما کمک نکند وتنها من باشم که از گرده افغانی ها تسمه بکشم؟ این شما نبودید که به منظور رسیدن به خواسته های نا مشروع خود در افغانستان، به آقای کرزی رشوه دادید ومی دهید وهر روز اورا گمراه می کنید وبا کشورهای حامی افغانستان درگیر می کنید؟ مگر شما نبودید که دراولین سفرآقای کرزی به ایران در تالار وحدت دختران ایرانی را پیش او رقصاندید وشب اورا درکاخ سعد آباد نوشابه های الکلی دادید وقرارداد رود هیر مند را به امضایش رساندید؟ مگر شما نبودید که شخصیت های مهم طالبان والقاعده را درایران قایم کردید وخانواده بن لادن را با عزت واحترام نگهداری می کردید که پس از فرار دختر بن لادن وپناهنده شدن به سفارت عربستان، دست شما روشد؟

آیا این جمهوری اسلامی نیست که درلبنان وفلسطین آتش جنگ وخشونت را شعله ور نگهداشته وبا خرج میلیاردها دلار، ازآن مردم وجان ومالشان برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده می کند؟ چرا این نظام داعیه دار همه جا درپی خشونت وآتش افروزی است؟ حال که خود سهمی در نزاع ها وآوارگی ها دارید، چرا ازتبعات آن ناراحت هستید؟ وقتی که جنگ وخشونت وجنایت باشد مهاجرهم خواهدبود!

ادعای های غیر انسانی

آیا این درست است که هرکس کارت اقامت نداشته باشد مریض است ومرض مسری دارد که ممکن است این مرض ها به نژاد برتر ویا مردمان متمد نتر ویا مهمان نوازتر سرایت کنند؟

به گزارش برخی از خبر گزاری ها توجه فرمایید « بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، در این باره با مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و نیروی انتظامی و مراجع قضایی استان هماهنگی صورت گرفته تا با فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به اتباع خارجی غیرمجاز به شدت برخورد شود.

غلامرضا غلامی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، دلیل این تصمیم را “آغاز فصل تابستان و منطقی بودن نگرانی کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از شیوع بیماری های مسری به واسطه اتباع خارجی غیرمجاز که به علت ورود غیرقانونی، هیچ کدام مراحل قرنطینه را هنگام ورود به کشور طی نکرده اند” ذکر کرد.»

ممنوعیت اقامت افغان ها در ۳۱ شهر از ۱۴ استان ایران

رفتارهای غیر انسانی رژیم، محدود به افغانی های غیر مجاز نمی شود؛ بلکه افغانی های که مجاز هستند وکارت اقامت هم دارند نیز تحت فشار قراردارند تا محل سکونت خودرا ترک کنند ویا از رفتن به بسیاری از شهرها ومحلات خود داری نمایند. برحسب گزارش برخی از خبر گزاری ها، لیستی از شهر ها واستان های ایران اعلام شده که در برخی از شهرهای آن ها سکونت و اقامت اتباع افغان ممنوع شده است، مانند: تهران٬ اصفهان٬ مشهد٬ مازندران٬ کرمان٬ فارس٬ خراسان٬ سمنان٬ قم٬ قزوین٬ خوزستان٬ زنجان٬ ایلام٬ البرز٬ گلستان٬ گیلان و لرستان !. این واقعا درست است که نظام ولایت، کنوانسیون حقوق پناهندگان را امضا کند؛ ولی با پناهندگان این طوری رفتار نماید؟ شما در کجای دنیا سراغ دارید که فردی به عنوان پناهنده شناخته شده باشد اما حق رفتن به شهر دیگری را نداشته باشد!؟ این است حکومت اسلامی !

من بارها گفته ام ونوشته ام که دین اسلام نظام سیاسی ندارد؛ ولی زوارها وکربلایی ها قبول نمی کنند. گفته ام که نظام اسلامی یعنی نظامی که مبتنی برتصورات حاکم است. چنین نظامی، تابع هیچ ضابطه قانونی ویا اصول عقلانی نمی باشد؛ ولی کربلایی ها وزوارها این سخن را درک نمی کردند! اینک جمهوری اسلامی با رفتار های اسلامی خود بر آنان ثابت خواهد نمود که حکومت اسلامی یعنی چه؟ وقتی که حکومت جمهوری اسلامی آنان را ازسوار شدن به اتوبوس وتاکسی منع کرد یا فرزندا نشان را از مدرسه رفتن جلوگیری نمود یا خرید نان را برایشان ممنوع کرد ویا مسافرت رفتن یا شرکت درمراسم فاتحه مادرشان را ممنوع نمود و... آنگاه زوار ها وکربلایی ها درخواهند یافت که اسلام نظام سیاسی ندارد وهرکس که حکومت خودرا اسلامی نام می گذارد یک نام من درآوردی وبرای فریب زوار ها وکربلایی ها است ومحصولی جز تباهی ندارد. چنان که در طول تاریخ اسلام، حکومت های به ظاهر اسلامی جز ستم واستبداد وخود کامگی از خود بر جای نگذاشته است.

اینک نوبت استبداد به حکومت اسلامی شیعی رسیده است! همانطوری که ملاحظه می کنید، این نظام، درایران چه فجایعی را به راه انداخته است وچگونه اشخاص بی گناه را به جرم های من درآوردی تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، انقلاب نرم و... به زندان انداخته اند وبا احکام سنگین وباور نکردنی چندین سال زندان یا شلاق وزندان ویا حتا اعدام محکوم کرده اند. این نظام وماموران گمنام امام زمان پس از انتخابات سال 1388 چه بلایی برسر مردم ایران آوردند؟ وچگونه به زنان ومردان تجاوز جنسی کردند وچه گونه جوانان مردم را با شکنجه کشتند؟ این نظام که مدعی بود آزادی وامنیت ورفاه اجتماعی می آورد، اینک بیش ازیک میلیون کشته واعدام شده برمردم ایران تحمیل کرده وبیش از ده میلیون نفررا مجروح ومعلول وبی سرپرست وبی خانمان کرده وبیش از صد هزار خانواده را با مصادره اموال ودارایی هایشان به خاک سیاه نشانده ودر حدود سه میلیون نفر را از ایران متواری ساخته که به عنوان مهاجر در شرق وغرب عالم پراکنده شده اند! وبیش از هزار میلیارد دلار خسارت مادی بر اقتصاد ایران وارد کرده است وحالا ملت ایران را درآستانه جنگ خانمانسوز با دنیای غرب قرارداده است که اگر جنگی اتفاق بیفتد، مملکت ایران را با ویرانی کامل رو به روخواهند نمود!

آقای خمینی در برابر این همه خسارات وهزینه ها، چه دست آوردی برای ملت ایران وکشور ایران داشته است؟ نظام به قول خودشان، مقدس اسلامی چه سودی به حال اسلام ومسلمین ویا کشور ایران داشته است؟ چه نفعی به حال مکتب شیعه داشته است؟ جز این که شیعیان را درسراسرعالم دربرابر دشمن قرارداده یا جز این که برای شیعه دشمن تراشی کرده وشیعیان را با سایر مردمان درگیر کرده است چه خاصیتی داشته است؟ چه اخلاق ورفتار صحیحی را به جامعه آموخته است؟ چقدربه دینداری وصداقت ودرست کاری مردم افزوده است؟

اگر حکومت اسلامی همین است که درایران بر قرار است واگر حکومت وامامت تشیع همین است که مدعیان نیابت انجام می دهند! بهتر است که از خیرش بگزریم ودندان طمع را بکنیم واز خواندن دعای ندبه وانتظار حکومت دیگر صرف نظر کنیم ومانند آدم های دیگر به زندگی عادی وانسانی خود برسیم واز هوس های بی جا وادعاهای کذب ودروغ پردازی های شیادانه پرهیز نماییم وبی جهت خودرا به خولی ودیوانگی نزنیم!

به امید روزی که مردم مسلمان وبخصوص مسلمانان هزاره به خود آیند واز پیروی مرشیدان بی رشد صرف نظر کنند واز واردات امام ورهبر،بی خیال شوند وقلاده های ...را از گردن خود باز کنند ودنبال روز قدس وراه فلسطین از کربلا نگردند!

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

عالم دینی، نویسنده و روزنامه نگار

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • از همه آگاهان جامعه و جوانان میخواهم که این مقاله ارزشمند و پر محتوا را برای آگاهی بیشتر مردم که با قلم توانمند آقای محقق نسب به نگارش گرفته شده است را در حد امکان به اشتراک بگذارند. این مقاله حرف های نگفته ی دارد.

 • اگرده نفرازجمع علمای افغانستان ازخودشان شجاعت به خرج می دادندو به اندازه جناب آقای محقق نسب احساس مسئولیت میکردندمیتوانستندسالها پیش پرده ازچهره دروغین منادیان ولایت مطلقه فقیه برداشته ودکان مذهب فروشی اینهاراکه جان میلیونها انسان راگرفت وآنقدربه عقایدمردم بارمنفی ایجادکردومردم رانسبت به روحانیت بدبین ساخت که درتاریخ چنین ضربه ای به مذهب واردنشده است. دشمنان درطول تاریخ موفق به نابودی دین ومذهب نشداگرکمی تامل کنیدمتوجه می شویدولایت مداری دروغین چطوربااستفاده ازمذهب علیه مذهب 180 درجه عقیده هاراتبدیل به عقده های لاعلاج کردکه باورهای ناب مردم رابه این موضوعات متوجه ساخت که: مذهب یعنی شعاردروغ...مذهب یعنی ابزاری برای سوء استفاده ازعقاید مردم...مذهب یعنی ستم به آوارگان وبیچارگان...مذهب یعنی باج وخراج گرفتن ازپناهندگان... مذهب یعنی افغانی ستیزی...مذهب یعنی خلاف دستورات مذهبی عمل کردن...مذهب یعنی سانسورخبری... مذهب یعنی ضدآزادی بیان...مذهب یعنی جریان ضدانسانی...مذهب یعنی گناه فردی راازجمع گرفتن...مذهب یعنی دروغ...مذهب یعنی نژادپرستی...مذهب یعنی دیکتاتوری...مذهب یعنی.................... شمارابخدا روی تک تک اینها توجه کنیدوببینیدکه اینهادرقالب دین ومدهب چهاکه نکرده اند.

 • اسلام مرزندارد(امام خمینی)خارج کردن ارزبیش ازدوهزارتومان توسط اتباع خارجی حرام است.(امام خمینی) ماشریک غم همه مظلومان جهانیم.(امام خمینی)

 • جناب محقق نسب! پیروزی بیشتر برایت ا رزودارم شما حقایق را با شهامت مینویسید شما برای دفاع از انسانها تا سر خد اعدام پیش رفتید با این نوشته واقغبینانه وغیر انکار نا پذیر خود به مثابه یک روحانی روشن "محبوب قلب هزاران انسان رنجدیده وطن ما قرا گرفته اید برعکس اقایان خلیلی ومخقق واقغن مذدور صفتی خویش را برای جمهوری اسلامی ایران ثابت ساخته است انها با وجود انهمه جنایت که علیه هموطنان ما در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است بیشرمانه سکوت اختیار نموده اند تا مبادا که با دران شان از ایشان خفه نشوند .

 • خوشا بحالت محقق نصب و خوشا بحال مردم هزاره که محقق نصب دارند. من هزاره نیستم ولی ریشه در شیعه دارم. به بیان دیگر از طفو لیت گوشهایم به هیاهو و قیل و قال عوامفریبانه پیروان مکتب امام حسین و سایر مداری ها ی مذ هب آشنا بوده و آنقدر ترانه تکراری ، بی مفهوم ومنطق به شنود گرفته ام که دیگر جز تنفر چیز دیگر دستیاب نگردیده است. رژ یم خونتای ایران که در سالهای حکومت داری شاه سالانه از بضاعت خیلی نا چیز تشیع افغانستان زیر نام سهم امام برای سیر نمودن شکم خویش و رفع مایحتاج استفاده اعظمی میکرد، اینک امروز با تطمیع واجیر کردن شرفباختگانی چون کرزی هاواکبری ها استعمار و استحمار اسلامی شیعه ولایت فقیه را پیاده میکنند.برای دفع وطرد آن افغانستان به مردانی آگاه وخبیر چون محقق نصب اشد ضرورت دارد. نوشته بالا درد دل هزاران آواره ومهاجر افغان است ،شکایت توده های ملیونی افغان از جفاپیشگان رژیم ولایت مطلقه فقیه است. پژواک ضجه و ناله مهاجران بیدفاع افغان است که با قانون نا نوشته به جوخه اعدام برده شدند ودولت پوشالی افغان با وجود اطلاع از آن سر به زیر برف میکند. زنده باد محقق نصب،بر هر افغانی است تا نوشته بالا را با دقت بخواندوبه کار گیرد.

 • آقای محقق نسب یک سلسله مطالبی را در باره نظام مطلقه ولایت فقیه افشا کرده است، اما ستم بر مهاجرین افغانستان عمدتاً هزاره ها را فقط یک مهاجری بهتر با تمام وجود میتواند لمس کند که در زیر ساطور این نظام همیشه زندگی کرده است. بناً خیلی از واقعه های وحشت ناک؛ مثل واقعه کوه گشهر مشهد، واقعه محمود آباد اصفهان، واقعه سنگ سفید و تله سیاه که صد ها مهاجر مورد تجاوز وحشیانه این رژیم قرار گرفت از قلم محقق نسب مانده است.
  علاوتاً تبعیض های عیان و عریانی مثل محرومیت از حق تحصیل کودکان و نوجوانان، محرومیت از حق رانندگی، محرومیت از حق داشتن مسکن و مالکیت و دکان، محرومیت از حق کار در کارگاه های صنعتی و مواد غذایی که برایش قانون رسمی ممنوعیت وضع کرده بود، نیز در نوشته جناب محقق دیده نمی شود.
  هم چنان از اعترافات مهدی هاشمی مبنی بر دامن زدن به جنگ های داخلی در هزاره جات نیز خبری نیست. همینطور اعزام افغانی ها در جبهات جنگ ضد عراق نیز در نوشته محقق نسب دیده نمی شود. فرستادن نیرو در جبهات جنگ که توسط گروه هشتگانه حمایت و تدارک میشد، به قدری گسترده بود که فقط در جزیره مجنون و شلمچه که من در یکی از پایگاه های آن مشاهده کردم بیش از هشتصد نفر مستقر بودند. همینطور در قرار گاه های مثل کربلا و صراط المستقیم و باقی قرار گاه ها که در اهواز مستقر بود، بیش از دو هزار افغانی اسکان داشتند.
  فردی بنام غلام حسین که در حین ماموریت به جبهه کشته شده بود، جسد اش از طریق قرارگاه صراط به خانواده اش در قم فرستاده شد. وقتی خانواده وی جسد را تحویل گرفت و می خواست در دفتری که از انجا اعزام شده بود وی را بنام شهید ثبت کند، دفتر مذکور از راجستر شدن وی بنام شهید سرباز زد و در قبرستان افغانی ها بعنوان یک شخص فوتی بخاک سپرده شد.
  مقامات سپاه می گفتند که آنها از ابراز نظری اینکه افغانی ها در جبهات جنگ شرکت می کنند، بدلیل مسایل ملی نمی توانند اعتراف کنند، اما از نظر عملی نیز با خانواده کشته شدگان در جبهه هیچ گونه کمک مالی نمی کردند.
  کشته شدگان افغانی ها در جبهات جنگ کم نبودند اما هرگز هویت آنها افشا نمیشد. یک نفر از ناوه انگوری جاغوری که در جبهات جنگ کشته شده بود، از قرارگاه های مربوطه اش در جلو چشمان دوستانش بعنوان شهید به تهران فرستاده شده بود اما جنازه مذکور در مسیر راه بکلی مفقود شد و احتمالاً خانواده مذکور هنوز هم از قبر و یا کدام نشانی دیگرش اطلاعی ندارد.
  بهر ترتیب جنایات رژیم ولایت فقیه در قبال افغانی ها را نمیتوان به آن وسعت و گستردگی که است افشا کرد ولی افشا گری اقای محقق نسب بعد از سی و سه سال را به فال نیک گرفت و میتوان ادعا کرد که در میان آخند ها هم انسان با شرفی پیدا می شود، با وجودیکه تعداد ازین آخند های با شرف؛از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند.

 • آقای محقق نسب فقط همین قباع و دستار آخوند های ایرانی را نیز از جان تان بدور بیافگنید، بعد تمام سخنان تان مورد قبول بیشتر خوانندگان قرار خواهد گرفت.

 • ای خبیس کی است که نام خوده محقق نسب مانده

 • آیت اله عزیز-.پیشنهادم این است که شخصی مثل شما میتواند مبتنی بر این سخن براند که مهدی غایب تا بعد از70 سالگی که غیبت صغری بود4 نایب خاص داشت که هریک جانشین
  قبلی بودند و هیچ یک نگفتند که دستور داریم قیام کنیم برای اماده کردن زمینه ظهور.پس اگر کسی خود را نایب او میداندبطریق اولی مأمور به تشکیل حکومت نیست.خصوص که منقول است قبل از اینکه او خود علم را بلند کند هر علمی که بلند شود علم کفر است و بدعت.دکتر مهدی حائری هم در کتاب حکمت و حکومت چاپ خارجه نظیر چنین بیانی دارد.خوب بود متن فتوی های مورد نظر را عیناً نقل میفرمودید .ودر مورد قانون اساسی و قوانین کیفری و مالیاتی و قضیه خمس بشمول سهم امام هم وارد بحث میشدید.

  آنلاین : http://ندارد

 • آقای محقق نسب در قم درس خوانده و مدت زیادی قاضی دادگاه های ایران بوده است . و شناسنامه ایرانی داشت . از وقتی که شناسنامه او باطل گشته و از کار قضاوت اخراج گردیده بر علیه ایران بد و بیراه میگه . حالا هم در فرانسه پناهنده شده است . من ایشان را از سالهای قبل میشناسم .

 • اقای مححق نسب خواهشمندم که یک موضوع عمده اساسی دیگر را بصورت علمی مطرح وبه نگارش بیاورید ان این که مهدی وامام غایب یک چیز واهی و خود ساختگی مانند ر ژیم ولیت فقیه است واصل وجود خارجی ندارندواین داستان ساخته وپرداخته اخوند های مانند خمینی است والی این چه امام مهدی است که پیروانش از قتل افشار گرفته تا قتل امیر عبدلرحمان تا دربدری به مملکت زیر امر ناییب امام ساختگی دکانداران وتجاران دین مهدی غایب این امام مهدی فقط سیل بین بوده تا چه وقت ظهورنمی کند مگر شیعه و هزاره مورد تجاوز وقتل در زمان امیر عبدالرحمان و همچنان در افشار واقع نشد که باز هم منتظر این مهدی ساختگی استند بخود بیایید ای هزاره ها را حق را با چشم حقبین پیدا کنید ۱۴۰۰ سال فریب خورده منتظر مهدی ساختگی خیالی ساخته ذهن دکانداران دین هستید اکنون گاهی در کویته گاهی در کابل بخاطر امام خمینی و امام مهدی غرقه بخون میشوید.

 • aghayi ahmad gohi ezafe nakhoor doroogh nagoo

 • آقای احمد، شما در واقع به باور همه ی مسلمان ها اهانت کردید.اعتقاد به یک منجی آخرالزمان در تمامی ادیان وجود دارد.چنان چه مسیحیان به بازگشت حضرت عیسی مسیح اعتقاد دارند.اعتقاد به مهدویت نیز در بین تمامی مسلمان اعم از شیعه و سنی وجود دارد.اینکه شما اعتقاد به امام مهدی را واهی و ساختگی می دانید،حکایت از نادانی شما دارد..... توهین نشانه ضعف است.شما اگر به خمینی یا هر کسی دیگر توهین می کنی در واقع ضعف خود را ظاهر می کنی..معمولا افرادی مثل شما به کسانی توهین می کنند،که از شما نامدار تر و بزرگوارتر است.

  • امام مهدی و امام غایب که مذهب شیعه امامیه معتقد است، حتی از نظر قرآن باطل و مزخرفاتی بیش نیست. از نظر منطق و خرد انسانی که چرند و پرند است. این مهدی بازی و امامت بازی از لحاظ تاریخی فقط رقابت دو قبیله عرب اموی و هاشمی بر سر قدرت بود که از همان آغاز وفات پیامبر اسلام آغاز یافت. در عقاید سنی ها مزخرفات بسیاری است اما عقاید و باور های شیعه سراسر خرافات و توهمات است. هیچ انسان و جامعه انسانی را شما سراغ ندارید که همچون شیعه به خاطر مردن افرادی بنام امام یا هرچه پس از یک و نیم هزار سال به سرو صورت خود بزنند و خود را با زنجیر و قمه خون آلود بسازند. و بر سر قبر های مردگانی که صد ها سال پیش مرده اند خود را بر خاک بمالند.
   و به حالت زار و پریشان به نجف و کربلا و جاهای دیگر بروند.
   من بسیار متأثر می شوم وقتی ایران را به حیث یک ملت متمدن و با فرهنگ دارای تاریخ بسیار کهن می بینم اما آلوده در باورهای مزخرف شیعه می یابم. من مسلمان هستم . در مسلمان بودن من تردید نکنید. اما باور کنید که این شیعه مزخرفاتی بیش نیست. این آخند های شیعه حرامی های بیش نیستند. البته که آخند های سنی هم بهتر از آنها نیستند. آن امام های که شیعه به آنها اوصاف خدایی میدهند و معصوم شان می خوانند، مثل ما و شما آدم بودند که صدها گناه مرتکب می شدند. ببنید به همین امام دوم شیعه امام حسن که کارش با ده ها دختر باکره بود و حتی داد پدرش علی را کشید که به مردم گفت به این حسن دختران خود را ندهید. اما امام حسن دحتران باکره را میگرفت و پی از چند شب همبستری طلاق میداد و باز سراغ دختر دیگر میرفت. او چنان در میان ران های دختران باکره بازی کرد که سر انجام توسط یکی از زنانش مسموم شد و بمرد.
   آرزو مندم که در ایران نظام غیر مذهبی سکولار حاکم شود و ملت ایران به شایستگی خود که رهایی از بند خرافات و استبداد شیعه گری است رها شوند.

 • بخاطر همین تحمیق سازی مردم از سوی دین ودکانداران دین است که دین را زمانی متفکرین "تریاک مردم" گفته بودند ولی حال معلوم گردیده که دین تریاک مردم نه بلکه دین "سرطان بشریت " است.زیرا تریاک قابل علاج است ولی سرطان علاج ناپزیر، یگانه علاج سرطان قطع آنست. تاوقتی دین در اجتماع بشری ریشه ونفوذ دارد،بشریت ابداً روی ترقی وپیشرفت را نخواهد دید.سقوط شاه ایران وروی کار آمدن حکومت امام زمانی تا حدی به مردم شیعه این ذهنیت را بخشید که نیابت از امام غایب وحکومت ولی فقیه دامی است برای چاپیدن واستحمار سازی مردم شیعه، شیعیان از عملکرد نائبان امام زمان دارند کم کم سر عقل می آیند وهوشیار می شوند و تا حدی ماهیت واقعی نائب ونائب سازی امام غائب، حکومت ولی فقیه، اسلام ناب محمدی، حکومت عدل علی را درک میکنند. اگر خمینی به قدرت نمی رسید وحکومت اسلامی ناب را تاسیس نمی کرد، سالها لازم می بود تا اینها به این واقعیت برسند.وچهره ی واقعی اسلام بر ملا گردد.

 • اصلا دوستان کی گفته هزاره ها مسلمان بودن ، دوستان، عزیزان ما بودایی بوده ایم و هستیم، همه با هم دست از این مسلمانیت برداریم مسلمان یعنی وحشی، یعنی متجاوز گر، یعنی دروغ گو، یعنی کثیف،،... ولی ماها هزاره ایم آرام، مظلوم، به کسی کاری نداریم تا کاری به کارمان نداشته باشد، یعنی می توانیم در کنار همه زندگی کنیم، ما مردمی هستیم بی شیله و پیله هستیم، ما مردمی هستیم که زود از ناراحتی دیگران ناراحت می شویم، ما مردمی هستیم که دلمان به حال همه می سوزه، ما مردمی هستیم که سال ها به خاطر صداقتمون چوب ساده لوحی و دیوانگی خورده ایم، ما مردمی هستیم که در تمام دنیا خوشنام هستیم و دیگران همیشه خواسته اند که ما را بدنام کنند، ما مردمی هستیم که مطابق با جامعه حرکت می کنیم ( اگر ایران بریم بچه هامون فرهنگ همانجا را به خود می گیرند، اگر آمریکا بریم آمریکایی میشیم یعنی تطبیق پذیر هستیم با هم کنار میایم ) خوب دوستان شما قضاوت کنید ما کجایمان مسلمان است؟ تمام چشم بادامی ها دنیا دوست داشتنی هستند، به خدا من خسته شده ام من نمی خواهم مسلمان باشم، نمی خوام نامم با مسلمانیت آغشته شوم من از سنگ شدن، یا به جهنم رفتن نمی ترسم به خدا نمی ترسم می خواهم همانی باشم که هستم، نمی خواهم وجه مشترکی با این جماعت داشته باشم خدایا خیلی خیلی نامردی که من تو این گروه قرار دادی

 • آقای خمینی عیب و عار مدانسته بود که همسر موقت (صیغه ی اش) را افغانستانی معرفی کند او فاطمه خدمت کار خانه و همسر موقت اش را به منظور دریافت کمک طی نامه ی زن عراقی معرفی کرده است.سوال اینست که
  رابطه یک روحانی بلند اوازه با خدمت کار خانه اش عیب است؟ یا رابطه یک روحانی عالی مقام مثل امام خمینی با یک زن افغانستانی ؟

 • بادرود به فرهیختگان !
  البته هرکسی از حق مهاجرین درمقابل رژیم انیران اسلامی آواز بلند کند من او را می ستایم ولی کار به اینجا ختم نمیشود چرا من دوست ندارم نان را به نرخ روز بخورم چون من خودم سالها در ایران زندگی کرده و تمام مسائل سیاسی ایران را در مقابل مردم افغانستان می دانم.
  هم میهنان اصل موضوع اینست که جمهوری انیران اسلامی مانند مرغ زیرک به دوحلقه آویزان شده است .و چاقوی است که دسته اش را میبرد.
  کجاست آن نحج البلاغه ؟ همه حرف مفت است مسلمانان و جمهوری اسلامی با همه کله شقی هایش به زانو در آمده گرچه تما بدبختی ها را که سر مردم ایران می آورد دردش را مردم می کشند اما باورکنید این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست مردم ایران دیگر از دست اسلام و قتل و غارت به جان رسیده اند و جمهوری اسلامی آخرین تلاش اش را برای تفرقه بین افغانها و ایرانی با این نوع شگرد ها شروع کند تا نظرات همه را از مسایل اصلی که همان اتمی شدنش و دست زیر ساتور اسرائیل بودنش است.
  هم میهنان شما باید دیگر در ایران زندگی نکنید چرا که شرایط افغانستان برای هر فرد افغان بهتر از ایران و پا کستان است .
  همین حالا خودتان تصمیم بگیرید و نگذارید دشمنان از شما به مثابه حربه برای کشور تان استفاده کنند.
  ارزش خود را فقط در افغانستان جستجو کنید وگر نه مشکلات تان تا روز قیامت ادامه خواهد داشت .
  دور نیست که پوزه جمهوری اسلامی ملا های ایرانی به زمین مالیده می شود . و شما خود را از آن کشور بکشید و به کشورخود برگردید.
  همین حالا هزاران ایرانی و پاکسنتانی در افغانستان زندگی و کار می کنند.چرا شما بر نگردید و کشور خود تان را نسازید تابکی؟
  این برادری که پیش از من کامنت گذاشته راست می گوید . هر دینی را که میخواهید انتخاب کنید و اسلام آدمکش قاتل و کشتار گر راذ از افغانستان به زباله دان تاریخ بیندازید .هزاره های ما از چین و جاپان چه کمی دارند . فقط اسلام آنها را به زانو در آورده است . و طالبان را هم همینطور. شاشیدن به قرآن میشود راهایی برای همیشه .
  من خودم نه دین می خواهم نه خدا خودم و خردم هم دینم است و هم خدایم و هیچ مشکلی هم ندارم .
  جمهوری اسلامی نابود است

 • دوستان درود ! جالب است که آقای محقق نسب که خودشان شعیه نسب اند از پیروان فقه ولایت جهانی و از جمله هواخواهان نایبان امام غایب وجمله پرچمداران اسلام گویا حقیقی اند نه عمری ( به عبا و قبای شان توجه کنید )، چنین داد و فریاد از سیتم فقه شعیه خویش دارند . شما یکباری از اسلام سنی وهابیان سعودی نیز خبر گیرید که در آنجا ، تا مهاجر مسلمان و بیچاره خط غلامی و برده گی خود را به شیخ تازی شصت و امضأ نکند پایش به سرزمین حرمین شریفین نمی رسد . این سرشت و ماهیت اصلی اسلام عزیز شماست که شما آنرا کاملأ بجا و دقیق به خط و قلم کشیده اید ! مرحبا !!

 • اقای علی بلی اخند های کلیسا مانند خمینی با شعار دروغین اسل م مرز ندارد اکثرشان امروز به همجنس بازی و کودک ازاری متهم است میداند که شعار های مانند باز گشت عیسی ومهدی داستان مثل باز گشت احمد قادیانی است که خود را مهدی ومسیح میگوید و پیروان احمق اش مانند شما به کون ریشش اویزان است که احمد قادیانی را امام میدانند مانند خمینی دروغگو وجام زهر نوش ومانند داستان مهدی که ساخته و پرداخته مانند تاجران سیاست ودین خمینی و احمد قادیانی.امید وارم از منطق کار گرفته پشت مهدی خمینی احمد قادیانی و غیره داستان افسانه دروغیین خنده اوررارها کنید

 • داستان استفراغ اور مهدی که بعداز مردن حسن عسکری که پیروانش به علت نداشتن فرزند ذکور از حسن عسکری به چند دسته تقسیم شدند توسط دکانداران دین مانند خمینی بوجود امد و اساس و بنیه قرانی تاریخی ندارد نه به قران روایه و ایه بنام مهدی است ونه نوشته کاغذ پاره توسط حضرت محمد وجود دارد همه اش روایت باطل ساختگی توسط دکاندارن دین مانند خمینی است که شعارش مسلمان مرز ندارد وعمل اش افغانی در ایران حق زندگی تنفس ندارد است .

 • اقای محقق نسب مگر به سبب تحریم ها ضد کشور ایران دیگر به شما پول نمی رسد که حالا شدید مخالف نظام ایران ویا مگر مردم را اینقدر نادان فکر کردید که بار دیگر شما انها را فریب دهید ما اینقدر دانستیم که مذهب تشیع فقط بخش روافض ان در جهان اکثریت دارد مذهبی که 90 فیصد ان تقی/تظاهر و فریب است. مگر عملکرد خمینی را در بالا خود شما در این رابطه 90 فیصد شرح ندادید.

 • ميتونی تو هم مثل علی دشتی که کتاب 23 سال رو نوشت، کتاب بنويسی و حقايق کل اسلام رو فاش کنی؟

 • اگر از معادلات عقلانی استفاده درست شود، با مرگ محمد، عیسای مسیح، موسی،زردشت، بودا ودیگر پیامبران گمنام ماموریت آنان پایان پذیرفت. اما ماموریت دیگر انسانها که در فکر بهبود سرنوشت انسان وشرایط بهتر زندگی بنی نوع انسان بودند آغاز شد.انسان عاقل ، متفکرومتمدن معاصردیگر نمی تواند مقلد افکار ورفتار محمد، عیسی، بودا، زردشت ویادیگر پیامبران باشند برای اینکه تمامی شیوه ها رفتار،تعالیم ومناسک آنان مخصوص زمان ومکان آنان بود،لذا برای انسان کنونی که در عصر پیشرفتهای محیر العقول ساینس وتکنالوژی زندگی میکند،انطباق ندارد وکنار گذاشتن آن نه بار معصیت و گناه دارد ونه دوزخ ومار و افعی اش منتظر تارکین تعالیم آنان خواهد بود. آب استا ی یکهزار ساله قابل نوشیدن نیست برای اینکه حامل انواع مکروبها و جراثیم است، بایدآنرا با آب تازه تعویض کرد.ذکر مداوم نماز، روزه، خمس، زکات و صدقات ونذرو نیاز همه ناشی از ترس ناشناخته ها و مشکلات گوناگون زندگی است که مردم مسلمان را ملزم به این ساخته تا برای رهائی ازین مشکلات بسوی وعده های دینی کشیده شده وطبقه ی مفتخوار و طفیلی روحانیت ازین مشکلات مادی یا روحی وروانی مردم مستأصل ودر مانده بعنوان ابزاراستفاده کنند. تاوقتی در جامعه شعور واقعی بوجود نیاید وباتعقل وتفکر منطقی با اوهام وخرافات وترسهای ناشناخته ی عالم بالا بر خورد صورت نگیرد، جامعه ی اسلامی ازین گرداب بدبختی وبیچارگی، فقر و جهل و عقب مانی نجات نخواهد یافت.

  • فرو افتادن کاخ ولایت جهانی در برابر مظلومیت مهاجران افغانستانی 8 جولای 18:23, بوسيله‌ى افشین
   امام مهدی و امام غایب که مذهب شیعه امامیه معتقد است، حتی از نظر قرآن باطل و مزخرفاتی بیش نیست. از نظر منطق و خرد انسانی که چرند و پرند است. این مهدی بازی و امامت بازی از لحاظ تاریخی فقط رقابت دو قبیله عرب اموی و هاشمی بر سر قدرت بود که از همان آغاز وفات پیامبر اسلام آغاز یافت. در عقاید سنی ها مزخرفات بسیاری است اما عقاید و باور های شیعه سراسر خرافات و توهمات است. هیچ انسان و جامعه انسانی را شما سراغ ندارید که همچون شیعه به خاطر مردن افرادی بنام امام یا هرچه پس از یک و نیم هزار سال به سرو صورت خود بزنند و خود را با زنجیر و قمه خون آلود بسازند. و بر سر قبر های مردگانی که صد ها سال پیش مرده اند خود را بر خاک بمالند.
   و به حالت زار و پریشان به نجف و کربلا و جاهای دیگر بروند.
   من بسیار متأثر می شوم وقتی ایران را به حیث یک ملت متمدن و با فرهنگ دارای تاریخ بسیار کهن می بینم اما آلوده در باورهای مزخرف شیعه می یابم. من مسلمان هستم . در مسلمان بودن من تردید نکنید. اما باور کنید که این شیعه مزخرفاتی بیش نیست. این آخند های شیعه حرامی های بیش نیستند. البته که آخند های سنی هم بهتر از آنها نیستند. آن امام های که شیعه به آنها اوصاف خدایی میدهند و معصوم شان می خوانند، مثل ما و شما آدم بودند که صدها گناه مرتکب می شدند. ببنید به همین امام دوم شیعه امام حسن که کارش با ده ها دختر باکره بود و حتی داد پدرش علی را کشید که به مردم گفت به این حسن دختران خود را ندهید. اما امام حسن دحتران باکره را میگرفت و پی از چند شب همبستری طلاق میداد و باز سراغ دختر دیگر میرفت. او چنان در میان ران های دختران باکره بازی کرد که سر انجام توسط یکی از زنانش مسموم شد و بمرد.
   آرزو مندم که در ایران نظام غیر مذهبی سکولار حاکم شود و ملت ایران به شایستگی خود که رهایی از بند خرافات و استبداد شیعه گری است رها شوند.

 • مقاله ای خیلی جالب از یک فرد ایرانی در رابطه به همین موضوع.
  درباب جنایت‌پیشگی ما ایرانیان
  چهارشنبه 14 سرطان 1391 ساعت 20:00 امید شمس، نویسنده و مترجم ایرانی مقیم ایتالیا
  http://www.8am.af/index.php?op...

 • Faqat salam wa dorod ba mohaqiq nasab mefiristam zarrai waqkiyat ra bayan karda ast afarin.

 • احمق ها کامینت های تان را مدیریت کنید, اگر نه هر خری آمده و هر چی کی دلش شد نوشته می کنه.
  و ای تو احمقی که مهدی را ساخته خمینی می دانی, مسئله آمدن مهدی خیلی قدیمی تر از خمینی هست, برو کمی در مورد مهدی تحقیق کن باز بیا چیزی نوشته کن البته اگر آدم باشی این کار را انجام می دهی.

  آنلاین : http://harki.com

 • آقای محقق نسب بسلامت وسرافرازباشید؛ بدون شک گذارش ومطلب درخور ستایش ، با اهمیت وتحقیقی تهیه داشته اید . امید وارم همه ازدیانت به عقلانیت برگردند وبه قول انشتین ازافکارکهنه دل ملول وشرمنده باشند نه ازلباس فرسوده ! مع الوصف من دوتامورد را قابل یاد آوری میدانم . اولآ این درست است که محمدپیامبر اسلام زینب دختر عمه اش را به زید پسرخوانده اش داد ، ولی درتهی دل خود نیز ازحسن وجمال زنیب متآثر وعشق اورا پنهانی در دل داشت . یعنی پیامبر اسلام باوصف داشتن چندین همسر وهمبستر ، عاشق زن شوهر دار نیز بود واززنده گی زناشویی زینب با زید حسد می برد . به گواهی تاریخ شیفته گی ودلداده گی محمد به زینب نتوانست درخفا بماند وزید با فهم ازاین مسئله زینب را طلاق داد ! لذاست که خدای محمد به نفع او داخل اقدام گردیده وبا نازل کردن آیه ی موانع ظاهری را که براساس آن درجامعه عرب کسی زن پسر خوانده اش را به همسری نمی گرفت ، ازسر راه برداشته ودرآیه 37 ازسوره احزاب محمد را چنین خطاب مینماید . " وتو با آن کس که خدایش به او نعمت داد نیکی کرده وگفتی زنت را نگهدار وازخدا بترس وآنچه دردل پنهان داشتی خدا آشکار ساخت وتو ازمخالفت وسرزنش خلق ترسیدی وسزاوار بود ازخدا بترسی ، پس ماهم چون زید ازآن زن کام دل گرفت اورا به نکاح تو درآوردیم تا بعد ازاین مومنان درنکاح پسرخوانده خود اشکال نداشته باشند وفرمان خدا باید انجام پذیرد." ازاینجا معلوم میگردد که محمد نیز چون فقیه مداران ایران مادامکه پای حسن وجمال ومنفعت وسؤ استفاده درمیان بوده ازهیچ کاری روگردان نبدوه وباصطلاح چوب لای درزش گیر نمیکرده . دوم ؛ درمورد آیه پناهنده ها ، باید عرض داشت که خدای محمد ودین وطریقتش تاجائیکه توان وزورش میرسیده ازهیچ ستمی درحق هیچ کسی دریغ نمی ورزیده ؛ ولی زمانی را که ناتوان بوده وقشون وسپاه وبسیجی درخدمت نداشته شاید از آیه های رحمت نیز کار میگرفته . چنانچه شما می بی نید که یهودیان بنی قریظه را با وصف اینکه خود را تسلیم محمد نموده وبه لشکریان وی پناه آورد ! لیکن محمد خود شخصآ سربریدن هشتصد تن آنان را بادستان بسته شاهد بود . این را میگویند مدارا ومحبت اسلام دراوج قدرت .

 • هر کی مزخرف پسند بلی مساله مهدی توسط کسانی مانند خمینی بی عقل جام زهر نوش که منافع وقدرت اش بواسطه نداشتن فرزند ذکور حسن عسکری در انزمان به خطر افتاده بود داستان وافسانه سازی گردید و الی مهدی که انقدر بزرگواری داشت که از نظر ها زنده قرن ها زنده و جوان مخفی بماند وشاهد قتل بی نا موسی پیروانش توسط دیگرن باشد وقدرت دفاع ان را نداشته باشد پس ان مهدی عدالت پسند و عدالت اور نه بلکه انسان مفلو کی ترسو است که خودش غیب شده وشاهد قتل قتال پیروانش است و هیچ چیز هم ازش ساخته نیست پس به این لحاظ عقل حکم میکند و هر انسا ن عاقل در میابد که که مهدی و داستان اش جعلی بوده و بنیاد عقلی تاریخی وحقیقی ندارد

 • افسانه ی مهدی را خمینی جعل نکرده است، بلکه خمینی آنرا شاخ و برگ بیشتر داده است.افسانه ی مهدی را مجتهدین شیعه که در اطراف امام حسن عسکری بودند واز وجود او دکان ارزاق شان رونق داشت، خلق کردند. ا ازامام حسن عسکری فر زند نرینه بدنیا نیامد ودر وقت مردن او مجتهدین با فقدان منبع روزی وارزاق شان متوجه شدند، لذا در صدد شدند تا طرحی را پیاده کنند که بتوانند ازان طریق به منبع عظیم خمس سراسری شیعیان دست یابند. بدینقرار آوازه پخش کردند که از حسن عسکری پسری بدنیا آمد ونام او مهدی است ووی در اثر شرایط نا مساعد غیبت اختیار کرد، زیرا جانش از سوی خلفای عباسی در خطر بود، موقعی که شرایط خوب شود واو ظهور خواهد کرد و جهانرا پر از عدل و داد خواهد کرد در تاریخ شیعه این غیبت بنام غیبت صغرا یاد گردیده است. افسانه پردازان خودرا نائب امام اعلام داشتند و مدعی گردید ندکه امام مهدی به او مکتوب داده واورا به نیابت خود بر گزیده است. این نیابت ونیابت بازی تا چهارتن دوام کرد ونائب جهارم به یکبارگی خودرا ازین مشکل وارهانید و اعلام داشت که امام به غیبت کبرا رفت ودیگر کسی را بعنوان نائب خودانتخاب نمیکند.افسانه ی امام مهدی در طی این 1200 سال از سوی مجتهدین یعنی دکانداران دین با آب وتاب فراوان تازه نگهداشته شده و صدها حدیٍث دروغ، روایات جعلی ومن در آوردی پیرامون آن ساخته شده و صد ها کتاب ورساله های سرا سرمزخرف ودور از عقل درین باره نوشته شده است تا مردم شیعه را اغفال کنند و از آنها تحقیق، تجسس و تعقل را سلب کنند تا همان احادیث مجعول و افسانه های من در آوردی دکانداران دین را باورکرده از صبج تا شام کلمه ی عجل الله فرجه را تکرار کنند.خمینی در رساله التحریر خود نوشت که اگر اقتضای ظهور صاحب الزمان تا هزار هاسال طول بکشد دران صورت جامعه شیعه بدون رهبر بماند و سر پرست نداشته باشد لذا او تیوری " ولی فقیه " اختراع کرد. بعد از مرگ خمینی خامینه ای بمقام ولی فقیه رسید وروز بروز بر قدرت خود افزود و برتمامی امور مملکتی سیطره ی خودرا گستراند ولقب مقام معظم رهبری را بر خود بست،و منظوری کلیه طرحها و پلانهای خودرا از امام غائب میگیرد وبا این ترفند مردم شیعه را تحمیق می سازد و به استثمار واستحمار آنان میپردازد. ولی واقعیت اینست که نه امام مهدی وجود داشت ونه وجود خارجی دارد فقط دامی است برای دکانداری دین سازان ودین فروشان.

  • یکی اعتقاد به امام زمان داره و یکی به ملا عمر و عثمان و غیره. مشکل از انجا شروع میشه که اعتقادشان را به زور انتحار سر دیگرا سودا میکنند.

 • با عرض سلام و ادب به نویسنده ای این مقاله جناب محقق نسب!بنده باکلیت نظر جناب عالی تا حدی زیادی دراین مقاله موافقم اما با ادبیاتی که درنوشتار تان بکار برده اید فکر میکنم با نام وعنوان جناب شما زیاد سازگاری ندارد ازشما به عنوان یک عالم دینی ونویسنده ای توانمند بیش ازاین ها انتظار است که عفت قلم را حفظ کرده وآن راحرمت گذارید. فریب خورده گان ولایت مطلقه ای فقیه را با عبارت توهین آمیز قلاده به گردن ها خطاب کردن باشأن شما تناسب ندارد.ثانیا باید با مخالفین نظریات خویش با احترام رفتار نمائید عباراتی را که شما درباره ای طرفداران نظام سیاسی دراسلام بکار برده اید کاملا عبارات کوچه وبازاری است که اولامناسب مقالات تحلیلی نظیر این مقاله نیست ثانیا با شأن آیت اللهی شما فاصله درادوثالثا بوی توهین واستهزا ازآن به مشام میرسد که با فرهنک قرآنی که شما به آن معتقد هستید ودرصدد نشر رساله ای قرآنی بودید تطابق ندارد.بهر صورت امیداوارم که همیشه موفق باشید ونوشتار محققانه را با خلق حسن درآمیزید.

 • درود به جناب محقق نسب !
  شهامت ووجدان بیدار شما قابل ستایش ا ست. البته ما می دانیم که شما از لحاظ عقیدتی محدودیت دارید وگرنه باید از فروعات و محصولات فراتررفته و ریشه های گندیده ی این دین آدمخواررا برملا می ساختید . با این هم درلباس روحانیت کار ی کرده اید که ماندنی وگفتنی خواهد بود.

 • article picture
  خمینی ملعون علیه ما اوایل انقلاب وقتی می‌خواست به جایگاه خودش فخر بفروشد، اسلام را به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌کرد و در مقابل آنها تبلیغ اسلام خودش را می‌کرد بنام اسلام ناب محمدی! یک بی شعوری هم در آن دوران پیدا نمی‌شد از او بپرسد دستاوردهای این اسلام ناب محمدی که می‌گویی تا کنون پس از 14 قرن چه بوده! این اسلام ناب محمدی تا کنون چه تاج تری بر سر ملت فلک‌زده خاورمیانه و دیگر نقاط اسلام خیز گذاشته که شما به آن فخر می‌فروشید!؟
  حالا اما پس از 33 سال بر همه آشکار شده که این شاخه‌های مختلف اسلامی را که خمینی ملعون الرحمه می‌فرمود چه پتیاره‌ای بوده!
  امروز اگر دست از تعصب برداریم و بر اساس داده‌های مشهود قضاوت کنیم، اسلام را به دو دسته می‌توانیم تقسیم کنیم. اسلام ناب شرقی(نوکر چین و روسیه) و اسلام ناب آمریکایی یا همان اسلام دولت فخمیه. برای اینکه زیاد به بیراهه نرویم یکی دو نمونه از این نوع اسلام را روبروی شما قرار می‌دهم و قضاوت را به عهده خودتان وامی‌گذارم.
  اسلام ناب شرقی، اسلامی است از جنس طالبان، از جنس اسلام خامنه‌ای و از جنس اسلام بشار اسد و شرکا (حزب الله، ثارالله، کوفت الله) در مقابل این اسلام، اسلام غربی یا همان که خمینی ملعون الرحمه می‌فرمود، اسلام آمریکایی یا غربی که سرکرده‌های آن همین‌ها هستند که یکی یکی دارند در خاورمیانه قدرت‌های منطقه را در دست می‌گیرند. مثل اسلام ناب شیعه نوری المالکی، اسلام ناب آقای کرزای در افغانستان، اسلام ناب ترکی در ترکستان، اسلام ناب مصر به سرکردگی محمد مرسی و شاید هم در آینده‌ای نه چندان دور اسلام ناب آمریکایی دولت فخیمه به سرکردگی هاشمی، خاتمی یا یکی از این اسهال طلب‌های سبز اللهی!
  اگر از من می‌پرسید امیدی به آینده خاورمیانه نیست، حداقل تا زمانی که ملل این منطقه دست از سر اسلام این یا آن مدل بر ندارند و به سر عقل نیایند و آینده خود را بر اساس عقل و خرد پایه ریزی نکنند!
  اگر بخواهیم بطور کوتاه خلاصه کنیم باید بگویم، فرقی بین اسلام فقاهتی یا بلاهتی یا ناب محمدی نیست همه این چرندیات ابزاری است برای تحمیق توده‌ها و دوشیدن آنها مثل گاو شیر ده! حالا با بدست نوکران غرب یا شرق!

 • .مهدی سازی که بنیاد و اساس قرانی و دلیل وروایت از طرف پیغمبر مسلمان ها بصورت قطعی ندارد روایت و داستان ساخته پرداخته اخند ها وتاجران خمس ذکات ودین در زمان حسن عسکری که فرزند ذکور ونرینه نداشت میباشد تا امروز از طرف تیکه داران دین ازین اییده مهدی ساختگی که وجود خارجی ندارد هم در سیاست وهم در اجتماع از تلقین شده گان و عوام استفاده نا مشروع مالی واقتصادی میشود و اززمان حسن عسکری تا امروز این اخند های شیاطین از فریب خورده ها وعوام بنام مهدی خود ساخته خود شان هم استفاده سیاسی مینمایند هم دکانداری مذهبی و بازار خمس و در امد پو لی شان گرم است

 • سلام عالی بود امید است که موفق باشید

 • دانشمند چیره دست و پر افتخار کشور جناب علی محقق نصب!
  خداوند شما را همیش در پناه خود داشته و از گزند روزگار در امان داشته باشد. همچنان آرزو میبرم تا از شر رژیم خونخواری و حیوان صفت ایران و مزدوران پلید اش در امان داشته باشد. آمین!

 • با درود فراوان به محترم علی محقق،
  من فقط میگویم احسنت به این فهم، درك و دانش شما.
  تفصیل بیشتر را لازم نمیبینم، نظر بهتر هم ندارم.
  در پناه خداوند باشید!
  با عرض حرمت : صورتگر

 • هزاره ها بصورت اخص و افغانستان وتشیع در مجموع عالم دین واقعیت گرا انسان شایسته و راستگو بی باک مانند عالم بینظیر ودانشمند فصیح نویسنده توانا ایت الله محقق نصب که کاخ شیطانی و عبای سیاه سیاه دل کور دلا ن مانند خمینی خامنه ای شیخ محسنی قندهاری وغیره عالمان بی علم را به نوشته ارزشمند تکان داده ومیسوزاند ضررت دارند این عالم وارسته ایت الله علی مححق نسب سزاواررهبری بر همه تشیع جهان را دارد . نه خمینی نه خامنه ای نه محسنی که از نام ایت الله بودن استفاده نا مشروع نموده و عوام فریبی نموده دنیا ومقام را فدای حق وحق طلبی کرده ومیکنند.

 • بنا م خدا
  بالاترین عبادت کلمه حقی است که در نزد سلطان جابر گفته شود .
  اقای محقق نسب با عرض تشکر به خاطر این مقاله ای که در مورد وضعیت پناهندگان مقیم ایران و حکومت مزور ولایت فقیه که هرچه جنایت می کند بنام اسلام است . هر چه ظلم می کند بنام اسلام است خصوصا در مهاجرین مظلوم که حتی از جانب بزرگان و رهبرای خود به فراموشی سپرده شده اند یا ازترس دم بر نمی اورند. روزانه بارها و بارها در ایران حقوق انها به انحا مختلف پایمال می شود . این خقیقت بارها و بارها قبلا در کتابی بنام تاریخ هزارها ها نوشته حجه الاسلام اخلاقی در مورد وصعیت اوردوگاها ایران برای مهاجرین نوشته شده است . این حکومت در زیر چتر ولایت فقیه کارهای می کند که انسان شاخ در می اورد از طرد مرز کودکان و نوامیس مردم تا دزدی از کمک های که کشورها ی بشر دوست و غیر مسلمان می کند در حقیقت این نظام ولایی ریشه ی تشیع را دارد خشک می کند ضربه ای که این نظام ولایی به شیعیان افغانستان زده است جبران ناپذیر است

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس