صفحه نخست > کارتون > طنز روز > مــولــوی جــنت گــل و حقــوق زن

مــولــوی جــنت گــل و حقــوق زن

مصــــاحبــــه خــــبرنگار بی بی چهــــل با مــــولــــوی جــــنت گل پیــــرامــــون قــــانون منــــع خشــــونت علیــــه زنان
شمس الحق حقانی
يكشنبه 26 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

این یک واقعیت غیر قابل انکاریست که از پارلمان افغانستان که اکثریت مطلق آن را شاخ سالاران ، تفنگ سالاران و ریش سالاران خشتک کشال تشکیل میدهند نمیتوان توقع آن را داشت که آنها طرفدار تساوی حقوق زن و مرد و یا راه یافتن زنان در ادارات دولتی و دیگر مناسب اجتماعی باشند ، حتی دست یافتن زنان به درس و تحصیل و کسب علم و دانش امروزی چندان به مزاق آنها برابر نیست چونکه این تحول سر آغاز فروپاشی کاخ مردسالاری در جامعه سنتی افغانی خواهد بود.

اما مخالفت صریح وعلنی با قانون منع خشونت علیه زنان این دیگر با هیچ معیار انسانی و اسلامی سازگاری ندارد و خصوصاً رنگ و بوی مذهبی و دینی بدین غریزه حیوانی وهوس شیطانی دادن خود از نهایت ذلت و زبونی این ریش سالاران شیطان صفت حکایت میکند که من با همه خاطرات نا خوش آیند از آنها توقع چنین عمل نا جوانمردانه را از ایشان نداشتم .

در خصوص این موضوع گفتگوی داریم با مولوی جنت گل نماینده طلاب کرام که توجه خوانندگان محترم را بدان جلب میکنیم :

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
مولوی صاحب محترم میخواستم نظر شما را پیرامون قانون منع خشونت علیه زنان داشته باشم ، آیا شما با این قانون موافق هستید یا مخالف ؟

مـــولـــوی جـــنت گـــل :
خبرنگار صایب ما که مخالپ هستی ، تول مولیان مخالپ هستی .

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
شما با چه دلیلی با این قانون مخالف هستید ؟

مـــولـــوی جـــنت گـــل :
به دلیل اسلام مخالپ هستی به دلیل قرآن مخالپ هستی .

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
مگر اسلام طرفدار خشونت با زنان است ؟

مـــولـــوی جـــنت گـــل :
او برادر! تو نشنیدی که گپته : تا نباشد چوب تر پرمان نبردی گاو و خر.

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
مولوی صاحب خواهش میکنم !
آیا شما می خواهید زن را با گاو و خر در یک ردیف قرار دهید ؟

مـــولـــوی جـــنت گـــل :
او برادر ! زن که هستی ناقص العقل هستی ، شیطان به آسانی زیر پوست زن خانه کردی .
که بدون هدایت مرد دنیا و آخرت خراب کردی.
اگر زن به پرمان بودی که مرد بناحق زن ره لت و کوب نکردی.

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
شما به این عقیده هستید که زن ناقص العقل است ؟

مـــولـــوی جـــنت گـــل :
ورور جانی عقیده ما چه میکنی کتاب این ره گپتی !

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
می توانید دقیق از آن کتاب نام بگیرید که این نظر شما را تائید کند ؟

مـــولـــوی جـــنت گـــل :
او برادر ! تمام کتاب های اسلام همین ره گپتی.
ما که پشاور بودی ده بازار قصه خوانی هر روز ای کتاب ها خواندی.

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
مولوی صاحب آیا می توانید بگوئید روی کدام دلیل این کتاب ها زن را ناقص العقل گفته اند ؟

مـــولـــوی جـــنت گـــل :
خبرنگار صایب دلیل ها بسیار استی !

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
پس لطفاً شما یک دلیل را نام بگیرید !

مـــولـــوی جـــنت گـــل :
یک دلیل همی که زن ها در هر ماه چار پنج روز ناپاک بودی و عبادت خدا نکردی ، آدم که یک وقت نماز نخواندی خدای تعالی یک مثقال عقل آدم کم کردی خو حالا ای زن بیچاره که در هر ماه پنج روز و در هر روز پنج وقت نماز نخواندی از عقل او چه باقی ماندی !؟
آدم که عقل نداشتی خو حیوان بودی و حیوان کی بدون چوب راه رفتی .

با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس