در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > تجلیل دادگاه عالی افغانستان از زنان برجسته کشور در روز جهانی محو خشونت علیه زنان

تجلیل دادگاه عالی افغانستان از زنان برجسته کشور در روز جهانی محو خشونت علیه زنان

بهروز عوام
سه شنبه 27 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

امسال نیز همچون سالهای گذشته منتظر خبر تجلیل از روزجهانی محو خشونت علیه زنان توسط ستره محکمه بودیم اما خبری نشد که نشد. تا اینکه مطلع شدیم گروهی از زنانی را که به خاطر داشتن نماینده در یکی از سه قوای ثلاثه کشور می رزمند، مقامات ستره محکمه فراخوانده اند و هریک را مورد عتاب و عقاب قرار داده و تهدیدها بنموده است که چرا زنان خواستار سهم خود در شورای عالی قضایی شده اند. باری قصه بدین قرار است که هفت سالی است زنان مرتب به مناسبت های مختلف حق داشتن نمایندگی در یکی از قوای ثلاثه را یادآور گردیده اند و چون در حال حاضر نیز ستره محکمه و کلا قوه قضاییه با توجه به اختتام دوره خدمت قاضی القضات و بعضی از اعضای این بیدادگاه فاقد صلاحیت و وجاهت قانونی شده و قرار است رییس جمهور کرزی اعضا – ببخشید سلفگان جدیدی – را معرفی کند تا آنان نیز هر از گاهی به اشارت ارگ به دیگران (غیر وابستگان به ارگ) بتازد. در این بین زنان نیز با استدلال به اینکه اصولا جمهوریت با نادیده گرفتن بیش از نیمی از اعضای اجتماع در یکی از سازوکارهای ثلاثه کشور نا ممکن است، خواستار معرفی یک قاضی زن از سوی رییس جمهور به این مقام شده اند و عکس چهار تن را نیز به عنوان دادخواهی از طرف حقوقدانان صاحب نام در مقابل مقام ولایت نصب کرده بودند و این واقعه مصادف بود با دهه آخر نومبر امسال که ده روز کمپاین جهانی برای محو خشونت علیه زن نامیده می شود.

به هر صورت پس از این واقعه ستره محکمه هریک از زنان به شمول محبوبه حقوقمل – عضو کمیسیون قانون اساسی- را به بیدادگاه خواسته و آنان را با شدیدترین الفاظ توهین و تخویف و تهدید کرده و دو تن را که ریاست محاکمی را به دوش دارند، تهدید به اخراج از وظیفه کرده است تا از خواسته خود مبنی بر عضویت زنان در شورای عالی قضایی، صرف نظر کنند و سرانجام آن لوحه دادخواهی نیز برچیده شده است.

این واقعه زنجیره تجلیل (بخوانید تذلیل) عملی ستره محکمه از این روز جهانی را تکمیل کرد. چرا که این روند از سه سال قبل آغاز شده که در آن سال ستره محکمه در همین روز به زنان هشدار داد اگر به خاطر فرار از خشونت، منزل شوهر را ترک کنند، آنان را به بند خواهد کشید و البته هم اکنون شمار زنانی که به دلیل فرار از جرح و قتل و به خاطر حفظ عزت، منزل شوهر و یا پدر را ترک کرده اند و سپس قربانی این ستم مضاعف به اصطلاح دادگاه!! عالی شده اند به بیش از هزار و چند صد نفر می رسد.

سال گذشته نیز ستره محکمه در تجلیل از این روز حکمی دیگر داد و طبق آن زمینه عفو محکومین جنایت خشونت علیه زنان توسط رییس جمهور سهل و عملی تر شد. بدین ترتیب در کشوری که زنان هر روز مثله، سنگسار، قتال، قطع عضو، نقره داغ، لت و کوب و یا تجاوز می شوند، جانیان این جرایم به آسانی از قبل آن بیدادگاه فرمان عفو خود را از رییس جمهور بدست می آورند.

به هر صورت هنوز هم مثل دو سال قبل در شگفتیم که این طالب ریش بزی که حالا یکی دیگر نیز با یک مدرک دکترا از سلفیه گاه الازهر به آن افزوده شده، این همه کمالات را از کجا می آورد؟ آبشخورش کیست؟ به نیکتایی این دو تن که می بینیم ، می گوییم اگر بروکرات است یا تکنو کرات یا غربزده همین دو تن رفیق شفیق اند. اگر عالمند هم همین دو پرفیسور ذاتی و ژنی. ولی وقتی پای عمل به میان می آید از همه سلفیان خوارج مشرب، افراطی تر و تندروتر ، شمشیر عربی از نیام کشیده وبه زنان و غیر پشتو زبانها می تازند. گوییا تنها قانونی که نزد آنان ارج و قربی دارد، همان پشتونوالی است که زن را به هیچ روی انسان نمی شمارد و حتا بنا به تحقیق و تتبع آقای کریم خرم تمام قوم به صورت جمعی و گروهی بویژه بر بیوه زنان تجاوز می کنند ، و ثانیا دیگران (که پشتو زبان نباشند) در درجات بسیار پست تر می توانند زندگی زبونانه ای داشته باشند، بدان شرط که هرچه می گویند با استفاده از مصطلحات ملی (زبان پشتو ) بگویند .
مانده ایم که این دادگاه است یا بیدادگاه.
http://www.mobile.kabulpress.org/spip.php?article41155

http://www.8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=24248:1390-12-09-04-58-57&catid=42:2008-10-31-09-36-17&Itemid=523

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس