صفحه نخست > کارتون > طنز روز > قــومگــرایی در مقــابل وحــدت ملــی

قــومگــرایی در مقــابل وحــدت ملــی

بالاخــــره ســــرطان خــــبیثه تعصــــب و قــــومگــــرایی وحــــدت ملی نیــــم بنــــد کشــــور را بکام مــــرگ خــــواهــــد برد
شمس الحق حقانی
پنج شنبه 13 جون 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هویت انسانی در مسیر سیرتکامل جوامع بشری متناسب با وضع تکامل جامعه اشکال مختلف بخود اخیار کرده زمان که انسان در دوران توحش و صید وشکار بسر می برده او بیشتر یک هویت حیوانی داشته تا انسانی و در مراحل بعدی که انسان از توحش مطلق و غار نشینی به زندگی بدوی و قبایلی روی آورده انسان آن زمان هم به خود هویت قومی و قبایلی اختیار کرده است.

بعد ها آهسته آهسته این جوی و جویچه های قومی و قبایلی به دریای بزرگ ملت سرازیر شده و هویت انسان آن عصر هم دیگر از مرز های قومی و نژادی فراتر رفته و هویت ملی جاگزین هویت قومی و نژادی گردیده است.
در کشورهای اروپایی مردم یک قدم دیگر به پیش رفته و تلاش دارند تا مرز های ملی را پشت سر نهاده و همه هویت اروپایی را جاگزین هویت ملی کنند.

اما متاسفانه در افغانستان در قرن بیست و یکم و دوران انترنت و فیسبوک هنوز هم همان معیار های قومی و نژادی در جامعه به قوت عام و تام حاکم بوده و مردم نتوانسته به هویت ملی دست یابند.
در دوران ظاهر شاه وتا قبل از روی کار آمدن مجاهدین و آغاز جنگ های داخلی یک هویت ملی نیمه بندی در کشور وجود داشت که آنهم در اثر فیر راکت های مجاهدین و جهاد خونین بین الاقوام بکلی پامال گشته نیست و نابود شد.

حالا زعیم عالیقدر و فرزند صدیق وطن جلالتماب کرزی برای رهایی ملت از چنگال شوم فرهنگ قبیله گرایی و بدویت که ریشه تمام درد و رنج این جامعه در آن نهفته است و جاگزینی هویت ملی بجای هویت قومی از هیچ نوع سعی و تلاش ، قربانی و فداکاری دریغ نورزیده اند.
اما افسوس و صد افسوس که دشمنان قسم خورده هویت و وحدت ملی کشور هم از هیچ نوع تخریب و خرابکاری جهت ناکامی این پروسه دست بردار نیستند.

ایشان با بی شرمی و دیده درایی تمام تلاش های جلالتماب کرزی در راستای جاگزینی هویت ملی بجای هویت قومی را تعبیر سؤ کرده آنرا تحمیل هویت قوم پشتون بر اقوام دیگر و جاگزینی فرهنگ و زبان پشتونها بجای زبان و فرهنگ فارسی می دانند .

چه ادعای بی شرمانه و احمقانه ای که اگر دروغ محض نمی بود پس سرود ملی کشور به زبان فارسی ، متن بانک نوت های کشور به زبان فارسی ، متن شناسنامه ، پاسپورت و دیگر مدارک رسمی کشور به زبان فارسی ، مناسب اردوی کشور به زبان فارسی ، سرلوحه ادارات دولتی کشور به زبان فارسی و ده ها موارد دیگر چه مفهومی می تواند داشته باشد !؟

کلمه افغان هیچ رابطه و قرابت با قوم پشتون ندارد و یک کلمه فارسی یا دری است که معنی آن فغان و ناله و فریاد است چون درین کشورهمیش سرطان خبیثه قومگرایی و نژادپرستی بیداد کرده و ناله و فغان مردم به آسمانها بلند شده لهذا دولتمردان این کشور اینجا را افغانستان نامیده اند.

محترم کرزی با جاگزینی نام افغان بجای تاجک ، هزاره و اوزبک فقط محو و نابودی کامل هیولای تعصب و قومگرایی را در نظر داشتند ولی زمانیکه مخالفت های تیکه داران اقوم غیر پشتون در برابر نام افغان و افغانستان زیاد شد ایشان با مشورت اعضای کابینه تصمیم بر این گرفتند که برای رفع این معضله نام کشور را از افغانستان به خراسان تغیر دهند.
ولی دو روز از اخذ این تصمیم مدبرانه و فداکارانه نگذشته بود که مخالفت های شدیدی از طرف وزارت امور زنان بلند شده و گفته شد که این کمال بی عدالتیست که نام این کشور را خراسان بگذارید مگر این ملک فقط از خراس ها تشکیل شده و هیچ ماکیانی در آن زندگی نمی کند !؟

بعد از ناکامی در انتخاب نام خراسان محترم کرزی و برادران نام قدیمی و تاریخی آریانا را برای رفع معضله به عنوان نام جدید کشور انتخاب کردند ولی باز هم متاسفانه عمر این انتخاب خیلی کوتاه بوده و فردای آن با اعتراضات شدیدی از طرف احسان الله بیات در داخل کشوروآقای مسکین یار در خارج کشور مواجه گشته و به همان نام قدیمی افغانستان و هویت ملی افغان دوباره بازگشت.

با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جناب نویسنده. اصلاً در تذکره چی لازم بود که باید ملیت نوشته شود؟ اگر کخ در درون کرزی نمیبود، و او نمیخواست واقعاً هویت دیگر اقوام را نابود کرده و در کارت هویت همه کس «افغان» کی به گفته ی پشتونها به معنی اوغان یا پشتون است، بنویسد؟ یک انسان متکامل باید از عقل خود کار بگیرد. اگر در بالای کارت هویت نوشته است که این کارت هویت مربوط اتباع افغانستان میباشد، دیگر لزوم به درج ملیت چیست؟ یعنی هم از افغانستان هستی و هم ملیت داری و آن هم اوغان؟ در کارت هویت کدام کشور دیدی که نوشته باشد Ethnic ؟ سواد تنها خواندن و نوشتن نیست... فهم و تعقل است جناب!

 • مرگ بر همه متعصبین پشتون و تاجیک انقدر که کشور و ملت از ناحیه تنظیمهای جهادی و مداخلات کشور های حامی انها رنج و مصیبت دید ایا کافی نیست که حالا اسماعیل یون بی سواد و خر با والی خر مزار در صدد ضربه زدن به وحدت ملی ما هستند ؟ از خدا بترسید او اسماعیل یون خر و او والی جاسوس ایران اگر خود را اصلاح نه کنید به سرنوشت بابه مزاری و استاد ربانی مواجهه خواهید شد

 • عجب با سواد های که شما استید. فرق افغان و افغانستان چیست افغان مساوی پشتون ستان مساوی جای یا ملک افغان هر کس قبول دارد از افغانستان است به این معنی که در ملک ووطن اوغان یا افغان یا پشتون زنده گی میکند پس اگر قبول داری نام افغانستان را دیگر دعوا و کش مکش سر افغان یا ملیت تاجک چی معنا دارد در حالیکه در ملک افغان استی و تابعیت افغانی یا اوغانی یا پشتونی داری وتابع پشتون استی

 • عجب با سواد های که شما استید. فرق افغان و افغانستان چیست افغان مساوی پشتون - ستان مساوی جای یا ملک افغان هر کس قبول دارد از افغانستان است به این معنی که در ملک ووطن اوغان یا افغان یا پشتون زنده گی میکند پس اگر قبول داری نام افغانستان را دیگر دعوا و کش مکش سر افغان یا ملیت تاجک چی معنا دارد در حالیکه در ملک افغان استی و تابعیت افغانی یا اوغانی یا پشتونی داری وتابع پشتون استی.

 • عجب با سواد های که شما استید. فرق افغان و افغانستان چیست افغان مساوی پشتون - ستان مساوی جای یا ملک افغان هر کس قبول دارد از افغانستان است به این معنی که در ملک ووطن اوغان یا افغان یا پشتون زنده گی میکند پس اگر قبول داری نام افغانستان را دیگر دعوا و کش مکش سر افغان یا ملیت تاجک چی معنا دارد در حالیکه در ملک افغان استی و تابعیت افغانی یا اوغانی یا پشتونی داری وتابع پشتون استی.اگر انقدر از افغان یا پشتون یا اوغانی یا افغا نی بد میبرید اگر زور دارید نام اوغاستان یا افغانستان یا ملک و سر زمین اوغان یا افغان یا افغانستان را به خراسان تبدیل کنید در غیر ان خپ وچپ باشید و دعوا بیجا نکنید. این وطن متعلق به اوغان است چرا که اوغانستان است دیگران باید تابع و ارام باشد چرا که در ملک و سر زمین اوغانا افغانها وپشتون جیره خوار استند و زنده گی میکند.

 • آنانهایکه بر کلمه (افغان) اسرار میکنند، در حقیقت امر دشمنان قوم پشتون اند. زیرا با این کار خود اقوام دیگر را علیه پشتون ها تحریک میکنند.
  آنهایکه بر نوشتن هویت هر قوم اسرار میکنند، یک عمل استثنائی را میخواهند عملی کنند، که در هیچ یک از کشور های جهان مروج نیست. اگر کسی یک کشور را نامید، که در شناسنامه مردمش از قومیت های مختلف نام برده شده است، بعد ما هم باید این کار را بکنیم.
  فلهذا من پیشنهاد میکنم، که در تذکره یا پاسپورت باید ( مانند تمام کشور های جهان) عوض کلمه ملیت، از واژه تابیعت یا شهروند استفاده شود.
  شهروند یا تبعه: افغانستان

 • دوستان بازهم تفرقه دیگر , در کشور افعانستان , کشور یکه در تعصب قومی , تهصب مذهبی , تعصب سنتی و جهالت دست و پا می زند , سال های سال است بدین منوال نگداشته شده مردم هم نمی خواهند که از این سلط سنتی بیرون بیایند و همی خواهند بود جون که سواد و دانش
  سواد کافی وجود ندارد مانند کشور های مترقی دیگر, همه در خواب خرگوشی بسر می برند , در این قرن21 جهان تکنالوژی انترنت و سلفون و دیگر
  نو اوری های جهان , چون سواد کافی نیست , ان همه افزار را سر گرمی می دانند , درک انرا ندارند که انها را در جهان دیگر وصل نموده اند
  این همه علم و دانش بشری در این قرن این پیشرفت جهان غرب است که شرق همیشه در خواب و در گیری تعصبات قومی و خصوصآ مذهب بوده
  اند همان مذهب و تعصبات قبیلوی و همان دانش قوم پرستی و بی دانشی خود غرق باشند بلاخره یه روز یه همان منوال با حیث نا بودی انها خواهند شد. حال تفرقه جدید یعنی پشتون و فارسی زبانان یعنی چه؟؟؟ در کشور مثلا امریکا , همه شهروندان انها بنام امریکایی یاد می شوند نه انیکه بگویند
  این شخص ار ایالات سانفرانسسکویی است چون که یک کشور یک نام صرف امریکا و بس, نه انکه نه این امریکایی نیست ,کشور افغانستان و مردمش
  به شعور فکری نرسیده اند که همه به پا خیزند و بگویند نه ماهمه افغان هستیم و ملیت ما افغان هستیم , ما شناسنامنه ما افغانستانی است , کجا است ان مرد که بگویند نه ؟؟؟؟

 • چند خر اوغاني كه در ذيل اين مضمون تاكيد دارند كه نام مليت نبايد ذكر شود و دلايل حمقانه ديگر گويا كدام كشور ديگر مليت ها را نوشته اند........بايد خدمت اين وحشيان جنگلي غلجايي به عرض رسانيد كه با بچه ها طرف نيستيد از سوي هم زمان نادر عبدالرحمان امين و ساير سگان تان گذشته،اين خواب هاي پريشان تان را به زن وفرزند تان نگه داريد.خر بيشعور تمام دنيا ارقام مليت ها و اقوام ساكن كشورشانراحتا انسان دو نسله و مذاهب شانرا ميدانند .پس چرا در وطن بي در و ديوار و بي قانون ما كه هر روز اوغان نمك حرام نا روايي را روا جلوه داده و ارقام خود را بيشتر و بيشتر نشان ميدهد مليت و زبان و مذهب و نژاد همه روشن نباشد يا اب را ميخواهيد هميشه گل الود باشد؟گپ ديگر اينكه سند شناخت يا همان تذكره جنبه مصرف و عتبار داخلي دارد نه خارجي يك تعداد تان اين را ميراث خلق و پرچم معرفي ميكنيد تا خر هاي تانرا بفهمانيد كه اين هم كمونستي و غير اسلاميست!!اگر تر ه كي كدام كاري خوب كرده باشد همين ذكر مليت ها در تذكره اتباع وطن ماست.خر صفت ناقل در هر نكته شما را بايد خرفام كرد! پاسپورت اسناد سفر شناخت اتباع ما در خارج است در نوشته نيست كه اين ادم خان اوغان است يا هزاره يا ازبك جبر زمان انرا اوغانستان رقم زده تا زمانيكه نام انساني و تاريخي براي وطن ما جستجو و يا بر گردان نشده همين ترياكستان را مجبور قبول كنم......... اميد است خر فام شده باشيد.

 • خان دشمن قبيله از استادت بهمن بدزبان فقط دشنام دادن را اموخته ئی؟

 • آریانا شایسته ترین نام برای کشور است.امیدمندم نمایندگان فارسی زبان این کار را دنبال کنند

 • خراسان بهترین و زیباترین و شایسته ترین نام ا ست برای کشوربه عوض افغانستان ، چنانچه نام اصلی آن ومنطقه ، خراسان بوده ا ست تمنا ا ست همه نماینده گان
  اقوام باشنده افغانستان ومردم افغانستان ازآن پیروی کنند و من الله توفیق

 • من پحیث یک افغان پشتون فکر میکنم نام این سرزمین را فارس بمانند به همین ترتیب تعصپ از بین خواهد رفت از شر اسلام واعراب مغول وهزاره پشتونها وطالبان نجات خوهم یافت وهمچنان ایران میرود پشت کار خود و درمسال خیالی شهر مزار ویران خواهد شد اما حیف خانه های دشت برچی که خالی بماند دقت کنید کمک کنید یگانه ویگانه راه حل
  لاروی(رهرو)

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس