تبعیض

محمد علی سروری
يكشنبه 14 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در این اواخر، در اکثر سایت های انترنتی باز هم مسئله تبعیض نژادی، مذهبی و زبانی، به مسئله داغ گفتگو ها و نوشته ها تبدیل گردیده است. آری! این یک بار نیست، آخرین بار نخواهد بود و بارهای بارها تکرار خواهد شد. زیرا اکثر مسایلی که اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، تاریخ و سیاست جامعه ما را می گرداند، تابع ناگزیر همین مسئله تبعیض قومی و منطقوی مزمن قرار می گیرد.

از نظر من این سیاست ها و کارهای فرهنگی متاثر از این سیاست تبعیض نژادی است که راه حل ها را به بن بست می کشاند. این سیاست های نابکار وزارت معارف افغانستان است که دامنه این بحث را همیشه داغ نگه داشته است. مردم عام کشور ما، از زمانی که وارد صنف درسی می شوند، به خصوص در درس تاریخ با یک شکلی از تاریخ نگاری روبرو می شوند که در نهاد هر کدام شان مایه کینه و نفاق را تخم می زند.

به طور مثال: عبدالرحمن ،در محو نابودی هزاره ها شروع کرد, تا آخر عمر به آن ادامه داد و در این کشتار از هر سلاحی کشتار جمعی، تا فروش مردم ما به عنوان برده، دست نبرداشته است. اما وزارت معارف از این هیولای وحشتناک به عنوان !اعلیحضرت ! یادآوری می کند. از صنف چهار الی صنف دوازده، همیشه در دروس می خواندم که تنها دو تن از شاهان گذشته افغانستان به مردمش خیانت کرده است: یکی شاه شجاع و دیگری حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو است.

چنین می نماید که سایر شاهان افغانستان همه عادل و با فهم بوده اند. اگر چنین باشد که شاه عبدالرحمن یک ! علیاحضرت ! عالی قدر باشد که دستانش به خون مردم عامش، از هر قومی و از هر ملیتی و مذهبی آغشته باشد، پس چرا او یک خاین محسوب نمی شود. اما از آنجایی که پدرم از او به عنوان یک خاین ملی یاد می کرد، این مرا دچار وسوسه می کرد! سوال من این بود: آیا پدرم دروغ می گفت و یا وزارت معارف افغانستان؟

چرا در کشور افغانستان چنین فرق عمده میان دیدگاه مردمش و یک از وزارت خانه هایش موجود می باشد، در حالی که عمده ترین وزارت محسوب می شود: یعنی وزارت معارف افغانستان! ! ! بعد ها که به آثار تاریخیی کشور ما، سراج التواریخ و افغانستان در مسیرتاریخ و یا افغانستان در پنج قرن اخیر از مرحوم صدیق فرهنگ دسترسی پیدا کردم، دانستم که ریشه اصلی این همه منازعات خانه ویران کن در دست وزارت معارف و گردانندگان دستگاه دولتی آن علیا حضرات بوده و می باشد. نه در میان مردم عام افغانستان.

از این جا من به این نظر رسیدم که ریشه های این جهالت و تبعیض، در جهالت گردانندگان وزارت معارف افغانستان قرار دارد نه در میان مردم شریف و خوش باور و وطن دوست افغانستان! ! !

من فکر می کنم، زمانی تبعیض و جهالت از میان مردم افغانستان ریشه کن می شود که وزارت معارف ما از وزارت تبعیض به وزارت معارف تبدیل شود. تاریخ همان گونه نگاشته شود که اهداف مردم عام این کشور را در یک جمع کل به دست بدهد؛ نه به نفع یک قومی، یک حزبی و یا یک اندیشه یی!

جعل واقعیت و تبلیغ پشتونیسم در کتاب های درسی مکاتب افغانستان

حکومت افغانستان و وزارت معارف افغانستان با تدوین و انتشار این کتاب جعلی تاریخ، نمی خواهند دانش آموزان بدانند که مادران و پدرانشان چگونه قربانی جنایات سیستماتیک حاکمان و اشغالگران افغان بوده اند.

يكشنبه 14 اكتبر 2012, نویسنده: کابل پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این وظیفه خودمان است که نسل آینده مان را از تبعیض این قبیله خون خوار باخبر کنیم. این وظیفه ما است که به نسل آینده خود، زبان فارسی را به درستی بیاموزیم. منتظر معجزه نباشید.
  قبیله کمر را باز برای رسیدن به برنامه های شومش بسته کرده و از قاتلان و فاسدان برای ما بابا و کاکا و قهرمان ملت درست میکند. به پشتونهای پاکستان تذکره افغانستانی میدهند ، تاریخ را غلط میگویند، اگر مجاهدین ۱۰ تا ۲۰ سال خرابی کردند این قبیله ۲۶۰ سال خراب کرد و به تفرقه و تبعیض شان هنوز ادامه میدهند.
  یک با غیرت بین خودشان نیست که مردمشان را از این خواب بیدار کند و به آنها بگوید که از ابتدا این مملکت با تبعیض و نفرت بنا شده و بنیان گزارانش همه قاتل و منفور بودند.

  • فاروق وردک خاین وزیر معارف افغانستان ، دروغ گوی است ، قانون شکن است همه گفتار او درقسمت باشنده های غیر
   پشتون دروغ است ، به قانون اساسی افغانستان عمل نمیکند به قانون معارف عمل نمیکند بیش ازهفتاد در صد نفوس
   ولایت قندوز( تورکی ) زبان هستند ( اوزبیک تورکمن وغیره ) به اساس قانون اساسی افغانستان ، زبان تورکی تبارافغانستان
   د ر جمله زبان سوم رسمی افغانستان میباشد ، اما وزیرخاین معارف فاروق وردک به قانون اساسی افغانستان عمل نمیکند
   چنانچه تا حا ل به زبان تورکی مکتب و کتاب درسی به زبان تورکی درولایت قندوزوجود ندارد وزیرمعارف خاین ، حق و
   حقوق باشنده های ولایات شمال افغانستان را انکارکرده است . یک تعداد جوانان با احساس و وطن دوست و وطن پرور
   ولایت قندوزبه همین مناسبت به کابل آمده تقاضای حق وحقوق خود را ازوزارت معارف و ازریاست جمهوری کرده اند اما
   تقاضای آنها شنیده نشده حتی ازطریق کانگرس افغانستان هم تقاضای نماینده های مردم قندوزرا نشنیده اند ترتیب اثرنمی
   دهند . اصلأ گنه کار درجه اول حامدکرزی است شخص خاین چون فاروق وردک را د ررأس وزارت معارف تعین کرده
   بناأ کارکرد فاروق وردک به نظر حامد کرزی رییس جمهورافغانستان خواهد بود . ومن الله توفیق

 • وزارت معارف محل استخدام پشاطین (شیاطین) انسی است دیگر از ان توقعی وجود ندارد. حیف وقت ضایع کردن ها ونوشتن ها.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس