صفحه نخست > کارتون > طنز روز > نمـک حـرامی به شـیوه کـرزی

نمـک حـرامی به شـیوه کـرزی

العجـــب ! جـــلالتمـــاب کـــرزی از مـــیان بوجـــی هـــای دالـــر امـــریکـــایی شـــعار آزادیخـــواهـــی ضـــد امـــریکـــایی ســـر مـــیدهـــد
شمس الحق حقانی
شنبه 4 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توجـــه شـــما را به مصـــاحـــبه خـــبرنگار بی بی چهـــل با جـــلالتمـــاب کـــرزی درین باره جلـــب مـــی کنـــیم :

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جلالتماب محترم در روزنامه نیویارک تایمز ادعا شده که دفتر شما همیش از سازمان جاسوسی امریکا و انگلیس پول نقد در بوجی ها و کارتن ها بدست آورده ، نظر شما درمورد این شایعات چیست ؟

حــــامــــد کــــرزی :
بکلی درست است ، گاهی هم در بکس ها و صندوق ها پول بما رسیده .

خــبرنگــار بی بی چهــل :
معذرت میخواهم آقای کرزی انگیزه فرستادن این پولها چه بوده ؟

حــــامــــد کــــرزی :
بهتر خواهد بود که این را از سازمان های جاسوسی امریکا و انگلیس بپرسید آنها دقیق تر میدانند ولی من فقط در مورد انگیزه دریافت این پول ها می توانم بشما چیزی بگویم.

خــبرنگــار بی بی چهــل :
با شما موفقم پس بفرمائید مرا در جریان انگیزه دریافت این پول ها قرار دهید !

حــــامــــد کــــرزی :
یگانه انگیزه برای دریافت این پول ها انجام کمک های خیریه به مردم بیچاره وبی بضاعت بوده واست .

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جلالتماب محترم آیا این وظیفه سازمان های خیریه چون سره میاشت و صلیب احمر نیست ؟

حــــامــــد کــــرزی :
در حالت عادی چنین است ولی در شرایط بغرنج و متشنج کنونی این سازمان ها به یکعده مردم بیچاره و بیکس امکان رسیدگی ندارند.

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جلالتماب محترم آیا امکان دارد قدری روشن تر صحبت کنید که منظور تان ازین مردمان بیچاره و بیکس کیست ؟

حــــامــــد کــــرزی :
من نمیدانم که شما در کجا اجرای وظیفه می کنید که نام طالب بیچاره و بیکس برایتان نا آشناست !؟

خــبرنگــار بی بی چهــل :
حالا به حرف رسیدم جلالتماب محترم ، اما این مقدار پول ها همه برای طالب بیچاره و بیکس به مصرف رسیده ؟

حــــامــــد کــــرزی :
به یقین که چنین است ، هر باریکه برادر زاده های ناراضم توسط نیرو های امنیتی دستگیر شده اند من مجبور که مصارف باز گشت آنها را تا وزیرستان جنوبی پرداخته و برای فامیل شان نیز تحفه مناسبی تهیه میکردم.
چند ماه از واقعه نمیگذشت که برادر زادهایم باز هوای بهشت به سرشان زده روانه کابل شده باز هم دستگیر می شدند و من مجبور تدارک بورس تحصیلی در خارج را برایشان می گرفتم که این مصارف گزاف بکار داشت.

علت همه این بی عقلی های نوجوانان را در فقر و تنگد ستی فامیل های شان می توان سراغ کرد ، بیچاره پدران شان توان پوشیدن یکدست لباس را هم نداشتند که از روی مجبوری کالای خانم هایشان را پوشیده با لباس زنانه دنبال یک لقمه نان می گشتند و از شانس بد توسط نیرو های امنیتی دستگیر شده بناحق مورد اهانت و تحقیر قرار می گرفتند.

من باز هم مجبور بودم که برایشان یکدست لباس مردانه تهیه میکردم حالا خودتان می توانید حدس بزنید که اینهمه مصرف بدون کمک امریکا و انگلیس چطور ممکن می بود ، من که نمی توانستم از بودجه دولت مصارف آنها می پرداختم چون این کار خلاف قانون می بود.

با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس