Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > جهــاد ثانی ســیاف

جهــاد ثانی ســیاف

ســـیاف فقـــط برای نجـــات ملـــت افغـــان از چنـــگال کـــفر و الحـــاد جهـــانی خـــود را برای پســـت ریاســـت جمهـــوری کـــاندید کـــرده.
شمس الحق حقانی
پنج شنبه 14 نوامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

امت مسلمان افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته !
شاید بعض از شما گمان کنید که سیاف درین پس پیری شوق میری کرده هوس ریاست به سرش زده اما والله بالله ثمه طلا که چنین حرف های در میان نیست ، همین لحظه از فرط کمر دردی راست ایستاده نمی توانم ولی احساس مسولیت اسلامی مرا وادرار می کند که درمقابل لشکر کفر و الحاد جهانی نه تنها راست بایستم که سیف اسلام به کمر بسته سیافی کنم.

آخر اینجا سرزمین شیرمردان افغان و مجاهدین جان بر کف اسلام است که از ضرب شمشیر آنها پوزه انگریز و روس بخاک مالیده شد و از هیبت نعره تکبیر شان زمین و زمان اروپای شرقی به لرزه افتاده و دیوار برلین فروریخت و دروازه های زندانهای هولناک قلمرو خرس های قطبی بعد از قرن ها باز شده و بوی آزادی به مشام مردمان دربند کشیده آنجا رسید.

اما افسوس و صد افسوس که از فرط قدر نشناسی مردمان نمک حرام و نالایق این خطه همه دست آورد ها و افتخارات که مجاهدین جان برکف آنها را با ضرب شمشیر کمایی کرده بودند خدشه دار شده و آن شیر مردان که آزادی و هست و نیست این مرز و بوم مدیون فداکاری ها و جان نثاری های ایشان است نا جوانمردانه بنام های جنگ سالاران ، تیکه داران قومی و دوکانداران دین شهرت یافتند.

دشمنان قسم خورده اسلام اکنون بی شرمی را بجای رسانیده اند که به القاب تیکه دار و جنگ سالار هم اکتفا نکرده و مجاهدین جان برکف را نعوذو بالله جنایتکار جنگی نامیده و خواستار عذر خواهی ایشان در پیشگاه ملت می گردند .
پس من به نمایندگی از همه مجاهدین راه حق از امت مسلمان افغان عذر و پوزش می خواهم که با ایثار خون مان خرس قطبی را از وطن متواری کرده و دیوار برلین را فر ریختیم و برای شما چنان نام و شهرت کمایی کردیم که درشرق و
غرب عالم با شنیدن نام تان مو بر اندام مردمان راست می گردد.

حالا که غرب جهانخوار بنام دیموکراسی و حقوق بشر همه افتخارات اسلامی امت مسلمان ما را بیرحمانه لگد مال کرده و مجاهدین جان برکف را یکی پس دیگری از صحنه سیاست کشور بدور ساخته و یا به باغبانی و چوکی داری ارگ شاهی قناعت شان داده لهذا برای ادامه سیاست انگریزی و صلیبی شان چند بشقاب شوی و سگ شوی دیگری را که پاسپورت امریکایی در جیب و همسر امریکایی در کنار دارند به ملت مسلمان ما برای پست ریاست جمهوری کاندید کرده اند.

ازین رو بنده با وجود کبر سن و معاذیر صحی وجیبه اسلامی خویش می پندارم که برای نجات امت مسلمان افغان از چنگال صلیبیون غربی و جلوگیری از بربادی کامل دست آورد جهاد اسلامی شمشیر اسلام به کمر بسته و بار دوم به دشمنان اسلام و قرآن ضرب شمشیر اسلام را نشان دهم .

پیروزی من درین جهاد ثانی بر کفر جهانی و تهاجم بیرحمانه جهان خواران صلیبی به حمایت امت مسلمان افغان از من و تیم انتخاباتی من مربوط می گردد.
لهذا امت مسلمان افغان باید بداند که در زندگی گاه گاهی فقط دو راه وجود دارد یکی راه دهل و دیگری راه سرنی ،
پس انتخاب با شماست که راه اسلام انتخاب کرده بمن رای میدهید و یا راه کفر بر گزیده فریب دیگران را می خورید !

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • لعت خدا برتو شمس الحق حقاني به اين رسالة ات

 • این جنایتکار وحشی اولا به باغ وحش در قفس نگهداری شود و توسط سازمان های معتبر بین الملی به جرم جنایت قتل وویرانی وقتل ۶۵۰۰۰مردم بیگناه کابل محکمه علنی شود .این وحشی را باید از جنایاتش معذرت خواسته وخجالت بکشد . این وحشی را کندید به باغ وحش ریس حیوانات درنده انتخاب کاندید کنید لیاقت همان را هم ندارد.

 • اولاً بدون مقدمه شمس الحق حقانی یک فاشیست قوم گرا و یک نوکر خارجی است، وی حاضر ناموس خود را در مقابل پول معامله کند، بعداً به رهبر های ما توهین کردن خو از سویه ای تور آدم های بدبخت خو بالا است لیکن باداران خارجی شان ای ها را مامور چنین نوشته ها می کنند.
  لعنت خداوند بر غلامان
  زنده باد رهبران بزرگ مقاومت ، و بر همگان معلوم که با پارس نمودن سگ های وحشی کدام ترسی در جامعه ایجاد نمی شود.

 • بینام که از ترس شریک جرم قتل غارت وحشی گری های سیاف از بردن نام ات عار داری این رهبر باغ وحش قاتل جانی تویگانه مقاومت که کرده فقط بر ضد انسانیت وا سلامیت بوده در غیر ان جز وحشی جنایت کار ی و قتل دیگر چیزی در کار نامه واعمال کثیف ا ش دیده نمیشود.

 • سلام به پیروان هدایت - سیاف ملیاردر است اما ازبیت المال چیزی دزدی نکرده چون بیت المال دردست پنجشیریها وربانی بود تاراج بیت المال کارآنهاست ولی معونش تورن اسماعیل خوب دزدی کرد . اما دارایی سلف این بود که درپاکستان خوب کاسبی کرد . همه به یاد داریم درکمپ ناصرباغ یکتعداد زنهای بیوه افغان نگهداری میشد قفل وکلید آن کمپ دردست رهبر جهاد ومقاومت(سیاف) بود وجناب سیلف خیلی با عربها نشست وبرخاست گرم وصمیمانه داشت وقتی عربها پاکستان تشریف فرما میشدند مسافر میشدند وبرادران عرب ما از لحاظ شهوت رانی رکورد جهانی راچندین بار شکستند . واستاد گرامی رهبر جهادومقاومت هم حق دوستی را بجا میاوردوازهمان کمپ بیوه ها خانمهارا میاورد برای برادران عرب تا تنها نباشند ودل تنگ نشوند وبرادران عرب هم بنام جهاد از عربها وموسسات خیریه پول جمع آوری کرده وبه سیاف میاوردند تا جهاد قبول شود . ودرآمد داخلی افغانستانش همان تجارت حلال مواد مخدر بود وهست قوماندانان خوبی هم دارد که خداوند هزاران بار پدرومادر شداد نمرود فرعون ویزیدرا بیامرزد که این قوماندانان روی همه شانرا سفید کرده . ودرضمن یک اشاره ای به یک کتاب فراموش شده (قران) بیندازیم که چه فرموده . خداوند درقران فرموده که یهود ونصارا را به دوستی نگیرید اگرکسی ازبین شما اینکاررا کند اوهم از جمله همان یهودونصارا بحسلب میاید . اینجاست که خداوند معجزه این آیه را به اثبات رسانیده یکبار درزمان تجاوزروسها دیدیم که شوروی شکست ناپذیررا خداوند شکست داد وسیاه رویی تا قیامت برای خلقیها وپرچمیها ماند اینبار قوای 45کشورپرقدرت جهان به رهبری امریکا روی سیاف پنجشیریها ودیگرهمدستانشان را سیاه ابدی کرده چون اینها اول فکرمیکردند مانند خلقیها وپرچمیهاکه امریکا حتما پیروز میشود وغلامی آنهارا پذیرفتند .اما شیطان گناهان این بیدینانرا برایشان زینت داده بودوقران را فراموش کرده بودند یکبار دیگراین آیه مبارکه معجزه خودرادرمورد شکست امریکا نشان داد واین گراهان را سرآسیمه کرده ونقاب مجاهدرا به روی خود میکشند وخودرا ازمسلمانان میشمارند . وخداوند منان درسوره مایده آیه53 چه خوب فرموده - وآن وقت است که مسلمانان واقعی به این بیماردلان میگویند آیا این یهود ونصارا بود که قسم های غلیط یاد میکردندبراینکه یارویاور شماخواهند بود؟ پس چرا امروزکه عذاب الهی شماراگرفت یاری تان نکردند؟؟ آری .آنوقت بیماردلان میفهمند که تلاشهایشان بی نتیجه مانده ودرنتیجه شکست خورده وزیانکار میگردند . صدق الله العظیم . بله دوستان اینها فکرمیکردند که یهود ونصارا یاران باوفای دایم شان هستند هزاران جنایت را دربرابر ملت وشهدای افغانستان مرتکب شدند وخوشحال بودند که باداران یهود ونصارایشان همیشه مدد کارشان هستند بخاطر همین بود که سران پنجشیر وسران هزاره وباندربانی با همکاری شاه شجاع ثانی(کرزی) ارتداد را پذیرفته بودند وخداوند روی شانرا هم دردنیا وهم درآخرت سیاه کرده وتلاش دارند تا روی جنایات وارتداد خود سرپوش بگذارند . وملت برای این بیماردلان میگویند . اگر صدای باد تانرا ازبین ببرید شاید بتوانید این کاررا بکنید اما بوی بدش را چطورمیتوانید ازبین ببرید . واین بوی بد باد تان تا ابد ثبت تاریخ شده وازبین نخواهد رفت . و السلام

 • جناب قره باغ ، من یک سوال از جناب عالی دارم که شما نوشته اید سیاف ملیارد است این پول های خیلی زیادی را ازکجا و ساعت جند کار و ماه چند حقوق می گیرد ؟ از کدام بانک زده است نه پدر میلونر بوده نه در افغامستان کسی ماهانه ملیون ها افغانی معاش دارد این از کجا بدست اورده ؟ معلوم دار است در زمان جهاد همه دزد بودند چه از طرف امریکایی ها چه از طرف خود کشور ، همه غنایم خزانه توسط کی ها مورد تاجراج قرار گرفت واضع است که مجاهدین زن و مرد را به عرب ها توسط سیاف ها به فروش رسیدند یادتان رفته ؟ و این که شوروی ها توسط امریکایی ها از افغانستان خارج شدند نه جهادی های دزد وطن . ما خو اسلامی واقعی را در زمان مجاهدین دیدم ، زمانیکه امدند زندگی مردم چه ناموس چه مال زندگی مردم همه به تاراج رفت.

 • سیاف یکی از منفورترین اشخاص در افغانستان است. سیاف آدم میخورد و زنش سگ میزاید. مرگ بر این اخوانی ادم خور.

 • قراریکه دیده میشود هیچ کس لیاقت ریاست چمهوری نداشته است زیر ا هرکه خود را کاندید کند شما در پی ان حرف می کشید.
  پس هیچ رای ندهید

 • سیاف بسیار انسان لعنتی است دست اش در خون هزاران نفر الوده است خدا انتقام گیر است منتظر باش او ریشکی بست مجاهد دروغین و دزد و او قره باغی تو کدام کاسه لیس این ادم کش هستی

 • کسانی که بر ضد استاد سیاف و تیم کاری او سخنان کس مادرانه نوشته اند، واقعا کس مادر هستند، اگر اینقدر از سیاف و همراهان او بد میبرند بیایند سر سیاف را چرب کنند و در کس مادر و خواهر های شان بزنند! ها ها ها ها

جستجو در کابل پرس