صفحه نخست > خبر و گزارش > در دايکندی چه می گذرد؟ > نامه سرگشاده مردم ولايت دايكندی به حامد كرزی

نامه سرگشاده مردم ولايت دايكندی به حامد كرزی

براي حل مشكلات ما يك والی صادق ، متخصص ، مبتكر ، مسلمان و خادم بفرستید
شنبه 7 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به حضور جلالتماب حامد كرزي رئيس جمهور كشور !

احتراما عرض است اينكه :

در حقيقت ، مردم ولايت دايكندي از سياست ملي شما ، عميقا حمايت كرده و مي كند ، لطف شما رئيس جمهور غمخور را به خاطر تشكيل واحد اداري ولايت دايكندي در چوكات جمهوري اسلامي افغانستان ، به ديده قدر نگريسته و نسل هاي آينده به آن ارج و احترام مي نهند . مردم دايكندي نسبت به هر كسي ديگر ، خواهان صلح ، امنيت ، عدالت ، وحدت ملي و پيشرفت اقتصادي در تحت زعامت جناب عالي شما هستند و اميدوار اند ، تا اين مملكت ويرانه ، تحت رهبري شما مسير پيشرفت و شكوفاي خويش را طي كند . اما متاسفانه سلطان علي ارزگاني كه به حيث والي خود را نماينده شما در اين ولايت معرفي مي كنند ، در مغايرت با پاليسي شما عمل مي نمايد : يعني " شما جناب عالي به اعتقادات مذهبي ، ديني و ملي مردم افغانستان احترام داريد ، اما بر عكس وي در اين راستا فاقد عقيده و احترام است . در حالي كه شما جناب به وحدت ملي افغان ها ارج مي نهيد ، اما والي ارزگاني برعكس بقاء و سلطه گرائي خويش را در تفرقه مي بيند . شما جناب عالي قدر ، شراب نوشيدن ، چرس كشيدن را به ويژه در چوكي امانت ملت ، يك امر غير شرعي و غير قانوني مي دانيد ، ولي با تاسف كه وي كوشش مي كند ، فرهنگ شرابخوري را ترويج دهد و هميشه نشه است . جناب شما به جهاد مقدس افغانستان و شخصيت هاي قومي و جهادي احترام خاصي داريد ، برعكس سلطان علي ارزگاني جهاد را تمسخر مي كند و شخصيت هاي ما را به نام هاي اشرار ، طالب ، القاعده و جاسوس متهم مي كند كه قابل تحمل نيست : شما جناب معزز خواهان پيشرفت اقتصادي تمام مليت هاي افغانستان مي باشيد ، رشوت و سوء استفاده را يك خيانت ملي مي دانيد ، اما با تاسف آقاي والي به تاسي از دكترين منفي خويش ، هميشه اصرار مي ورزد كه محروميت در " تقدير هزاره ها بوده و دونر هاي غربي و حكومت مركزي عدم توافق به رشد اقتصادي هزاره ها دارد كه نااميد كننده براي ما مي باشد " به هر حال صد ها مورد ديگر .

مردم دايكندي شما را رئيس جمهور منتخب مي دانند ، اطاعت از شما را به حيث يك فرضيه خوب به شمار آورده و بي اطاعتي از شما را خلاف قانون اساسي و عقيده ديني خويش مي دانند . اما با تاسف كه آقاي ارزگاني چون والي اسبق غزني آقاي پتان اظهار مي دارد ، او حمايه سياسي خارجي را با خود دارد آقاي كرزي و ارگان هاي محلي قدرت ندارند ، كه او را تبديل نمايد و او به خاطر پيشبرد مقاصد خاص در دايكندي مقرر شده كه شكايت وكلا و مردم مثل عف عف سگان در عقب كاروان است كه كدام سودي در پي نخواهد داشت ، بنابراين روي انچه گفته آمدين و در نتيجه نااهليتي و بي كفايتي والي دايكندي مردم دچار مشكلات گوناگون گرديده كه شمه از آن قرار ذيل مي باشد .

الف : والي ولايت دايكندي به خاطر منافع شخصي اش عملي سازي ماستر پلان شهرك نيلي مركز دايكندي را به تعويق انداخته و مردم از نبود شهر رنج مي برند ، در حالي كه بودجه براي تطبيق اين ماستر پلان منظور شده و در ضمن وكلاي ولسي جرگه نيز در رابطه به خارنوالي شكايت كرده اند ،

ب : سرك و راه هاي مواصلاتي يكي از شاهرگ هاي حياتي و اقتصادي جامعه به شمار مي رود ، در اين ولايت مردم از نعمت سرك محروم اند ، نبود سرك باعث شده است كه در اكثر اوقات سال مردم در يك تحريم اقتصادي زندگي كند و به قيمت هاي گزاف اجناس را خريداري كنند ، والي و رئيس فوايد عامه در مورد احداث سرك ها هيچ نوع خدمتي را اجرا نكرده اند ، بنا در عدم وجود راه هاي مواصلاتي مناسب مردم دايكندي از همكاري هاي مالي ، انساني ، جامعه جهاني به دور مانده اند ، در حقيقت دور مانده از كمك هاي بشري جامعه جهاني يك نوع محروميت است ، محروميت ظهور بي قانوني ، بي عدالتي و ناامني است ، با تاسف كه والي ولايت دايكندي و تيم اش هرگز روي چنين مسائلي فكر نكرده است و نمي خواهند كه فكر كنند . بودجه انكشاف دهات بين والي و رئيس انكشاف دهات تقسيم مي گردد كه انتقاد از اين روند ، منجر به از دست دادن وظيفه ، بالاخره مرگ خواهد شد .

ج : تقاضاي فيصدي گزافي از موسسات باعث مي شود كه موسسات در پروسه عمراني و بازسازي ولايت دايكندي سهم نگيرند در حالي كه والي ولايت مسئوليت دارد كه شرايط جلب و جذب موسسات را مساعد سازد كه از طريق پروژه هاي بازسازي زمينه كاريابي براي مردم فقير در ولايت دايكندي آماده گردد . زمينه كاريابي از يك طرف و رشد عايد ملي از طرف ديگر باعث جلوگيري از موج مهاجرت مردم به كشور هاي همسايه ايران و پاكستان مي گردد .

د: قانونيت يكي از پرنسيب هاي قانوني مي باشد ، با رعايت قانون مي توان به حكومت هاي ملوك الطوايفي ، منطقوي ، بربريت و آنارشي خاتمه داد ، والي ولايت از همه افراد بيشتر مسئوليت دارد تا پروسه قانونيت را تطبيق كند و قانونيت را در جامعه پياده سازد ، با پياده سازي و رعايت قانون مي توان مصئونيت عدالت و شكوفائي اقتصادي را حاكم ساخت . اما با تاسف والي صاحب حكومت قانون را به خاطر منافع شخصي خود تحت اشعه خود قرار داده است . يعني يك فرمان را قبل از ظهر و فرمان ديگر را بعد از ظهر ، كه مي توان گفت در اثر اين سياست اش تمام دعواي حقوقي در دايكندي در بن بست قرار گرفته است صادر مي كند .

ه : اكثر پرسونل رياست ها و شعبات فقط بر روي كاغذ مسئوليت دارد نه موجوديت فيزيكي والي از اين حالت كاملا بي خبر است ، اين نوع اشخاص فقط به نام ولايت دايكندي معاش مي گيرند و هيچ منفعت شان به مردم محروم دايكندي نمي رسد . در حقيقت يك نوع فساد اداري و خيانت ملي در جريان است .

و : حمايت والي صاحب از معامله گران و جنايت كاران سبب فاصله گرفتن مردم از دولت مي شود و شخصيت ملي جناب عالي شما را نيز در نزد مردم خدشه دار مي سازد .

ز : به تاريخ اول حوت 1386 وكلاي مردم مركزي ولايت دايكندي در مسجد جامع جمع شدند ، از والي و هارون آرش شاروال شهر نيلي تقاضاي حساب دهي در راستاي پول هاي پرداخته شان جهت اخذ نمرات زمين ، اختلاس هشتاد لگ افغاني از بودجه تعمير سرك ولايت تعويق كار شهرك ، غفلت در پروژه هاي ولايت ، بي كاري و قيمتي در سطح ولايت و ديگر مشكلات مرگبار كه امروز ولايت دايكندي با آن مواجه است شدند ولي با تاسف جناب والي يكسره اين تقاضاي مردم را بي ارزش تلقي كرده و از سوي ديگر جلسه را به شكل تهديد آميز ترك نموده و تصميم گرفتند ، تا شاروال را از طريق هلي كوپتر از ولايت دايكندي خارج كند ، مردم مانع اين كار شدند بعدا به شكل صلح آميز تا مقام ولايت دست به راهپيمائي زدند و مي گفتند : برادر كرزي ما را فراموش نكنيد ، ولايت دايكندي از دست آورد هاي حكومت شماست براي ما يك والي صادق ، خادم مبتكر بفرستيد ، با موجوديت والي فعلي محروميت هاي ما زياد مي شود خداي ناخواسته دايكندي به يك ارزگان ديگر تبديل نشود .

س : قسميكه شما مي دانيد مردم دايكندي ، مردم معارف دوست بوده و مي خواهند كه فرزندانشان به از طريق فراگيري علم و دانش نقش فعالي در اقتصاد آينده كشور داشته باشند در اين عرصه مشكلات فراواني وجود دارد كه براي حل آن ، مشكلات و ساير مشكلات جوانان دايكندي با جناب والي در تماس شده و پيشنهاد هاي خويش را ارائه كرده اند ، اما با تاسف والي نه تنها در اين راستا توجهي نكرده ، بلكه به شكل تمسخر آميز فرموده اند كه : رئيس دولت شخص آكادميك نيست ، منتظر باشيد تا رئيس جمهور آينده آكادميك بيايد .

ع : والي سلطان علي ارزگاني دو مرتبه در سقوط ولسوالي كجران نقش فعال داشته كه بار اول ، قوماندان امنيه ولسوالي كجران به طالبان سپرده شد و بعد مظلومانه به شهادت رسيد ، سقوط بار دوم ولسوالي كجران كه به شكل مرموز يك طرح بود كه بين والي و شبكه استخباراتي ايران كه توسط علي احمد يوسفي ولسوال ولسوالي ان وقت كجران سازماندهي شده بود ، صورت گرفت ، بايد تذكر داد كه علي احمد يوسفي علاوه بر اينكه تابعيت ايران را دارد وظيفه اطلاعات را نيز به دوش دارد ، والي از دوباره سقوط ولسوالي كجران دو نوع فايده حاصل نمود ، يعني يك فايده مالي وسياسي مجراي ايران ، براي خويش فايده ديگر اين كه دولت نشان داد كه او يك والي فعال بوده ، بايد از سوي حكومت تقدير شود و مدتي طولاني به حيث والي دايكندي بماند ، در حقيقت فروش سرنوشت يك ملت مظلوم جنايت است و جلو اين جنايت كار را بايد گرفت ، ولسوال كجران علي احمد و همكارانش در ان اثناي دوباره اين ولسوالي و بازپس گيري ان توسط نيروي هاي اردوي ملي و پوليس و قومانداني امنيه ولايت دايكندي ، در اثر تقاضا هاي مردم كجران كه در حضور والي و قوماندانان ولايت صورت گرفت توقيف و زنداني شد اما با تاسف كه بعدا بر اثر فشار وارده از جانب والي ، نامبرده دوباره آزاد و تا هنوز هيچ مرجعي از او در زمينه ، حتي سوالي هم نكرده ، زيرا والي حامي اوست .

ذ : در سال 1386 جناب والي تحت نام راه اندازي پروسه محو كشت كوكنار پول گرفتند ، اما در حقيقت نه تنها كشت كوكنار ختم نشده بلكه بيش از پيش زياد شد و پولي كه در اين مورد گرفته شده ، هرگز به دهقانان نرسيده است كه اين خود يك نوع خيانت ملي و لكه حكومت كرزي مي باشد .

ق : نيشه كردن و شراب نوشي يكي از محرومات قانون اساسي و دين اسلام است اما با تاسف كه والي شخص دائم الخمر است و سپردن زمام امور سه لگ انسان به دست همچون يك شخص معيوب و معتاد عادلانه نيست ، بي احترامي به عده اي وارده ي اين مردم صلح پرور

ر: رشد ، فعاليت هاي استخباراتي ايران ، پاكستان و روس كه جناب والي و تيم اش در اين ارتباط پنبه غفلت به گوش زده و پول گزافي از اين ناحيه به دست مي آورند كه اين در حقيقت به نفع تماميت ارضي ، استقلال سياسي و وحدت ملي وطن عزيز ما نمي باشد .

ح : باشنده گان ولسوالي گيزاب كه مشتمل از برادران پشتون و هزاره ما اند ، مي خواهند ولسوالي خويش را فعال سازند و از مزاياي نظام قانوني و دموكراسي برخوردار شوند ، اما متاسفانه والي و گروه هاي توطئه گرش به خاطر بر آورده شدن منافع شان از اين اقدام نيك ، آنان جلوگيري نموده و آنان را به نام طالبان و القاعده قلمداد مي كند كه آري از حقيقت است و اين عمل ناشايسته آقاي ارزگاني نه تنها خلاف پاليسي و آشتي ملي حكومت است بلكه ضربه محكمي بر كالبد وحدت ملي ما نيز مي باشد .

با ازدياد مشكلات فوق ، فاصله بين دولت و مردم ايجاد مي شود ، با به وجود امدن فاصله بين مردم و حكومت ، نظام قانوني تحت سوال قرار گرفته و نظام بربريت و ملوك الطوايفي حكم فرما مي شود ، اين روند در حقيقت خود آب انداختن در آسياب دشمن است ، لهذا ما از مقام جناب رياست جمهوري خواهش مي كنيم به شكايات ما توجه نموده و براي حل مشكلات ما يك والي صادق ، متخصص ، مبتكر ، مسلمان و خادم بفرستند تا ما بتوانيم در يك فضاي صلح از مزاياي حاكميت و قانونيت جمهوري اسلامي افغانستان برخوردار شويم . از توجه جناب عالي قبلا تشكر و موفقيت شما را از خداوند عالم در قبال سعادت ملت مسلمان افغانستان خواهانيم .

با احترام


عکس ها از اجمل آرين پور و نسیم فکرت


در دايکندی چه می گذرد؟


انتقاد مردم از عمل کرد های والی و شهردار دایکندی

چهار شنبه 20 فوريه 2008, نويسنده: احمد معين


فاجعه ی انسانی در دايکندی و باميان

صفحه حقايق يوناما

شنبه 23 فوريه 2008


آيا حنيف اتمر کور است؟

عکس هايی از وضعيت اسف بار يک مکتب در دايکندی؛ مانند مکاتب ديگر اين ولايت

شنبه 26 آوريل 2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • shaayed in hamah shakaayet wae gelah az in wali bah khter kah gaahi may-arghawani yaa sheraab mi noshad baashad.khoda danad kah kap daer koja ast. wali saheb az emrooz bah pas baayed sheraab nah nooshad kah merdoom doost nah darand

  • بله جانو!

   شراب عقل را از بین میبرد و رهبریکه نشه باشد نمیتواند تصمیم درست و عادلانه بگیرد.

   شما میتوانید خود تجربه کنید. بنوشید و بعداً جلو یک دوربین تا اینکه از پا نیآفتاده اید حرف بزنید... فردایش که به هوش آمدید فلم خود را تماشا کنید... بعداً میدانید که حرف از چی قرار است!

   راستی چطور شد که از مسئولین و والیان افغانستان که اکثراً دزد و خاین اند، طرفداری کردید؟ آیا شما نیز در هنگام نوشتن نظر تان نشه بودید؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس