IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > نقش به قدرت رسیده های تاجیک در ویرانی افغانستان

نقش به قدرت رسیده های تاجیک در ویرانی افغانستان

گفتاری بر سهمیه بندی قبول شدگان کانکور
سردار قلندری
يكشنبه 21 جولای 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

مسئولیت خرابی ها، ویرانی ها و پسماندگی ها در افغانستان به عهده چه کسانی می باشند؟
در هر صورت کسانی باید به عنوان مسئول خرابی ها و پسماندگی ها به مردم و جامعه جهانی معرفی گردند.
فاکتور و عامل اصلی تعیین کننده در آبادانی و خرابی یک سرزمین مردمان آن سرزمین می باشد و اگر این موضوع بیشتر مورد واکاوی قرار بگیرد مردمان یک سرزمین نیز در دو وضعیت قرار دارند یا در قدرت کنترولی آن سرزمین سهم دارند و یا نقش ندارند.
شکی در این نیست که 280 سال زمام حکومت به دست پشتونها بوده است و تاجیک ها نیز به صورت نیمه و نصفه در قدرت مشارکت داشته اند و هزاره ها و ازبکها نقش چندانی در مدیریت این سرزمین نداشته اند. سؤال اینجاست که آیا هر یک از اقوام به میزان نقش خود در حکومت، به عهده می گیرند که به همان میزان در خرابی و پسمانی این سرزمین نقش داشته اند؟
چیزی که باید در این بین روشن شود این است که مسؤل کشیدن فرد فرد اقوام در خرابی این سرزمین تا حدی غیر واقعی و غیر منصفانه است، به دلیل اینکه مردم عادی که نقشی در قدرت و مدیریت و حکومت ندارند بطور مستقیم نقشی در خرابی و پسماندگی هم ندارند پس آنها نقشی در خرابی و ویرانی ندارند و گناهی هم به گردن ندارند ولی کسانی که در قدرت شریک می باشند و می توانند کاری برای آبادانی و یا خرابی انجام دهند باید برای کار آبادسازی پاداش و به خاطر خرابی این سرزمین پاسخ گو باشند.
پس از مطالعهٔ گذشته تاریخی و نگاه به شرایط حال رویکرد بقدرت رسیده های تاجیکها به روشنی قابل درک است که بقدرت رسیده های تاجیک، سیاست " اگر نمی توانی آنها را شکست بدهی به آنها ملحق شو" را پیش گرفتند. گذشته تاریخی اجرای این رویکرد در مدت زمان حکومت ربانی و همچنین زمان وزارت عبدالله کاملاً مشهود است و در شرایط حال شما وزارت خانه هایی را که تاجیک ها در قدرت می باشند را ببینید هر چند آنها در ظاهر سیاست " تاجیک برای تاجیک " را نشان داده اند و می دهند ولی در سیاست واقعی، پیرو سیاست بقدرت رسیده های پشتون می باشند.

سیاست به قدرت رسیده های پشتونها:

بقدرت رسیده های پشتون، در گذشتهٔ تاریخی و در شرایط حال، سیاست " بردن به قیمت نابودی همه " را اجرا کردند و می کنند. اگر بطور عادی هم به حکومت داری به قدرت رسیده های پشتون نگریسته شود واقعاً آنها همه و از جمله مردم پشتون را نابود کردند، هر چند در ظاهر آنها سیاست " پشتون برای پشتون " را نشان می دهند ولی در عمل و در خلق نتیجه از اعمالشان، سیاست بردن به قیمت نابودی همه، مشاهده می شود. در سیاست واقعی، بردن به قیمت نابودی همه، به قدرت رسیدن خود شخص و اعضای نزدیک خانواده شخص و همچنین کسب منفعت اقتصادی برای خود شخص و بستگان نزدیک، اصل اول و آخر است؛ و برای اجرای سیاست واقعی، یک سیاست ظاهری نشان داده می شد که به قدرت رسیده های پشتون، سیاست" پشتون برای پشتون" و به قدرت رسیده های تاجیک، سیاست " تاجیک برای تاجیک " را نشان دادند ولی چیزی که در عمل، عمل شد،و می شود همان سیاست " بردن به قیمت نابودی همه " است؛ اگر غیر از این می بود حتماً مردم پشتون و یا مردم تاجیک که قدرت در دستشان بود در گذشته و در حال حاضر زندگی خوبی می داشتند و یا در برهه ای از زمان زندگی قابل قبولی می داشتند، در صورتی که مردم پشتون و تاجیک، مثل تمام ساکنان این محدوده جغرافیایی زندگی خوبی نداشتند و ندارند.

و اما نقش به قدرت رسیده های تاجیک

آیا زمانی که ربانی و تیمش حکومت را در دست گرفتند نمی شد که با تقسیم عادلانه قدرت و سهم دهی همهٔ ساکنان این سرزمین در حکومت داری، شیوهٔ خوبی از حکومت داری را به همه از جمله پشتون ها نشان می داند و زمینهٔ خوبی را برای حکومت داری خود و سایرین فراهم می کردند؛ ولی همه می دانیم که چنین نشد و آن گروه راه انحصار را در پیش گرفتند و چنان شد که نباید می شد؛ در زمان وزارت عبدالله در وزارت خارجه نیز چیزی که اتفاق افتاد این بود که ایشان تمام بخش های این وزارت خانه را از پنجشیریها پر کرد و بعد در زمان انتخابات ریاست جمهوری انتظار داشت که دیگران به او همچون یک حکومت دار ملی رأی دهد؛ و اما در اخیر اتفاقاتی که در وزارت تحصیلات عالی به وزارت عبید الله عبید اتفاق افتاده است نیز همه حکایت از انحصار دارد تلاشی که زیر نظر وی صورت گرفت تا از ورود شایسته ها در در دانشگاهها به طور سیستماتیک جلوگیری شود که این به قدرت رسیده تاجیک نیز راهی را رفت که نباید می رفت. به نحوه مدیریت اغبر در کمیته ملی المپیک نظر کنید، اگر هر یک از دلیران این سرزمین مدال جهانی آورد به نام تمام ساکنان این سرزمین تمام می شود و نام این سرزمین بالا میشود و نه نام یک فرد خاص و قوم خاص؛ حال این فرد شروع می کند به کارهای تبعیض آمیز، گیریم چند بچه خاله ات و کاکایت در مسابقات بروند ولی آنجا که نقل تقسیم نمی کنند آنجا میدان مبارزه است و مرد میدان می خواهد تا برای این سرزمین بتوانند مدال بیاورند.
همه به ظاهر سینه برای این سرزمین چاک می کنند ولی چیزی که از اعمال به قدرت رسیده های تاجیک می شود نتیجه گرفت این است ک که آنها راه به قدرت رسیده های پشتون را در پیش گرفتند و همان کردند که آنان کردند و در نتیجه سلسله خرابی و ویرانی این سرزمین جریان دارد و اگر به قدرت رسیده های تاجیک چنان نمی کردند و یا در آینده در کردار خود بازنگری کنند و راهی را در پیش گیرند که منفعت کافه مردم این سرزمین در آن باشد در این صورت می شود نماند که اشخاصی به نام قوم کافه ملت را به نابودی رساند.

نقش تمام مردم در آبادانی و خرابی این سرزمین

مهم نیست که چه کسی و از کدام قوم در جایی مسئول باشد مهم این است که کسی که مسؤل میشود توان پیشبردن مسؤولیت خود را داشته باشد. برای من هزاره اصلاً مهم نیست که والی بامیان یک هزاره باشد و یا یک پشتون و یا یک ازبیک و یا یک تاجیک ؛ مهم این است کسی که والی میشود از فساد به دور باشد و برای آن ولایت کار کند.
برای آن تاجیک چه اهمیت دارد که اسماعیل خان وزیر وزارت خانهٔ انرژی و آب باشد ولی خانه اش تاریک باشد درختانش از بی آبی خشک گردد و چرخ صنعتش وابسته به برق وارداتی از کشورهای همسایه باشد در صورتی که افغانستان سرشار و غنی از منابع آبی می باشد که می شود کنترل کرد و هم برق داشت و هم صنعت کشاورزی این سرزمین رونق پیدا کند و برای آن پشتون و یا آن ازبیک به همان قیاس می باشد.
حال آن پشتون از خود بپرسد که حاصل حکومت سالهای متمادی به قدرت رسیده های فاسد و نافاسد پشتون برای او چه بوده است هر فرد آمده است و به نام پشتون ها حکومت را در دست گرفته است و برای خود و خانواده خود پول و پیسه کمایی کرده است و در آخر برای پشتون ها و سایر ساکنان این سرزمین جز خرابی و ویرانی و بی هیسیتی بین المللی چیزی باقی نمانده است. چه اهمیت دارد که پشتون باشد و یا غیر پشتون، مهم این است که برای توی پشتون و تمام ساکنان این سرزمین کار کند.

حال نقشی که مردم دارند این است که درک درستی از عوام فریبی به قدرت رسیده های فاسد داشته باشند و به نام قوم و زبان و سمت خاص به ادامه خرابی و ویرانی این سرزمین کمک نکنند و با حمایت روحی جمعی از کسانی که واقعاً تعهد، توانمندی و دانش لازم در آبادانی این سرزمین را دارند از سلسله باطل ایجاد شده در این سرزمین جلوگیری کنند.
در اخیر چیزی که بازگوی آن لازم است این که شخصیت کلی اقوام از شخصیت تک تک افراد منصوب به آن قوم متفاوت است و نباید هیچ کس فساد و ناکارآمدی افراد را به نام اقوام ارجاع دهند این ظلمی است که هر کس می تواند ناخواسته به دیگر اقوام روا دارد و گناهی است که هر کس این گونه فکر کند برای خود کمایی کرده است. هر کس به محدودهٔ شخصیتی خود مسؤل می باشد هر چند شعار قومی دهد و تمام اقوام افغانستان شریف می باشند و از ناپاکی افراد منصوب به خود جدا.
من الله توفیق

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • سلام و احترام به اقای قلندری ! کاشکی همه نویسنده های ما مثل اقای قلندری ، و ختی که قلم بر میداره، مسوولانه برداره ، چیزی که حقیقت است انرا بنویسه ،مردم افغانستان بسیار به خوبی میفامه که در این کشور کی ملامت است و کی سلامت ...
  ماند گپ به قدرت رسیده های تاجک _ به نظر من تاجکها در طول تاریخ با پشتونها در قدرت شریک بودند ، اگر بشکل مسوولانه تحقیق و بررسی شوه ، در حکومت های گذشته افغانستان نقش تاجکها کمتر از پشتونها نبود، ولی در عین حال به پشتونها هم نیت خوبی نداشتن ، رفتار تاجیکها در طول تاریخ و فعلا رفتار اپرچونیستی بود ، در هر موقع که موقع بدستش امده از ظلم به هیچ قوم دریغ نکرده است ، در صورتیکه توان نداشت ، همیشه به تملق چاپلوسی و مداهی زندگی کرده است و خود را حفظ کرده است ... در مقاله ی بالا به بسیار نقاط مهم اشاره شده است، سیاست تاجیک ها همیشه برای تاجیک ها بود و هست ... ازینکه شعار تجزیه کشور را سر داده است و بی صبرانه میکوشد تا کشور را به تجزیه بکشانه، هدف اصلیش اینست که در یک کشور جداگانه از پشتونها رول انها را بازی بکنه ... و در تصمیم گیری ها و سیاست نقش پشتونها را بازی بکنه ...

  repondre message

 • پشتون ها حکومت کرد ولی کل خانواده شریک قدرت را محاسبه کنیم ۴۰۰۰۰۰ بقیه پشتون های عادی بنام حکومت پشتون هیچ چیز نصیب اش نشد وسیاستمداران در قدرت که زیاد محاسبه کنیم با اهل عیالش نیم ملییون مگر متباقی را که هیچ چیز نصیبش نشده ونمیشود اله دست قرار داد ه ودر مجموع کل مملکت را دچار بدبختی وعقبمانده گی کردند. وتنها تیم حاکم خورد برد و از خون کل ملت صاحب همه چیز شدند این اقلیت محدود.ولی نوبت به مسعود ربانی رسید هم در فکر انحصار قدرت همه را علیه همه بسیج نموده وطن را تباه ودچار خانه جنگی کرد . طالبان که وسیله وساخت جنرالان پاکستان است.مگر بدون در نظر داشت تبعیض و وسیله قرار دادن از نام قوم ومنطقه وخدمت بیریا ومنافع عموم را در نظر گرفتن میشود به افغانستان اباد وازاد دست یافت و بس.در غیر ان همین بد بختی دامنگیر همه خواهد بود.از پشتون تا ازبک وتاجک هزاره ایماق وبلوچ وغیره.

  repondre message

 • پشتون ها حکومت کرد ولی کل خانواده شریک قدرت را محاسبه کنیم ۴۰۰۰۰۰ بقیه پشتون های عادی بنام حکومت پشتون هیچ چیز نصیب اش نشد وسیاستمداران در قدرت که زیاد محاسبه کنیم با اهل عیالش نیم ملییون مگر متباقی را که هیچ چیز نصیبش نشده ونمیشود اله دست قرار داد ه ودر مجموع کل مملکت را دچار بدبختی وعقبمانده گی کردند. وتنها تیم حاکم خورد برد و از خون کل ملت صاحب همه چیز شدند این اقلیت محدود.ولی نوبت به مسعود ربانی رسید اینها هم در فکر انحصار قدرت همه را علیه همه بسیج نموده وطن را تباه ودچار خانه جنگی کرد . طالبان که وسیله وساخت جنرالان پاکستان است.مگر بدون در نظر داشت تبعیض و وسیله قرار دادن از نام قوم ومنطقه وخدمت بیریا ومنافع عموم را در نظر گرفتن میشود به افغانستان اباد وازاد دست یافت و بس.در غیر ان همین بد بختی دامنگیر همه خواهد بود.از پشتون تا ازبک وتاجک هزاره ایماق وبلوچ وغیره.

  repondre message

 • عجب نویسنده بی عقل ؛؛؛ بنام قلندری،،، نه شود که کدام دشمنی شخصی با کسی داشته باشد، سراسر این چرندیات مملوء ازتناقض گویی است که یکجا بقدرت رسیده ها را نماینده گان تاجیک دانسته وجای دیگر به طرفداری تاجیکها قلم فرسایی کرده است، عکس دکتر عبدالله را اینجا آویزان کرده درحالیکه آن بیچاره مانند زنده یاد ببرک کارمل از پشتونهای رانده شده است که پشتونها وی را بدلیل همکاری با مسعود تاجیک نمی بخشند واورا ازخود رانده اند، حتی استاد سیاف را نیز بهمین دلیل ازخودشان رانده اند. من ندانستم که منظور این نویسنده چه بود؟
  سرزمین کنونی نامش افغانستان است، افغانستان یعنی کشورافغانها من وتو از بقایای چنگیز وتیمورلنگ حساب می شویم که باید درین کشور خدا داد از گلیم خودما پای مرا دراز نکنیم، اما اینجا یک سوال احمقانه از پشتونها کرده است که جواب آن درسایتها ومضامین نویسنده های پشتون موجود است.
  قلندری : حال آن پشتون از خود بپرسد که حاصل حکومت سالهای متمادی به قدرت رسیده های فاسد و نافاسد پشتون برای او چه بوده است هر فرد آمده است و به نام پشتون ها حکومت را در دست گرفته است و برای خود و خانواده خود پول و پیسه کمایی کرده است و در آخر برای پشتون ها و سایر ساکنان این سرزمین جز خرابی و ویرانی و بی هیسیتی بین المللی چیزی باقی نمانده است. چه اهمیت دارد که پشتون باشد و یا غیر پشتون، مهم این است که برای توی پشتون و تمام ساکنان این سرزمین کار کند.
  جواب پشتونها واضح تر از آن است که خودرا به کوچهء حسن چپ بزنید؛:
  حاصل حاکمیت سالهای متمادی پشتونی برای من هویت پشتونی وافغانی بخشیده است، این کشور ازمن است وارث این خاک من استم اگر خودت را فغان می سازی خوب واگر نمی سازی بفرما به مغولستان تان برگردید. این موضوع کجا عقل افلاطونی میخواهد که نویسنده محترم قلندری خودش را به آب وآتش زده است. همین اکنون مگر میزهای گرد تلویزیونی (تودی خبری) را نمی بنید که جناب عالی متهم به تصفیهء قومی پشتونها از ولایات بامیان وغزنی شده اید. پشتونها ازشما وهازهم تباران تان می پرسند که در ولایات بامیان وغزنی، چرا تصیهء قومی براه انداخته اید واز بقدرت رسیدن پشتونها وهمچنان تاجیکها جلوگیری میکنید؟ سوالی را که عبدالولی طوفان تره کی دربرنامهء تودی خبری مطرح کرده است، تو حالا جواب خودت را بده که به سهم خودت درین سرزمین اشغالی چه کرده ایی؟ آیا این سرزمین را متعلق بخود میدانی یا اشغال شده؟ اگر اشغال شده نمیدانی چرا علفچرهای کوچی ها را غصب کرده اید؟ آیا این کار تان نماد وطنپرستی است؟
  درآخر دوقطعه سرود ملی را یکی بزبان فارسی ودیگری به پشتو به ه قلندری صاحب تقدیم است:
  پند یک پدر برای فرزندش در حفظ وحدت ملی !

  از بـــراى وحــــدت مـــــلى به "پوهنتـــون" برو
  گــر بواسـيرت بود خــــونى به "درمـــلتون" برو
  گر به "دانشـگاه "روى خوندار وحدت مى شوى
  يا اگر رفتـى به دارو خــانه ”بى پت“ مى شوى
  از”پلـــــورنـزى“ بخـــر، نه از فـروشگاه جان من
  ... ورنه چـــوكيدار وحــــدت مى كشـــد تنبان من
  عالمـــــان را نيــــــز پوهندوى وپوهنـــــوال بگو
  دادســـتان كل كـشـــور را تو ســـــــارنوال بگو
  ”شاغلى“ گوى ومگو ” آقا“ كه ضد وحدت است
  هر كه در وحدت نكو شد ضد "افغان ملت" است
  راديوى نازنينت را تو "ژغ دبلى" بخوان
  آن سيه موى عزيزت را تو" تورپيكى" بخوان
  كمترك فارسى نويس وكمترك فارسى بگو
  ورنه وحدت مى شود بى اعتبار وآبرو
  هر گويد همچو مولانا كه فارسى خوشتر است
  او نه انسانست وافغانست،چيز ديگر است
  از خراسان قديم واز خراسانى ملاف
  ورنه چوكيدار وحدت مى كشد ” چيز !“ از غلاف!
  از براى حفظ وحدت دايما بيدار باش
  سوته دار شيخ بروتى باش وچوكيدار باش
  نان خود بسپار اما دشمن وحدت مشو
  جزغلام وبرده وغير از” نفر خدمت“ مشو
  هان مبادا آرزوى كار جنرالى كنى
  بهر حفظ وحدت آن بهتر كه حما لى كنى!!!
  ”بقچه كش“ باش و ”سلامى زن“ كه عين وحدت است
  هركه در وحدت نكوشد خصم "افغان ملت "است
  ما غلامان را نمى زيبد كه سردارى كنيم
  بهتر آن باشد كه دايم بقچه بر دارى كنيم
  تا كه زورت مى رسد جان پدر،.... بمال
  ورنه كل وحدت ملى رود زير سوال
  از زبان مادرى كمتر بگو جان پدر
  تا نيفتد وحدت ملى به مرداب خطر
  هر كى سر دارد، نه بتوان گفت كه سردار است اين!!!!
  هر كى خر دارد، نه بتوان گفت كه خر كار است اين!!!!
  كار ” سردارى“ به ”سرداران“ كشور واگذار
  چونكه آنان مى توانند ساخت از كله،منار!!!
  افتخار ”گندمك“ بايد كه سرداران برند
  چونكه آنان ”تيكه دار “ مرز هاى كشورند
  ما نمى زيبد طمع در كار سردارى كنيم
  در عوض با يد هميشه مدح مردارى كنيم
  ورنه كل وحدت ملى رود زير سوال
  بعد ازآن آقاى معروفی نمايد غا لمغال

  اینک جواب اوغان خر بنام چمبرک:
  21 جولای, 16:46, بوسيله‌ى چمبر اوغان خر

  څو چې دا زمکه اسمان وي
  څو چې دا جهان ودان وي
  څو چې ژوند په دې جهان وي
  څو چې پاتې یو افغان وي
  تل به دا افغانستان وي
  تل به دا افغانستان وي
  تل دې وي افغان ملت
  تل دې وي ملي وحدت
  این هم عکس بنیانگذار افغانستان بچه بیریش نادر افشار احمدشاه ملتانی

  repondre message

 • آقای بهمن به قلندری غرضدار نباش
  او قلندریست - هرچه که در زمان چرس زدنش در کله گندیده اش خطور نمود -همان را مینویسد-
  شما اگر در کوچه های کابل با قلندریها سرخورده باشید ازین قلندری های چرسی شناخت کامل پیدا مینمایید - قلندری هنوز نمیداند که داکتر عبدالله تاجیک است یا پشتون ؟؟؟؟

  repondre message

 • پرویز بهمن مرغ !!!
  جناب عالی شما یک مفعو ل استى کسیکه به کوچکترین سوراخ بدن خود درایام جوانی وفادار نمانده باشد پرویز بهمن است ,,,!!!
  این ها با زن پرویز بهمن سکس نمیکند که خر بهتر از زن پرویز بهمن مفعو ل است..........!!!
  اینه بهمن جان، خر را که نمی ماند تو و مادرت را چطور خواهد ماند؟ او خواهرت که کوس اش موی هم نه دارد اول همو را میګایه باز دیګه اعضای فامیل ات. باز ملا برادر پشت ات می رسد :)

  repondre message

 • او اوغان خر!
  هرقدر که دشنام بدهی اصالت خربودنت را بخواننده گان به اثبات میرسانی، کسیکه به کوچکترین سوراخ بدن خود وفا نکرده نامش احمدشاه ملتانی بچه بیرش نادر افشار است که اورا نادر افشار ازملتان به ایران باخود برد وتا وقتیکه ریش اش نیامده بود به عوض زن خود از وی استفادهء جنسی میکرد، آن بزرگوار جد اعلی خودت ودیگر اوغانهای لر وبر شمره می شوند. این دشنام نیست بلکه اسناد تاریخی را من برایت ارائه کرده ام ولی تو دشنام میزنی، دشنام دادن راه بجایی نمی برد. موضوع خرگایی جد واجداد باستانی ات را هم از موزیم پشاور پیدا کرده و به رویت سند و عکسی را که تقدیم کرده ام آنرا خودت نیز تائید کردی ، ولی درمقابل به عوض تشکر دشنام نثار میکنی، اما من برای خودت دشنام نمیدهم ، مسؤولیت من صرف آگاهانیدن خواننده گان سایت کابل پرس است تا همه گان ماهیت اوغان خر وخرزاده ها را بشناسند که وبدانند که کدام خصایل خر بودن دروجود این ایل جلیل انتقال کرده است.
  خدایه مونژ ته یو احمد خان وزیژوه
  که هغه نه وی یک امان وزیژوه
  حال یک حکمتیار اوغان اصیل وجود دارد ولی او نیز بخاطر اینکه سوراخ خودرا در زمان تحصیلش در لیسهء حربی حفظ کرده نتوانست، ازنظر روانی عقده مند شده ومیخواهد همهء شهرهای افغانستان را با خاک یکسان سازد. آیا درنظر خودت این سخنان من دشنام است؟
  با احترام
  پرویز بهمن

  repondre message

 • انسان پشت همين قسم دشنام ميتن مسل خودت، چون خودت از سوراخ خورد بدن ازنكاه كردن اش از دردش خوب تجربه كافي داريد خداوند بحا لت رحم كند ما چيزي كرده نميتوانيم،چون نمونه اش در بالا در عكس نشان داده ايد راستي هم در حق ات ظلم شده است چون ازدهن واز........... ترا زجر داده است چون دهن هم به ............ميماند وبد بوئ ميدهد

  repondre message

 • توتاجیک شوره پشت سیگوین مفعول جت نژاد حرامی زاده شده در خرابات خانه کابل کسی نیست که از توهین های تو سگ پدر قوم بی هویت سیگوین جت در امان باشد.اگر هزاره ها بازمانده چنگیز هم باشند باز هم یک افتخار است نه تنها در مقابل شما بی تاریخ های سیگوین جت بلکه حتی در مقابل مدعیان حکومت بر جهان.اگر امروز کل آسیا بتواند در مقابل اروپا وامریکا که ادعای آغایی ومدیریت جهان را دارند به چیزی افتخار کند چنگیز ومغول ها خواهند بود تنها قومی که توانستند بزرگترین امپراطوری تاریخ بشر را بوجود بیاورند.آن گوش بریده حرامی جت نژاد ومزدور واجنت روس ها وایرانی های سیگوین مسعود اوف دزد ونایت کار که حتی نتوانست ولایت ولسوالی خودرا نگاه کند در مقابل طالب ها چی افتخار می تواند داشته باشد.جز دزدی وویرانی کابل وچور وچپاول تمام دارایی های مردم کابل که حتی تلویزیون ها ویخچال های کابلیان را به دره دزدان وچپاول گران برده بودید.که حی سر دسته دزدان نیز از این حماقت تان به تنگ آمده بود.
  اگر اوزبیک ها وهزاره ها بازمانده گان چنگیز وتیمور هم باشند برای شان افتخار است.تمام آسیا پر است از آثار بجای مانده از چنگیز وتیمور از هند گرفته تا ایران وپاکستان وافغانستان.تمام دار وندار افغانستان فعلی مدیون تیمور وبابر است.از مسجد جامع هرات گرفته تا روضه شاه اولیا در مزار ووو.ولی تو سیگوین کثیف فاحشه زاده چی داری برای افتخار.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  repondre message

 • سلام به نویسندی محترم واقعاً مقالی جالبی بود، اگر تاریخ افغانستان را مطالعه کنی مشاهده خواهی کرد که در تاریخ حتا اگر پشتون ها هم در محرکه قدرت بوده اند چیزی از دستشان نیامده و با تکیه بر یک ابر قدرت حکمرانی نموده اند، مان موضوع تاجک ها و دوران ربانی، باز هم به تاریخ مراجعه نما و ببین که حتا افرادی راکه به نخست وزیر دعوت نمودند کابل را ویران نمود، هزاره ها هم دست پاکی ندارند و ازبک ها همچنان، گفته میتوانیم که تمام اقوام، یعنی ما خود ما آنقدر بی عقل هستیم که به گفته مردم و کشورهای بیگانه وطن خود را خراب نمودیم، پس انداختن تمام اتهامات برگردن یکی از اقوام افغانستان کار درستی نیست. تشکر
  از بـــراى وحــــدت مـــــلى به "پوهنتـــون" برو
  گــر بواسـيرت بود خــــونى به "درمـــلتون" برو
  گر به "دانشـگاه "روى خوندار وحدت مى شوى
  يا اگر رفتـى به دارو خــانه ”بى پت“ مى شوى
  از”پلـــــورنـزى“ بخـــر، نه از فـروشگاه جان من
  ... ورنه چـــوكيدار وحــــدت مى كشـــد تنبان من
  عالمـــــان را نيــــــز پوهندوى وپوهنـــــوال بگو
  دادســـتان كل كـشـــور را تو ســـــــارنوال بگو
  ”شاغلى“ گوى ومگو ” آقا“ كه ضد وحدت است
  هر كه در وحدت نكو شد ضد "افغان ملت" است
  راديوى نازنينت را تو "ژغ دبلى" بخوان
  آن سيه موى عزيزت را تو" تورپيكى" بخوان
  كمترك فارسى نويس وكمترك فارسى بگو
  ورنه وحدت مى شود بى اعتبار وآبرو
  هر گويد همچو مولانا كه فارسى خوشتر است
  او نه انسانست وافغانست،چيز ديگر است
  از خراسان قديم واز خراسانى ملاف
  ورنه چوكيدار وحدت مى كشد ” چيز !“ از غلاف!
  از براى حفظ وحدت دايما بيدار باش
  سوته دار شيخ بروتى باش وچوكيدار باش
  نان خود بسپار اما دشمن وحدت مشو
  جزغلام وبرده وغير از” نفر خدمت“ مشو
  هان مبادا آرزوى كار جنرالى كنى
  بهر حفظ وحدت آن بهتر كه حما لى كنى!!!
  ”بقچه كش“ باش و ”سلامى زن“ كه عين وحدت است
  هركه در وحدت نكوشد خصم "افغان ملت "است
  ما غلامان را نمى زيبد كه سردارى كنيم
  بهتر آن باشد كه دايم بقچه بر دارى كنيم
  تا كه زورت مى رسد جان پدر،.... بمال
  ورنه كل وحدت ملى رود زير سوال
  از زبان مادرى كمتر بگو جان پدر
  تا نيفتد وحدت ملى به مرداب خطر
  هر كى سر دارد، نه بتوان گفت كه سردار است اين!!!!
  هر كى خر دارد، نه بتوان گفت كه خر كار است اين!!!!
  كار ” سردارى“ به ”سرداران“ كشور واگذار
  چونكه آنان مى توانند ساخت از كله،منار!!!
  افتخار ”گندمك“ بايد كه سرداران برند
  چونكه آنان ”تيكه دار “ مرز هاى كشورند
  ما نمى زيبد طمع در كار سردارى كنيم
  در عوض با يد هميشه مدح مردارى كنيم
  ورنه كل وحدت ملى رود زير سوال
  بعد ازآن آقاى معروفی نمايد غا لمغال

  repondre message

 • اقای قلندری تاریخ خواندی یا که شب کجالو خوردی بی خلطه فیر میکنی... تو یک دفه اوراخ تاریخ ببین وبخوان که در افغانستان که هابود که پیکر این کشور را برباد وتاراج نمود....

  repondre message

 • هر چیزی را که درین صفحه میگذاریم، نشانه ای آنچه است که افکار
  ما را به خود مشغول میسازد و تمایلات درونی ما را نمایان میسازد.
  بعضی ها به هر بهانه تمایلات جنسی شان را با عکس های پورنوگرافی هندی
  به نمایش میگذارند.

  repondre message

 • تو هم یکی ازین رانده شدگان هستی.

  repondre message

 • براي خودت من نميتوان نام را تعين كنم خوب است برائ خودت ( چيز ) بگويم بخاطر كه خودت يك پشت استي ما نمي گيم كه عكس بالا درست نيست هتا ما خودت را هنوز ديل داري داديم كه چقدر در حق خودت ظلم شده اين اولاده دراني كه درعقب ابت بند كرده واولاده غلجي در دهانت تخته دارد چقدر سخت است خدا يا خداوند به كمك ات برسد

  repondre message

 • ... بابی زبانشاس معروف پشتون از استان قندهار درمورد چگونگی تولد اولین پشتون تحقیقات علمی پنجاه ساله کرده است. او میگوید: منشأ اولی پشتونها از پکتیا آغاز گردیده است، پکتیا پختیا ویا پشتیا همه ازیک ریشه اند، درهمین منطقه برای اولین بار مادر اولی پشتونها بنام پشتنه ویا پختنه چندی صدسال پیش ازمیلاد مسیح با خر روابط جنسی پیدا کرد وبرای اولین بار ازین حیوان حمل گرفت. بعداز زایمان نام این موجود مرکب انسان/ خررا خروتی گذاشت . یعنی خرک کوچک، این موجود عجیب الخلقه آهسته آهسته رشد ونمو کرد تا اینکه نامش را ازخروتی به افگان تغیر دادند. افگان نیز بایک دختر هندی ازدواج کرد وبهمین ترتیب نسل پختون درمناطق پکتیا وپکتیکای امروز شروع به تکثر نمود، درست ازهمین منطقه بود که پختونها به سایر مناطق پراگنده گردیدند.
  مرجع: کتاب: د افغان انتروپولوژیک تاریخ/ مولف پوهاند بابی

  repondre message

 • اقائ بهمن هالا اهسته اهسته درد خودت نمايان ميشود از نوشته بالا ات چنين به نتيجه ميرسم كه پشتون كه پيش از ميلاد با خر ارتباط پيدا كرده بوداز ثمره اوخودت بوجود امدي واين صد في صد بخودت طتا بق ميكند وتنفر خودت از پشتون بكلي بر حق است چون برائ يك پدر فرض ميشود كه برائ اولادهائ اينده مادر درست را انتخا ب كند چون كه برائ خودت اين يك چيزي را انتخاب كرده، به گفته هندي ها در جهنم ديكه كوشيش خواهم كرد كه يك ماچه سگ را برايت انتخاب كونيم چون سگ بسيار وفا دار ميباشد

  repondre message

 • من از دشنامهای اوغان خر نمی ترسم وحقایق تاریخی را آنچنانی که هست بیان میکنم. درپیام بالا نظریات پروفیسور لطیف بابی انعکاس یافته است که بنده درآن کدام دخلی ندارم. حالا هرقدر دشنام که درچانته دارید میتوانید به لطیف بابی بیچاره بدهید.

  repondre message

 • من نمیدانم سردار جان قلندری که تو از شیعیان هزاره هستی یا کدام قوم دیگر؟ از نوشته معلوم می شود که به گمان غالب به شیعیان هزاره تعلق داشته باشی. در مورد نقش و سهم تاجک ها در ویرانی افغانستان به خصوص که دوران حکومت استاد ربانی را مثال آوری بسیار بی انصافانه و نادرست دواری کردی. زیرا تو می نویسی:« .... آیا زمانی که ربانی و تیمش حکومت را در دست گرفتند نمی شد که با تقسیم عادلانه قدرت و سهم دهی همهٔ ساکنان این سرزمین در حکومت داری، شیوهٔ خوبی از حکومت داری را به همه از جمله پشتون ها نشان می داند و زمینهٔ خوبی را برای حکومت داری خود و سایرین فراهم می کردند؛ ولی همه می دانیم که چنین نشد و آن گروه راه انحصار را در پیش گرفتند و چنان شد که نباید می شد؛...»
  تو خدا کمی انصاف و جوان مردی و عدالت هم چیز خوبی است. ترا به خدا قسم در تاریخ گذشته، حال و آینده افغانستان دیگر تکرار شدنی خواهد بود که در یک حکومت شیعیان افغانستان نو وزارت داشته باشند که در حکومت استاد ربانی داشتند. تو ببین که در حکومت کرزی که محقق برای کرزی با همراه دوستم دونیم ملیون رای جمع کرد، اما دو نفر وزیر هزاره شیعه یکسال چندین بار د رپارلمان کرزی بیش از پنجاه رای بدست نیاوردند.

  repondre message

 • بهمن یک لوچک است که کابل پرس را به یک سایت سکسی
  برای خود تبدیل کرده. مه هیچ فکر نمی کردم که کابل پرس
  به این اندازه سقوط کند.

  repondre message

 • عكسها زياد ميباشد مهم نيست كه از كيست وچه نوع عكس است خودت ان عكس بذهن خود توجي كرديد وديكه تمام دوستان ان عكس بر پشت بودن خودت تصوير نمودن زندگي گذشته تانه درهمين عكس وظلم پشتونها در حق خودت ودر اخر از اسل ونصب خودت. پس خودت هـرچقدر دشنام ميتين بصاحب اش ميرود

  repondre message

 • تا جايكه معلوم ميشود اوغان به فكر خودش مضمون نوشته خود وچار تا لچك پا بر هنه هم تباريش انرا تائيد ميكنند! اما دشنام هاي كوچه بازاري اوغاني:اوغان بادشنام و بديها بزرگ شده حال بايد چيز هاي كه با خودش صورت گرفته را به ديگران نسبت بدهند، همه ميدانند كه مردم مشرقي با خر لواط ميكنند همه ميدانند كه رهبر و پيشوا شان بخاطر يك پيسه جايش رشد كرد و بالا برده شد(احمد شاه ملتاني - نادر قلي )زمانيكه تهداب شهر جديد قندهار را ميگذاشتند معماران فارسي گوي حاضر و ناظر بودنند كه كسي از ميان شان پيدا نمي شد كه......... نداده باشند تا اينكه خود نفري پيش امدو گفت تنها به يك نفر داده ام از اينكه كسي پيدا نشد بنا اين كار خير يا بيني خميري را خودم .............از هميجاست كه علاقه مندان افراطي سياسر ها شعري دارند (شار شار احمد شاهي ك و س مفت و ك و ن به شاهي)! همچنان هر علاقه مند زن در قندهار بزرگ با سپري كردن يكي دو هفته پنير شان را پيدا خواهند كرد،بعضا ادم هاي كنجكاو دليل فراواني زن و خيانت به شوهر را ميپرسند،جواب انان اين است كه شوهران دنبال پسران و يا هم از زن ميخواهند تا بگذارند عقب شانرا بكاوند!.اوغان هاي مجاهد هم ثابت كردند كه كمتر از قوم لوط ع نيستند ، گلبدين در كاه فروشي كابل در اطاق....... وصوفي وارسته كرنكار و مكتب حربي …؛حقايقي دارد در خور خود و ساير اوغانه،در اين كابل پرس هم همه شايد هستيم كه ادمي طلاقه بنام پا چه گير بايان خود اعتراف به قرض جمع كردن هايش نمود،شهيد اكبر نجيب گاو هم از قول اعضا خانواده اش غرق در لواطت بوده.........

  repondre message

 • وقتكه كه خر از واليدين بهن وامسالهم ان باشد واضيخ كه به انهالواطت ميشود شما از خرگري خود را خلاص كنيد كه دگرا همرايتان لواطت نكند چقدر خوب گفته اند ،،،،،كه مال تان نگاه كنيد همسا يه خوده غرض نگريد،،،،،،،،، پس شما هم ،،،،،،، نگاه كنيد كه ديگرا همرائ تان لواطت نكند

  repondre message

 • Mr.Sadar Khan , Jamayaet Islami Party did not represent in past time, and does not represent now from Tajik ethnic or Tajik people. You know this subject,but because you wanted to damage the Tajik People,you knowingly did falsification

  repondre message

 • ببینین شما نباید یک طرفه قضاوت کنین. اگر واقعاً عادلانه بگوئیم. به قدرت رسیده های هزاره هم عین کاری ره میکنن که تاجک ها و پشتون ها کردن. بطور مثال اگر سری به وزارت خانه که هزاره ها در راس آن قرار دارند بزنی متوجه خواهی شد که هیچ فرقی بین اقوام به قدرت رسیده نیست. امید است چیزی که میگین پیش از گفتن چند بار فکر کنی.

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس