Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > ریشه مشکلات جامعه در سرگین گاو

ریشه مشکلات جامعه در سرگین گاو

محـــترم داکـــتر فـــاروق وردک وزیر معـــارف کشـــور بعـــد از تجـــسس فـــراوان ریشـــه مشـــکلات و معضـــلات جـــامعـــه افغـــانی را در ســـرگـــین گـــاو یافـــتند
شمس الحق حقانی
چهار شنبه 15 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

محـــترم داکـــتر فـــاروق وردک وزیر معـــارف کشـــور بعـــد از تجـــسس فـــراوان ریشـــه مشـــکلات و معضـــلات جـــامعـــه افغـــانی را در ســـرگـــین گـــاو یافـــتند

کشور مصیبت زده افغانستان از قرن ها بدیسو همیش دستخوش نا آرامی ها ، جنگ ها و تشنجات گروهی و قومی بوده که اکثراً از فقر فرهنگی و بیسوادی مردم منحیث عوامل مهم این نابسامانی های اجتماعی یاد شده که در حقانیت آن جای شکی نیست ولی با کمال تاسف موارد کافی را سراغ داریم که اشخاص تحصیل کرده و با سواد و حتی دارنده درجات عالی علمی از دانشگاه های مشهور جهان نیز درین منجلاب گرایشات قومی و نژادی تا گلون غرق بوده و در آن بوی گلاب و یاسمن استشمام میکنند.

ظاهراً چنین چیزی با عقل سلیم انسانی سازگاری ندارد چون معمولاً آمدن نور و روشنایی به معنی نابودی ظلمت و تاریکیست ولی محترم داکتر فاروق وردک با تلاش و تجسس پیگیر شان بالای این پدیده بالاخره به این نتیجه رسیدند که سلول های مغز انسان در اثر عوامل خارجی می تواند همزمان دو مفکوره کاملاً متناقض را در خود جا دهد که در حقیقت این یکنوع خطای مغزی و بیماریست که مبتلا بدان بطور مثال در عین زمان متفکر،عالم و دانشمند مشهور می تواند باشد ولی همزمان از مکتب وحشت و دهشت طالبانی پیروی کند.

محترم داکتر فاروق وردک هنگام اقامت شان در پاکستان در اثر تحقیقات گسترده بالای هزاران تن و تجارب بدست آورده از آنها بالاخره به شناخت آن عامل خارجی که موجب بروز این بیماری مغزی میگردد دست یافتند و آن گاز متهان می باشد که از مواد فاضله گاو ( سرگین )
متصاعد شده و از طریق مجرای تنفسی داخل بدن انسان گردیده و از آنجا به سلول های مغزی راه می یابد.

تنفس مقدار زیاد این گاز نه تنها باعث آن بیماری مغزی میگردد بلکه دلبدی ، سرچرخی و حتی بیهوشی ببار می آورد.

جناب ایشان به این نظرند که چون افغانستان یک کشور زراعتیست و استعمال کود حیوانی یا سرگین گاو در تمام نقاط این کشور رایج است
لهذا در اثر تصاعد گاز متهان از سرگین گاو سرنشینان این کشور همه بدان مرض مضمن مغزی دچار شده اند که نه درس و تعلیم و نه حتی کسب درجات بلند علمی آنها از لجنزار متعفن قومگرای و نژادپرستی می تواند بیرون آرد.

ازینرو ایشان پوشاندن پطلون یا تنبان را برای گاو ها یک قدم موثر در راه مبارزه با مشکلات و معضلات جامعه افغانی دانسته و چون این تدبیر با تعالیم حجاب اسلامی برادران ناراضش هم مطابقت و هم آهنگی دارد لهذا ایشان موضوع را به برادر بزرگ شان جلالتماب کرزی پیشنهاد کرده اند و فقط منتظر صدور فرمان ایشان هستند.

با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • حالا که به هر دلیل تعداد اتفاقات این مشکل در ماه های گرم سال انهم بالای طبقه اناس مکاتب افغانستان در صنوفیکه در ان حد اقل 40 نفر دختر درس میخواند، پیش میاید و هر کدام میتواند مسله خود را داشته باشد، فقط به نظر تبدیل هوای اتاق یا همان تهویه اتاق های درسی میتواند مشکل را بر طرف نماید.
  با احترام

 • کریم خرم گاو است و فاروق ورررردک برادر گاو است

 • از این وزرای بیسواد وسرگین چین و پاروکش دلیل و منطق درست را نباید انتظار داشت.
  خر چه داند قدر حلوا ونبات
  توبره کاه باشد وگنج رباط
  فاروق وردک وکریم خرم و اسماعیل یون واحدی واشرف غنی و دیگر فاشیست های ابله وکودن حرف انسانی ودرست را نمیدانند به جز بوی تعفن از دهن شان بیرون میاید وکشور را به لجنزار بدبختی وپریشانی دچار ساخته اند.

جستجو در کابل پرس