در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > چور کردن های کرزی، فهیم و خلیلی

چور کردن های کرزی، فهیم و خلیلی

یک کارتون
عتیق شاهد
جمعه 18 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

 • برادر ها انها این پول ها به گور بخودشان می برند مانند برادر کرزی , اگر عدالت وجود داشته باشد اگر وافعا انها که خود را مسلمان می ناند که دین اسلام عدالت , صداقت وووو که اصلا وجود ندارد , داشته باشند , در افغاستنان مردم نان ندارند که بخورند زیر چادر ها زندگی میکند کجا است ان مسلمانی که داد می زنند زیر پرچم اسلام زندگی میکنند که از مسلمانی خبری نیست , این جنابان دزد که قصر های هم چنانی در دبی و امریکا وووووو جا ها دارند این سرمایه دولت افغانستان است در برابر قانون همه حق دارند که از ان مستفید گردند نه تنها رجال دولتی و دزدان خارجی انها انها از ترس جان شان که مبادا قدرت از دست شان برود ان وقت کسی تره هم برایشان خورد نمی کند.

 • در جمع فکتور های مهمی چون، جنگ، نا امنی، بی عدالتی، فساد، مواد مخدر موجودیت عصبیت های قومی، جنسی مذهبی در افغانستان عامل دیگری که کم و بیش از چشم ها پنهان مانده است عصبیت گروه های سنی مختلف است و آن بگونه یی است که اگر در افغانستان پیر، فرتوت، بی خرد، کودن، بی حوصله، ملول نبودی کسی شما را به جایگاهی مناسب نمیداند مگر اینکه جایگاه وابسته گان و خانواده بتواند بر ادارات اعمال نفوذ نماید، من در میان چند تن از جوانانی که به پست های خوبتری رسیده اند کوچکترین نشانه یی دال بر داشتن فکر جوان و نترس بودن نمیبینم، پنداری ادارۀ افغانستان با خرد، هوشیاری و پویایی سر سازگاری ندارد، اما با وجود این خصیصه هم در میان همین جوانانیکه از جوانی تهی شده اند تنظیم مناسبات اداری و کار گروهی به مراتب بهتر از وضعیتی است که کسانی مانند لالی و نظایر آنان به نمایش می گذارند.
  جامعه یی ما از زمان انقلاب برگشت ناپذیر شروع تا شمشیر زدن برای اعلای کلمة الله همه و همه جنگ برای جنگ تجربه می کند هیچ کسی دورنمایی دست کم پنج ساله یی این کشور را نمیتواند ببیند، ساختارهای پر از افراد کاریزماتیک که نسبت به اداره وزن بیشتر دارند و زندگی پریشان دست و بال فکر آدمیان این کشور را بسته و آنها را مسخ کرده است، با این روحیۀ الینه شده نمیتوان کشور ساخت.
  جوانان سر خورده یی ما که فرصت های شان را عاملان جنگ ها قبضه کرده است در بخش های منتزع جامعه به سکس و فلم و شراب مشغول اند و پیر ها به هیچ قیمتی قصد ندارند که سرنوشت جامعه را که به فتراک خرد شان بسته است به دیگران وا گذارند، این ها کسانی اند که از همان انقلاب بر گشت ناپذیر شان شروع تا امروز در همۀ حالات جامه بدل کرده و با استفاده از فضاهای مختلف چاق و فربه تر شده اند.

 • dar afghanistan beshtar az 30 million dozd wojod darad
  har kase dar kare khodash dozd ast
  ok

جستجو در کابل پرس