صفحه نخست > دیدگاه > شبکه اطلاع رسانی افغانستان و یا شبکه اطلاع رسانی سپاه پاسداران ایران؟

شبکه اطلاع رسانی افغانستان و یا شبکه اطلاع رسانی سپاه پاسداران ایران؟

طاهر هجران
جمعه 5 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چه دردی می کشد اين خسته مادر
ربوده از سرش فرزند چادر
تن ابريشم اش در جاده عريان
به هند و چین و صد تا ملک دیگر
شير پاک اش حرام جان نا پاک
همه گی نا خلف خواهر برادر
يکي پوشيده طوقی انتحاري
يکی سلطان ولی در اصل نوکر
يکی هم ساکن سجاده و مهر
به تزوير و ريا ابليس پرور
يکی هم از دغل خوش لحن گفتار
به لب خنده زند، ازپشت خنجر

شاید اکسر شما دوستان که این یاد داشت را میخوانید، با نام سایت خبری شبکه اطلاع رسانی افغانستان و یا همان (افعان پیپر) آشنا و مطالب اش را بعضاً خوانده باشید، و چه بسا که دلیل سر زدن شما به سایت افغان پیپرهم مثل من نه به خواطر آن بوده که اخبار دست و اول و مهم را در آن بیابید، بلکه بیشتر برای یافتن خبر های خاله زنکی از پشت پرده ی سیاست در افغانستان باشد، اخبار که گاهی جنبه اطلاعاتی دارد و خواننده اش را از اسرار درون ارگ ریاست جمهوری وپارلمان، و تصمیم گیری های بعضی ار محافل سیاسی، و وزارت خانه ها آگاه میسازد، خبرهای که هر خبر نگارِ به آنها دست رسی ندارد، و فقط میتوان از طریق جاسوسان حرفه ی و افراد در درون این محافل به آن دست یافت.

نکته ی دیگری که در باره ی شبکه اطلاع رسانی افغانستان، قابل توجه میباشد، نشر اخبار و یاد داشتهای همسان و نزدیک با دیدگاهای سیاسی ایرانی ها در این سایت است، و منظور از نوشتن این یاد داشت هم برجسته ساختن همین نکته است، بد نیست اول به چند نمونه از خبر ها و تحلیل های که تا کنون در سایت افغان پیپر نشر شده، یک نگاه گذرا بیاندازیم، تا هم کمکِ به ذهن قضاوت گر شما باشد و هم این قلم را را در واضح ساختن مطلب یاری رساند.
اول: سیاست این سایت در قبال رخداد های جهانی. به طور نمونه قضیه ی سوریه، که سایت افغان پیپر به شدت در خبر ها و تحلیل هایش از رژیم مستبد و سر کوب گر بشار اسد حمایت میکند، که این امر بدون شک نمیتواند از منطق انسانی و حرفه ی ژورنالیستی بر خوردار باشد، تنها دلیل که میتوان برایش یافت وابستگی بی حد و مرض گردانندگان این سایت به حکومت ایران است.
دوم: سیاست (افغان پیپر) در قبال رویداد ها و اتفاقات مربوط به افغانستان. که اگر به خوبی دقت کرده باشید در لابلای خبر ها و تحلیل های این سایت یک نوع جانب داری از تفکر تند رَوی مذهبی که بیشتر با إیدیولوژی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد دیده میشود، که گاهی تا مرز حمایت از بعض عمل کرد های طالبان هم پیش میرود، به طور نمونه اگر طالبان زنِ را سنگسار میکند و یا بینی اش را میبرد ، افغان پیپرفوراً به تلاش میشود تا تقصیرات را به گردن نیروهای خارجی در افغانستان بیندازد، که گویا این ها با طرح شعارهای نظیر آزادی فردی زنان، حقوق مساوی زن ومرد، دموکراسی و حقوق بشر، باعث میشود که زنان سر به هوا شود وخود شان تصمیم بگیرد که برای زندگی شان چه کار کند و چه کار نکند، کدام مرد را دوست داشته باشد و کدام مرد را نه، افغان پیپر این گونه رفتارها از سوی زنان را جرم میداند، و مشکل را هم در همین خود آگاهی زنان جامیعه مبیند، نه در طرز تفکر طالبان و بعض از ملاها و مولوی ها.

سوم: نشر گزارشات و تحلیل های اغراق آمیز در باره سپاه پاسدارانِ ایران به طور مشخص، و توا نای های نظامی ایران به طور عموم در این سایت ، چنانچه اگر یکی از صاحب منصبان سپاه، حرف تهدید آمیزِ در باره ی افغا نستان و منطقه میزند، شبکه اطلاع رسانی افغانستان، فوراً خبر اش را با آب و تاب بیشتر نشر میکند، و تحلیل غرای هم به دنبال اش مینویسد، برای اثبات این ادعا شمارا به خواندن قسمت از گزارش تحلیل گونه ی افغان پیپر که در پی تهدید های اخیر سپاهیان ایران نوشته جلب میدارم.
. ( افغان پیپر مینویسد: در این روز ها سر و صدا های زیاد رسانه های غربی را موضوع حمله احتمالی اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران با پشتیبانی امریکا بخود اختصاص داده است و هرازگاهی هر سه جانب (ایران و اسراییل و امریکا) یکدیگر را به ضربات کوبنده و سخت تهدید مینمایند. برای آخرین بار یکی از اعضای برجسته سپاه پاسداران ایران تهدید کرد اگر حملۀ بر ایران صورت بگیرد ، نه تنها کشور حمله کننده زیر ضربات کوبنده ما قرار میگیرد بلکه پایگاه های نظامی امریکا در منطقه از هدف ما دور نخواهد ماند. تلویحا اشاره وی کشور های خلیج فارس و افغانستان است. چون پایگاه های زیاد نظامی امریکا در کشور های خلیج فارس و افغانستان موقعیت داشته ، بهانه خوبی برای جمهوری اسلامی ایران بخاطر زیر فشار قراردادن کشور های منطقه، بخاطر قطع علایق شان با امریکا است و یا در غیر آن منتظر ضربه های شدید از طرف ایران باشند. )
شبکه اطلاع رسانی و یا همان افغان پیپر، با نشر این تحلیل در واقع جانب افغانستان را، از زبان سپاه پاسداران ایران، تهدید میکند، که یا با قطع علایق تان از امریکا گوش به فرمان ما باشید و یا اینکه با ضربات کوبنده و ویران کننده ما رو بروخواهید شد، و لازم است یاد آور شد که از این گونه تهدید ها و تحلیل ها در راستای منافع ایران هر روز در سایت افغان پیپر به نشر میرسد، کسی هم نیست تا از گردانندگان اش بیپرسد، که واقعاً شما که هستید؟
در پاین امید وارم با زکر این چند نکته به مثابه ی مشت نمونه خروار است ، در حد توان این قلم در حق مطلب که همانا پی بردن به ماهیت اصلی شبکه اطلاع رسانی افغانستان است ادا شده باشد، حالا قضاوت با شما خواننده فهیم، این که نام این شبکه را قرین با ماهیت اصلی اش ، شبکه اطلاع رسانی سپاه پاسداران ایران در ذهن بسپاریم ، یا که نه همان شبکه ای اطلاع رسانی افغانستان باقی بیماند، بستگی به صلیقه ی شما دارد، و این که اغیار را در جامه خود اش میپسندید و یا در لباس دوست.

طاهر هجران


.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نوشته آقای طاهرهجران قابل تأاید است ، حکومت احمدی نژاد ایران به ویرانی و بی ثباتی همسایه هایش بلکه دورترهمسایه هایش
  عاید نفتش را مصرف میکند ، جناب حامد کرزی توسط آ قای داوود زی دالرهای فراوان گرفت ، افغان پیپر هم میگیرد ، هرمفام و
  شخص یا رسانه افغان پیپردالرها وتمن های ایرانی که از حکومت ایران دریافت میکنند البته به بجا آوردن خواسته ها وسیاست آن
  مملکت یعنی ایران را بجا میآورند هرچه احمدی نژاد امرکرد به آن میرقصند وقتیکه حامد کرزی پول تحفه ورشوت حکومت ایران را
  بگیرد منسوبین وگروپ کاری قبیله ای آقای کرزی هم پول وتحفه ایران را گرفته باشند همه ا ش پیش حکومت ایران د هن پرآب
  باشند به کاروجانب داری افغان پیپرازسیاست حکومت ایران که ضد ملی است ، کی است که پرسان کند چرا ؟؟؟ هیچ مقامی به
  شمول رییس جمهور به فکربهترشدن اوضاع افغانستان وملت افغانستان و به فکردوست داشتن افغانستان نیستند ، پول میگیرند و
  بیگانه پرستی میکنند وای به حا ل ملت افغانستان الله به حال شان رحم کند توبه ملت به د ر گاه الله تعالی اجابت گرد د آمین

 • چقدرعالی موضوع را مطرح نموده اید واقعاً بهتر است شبکهء اطلاع رسانی افغانستان را بنام اصل اش یعنی شبکهء اطلاعات برون مرزی استخبارات سپاه پاسداران ایران بنامیم. این شبکه مثل دزدان چراغ بدستی است که به استعانت بادار شان ایران وپول مردار آنکشور با دلاوری خاصی در میدان نشرات افغانی قدم گذاشته و درحالیکه خارجی ها را در افغانستان میکوبد، برخلاف ایرانی ها را توصیف میکند که گویا ایرانی خارجی نیست. البته به تائید شمازمانیکه خبرحضور2000 عضو مجاهدین خلق ایران در شیندند را نشر نمود در ورای نشر آن خبرچنان وانمود میشود که گویا نشریهء جمهوری اسلامی خبر را پخش میکند و این شبکه به ظاهر افغانی عین جملاتی را درخبرش گنجانیده بود که حکام ایرانی آنرا استعمال میکنند مثل گروهک تروریستی و گروهک منافقین و...
  من هم یک سلسله حقایق را در بخش نظرات در ذیل همان خبر فرستادم ولی چون به مزاخ باداران شبکه برابر نبود نشر نشد یعنی این شبکهء شیطان صفت مزدور منش به جای آنکه حقایق کشور افغانستان را نشر نماید به نفع جمهوری اسلامی ایران تبلیغات مینماید. راستی پول بسیار بد چیز است و انسان احمق و کودن را گمراه و مزدورمیسازد.

 • شما دارن حرفی مفت مزنن و فتنه گری مکنن حتما ایران یک از بزرگترین قدرتهای دنیا است وگرنه تا حالا آمریکا ایران را مثل افغانستان و عراق کرده بود ولی نتوانست

 • رژیم خائن و ادمکش و دروغگوی ایران دشمن بزرگ کشور ما بوده و به فکر تخریب داشته های ما و وابسته سازی ان به خود و اجانب دیگر میباشد. سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان یکی از ستون های پنجم دشمن ماست برای برده سازی کشور از پا افتاده ما.
  مرگ بر ایران و ایران پرستان مزدور و بیغیرت.. ما انتقام خونهای هموطنان خود را از حکومت ظالم خامنه ای خواهیم گرفت.

 • کرزی کی است ؟؟
  کرزی فرزند عبدالاحد کرزی یکی از شخصیت های بشدت قوم پرست و ارسطو کرات که حتی بجز از قوم خویش حتی دیگر اقوام پشتو زبان را نیز نمی خواست و کدام سابقه خدمت ووطندوستی در نهاد وی موجود نبود و موصوف یکی از وکلای حکومت ظاهر شاهی بود.
  وی در هنگام اشغال و جهاد همچو دیگر تاجران جهاد , عضویت نتظیم جبهه نجات ملی تحت رهبری صبغت الله مجددی را داشت ووی رییس دفتر جبهه نجات در کویته پاکستان بود و در همان وقت نیز موصوف سلاح های را که کشور های غربی و امریکا برای مجاهدین جهت دفاع از وطن و منافع غرب در افغانستان به تاجران جهاد می فرستاد , عبدالاحد کرزی اولا یک تعداد محدود آن را برای قوم خویش توزیع و بقیه سلاح ها را همچو دیگر تاجران جهاد و سلاح فروشان همراه آغای شهید یکی از دزدان و سلاح فروشان مربوط صبغت الله مجددی و عصمت مسلم یکی از دزدان مشهور به فروش می رسانید و پول آن را برای پسران دور از وطن خویش در امریکا هوتل می خرید.
  بنا برین از همچو شخص چگونه می توان توقع داشت تا در اداره خویش افراد مسلمان , صادق ووطندوست را بکار گماشته و یا به وطن فکر خدمت داشته باشد.
  و از همین سبب در مدت یازده سال یک ایتلاف نا مقدس و کثیف را با ( قاتلانی چون خلیلی و باند جنایتکار وی , دزدان و چپاولگرانی چون فهیم دزد و باند وی و پهلوان های دزد و جنایتکار دوستمی و فراریان و دزدان بیسواد که از کار های شاقه در کشور های غربی خسته شده اند ) را تشکیل داده و تمام منابع ملی را در اختیار دزدان بیسواد و رشوه خواران و باندیست های قمار باز , و سگ بازان مشهور قرار داده و سخاوتمندانه در افزودن سرمایه های این جنایتکاران می افزاید.
  بطور مثال اشخاص زیل به اسا س راپور موثق از مدت ها ی زیاد از طریق به جیب زدن پول های جهاد و بعدا از طریق غصب زمین های ملی و سو استفاده رشوه و غیره مالک دارایی های نا مشروع و در حقیقت (( سرمایه های که در اثر پا مال خون مردم)) بدست آورده اند:
  • محمد قسیم فهیم و برادران دزد و باندیست وی تنها در شهر کابل 117 حویلی و بلند منزل و پول های بیشماری که حساب آن را خود میدانند و هم چنان دریافت صد ها هزار دالر از چینل های دولتی از طریق مستقیم و یا گماشتگان وی در پوست های مهم دولتی
  • استاد عبدالرب رسول سیاف غصب و فروش 23000 جریب زمین در کابل وولایات و 73 در بند حویلی و بلند منزل و اندوختن میلیون ها دالر
  • کریم خلیلی و برادرش 3500 جریب زمین در کابل وولایات و 73 تعمیر و بلند منزل و دریافت صد ها هزار دالر از چینل های دولتی از طریق خود و گماشتگان وی در پوست های مهم دولتی
  • محمد محقق ( محقق در امور چور,چپاول و قتل و فساد) , غصب و فروش22000 جریب زمین و اضافه تر 63 حویلی و بلند منزل
  • عبدالرشید دوستم : 98 در بند حویلی و بلند منزل و غصب 2200 جریب زمین و اندوختن صد ها میلیون دالر از طرق چور , چپاول , قتل و هم چنان از طریق گماشتگان قرار دادی وی در دولت خاین کرزی
  • انجنیر احمد شاه احمد زی : 112 دربند حویلی عموما در ساحه شهر نو ووزیر اکبر خان کابل و غصب بیشتر از 1700 جریب زمین
  • محمد یونس قانونی : 53 دربند حویلی و بلند منزل و 700 جریب زمین
  • شهید استاد برهان الدین ربانی: 1300 جریب زمین و 64 در بند حویلی و پول های زیاد باقیمانده از جهاد که فعلا در اختیار پسر وی قرار گرفته است
  • مرحوم مولوی محمد نبی , حصرت صبغت الله مجددی و تمام دوستان و پسران ودختران وی , پیر سید احمد گیلانی و دختران و پسران وی , در مجموع 88 حویلی و 310 جریب زمین و میلیون ها دالر پول های جهاد و هم چنان خانه ها در لندن , دنمارک , سویدن و آمریکا
  • محمد اسماعیل خانه : 21 در بند حویلی در کابل و هرات و 315 جریب زمین و اندوختن پول های زیادی از زمان جهاد و فعلا از طریق گماشتگان و کمیشن کاران خود
  • عطا محمد نور : 9000 جریب زمین در مزار شریف و بیشتر از 33 در بند حویلی و بلند منزل و میلیون ها دالر از طرق مختلف و استفاده از پوست خود
  • داکتر عبدالله عبدالله 21 دربند حویلی و بلند منزل و اندوختن پول های زیاد
  • انوری : قبلا والی هرات و فعلا عضو چور جرگه ( ولسی جرگه) 34 دربند حویلی و بلند منزل و 5000 هزار جریب زمین و اندوختن پول های زیاد با استفاده از پوست های دولتی
  • حاجی دین محمد , حاجی قدیر مرحوم و دیگر برادران شان:
  78 دربند حویلی و غصب 15000 جریب زمین و اندوختن پول های زیاد ار منابع مختلف زمان جهاد و بعدا دولتی
  • امان الله گذر , حاجی الماس , قسیم جنگل باغ , سید خیلی , بصیر سالنگی , ممتاز خواهر زاده استاد سیاف , نجیب الله کابلی , مجوعا غصب 4500 جریب زمین و 92 دربند حویلی و اندوختن پول های زیاد از طرق مختلف
  • محمد آصف محسنی : 43 در بند حویلی و غصب 700 جریب زمین و اندوختن سرمایه های مختلف و بیحد از زمان جهاد تا حالا و از طریق گماشتگان خویش در پوست های دولتی
  • محمود کرزی : غصب 7000 هزار جریب زمین و شهرک ها مختلف در کابل و قندهار و شراکت در بانک ها و اندوختن میلیون ها دالر با استفاده از امکانات دولتی و شرکای جرمی وی مانند برادر فهیم و دیگر دزدان
  • گل آغا شیرزوی : 22 در بند حویلی و 450 جریب زمین و شرکت های ساختمانی و اندوختن پول های زیاد با استفاده از امکانات دولتی
  (( نا گفته نباید گذاشت که این اشخاص و افراد و وابستگان و شرکای جرمی شان دارای هوتل ها , شرکت های ساختمانی , شرکت های تجارتی , و بدست داشتن ده ها و حتی صد ها قرار داد از خارجی های دزد و هر ان امکانی که بتواند پول بیاورد , نیز می باشند.
  • جنرال بابه جان و برادران وی : دارای 78 خانه و بلند منزل در کابل , و دیگر شهر های و بدست آوردن بیتر صد ها میلیون دالر جه در زمان جنگ های داخلی و بطور اخص در بدست داشتن قرارداد های بگرام از خارجی ها
  • گلب الدین حکمتیار دارای بیشتر از صد ها میلیون دالر از پول های زمان جهاد و سرمایه گذاری در کشور های غربی , عربی و پاکستان
  • بسم الله محمدی: 17 خانه و بلند منزل و میلیون ها دالر
  • فوزیه جان کوفی 11 دربند حویلی و بلند منزل و ده ها موتر زرهی و میلیون ها دالر از برکت تجارت وکالت
  • ضرار احمد دزد مشهور : 18 در بند حویلی و بلند منزل و هوتل و غصب 78 جریب زمین و اندوختن میلیون ها دالر با استفاده از امکانات دولتی و از طریق دزدان گماشته شده وی در ادارات دولتی
  • وکلای محترم هر دو دوره با تمام قوت از هر نوع امکان چه دولتی ,چه از طریق قرار داد ها و غصب زمین چ از طریق پروزه های بزور از موسسات دریافت کرده و می نمایند , خود و اقارب خویش را دارای سرمایه های هنگفت نا مشروع نموده اند
  • والیان , شاروال ها , قوماندانان امنیه نیز از جمله کسانی هستند که استفاده خیلی وسیع ازین امکانات دولتی نموده و سرمایه های هنگفتی اندوخته و همچو دیگر دزدان برای پشت هفتم خویش نیز پول ذخیره نموده اند
  • وزرای محترم کابینه نیز ازین نعمت ها بر خوردار هستند سو استفاده , اخذ رشوه از طریق دلالان خویش از شرکت ها و موسسات غیر دولتی و خریداری جایداد ها و انتقال پول ها به خارج از کشور
  • روسای کمیسیون های مختلف نیز ازین امر عقب نمانده اند و ریس کمیسیون اصلاحات و اداره فاسد وی که فعلا به وی و دزدان بیسواد مانند به اجاره داده شده است مرکزی رشوه , فساد , خیانتو حتی جرایم جنایی که منجر به قتل افراد نیز شده است شامل این دوسیه می باشد
  موضوع عمده این است که اینها نه تنها به اعمال فوق بسنده نکرده بلکه , حمایه اقوام و رفقای خود در قانون شکنی , زور گویی و حتی قتل و جرایم و مقرری های دولتی را نیز در انحصار خویش دارند.
  و ما مردم بیچاره و بیدهن و بی زبان مظلومانه و خاموشانه حاکمیت این جنایتکاران بر خویش پذیرفته و فکر می کنیم اینها را الله ج بر ما بر تری داده است .
  اینها همان دزدان و قاتلان سالها ی متمادی هستند و درینجا به چور و چپاول و دزدی و غصب خود و اقوام خویش را صاحب سرمایه های نا مشروع بی حد نموده و تا حد امکان سو استفاده می نمایند و هر گاه کوچکترین خطر احساس نمایند با نهایت بیشرمی همچو موش های فراری پا سبک کرده و به کشور های غربی فرار می نمایند.
  آیا ما خود شاهد این صحنه ها نبوده ایم همین ترکیب اداره دزد و جنایتکار فعلی از کی ها ترکیب شده است ؟؟
  (( ارسطوکرات های بی احساس خاندان ظاهر شاهی , گارسون های هوتل ها در امریکا , و تاجران شکست خورده جهاد و مقاومت و دزدان حرفوی , قاتلان و جنایتکاران جنگی حزب وحدت و مزدوران ایران و عده از کارمندان فاسد و رشوه خوار و ظالم که در همه ادارات جا دارند.
  کرزی دزد با باند دزد خویش و برادران دزد خویش پول های گزاف بدست آورده و حالا با خیال راحت مردم بیچاره را اغفال نموده و به مردم اطمینان خوب بودن وضعیت امنیتی و اقتصادی را میدهد ولی او و باند وی این را بخوبی میدانند که ایران و پاکستان نیرو های جاسوس و اجیر خویش را هر چه بیشتر منسجم ساخته و آماده تشدید فعالیت تروریستی و حملات قاتلانه بر مردم بیدفاع می نمایند و این دزدان و حکام فاسد بشمول وکلای دزد و بیسواد و سناتور ها و تمام افراد بلند پایه و دزد والی ها و قوماندان های امنیه و غیره پاسپورت های ویزه شده را در جیب های شان آماده نگهداشته و حتی تعدادی زیادی از ایشان فامیل های محترم شان را به خارج فرستاده اند .
  و باز هم وای به حال ما مردم مظلوم و بیدفاع که باز هم پایمال تروریستان ایرانی و پاکستانی خواهیم شد
  و متاسفانه ما این همه را متحمل می شویم و هیچ آوازی از خود بلند نمی کنیم و سلطه این زور گویان فاسد و ظالم را بر خود می پذیریم و خرسندیم که ما را در خانه هایمان آرام گذاشته اند
  ولی ای هموطنان: نتیجه خاموشی و غفلت این مرتبه خیلی ها سنگین و قابل جبران نبوده و چون ما یک حکومت و دولت ملی و قوی و صادق ووطندوست نداشته و نخواهیم داشت بنا برین بگمان اغلب همراه با بیرون شدن خارجی های کافر دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت و کشور یکبار دیگر مورد حملات و تجاوزات و یا حد اقل جنگ های داخلی , قرار خواهد گرفت و ما باز هم شاهد قتل و قتال خواهیم بود که در حقیقت نتیجه اعمال و خاموشی و سلطه پذیری ادارات متواتر ظالم, فاسد, بیدین, غاصب جاسوس , قاتل ووطنفروش , خود ما می باشد.
  پس چه باید کرد : در همچو شرایط تمام مردم بشمول جوان و پیر , زن و مرد , بیسواد و با سواد , ازبک , تاجک , هزاره و پشتون بدون تبعیض و تعصبات قومی و نژادی بمانند یک صف از همین حالا با هم یکجا و یک نظر, یک تحرک و نهضت ملی را ایجاد نموده و همه با هم مثل یک تن واحد در پی نجات این وطن از شر اداره ظالم , فاسد , جنایتکار , جاسوس و غاصب فعلی وهجوم لشکر( تروریستان و قصابان) پاکستانی و ایرانی در آینده , باشیم
  اداره فعلی که در طی یازده سال گذشته و مصرف میلیارد ها دالر نتوانسته آب آشامیدنی صحی را حتی در شهر کابل برای مردم مهیا نماید و یا پروژه های ملی اقتصادی و صنعتی را ایجاد نماید تا باشد زمینه کار و مصروفیت سالم برای جوانان مهیا گردد , و یا هم یک سیستم جوابگو و ستندرد صحت را در کشور بوجود آورد ..... باز هم با لاف و گزاف و طمطراق های احمقانه و عوام فریبانه و با تکرار شعار های پوچ می خواهد مردم مظلوم ما را بفریبد و پول های کمک دهنده های احمق را در جیب دزدان و چپاولگران تحت اسم انتخابات بریزد .
  و طوریک ما شاهد انتخابات های گذشته بودیم , این پروسه چیزی نبود بجز از یک بازی طفلانه و مضحکانه که در هر قدم آن فریب , دروغ , جعل کاری و حتی بیشرمانه بود , بطور مثال ما همه شاهد رای دادن افراد و اشخاص بیسواد و جاهل برویت عکس خانمها بودیم و بقیه به اساس ملیت و گروه و حتی بوسیله پول و زور
  و موضوع دیگر این که آیا شرایط امنیتی و تهدیدات داخلی و خارج از سرحد این فرصت را برای راه اندازی انتخابات خواهد داد .
  مردم مظلوم و بیچاره افغانستان هر گاه خاموش نشسته و مظلومانه نگاه کنیم آینده ما نیز دو باره بدست همین ها خواهد بود پس بیایید بر علیه این جانیان صدا بلند نموده و آینده اطفال خویش را نجات بدهیم زیرا همین افراد ظالم ,فاسد , جابر و ووطنفروشان ملی همراه جاسوسان قصاب تحت اسم مخالفین دو باره مملکت را به گودال سقوط سوق خواهند داد.

 • سلام خدمت شما برادر محترم واقعا که شما نور چشم ما هستین که به این شکل دشمنان افغانستان را به ما معرفی میکنید میدانم که این سپاه ایران و حامیانش 99 فیصد در خرابی ها و کشتار های افغانستان دست دارد امروز هم فاش شد که دولت ایران و رژیم مزدور سوریه دوست و همدم اسراییل است

  آنلاین : http://razehipanhan.blogspot.com/

 • سلام!!! برادرم طاهر جان هجران حرفهای شما کاملا درست است این موضوع را کاملادریافتیم وقتی به سایت بدنام افغان فروش(افغانپیپر) مطلبی راارسال میکنی ودرخلال این امر اگر کوچکترین اشاره یی به ضرر ایران صورت گرفته باشد فورا همان قسمت را سانسور میکند وتنها شبکه مزدور افغانپیپر که نیست تلویزیون طلوع وطلوع نیوز تلویزیون بدنام نور تلویزیون 1 دلقکهای زنگ خطر بیشتر به نفع مزدوران ایران پخش میکنه خودم همراه این دلقکها مکاتبه کردیم اما بدانند که روزهای سختی درپیش دارند انشاالله یک روزی جواب جنایات ووطنفروشیهای خودرا خواهند داد . واز برادرم اگه اشتباه نخوانده باشم اسم شانرا باید عبدالواسع باشند . صمیمانه تشکر وقدردانی میکنم بابت افشای مرتدین ودشمنان خداوکشورعزیزما افغانستان . به گفته های قشنگ شان میخواهم یک چیزی را اضافه کنم . کسانیکه حتی باری یک بار با سگ پنجشیراین دشمن کشورملت ودین اسلام(مسعود) دریک کاسه نان خورده باشد دست به بزرگترین جنایات زده ومیزنند . وجالب اینجاست که همین خاینینی را که شما درمورد شان تذکر داده اید مرتد هم شدند . اگرکسی باور ندارد برود درقران کریم سوره مائده آیه 51 تا 57 را بخواند ومعنی کند وچندین آیه دیگر درجاهای مختلف قران کفر وارتداد ومنافقیت این بیدینان وسربازان ابلیس را ثابت میکند . واز شبکه کابل پرس? صمیمانه کمال تشکروقدردانی رابخاطر نشر اخبار صحیح وبدون سانسوروبیطرفانه شان را دارم . اما از شبکه کابل پرس یک گلایه هم دارم چون اخبارتازه پخش نمیکنه باید همه روزه اخبار داغ روز را منتشر کند تا ما محتاج شبکه های مزدور نشویم . با احترام

 • درساحه مسئولیت قول اردوی203تندردرجنوب شرق دست کم 17نفراردوی ملی شهیدگردیدند

 • حرف های طاهر هجران کاملا مغرضانه و کینه توزانه است ایران که سال های متمادی است تعداد زیادی از مهاجران افغانستان را پناه داندن و کمک های زیادی به مردم افغانستان کردن آن وقت یه عده نمک نشناس می گوید که ایران دشمن افغانستان است کمی انصاف داشته باشید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس