صفحه نخست > دیدگاه > جامه ی فراخ "روزقدس" برتن رنجور من

جامه ی فراخ "روزقدس" برتن رنجور من

تن رنجور و زخمی من انسان هزاره این جامه ی فراغ و آلوده به نمک سیاست رژیم ایران را بر نمی تابد، پوشیدن چنین جامعه ی که شعورم را زیر سوال قرار میدهد ممکن برای چند تن از "جیره خوران" و عمامه پوشان منبری و محرابی نان و نوا شود، اما از سنگینی، بدنامی و پیامد های فاجعه بار آن تمامی مردم رنج خواهند برد
حسين زاهدی
چهار شنبه 31 جولای 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چندین سال است که قدیسان سیاه رو با عمامه های سیاه و سفید، به دستور قدیسان سیاه روتر از خودشان در افغانستان و پاکستان میان مردمان متدین اما از همه چیز بیخبر برآنند که به "روز نام نهاد جهانی قدس " وجهه مذهبی بدهند، آیه تفسیر میکنند، حدیث میاورند و روایت نقل مینمایند، تا مردمان بیشتر را به سرک ها بکشانند و به عنوان شاخ و شانه نشاندادن به رقبایی سیاسی رژیم ایران در خارج از کشور نمایش مضحک براه بی اندازند.
این روز نام نهاد (روز قدس) میان دانشجویان و قشر تحصیل کرده جامعه به گونه ی دیگری تعریف می شود، از این روز به عنوان حمایت از مردم مظلوم فلسطین تعریف و توجیه میگردد تا رنگ و لعاب انسانی و انساندوستی به آن بمالند.

در تعریف سوم از این روز، میان کشورهای عرب و سنی مذهب به عنوان روز وحدت مسلیمین به گونه اغراق آمیز مطرح می شود که تا اکنون نتیجه ی معکوس داشته و نتوانسته است اذهان جوامع عرب و سنی مذهب را اقناع نماید. اگر چنین نیست چرا جوامع عرب از این روز تجلیل نمی کند و با ندای جمهوری اسلامی ایران همنوا نمی شود. ما شاهد برخورد های خشونت آمیز در برابر تظاهر کنندگان حامی (روزقدس) از سوی گروهک های تروریستی که از حمایت مالی و معنوی کشور های عربی برخوردار هستند هستیم، که جان صدها تن را تا اکنون گرفته است.
اگر جمهوری اسلامی ایران از روز قدس به عنوان حمایت از مسلمانان مظلوم فلسطین عربده کشی میکند چرا در برابر کشور چین و هم پیمان اقتصادی و سیاسی اش که ملیون ها مسلمان چینی را در بدترین شرایط ممکن سرکوب میکند، میکشد و زندانی می نماید سخن به زبان نمی آورد! چرا در برابر کشور میانمار (برمه) که نظامیان آن کشور با همکاری مردمان غیر مسلمان آن صدها زن و کودک و پیر و جوان را زنده - زنده به جرم مسلمان بودن به آتش کشید، سکوت بیشمارنه نمود. چرا در برابر کشور روسیه که مسلمانان چچنی را به صورت فجیح آن سرکوب کرد شعار (چچن حمایتت میکنیم و مرگ بر روسیه ) را سر نداد؟ مسئله صرب ها و مردم مسلمان بوسنیا بماند سرجایش خودش.
جمهوری اسلامی ایران اگر به "روز قدس" وجهه ی انسانی و انساندوستی می بخشد، چرا از مردم کره ی شمالی که در بد ترین وضعیت ممکن زندگی میکنند حمایت نمی نماید و در روز جشن توقف جنگ دو کره در سال جاری نماینده اش در کنار سران مستبد کشور کره ی شمالی در پایتخت آن کشور می ایستد و آنانرا یک به یک در آغوش می کشد، زوال انسانیت را به تماشا می شیند و عکس های یادگاری می اندازد. از این گونه مثال ها و شواهد میتوان ده ها و صدها مورد را فهرست نمود اما چه سود؟!

روز قدس قبل از هر چیزی روز مانور و قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران است و یک حرکت کاملن سیاسی، نه وجهه مذهبی دارد، نه وجهه انساندوستی و نه به هدف اتحاد و وحدت مسلمانان طرح ریزی شده است.
دلیل شکل گیری "روز قدس" دلخوری و آزردگی سران جمهوری اسلامی ایران از امریکا و رژیم اسرائیل بدلیل حمایت آن حکومت ها از حکومت ساقط شده ی شاهی ایران بود، پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، ملاهای بر سر قدرت آمده در ابتدایی حکومتداری بر آن شدند که چگونه میتوانند در برابر امریکا و اسرائیل به پرخاش گری و قدرت نمایی رو آورند، یکی از طرح های مقابله با امریکا و اسرائیل اعلان آخرین جمعه ماه رمضان به نام روزجهانی قدس به بهانه ی حمایت از مظلومیت مسلمانان فلسطین بود.

براستی من هزاره شیعه میان این بازی های کثیف سیاسی رژیم ایران زیر نام وحدت مسلمانان جهان، آزادی قبله اول مسلمانان و حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین (روجهانی قدس ) چگونه میتوانم سهم در این بازی مضحک نگیرم وهمچنان مسلمان شیعه اما "آگاه و با شعور" باقی بمانم؟ آیا تا اکنون از خویش پرسیده ام که اگر به سیاهی لشکر سیاه اندیشان نپیوندم و عربده نکشم ، ایمان و باورم خدشه دار خواهد شد؟ جواب ساده و مثبت است، کافیست به تاریخ سه دهه قبل برگردیم و آن زمان را که نه روز قدس بود و نه این عربده کشی های سیاسی تحت پوشش مذهب و نه رژیم آخندی ایران، ولی همگی همچنان مسلمان بودیم و شیعه.
تن رنجور و زخمی من انسان هزاره این جامه ی فراغ و آلوده به نمک سیاست رژیم ایران را بر نمی تابد، پوشیدن چنین جامعه ی که شعورم را زیر سوال قرار میدهد ممکن برای چند تن از "جیره خوران" و عمامه پوشان منبری و محرابی نان و نوا شود، اما از سنگینی، بدنامی و پیامد های فاجعه بار آن تمامی مردم رنج خواهند برد، رنج و بدنامی این حرکت ها ممکن میان صلوات ها و دورد ها به روح این و آن کم رنگ جلوه داده شود، اما نسل های بعدی بدون شک اگر از سموم این گونه افکار بدور ماندند ما را قضاوت خواهند نمود و از کرده ها و شعور باختگی ما جبین شان عرق شرم جاری خواهد شد، چه کسی حاضر است که بر جبین فرزند و فرزندانش عرق شرم و سرافگندگی جاری گردد؟

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • قدس و چاکری به اخند های ایران به قمت جان هزاره های زحمت کش وبیگناه تمام میشود بیش از دوصد ملییون عرب از قدس وروز شب اش خبر ندارد ولی مزدوران خمینی در بین هزاره های که حتی از فلسفه قدس چیزی نمیداند وسیله یی میشود تا تند روان جنگوی وغیره در صدد قتل مظلومان هزاره که وسیله اله دست یک مشت مزدوران ایران شده بر اید. باید این مزدوران جاسوسان وسید های مزدور از بین هزاره مردود وطرد و رانده شود.

 • قدس و چاکری به اخند های ایران به قیمت جان هزاره های زحمت کش وبیگناه تمام میشود بیش از دوصد ملییون عرب از قدس وروز شب اش خبر ندارد ولی مزدوران خمینی در بین هزاره های که حتی از فلسفه قدس چیزی نمیداند وسیله یی میشود تا تند روان جنگوی وغیره در صدد قتل مظلومان هزاره که وسیله اله دست یک مشت مزدوران ایران شده بر اید. باید این مزدوران جاسوسان وسید های مزدور از بین هزاره مردود وطرد و رانده شود.

 • وهاب در عربستان و اخوند در ایران با انهمه ثروت و پولشان به یک فلسطینی یا افغانستانی پناهندگی نمیدهند، اما بعضی از ما مثل سگ پشت اخوند یا وهابی را گرفته ایم. یا به دستور عرب انتحار میکنیم و یا به دستور اخوند ولایت فقیه راهپیمایی میکنیم. با تشکر از سران این مملکت سوخته و خراب شده که با سیاستهای احمقانه و کودکانه خود تمام این سرزمین را به سوی نابودی میبرند. سران سیاسی و دینی این سرزمین همان گاوهایی هستند که در حال نشخوار کردن هستند.

 • آقای حسین زاهدی!
  جای خوشی است که سرعقل آمده اید وهم مذهبان وهم تباران تان را بسوی خودشناسی فرا میخوانید چون نمیخواهید نسل های آیندهء تان عرق شرم وخجالتی برجبین داشته باشند ولی دریغا که خیلی دیر جنبیده اید وبرای نگارش این مقالهء تان خیلی ناوخت ازخواب غفلت برخاسته اید، آنزمانیکه عبدالعلی مزاری به امر وفرمان آخوندهای ایران درکابل جنگ مذهبی وقومی را براه انداخت ومیان هزاره وغیر هزاره هزاران نفر انسان بیگناه به قتل رسید وغرب کابل به ماتمکده تبدیل گردید و قوماندانهای تحت فرمانش میخ های ده انچ را برسر مردم ملکی کابل کوبیدند وامروز نیز شما از همچو انسان وحشی وبیرحم بحیث سمبول حقخواهی قومی تان تجلیل میکنید دیگر کسی به این واویلاهای عوام فریبانهء تان گوش فرا نخواهد داد. زیرا شما درهیچ زمانی با هیچکس صداقت نداشته اید، تا وقتیکه ضعیف استید از عدالت وبرابری وبرادری صحبت میکنیدد ولی زمانیکه قوت پیدا کردید درقدم اول بالای نمکدان باداران تان می شاشید. اگر میخواهید واقعا نسلهای آیندهء تان عرق خجالت برجبین شان نریزد خودتان را ازین مزخرفات شیعه گی نجات داده وبسوی اسلام واقعی رو بیاورید وبا مردم تان و وطن تان صادق باشید وببیشتر ازین از دشمنان وطن برای تخریب وطن تان پول وسرمایه نگیرید.

 • مزاری تا زمانی که زنده بود به دستور ایران هرسال مرتبا روز قدس را برگزار و گرامی میداشت و حالا این حرامزاده های طرفدارش مخالف روز قدس هستند حالا معلوم نه شد که اینها بچه همان بابه هستند یا نطفه کدام بابه دیگر هستند ؟ اقای حسینی مزاری به زور خود و مثل نر روز قدس را برگزار خواهد کرد هر کس مخالف است به میدان عمل بیاید مثل زنها در انترنیت فحش ندهد....... یگ عده دین ندارند و یگ عده دیگر اخلاق ندارند و بدتر از همه یگ عده دیگر ناموس هم ندارند و همین کسانی که به سید ها فحش میدهند همان بی ناموس ها هستند...... اوه بچه بی ناموس تو اگر زور داری بیا از روز قدس عملا ممانعت کن و مثل زنها در کنج خانه پنهان نشو و توسط انترنیت به سید ها فحش نده .....

 • kkkkداود محمد شما هم حتما از سگان وپیروان وهابی استید یا یکی از مخالفین جبهه عدالتخواهی غرب کابل برهبری استاد عبدالعلی مزاری استید چرا تبلیغ وتوطعه سگان سیاف و مسعود این بود که عبدالعلی وجبهه عدالتخواهی غرب کابل به ایران ارتباط دارد و به همه معلوم بود که سگان و مزدوران کاسه لیسان اخند های ایران در پهلوی مسعود جا خوش کرده بودند و استاد عبدالعلی و جبهه عدالتخواهی فق حق مشروع مردم محروم خود را در تصمیم گیری های سیاسی میخواست و هیچ ارتباط به قدس وایران نداشت. کوبیدن میخ های ده انچ در پس وپیش مادر داوود عاری ا زحقیقت بوده و فقط جنگ روانی وتبلیغاتی علیه جبهه عدالتخواهی غرب کابل بوده ومیباشد.

 • داود محمد شما هم حتما از سگان وپیروان وهابی استید یا یکی از مخالفین جبهه عدالتخواهی غرب کابل برهبری استاد عبدالعلی مزاری استید چرا تبلیغ وتوطعه سگان سیاف و مسعود این بود که عبدالعلی وجبهه عدالتخواهی غرب کابل به ایران ارتباط دارد و به همه معلوم بود که سگان و مزدوران کاسه لیسان اخند های ایران در پهلوی مسعود جا خوش کرده بودند و استاد عبدالعلی و جبهه عدالتخواهی فق حق مشروع مردم محروم خود را در تصمیم گیری های سیاسی میخواست و هیچ ارتباط به قدس وایران نداشت. کوبیدن میخ های ده انچ در پس وپیش مادر داوود محمد عاری ا زحقیقت بوده و فقط جنگ روانی وتبلیغاتی علیه جبهه عدالتخواهی غرب کابل بوده ومیباشد.

 • داود محمد شما هم حتما از سگان وپیروان وهابی استید یا یکی از مخالفین جبهه عدالتخواهی غرب کابل برهبری استاد عبدالعلی مزاری استید چرا تبلیغ وتوطعه سگان سیاف و مسعود این بود که عبدالعلی وجبهه عدالتخواهی غرب کابل به ایران ارتباط دارد و به همه معلوم بود که سگان و مزدوران کاسه لیسان اخند های ایران در پهلوی مسعود جا خوش کرده بودند و استاد عبدالعلی و جبهه عدالتخواهی فقط حق مشروع مردم محروم خود را در تصمیم گیری های سیاسی میخواست و هیچ ارتباط به قدس وایران نداشت. کوبیدن میخ های ده انچ در پس وپیش مادر داوود محمد عاری ا زحقیقت بوده و فقط جنگ روانی وتبلیغاتی علیه جبهه عدالتخواهی غرب کابل بوده ومیباشد.

 • داود محمد شما هم حتما از سگان وپیروان وهابی استید یا یکی از مخالفین جبهه عدالتخواهی غرب کابل برهبری استاد عبدالعلی مزاری استید چرا تبلیغ وتوطعه سگان سیاف و مسعود این بود که عبدالعلی وجبهه عدالتخواهی غرب کابل به ایران ارتباط دارد و به همه معلوم بود که سگان و مزدوران کاسه لیسان اخند های ایران و سید های خایه مال ومزدور اخند های ایران سید هادی سید انوری سید جاوید سید فاضل سید کاظمی و دهها سید مزدورایران در پهلوی مسعود جا خوش کرده بودند و استاد عبدالعلی و جبهه عدالتخواهی فقط حق مشروع مردم محروم خود را در تصمیم گیری های سیاسی میخواست و هیچ ارتباط به قدس وایران نداشت. کوبیدن میخ های ده انچ در پس وپیش مادر داوود محمد عاری ا زحقیقت بوده و فقط جنگ روانی وتبلیغاتی علیه جبهه عدالتخواهی غرب کابل بوده ومیباشد. سید نسیم حسین زاده تو وامثال ات از نام تشیع وهزاره قدس خمینی را با یکتعداد غریب کار بی خبر از نام حسین علی استفاده کرده خوش خدمتی و مزدوری کرده خایه مالی اخند های ایران را میکنی وسگان تند روان لشکر جنگوی یکتعداد هزاره های بیخبر و غریب کا ر وبیطرف را باکودکان و زنان بخاطر مزدوری تو به اخند های ایران انتحاری کرده بخاک خون میکشد. هزاره ها بیخبر غریب کار و بیطرف تاوان شما مزدوران را میپردازد

 • ey keram dar kosi zani harch sayeed monafegh aste zan shoma awlade yahodi ra gayem fghat kheyanat chi kar ma ra da roozi ghotsi wahabi ha borin kos bebihayetan dar parcham boland koni amo kosi bebi haye shiytan tan ra

 • حیرت جان!

  این جبههء حق وعالت درغرب کابل برای خودت زیب میته که ده همو وخت وزمان خون مردم بیگناه را نوش جان میکدی. اگر به بیانیه های پر صلابت بابهء تان دریوتیوب درست دقیق شوی ، خود بابه ات هم به این جنایت غیر مستقیم اهتراف کده.
  " ما با برادران قندهاری جنگ وخصومت ندریم اما یکعده مردم که جنازه های بعضی از کشته شده گان قندهاری را به قندهار بردند برسر مرده های شان میخ کوبیدند تا مردم قندهاری را علیه ما بشورانند"

  حالا من از تو پسر بابه مزاری می پرسم که کدام انسان احمق را دیده ایی که برسر مرده آنهم مردهء خودی میخ بکوبد؟ آیا ان اعتراف نیست چیست؟

 • بیشکه مومند صب

 • embar nawbat shoma awlde hayhodi hast ma dar kosi bibehayetan mekh mezanim shoma ham narahat nashed dar kosiiiiiiiiiiii bibehayetan keram dar longye sayetan bashe

 • kasi sari ma tajawz kona jazayesh ham mihast to ra chi kar da peshton dar mahzabi ker deyom sayed bedin lamazhab

 • Momend khwareta biyar da maydan baz bibin.lol

 • مومند پای لچ بی تاریخ وحشی بابه عبد العلی مزاری در مقابل فاشیسم بدوی شما وحشی های بی کلتور ایستاد ودماغ کثیف تانرا به خاک مالید.اگر دالرها وحمایت های بادارانکثیف عرب وانگلیسی وأمریکاییتان نبود که با هم دستی سگ فاشیست های جنایت کار ایرانی مقاومت غرب کابل را تحمل کرده نتوانستند چون بر ضد منافع همه شان بود ما شما سگ های وحشی را دوباره به وطن اصلی تان هندوستان روان می کردیم.ازشما وحشی های پای لچ هر کاری بر می آید.وقتی از رهبری پیروی میکنید که نه میدانید کی است ودر کجا تولد شده در کجا درس خوانده.این رهبر را انگلیس ها وپنجابی ها وسعودی های مزدور آمریکا وانگلیس برای شما ساخته وشما وحشی ها نیز ازش پیروی می کنید وهر روز چندین وچند بی گناه را می کشید وخودتان نیز به جهنم واصل میشوید.از شما جنایت کاران احمق هر کاری ساخته است حتی میخ زدن به سر مرده های تان.

 • لطفاً بحث‌های احمقانه را تمام کنید بیاید باهم برادر باشیم برای اتحاد و برادری و باهم تلاش کنیم حداقل یک انسان منطقی باشیم کسانی که دوست ندارند روز قدس را در تظاهرات شرکت کنند هیچ مشکلی نیست و کسانی در تظاهرات می‌خواهند شرکت کنند ما هم با آنها مشکلی نداریم خوب شرکت کنند.
  بالاخره هرکی یک فکری دارد و در آزادی اندیشه که نباید خرده گرفت اگر آزادی اندیشه را کنار بگذاریم که نباید ما امروز در این دنیایی مجازی حرف خودمان را بزنیم و آمریکا و قدرتمندان باید نگذارند که ما اصلاً از این دنیای مجازی برعلیه‌شان تبلیغ کنیم.
  شما در کشورهای مترقی جهانی مثل اروپا و آمریکا می‌بینید که حتی کسانی هستند که روز قدس را در آنجا راه پیمایی می‌کنند و دولت‌های آنها اجازه می‌دهند.
  چون آزادی هست.
  ما هم تحمل پذیر باشیم یک عده متأسفانه از اسم هزاره استفاده می‌کنند و علم مخالف در هرچه برمی‌دارد (البته من حق میدهم چون به این مردم ظلم های زیادی شده بخاطر این ظلم‌های که شده آنها دچار بدبینی به همه چیزی و همه جریان شده و بودن خیلی کسانی که به این مردم خیانت کرده‌اند و باوجود اینکه خودشان را با آنها هم کیش می‌دانستند) بیاییم یک کمی آرام صحبت کنیم دوباره به سالهای و دهه هفتاد باز نگردیم ما باید تلاش کنیم برای گذر از این مرحله و آغاز یک مرحله دیگر ما باید یک جهان تمدنی را تجربه کنیم و پیش رو خود تصور کنیم کینه‌ها هیچ چیزی را درست نمی‌کند به جز بدبختی، بیایید در کنار هم مثل انسانهای متمدن زندگی کنیم همانطور انسانهای مترقی و متمدن امروز زندگی می‌کنند.
  ما همه هست کرده‌ای خداوند بزرگ هستیم و هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارند به حقوق همه انسانها احترام بگذاریم.
  چون همه با اعمال بد و خوب آخر به سوی او خواهیم باز گشت.

 • اقای میرزایی برادرم
  مذهبم که 90 فیصد دروغ و فریب را برای ما دین معرفی بدارد از تقی در برابر برادر مسلمان حرف بزند و انرا مسلمان نداند. باز چطور میتوانم حرف از اتحات و دوستی و برادری بزنم.

 • داستان زنده گی 144 خلیفه و امیرالمومنین اسلامی 1400 ساله اسلام ، داستان پدر کشی ، برادر کشی ، همجنس بازی به زور ، فساد و میخواره گی ، دروغگویی ، خیانت ، کودتا ، کشتار و طوطءه گری است که نه تنها داستان مردان پارسا و رهبران مذهبی نیست ، بلکه از زشت ترین داستانهای جهان روزمره ما زشت تر و ننگین تر است .
  در درازای سه صد سال اول خلافت اسلامی ، 5 خلیفه به دست و ضربت شمشیر خود مسلمانان و نه دشمنان اسلام کشته شدند . 5 نفر دیگر به دست جانشینان خود مسموم شدند ، 2 نفر در بستر خواب و یکی به دست زن و مادر خود خفه شدند . 3 نفر در حمام داغ کباب شدند ، 3 نفر در هنگام هم خوابه گی با دیگر زنان کشته شدند ، 2 نفر در حال مستی و پرخوری نفله شدند . چند خلیفه را در حال هم جنس بازی تکه تکه کردند . و بیضه ی آنها را آنقدر کوبیدند تا بمردند ، و به دهان خلیفه ای دیگر آنقدر آب نمک ریختند که خفه شد ، به چشم سه خلیفه سیخ و میله کشیدند و کورشان کردند . چند خلیفه را در مسجد خفه کردند . جنازه چهارده خلیفه اموی را به فرمان نخستین خلیفه عباسی از گورشان بیرون کشیدند و پس از زدن تازیانه بر اجساد آنها ، سپس در آتش انداختند و سوزانده شدند ...
  از کتاب : « پس ازهزار و چهارصد سال » – شجاع الدین شفا .

 • با درود
  با تشکر فراوان از آقای زاهدی و همه کسانیکه در مسیر روشنگری مردم مسئولیت شان را ادا می کنند
  متاسفانه سالهاست که برنامه های سیاسی زیر نام مذهب از مردم از همه چی بی خبر هزاره قربانی می گیرد از کویته گرفته تا تمام جریانات دهه های قبل افغانستان .بدون بازی با احساسات مذهبی مردم خطر ناک تر از هر بمب اتمی است چون چیزی را که به ضرر مردم است با توجیه دینی به مردم باورانده است که به نفعش است مثل که مریضی را با هزار چال و فریب بقبولانیم که زهر برایت مفید است بخور و اگر کسی هم در برابرش سخن گوید عصبانی شود که تو بهتر از داکتر نیستی ....... برنامه های سیاسی ایران هم عین شکل است اگر دربرابر مردم قرار گیریم وبگویم این یک برنامه سیاسی است و هیچ ربطی به دین و بارو دینی شما ندارد فقط یک پاسخ دریافت خواهیم کرد و آن اینکه شما کافر شده اید و ملا و مشتهد بهتر از شما می داند مثل همین چند تایکه دربالا با عصبانیت کامنت داده اند و یا اکت با منطق بودن را می کنند مثل آقای میرزایی .....خدا کسانی را که نمی فهمند هدایت کند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • متاسفانه یک نسل سگ در اافغانستان وجود دارد بنام سید کیر ایران آنچنان در کون شان بند شده است که هرکسی برضد ایران سخن گویید ایران کیرش را شورک شورک می دهد و این نسل بی شعور احمق را به بازی و رقص می آورد ........... آدم بی شعور لوده احمق کیرم ده کوس خواهر و مادر ت سر عقل بیا و یا از این وطن گم شو مردم فاحشه بی شعور ..... نسیم حسین زاده بی شعور کوس مادر بی عقل حتما از پشت یک ایرانی هستی ، حتما مادر سید حسینی مزاری و هم مادر خودت را ایرانی ها کوس کرده است کیر ده کوس خواهر و مادر هردوی تان قوم سگ بی شرف کوس مادر

 • این عمامه بسرهای جیره خوار آخند های نا محترم ایران ، میباسیت برای مرده ای خود گریه کنند . در حوادث نسل کشی هزاره های کویته خفه قون مرگ گرفته ند . طالبان کوچی در مناطق مرکزی مسابقه بزکشی انجام می دهند و آب از آب تکان نمی خورد . کنون ز سری کون وازی ، روز قدس تجلیل مینمایند . در عربستان و امارات خبری نیست ، خانه آخوند هزاره دنگ و دهل است . هی بر پدرهرچه وطنفروش و جیره خوار بیگانه است لعنت ....

 • برای ایرانیان تنها فلسطین ها مسلمان اند و افغان مسلمان با ید از چهار منزله پایین اندا خته شود ازرفتن به پارک ها منع شوند در تل سیاه برده شوند وبه نام افغان های بی فرهنگ توهین شوند........ پس خون فلسطینی سرخ است واز افغان ها سیاه
  یک تعداد نوکران شان با دریافت تومان روز قدس در کشور جنگ زده ما تجلیل می کنند در حا لیکه هر روز تجاوز وبی ناموسی در حق افغان های مظلوم صورت می گیر د و این عمامه پوشان جیره خوتر خاموش اند

 • خوار منظور من است

 • ما فردا بعد از نماز ظهر مراسم با شگوه روز قدس را در پل کوته سنگی برگزار میکنیم و به این ترتیب عملا خاک ذلت را بروی مخاتفین حرامزاده پاش میدهیم هر کس مخالفت داشت همانجا بیاید تا خواهرش را صیغه کنیم ...... و کسانی که هم زور ندارند و فقط از طریق انترنیت فحاشی و بدمعاشی میکنند بهتر است به خانه خود بمانند تا از فرط عصبانیت سکته قلبی و یا مغزی نکنند ....... زنده باد فلسطین ..... مرگ بر اسراییل و طرفداران بی دین او در کابل ..... فردا بعد از ظهر ..... ساعت 2 ..... پل کوته سنگی ....... ما عملا کار میکنیم و مرد میدان هستیم .... زنده باد سید عیسی حسینی مزاری رهبر مراسم روز قدس ...... مرگ بر مخالفین نامرد که زورشان فقط در انترنیت است و مردانگی ندارند ........ اوه چوچه های نطفه های مشکوک باید بمیرید از این شکست چون مراسم برگزار میشود و شما هیچ کاری کرده نمیتوانید ..... بروید بمیرید ای ذلیل ها

 • در حدود 200 نفر از خانهمای که از پل خشک دشت برچی در مراسم روز قدس شرکت میکنند با منتظمین مراسم فردا صحبت کردیم تا شعار ها را ترتیب بدهند همین امروز .... به اطلاع همه خواهران رسانیده میشود که موتر حمل و نقل شما از همان پل خشک حرکت میکند مطلع باشید

 • تیمور جان چنین ارشاد فرموده اند خوب بخوانید!

  مومند پای لچ بی تاریخ وحشی بابه عبد العلی مزاری در مقابل فاشیسم بدوی شما وحشی های بی کلتور ایستاد ودماغ کثیف تانرا به خاک مالید.اگر دالرها وحمایت های بادارانکثیف عرب وانگلیسی وأمریکاییتان نبود که با هم دستی سگ فاشیست های جنایت کار ایرانی مقاومت غرب کابل را تحمل کرده نتوانستند چون بر ضد منافع همه شان بود ما شما سگ های وحشی را دوباره به وطن اصلی تان هندوستان روان می کردیم.ازشما وحشی های پای لچ هر کاری بر می آید.وقتی از رهبری پیروی میکنید که نه میدانید کی است ودر کجا تولد شده در کجا درس خوانده.این رهبر را انگلیس ها وپنجابی ها وسعودی های مزدور آمریکا وانگلیس برای شما ساخته وشما وحشی ها نیز ازش پیروی می کنید وهر روز چندین وچند بی گناه را می کشید وخودتان نیز به جهنم واصل میشوید.از شما جنایت کاران احمق هر کاری ساخته است حتی میخ زدن به سر مرده های تان.

  اول اینکه من نه خودرا نمایندهء پشتونها میدانم ونه ترا نمایندهء خلق زحمتکش هزاره میدانم ونه هم آن انسان وحشی وقاتل بی فرهنگ بدماش ات را بنام علی مزاری سمبول هزاره ها.
  این اشخاص وافراد توسط خارجی ها چه پشتون چه تاجیک وازبک وهزاره از خارج برمردم بیچاره تحمیل شدند وشعار قومیت را بلند کردند تا برای خود واولاد خود همچو سلاطین وپاشاهان قرون وسطی جای پای پیدا کنند. من منکر یک سلسله بدبختی هایکه برمردم هزاره رفته است نیستم اما این ظلم واستبداد تاریخی هرگز به کسی درقرن حاضر لایسنس جنایت دیگر را نمیدهد که به خاطر استبداد وظلمی که بالای پدران کسی شده اولادهایش به وحشت وبربریت و جنایت وخیانت به وطن وسرزمین مادری اش رو آورند .
  عجب است که تیمورجان حالا بر مسولان جمهوری اسلامی لعنت میفرستد وجمهوری اسلامی را بادار دیگران میخواند درحالیکه همین جمهوری آخوندی ایران بود که از کتاب توضح المسایل خمینی که درآن از جواز وعدم جوازشستن خشتک زنها در ماه رمضان گرفته تا معاملات وسفر بدون محرم را دربرمیگیرد تا پول واسلحه وارسال نمایندهء شرعی ایمهء قم ومشاور نظامی وغیره را درجنگهای کابل به مزاری وهوادارانش میداد وزمانیکه منفعت اش تقاضا کرد گروه مزاری را با ا‍کبری ومحسنی درجنگ انداخت. زمان دیگر که مصلحت اش تقاضا کرد اورا تشویق به تسلیمی با طالبان کرد. اما تیمور جان تمام این حقایق را نادیده گرفته ویکه راست دیگران را به مزدوری وچاکری به ایرانیها متهم کرده ومیخواهد پشتونها را ازسرزمینهای آبایی شان رانده وبه پاکستان آواره بسازد. هههههههههههههههههههههههههه

 • همی حالا از همین طریق به اطلاع خواهران شرکت کننده در مراسم فردا که از تایمنی و قلعه فتح الله به کوته سنگی تشریف خواهند اورد میرسانیم که 8 عراده موتر ملی بس در سرک سوم قلعه فتح الله مقابل خانه اقا صاحب انوری ساعت 1 ظهر اماده حمل و نقل شما به مراسم میباشد خواهران کرامی مطلع باشند

 • طوریکه از احوال دهی تلفنی مسوولین مراسم فرداخبر میرسد مظاهره فردا قوی .... منسجم ..... ضربتی و دندانشکن خواهد بود انشاالله .... برادران سنی ما در کنار اهل تشیع با فریادهای مرگ بر اسراییل فضای شهر کابل را تغیر خواهند داد

 • اقاصاحب انوری همان سگ بیدم نوکر ایران وسگ و خایه مال شیخ اصف قندهاری است که وجایب نوکری اش را در مقابل اخند های ا یران انجام میدهد .گاهی خایه مال محسنی زمانی خایه مالی ایرانی هارا میکند.

 • بر بزرگان جم ات اشکی نمی ریزی ولی
  در عزای تازیانت عیش عاشوراستی
  بر ابومسلم نمی گریی که خندانت ولی
  در غم طفلان مسلم شیونت برپاستی
  خانه ات ویرانه گشت از ترکتازی عرب
  باز چشمت اشکریز اصغر و صغراستی
  صد هزاران شهر ازین کشور فدای فتنه شد
  تو هنوزت بر سر باغ فدک دعواستی
  این همه سردار ملی غوته زد در خاک و خون
  تو نگفتی کاین بزرگان را کجا ملجاستی
  گریه بر خواری خود کن گر سرزاریت هست
  چون شتر نالی و چون عبدی که او مولاستی
  قرن ها سعی تو در بیگاری بیگانه رفت
  بر سرت بیگانه ز آنرو سرور و آقاستی

  به امید ظهور یک جنبش « تقدس شکن » .

  آنلاین : http://kamalkabuli.blogsky.com

 • امر بادار باید اجرا شود ...در قیر (غیر)آن خامنه یی خواهد گفت افقانی پدر سوخته پول ها را کجا کرده........

 • جالب است انوری و محسنی هنوز هم در بین جامعه هزاره جا دارد. مردم هزاره واقعا که کور و کر اند . راستی این سید ها کی میتانند مستقل شوند تاکی ما تاوان کارهای احمقانه شما را بدهیم دست بردارید از سر کچل ما.نوکری ایران مبارکتان باشد اگر غیرت دارین راه بیمای تانرا در خیرخانه بگیرد نه در کوته سنگی

  آنلاین : http://akhonde be namak

 • با سلام خدمت دوستان شیعه و سنی بنده
  میخواستم بنویسم اینکه ما شیعه ها صرفا برای فریب دنیای اسلام دست به این کار ها میزنیم. قدس هدف ما نیست ما میخواهیم حکومت شیعی را مثل ساختن حزب الله در انجا تقویت کنیم وگر نه راه مثل سابق بسته نیست که خمینی میگفت از عراق میگذرد حالا دیگر راه بوسیله امریکایی ها باز است راه عراق سوریه لبنان به ایران باز است چرا سرفا شعار میدهیم و بس. این مثل انست که در مکه به پدران ما گفته میشد که دوری از مشرکین را شعار دهیم در همان روز از مسولین روس با دادن گل توسطه دخت رفسنجانی و خود ان اغا در ایران خوش امدید رسمی صورت میگرفت ویا مثال دیگری که به پدران ما میگفتند بروید در مکه پشت سنی نماز بخوانید دست های تانرا هم ببندید ولی خمینی فتوا میداد اینکه وای اگر در نماز دستهای ما به هم بخورد زیرا نماز ما باید دوباره ادا شود. این مثال ها برای ان تحریر شد که برادران شیعه مذهب خودشان را بشناسند و برادران سنی شیعه های مکار را بشناسند که جز فریب مسلمان ها و امت اسلامی کار دیگری نداریم.
  با احترام.

 • در مورد وجود مسجد الاقصا در بهار النوار مجلسی کتاب حدیث نا حدیث (به دروغ حدیث ها بدون سند به پیامبر نسبت داده شده اند) خود داریم که ان مسجد در اسمان است و همچنان در تفسیر عیاشی چنین چیزی داریم پس باید بدانیم که با وجود این دو کتاب نا کتاب و عقیده عدم وجود ان در سطح زمین باز چرا دنبال به رسمیت شناختن ان مسجد هستیم. این هم یک چل دیگر ما شیعیان است برای فریب امت اسلامی بنام اسلام. باز میگویم فریب مانرا نخورید ما مسلمان نیستیم بلکه دشمن اسلام و مسلمان هستیم.

 • ماشاالله به به به به به این اقای فطرت ....... کاری را استخبارات انگلیس 100 سال پیش انجام میداد و نتیجه خوب نداد حالا اقای فطرت با خیال و فکر خود به میدان امده و میخواهند خدمتگزاری به استعمار ورشکسته انگلستان کنند ...... خوب است اما اگر تاثیر کند ..... این وظیفه را به شما تبریک میگم از طرف شیعه وسنی ..... انشاالله مبارک شما باشد

 • حمد حسین غریب زاده که نام ات جعلی است شاید یا کدام خرسید باشی یا شاشه خور کدام خر سید و کیر چوش اخند های ایران از غو غو تان در سرک های کابل هیچ چیز از جا تکان نمیخورد چندین ممالک عربی که که در امد سرانه اش حتی از مردم امریکا و اروپا کرده بیشتر است حتی از قدس خبر ندارد تو امثال ات را اخند های ایران وسگان مزدور اش در کابل با شکم گرسنه وکون لچ وادار میسازد که در سرک های کابل بر امده یک روز را با کم گرسنه دهن به اسمان غف غف نمایی مگر این غف غف بیجا ات را غیر اخند های بادارت دیگر کس حتی به اندازه یک غف غف سگ هم ارزش نخواهند داد وجایی را هم نمیگیرد.برو هر قدر میخواهی بخاطر خوشنودی باداران ایرانی ات غف غف کن.

 • جانم محمد حسین
  برو یکم در مورد مذهب نا مذهب ما به اسم دوازده امامی تحقیق کن اگر حوصله اش را نداری میتوانی بروی شبکه های تلویزیونی کلمه و ولایت و زلالت و غیره را ببین و ان انسان عادل شیعه مثل اقای محترم محمد باقر سجودی را بیاد و پای سخنان او بنشین تا مگر ببینی مذهب من و شما چگونه با اسلام در تضاد است انگاه پای انگلیس و استعمار گر را وسط نخواهی کشید.
  با احترام

 • قدس؛ بازی کهن، تکراری؛ اما با لذت است. بازی‎ای که توسط خمینی(امام خمینی) اساس نهاده شد و همگام با توالی زمان، تداوم یافت. جنگ بر سر منافع میان ایران و اسراییل، مدت‎ها است که وجود دارد؛ اما همیشه ایرانی‎ها در تلاش‎اند این جنگ را، جنگ اسراییل با مسلمانان جهان بشناساند. زمانی‎که منافع سیاسی ایران ایجاب کند، دین و گاهی هم مذهب به‎عنوان بهترین حربه مورد استفاده قرار می‎گیرد. استفادۀ ابزاری از دین اگر چه کار کهنه‎ای نیست؛ اما رونق و مثمریت خود را هم‎چنان داراست. دین را سیاسی نام‎دادن و سپس به گفتۀ عوام، سوته‎کردن دین برای کوبیدن بر سر رقیب سیاسی، بر سر منافع سیاسی‎ای که هیچ ارتباطی به دین و مذهب ندارد، کار پررونقی است.

  در بازی قدرت سیاسی که خود متکی و متأثر از قدرت اقتصادی است، نمایش قدرت و مانور سیاسی، از کهنه‎رسومی است که صفحات تاریخ را پر کرده است. ایران برای این‎که به دیگران نشان دهد که تنها نیست، با استخدام تعدادی که به دنبال نان‎اند و نام، در کشورهایی مانند افغانستان، دست به تحریک مردم می‎زند. مردمی که به‎شدت سنتی‎اند و به‎دور از بازی کثیف سیاسی. مستخدمان ایران که نان و نام را به قیمت نابودی جامعه خریدارند و از هیچ معامله‎ای با حیثیت و منافع مردم ابایی ندارند، هر روز بهانۀ جدیدی دارند و بازی نوی. روزی می‎آیند و سال‎مرگ خمینی را به عزا می‎نشینند و روزی می‎آیند، روز قدس می‎سازند. چه‎قدر دوست دارند این مردم که عزادار باشند و لباس سیاه به تن کرده برای مرگ این و آن شیون سر دهند. ناله و زاری و به سر و صورت خود زدن، برای این مردم نیاز انکارنا‎پذیر شده. هر از گاهی عزاداری می‎کنند. در ده‎روز محرم چیزی جز غم و اندوه ندارند و گریه‎کردن را فضیلت می‎دانند. سخنرانان هیچ نمی‎گویند جز محروم‎بودن، مظلوم‎بودن و قابل ترحم بودن امام حسین و یارانش. در مورد درس انسان‎ساز این قیام لبی نمی‎جنبند و کلمه‎ای نمی‎گویند. در آن زمان کسی هنرمندتر است که بیشتر مردم را بگریاند. اگر چندروزی عزاداری نکنند، عزایی می‎یابند به نام سال‎مرگ ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه و.... و عزاداری می‎کنند. این عزاداربودن به مردم چه خواهد داد؟ سردم‎داران آن‎ها هم نام‎جویانی‎اند که در صدد گرفتن نام شان‎اند حتا به بدی. برای تعدادی مهم نیست که کار سودمند انجام دهند یا مضر، مهم انجام‎دادن کار است و در نهایت گرفته‎شدن نام‎شان. از گرفتن تومان ایرانیان و خدمت‎کردن به منافع آن‎ها هم بد آنان نمی‎آید. پول‎گرفتن از این و آن و فروختن حیثیت، کار جدیدی نیست. بعد از مدتی که از ارتحال ملکوتی فلانی گذشت، روز قدس سر می‎رسد و همان‎هایی که سال‎روز ارتحال ملکوتی را عزاداری می‎کنند، آمده اند تا در روز قدس دهان مردم را پر از کف کنند. مردم را به سرک‎ها بکشند و شعارهای وارداتی سردهند. شعارهایی که نه مال خودشان؛ بلکه مال باداران ایرانی‎شان است.

  بازی قدس، هرچند کهنه و تکراری می‎شود، لذتش بیشتر می‎شود. افغانستانی‎ها که از نزاع و خدمت به بیگان بد‎شان نمی‎آیند، با چشمان از حدقه بیرون‎آمده به جاده‎ها می‎ریزند و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» سر می‎دهند. این مردم که با نزاع خو گرفته‎اند، مدتی است که با به جاده‎ریختن و سردادن شعارهایی که خود نمی‎دانند، خود را نیشه می‎کنند. تعدادی به نوکری خو گرفته اند که ترک عادت نمی‎توانند؛ اما تعداد دیگری به پیروی معتادند. با پیروی از فلان آقا و فلان آغا، خود را اشباع می‎کنند. مردم باید فکر کنند که چرا ایرانیان از مردم فلسطین حمایت می‎کنند. آن‎ها در تلاش استفاده کردن فلسطینیان علیه اسراییل‎اند. ایران شیعه که از نظر وهابیان رافظی و مجوسی‎اند و با عربستان سعودی به دلیل وهابی‎بودن آن‎ها، از یک راه نمی‎رود، چه دلیل دارد که به حمایت از وهابی‎های فلسطین به‎پا می‎خیزد؟ تضاد ایرانی‎ها با عربستان و دوستی آن‎ها با فلسطین، هر دو سیاسی‎اند نه دینی و نه مذهبی. می‎گویند: دشمن دشمن دوست آدم است. ایران با اسراییل دشمنی دارد و اسراییل با فلسطین. فلسطین دشمن دشمن ایران است و بدون توجه به هم‎مذهب‎بودن با عربستان، با ایران دوست است. باید به این مسئله تأمل کرد.

  بیداربودن شرط زندگی است نه باچشمان خواب‎آلود، کورکورانه پیروی کردن. پس بیدار باشیم و برای روز جنگ ایران و مخالفان‎اش به جاده نریزیم.

  10/5/1392 ( برگرفته از سایت جمهوری سکوت )

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس