صفحه نخست > کارتون > اين چهره: انورالحق احدی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام به همه!
  تشکر از کارتون زیبا!
  این خائین ملی "پشتون - افغان ملتی" کسیکه فقط برای یک قبیله می اندیشد و تمام عمر خویش را صرف تضاد گرییها و نفاق اندازی ها بین اقوام خراسان زمین کرده است.خواهشآ یک کارتونی زشت را برای وی دیزاین کنید که سزاوار او باشد.

  • به نظر میرسد که سایت کابل پرس? نفاق اندازی را میان اقوام وظیفه خود میداند که همیشه مطالبی را در رابطه به اقوام مختلف به شکل توهین امیز به نشر میرساند. به یقین که مسئولین این سایت نوکران حلقه به گوش ایران بوده و همیشه منافقت مینمایند.همچنان برخی نادان ها با دیدن چهره اشخاص بصورت عاجل بالای اقوام شان حمله ور میشوند که حماقت شان را به نمایش میگذارند.

  • جواب های عوام فریبانه و طفلانه احدی در مورد فساد اداری. مصاحبه با ندا فرحت خبر نگار بی بی سی که در حاشیه کانفرانس پاریس این مصاحبه انجام یافته است.

   در مورداین سوال که دولت افغانستا در ارتباط به فساد اداری چه بر نامه دارد؟

   جواب: در این اواخر یک کمیسون به رهبری قاضی القضات مملکت (از شر بابای ملت تازه رها شدیم و حال ... قاضی قضات مملکت مصیبت بزرگ دیگر پیش آمد) یک کمیسون یک مطالعه کرد به حساب فساد اداری، اونها بعضی سپارش (سفارش های) دارند در ارتباط با فساد اداری، و با رییس صاحب جمهور صحبت کردند که فکر کنم در طی یک ماه دیگر این سفارش ها عملی گردند.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   از اینکه مقدار پول های زیاد را کشور ها کمک دهنده در اختیار ما نمی گزارد، این مساله به فساد اداری رابطه ندارد، و فساد اداری در ظرف سه چهار سال اخیر زیاد شده، اما جامعه جهانی در شروع اداره کرزی (یعنی که در آن زمان فسادی وجود نداشت) کمک های خودرا نه از طریق اداره تحت فرمان کرزی بلکه بصورت مستقیم از طریق خود شان صورت میگرفت.

   (حالا تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل)

 • خر عيسي گرش بمکه برند —چون بيايد هنوز خر باشد.

  زاغ از طواف کعبه کبوتر نميشود—بنده بداد بنده توانگر نميشود

  زاده گرگ آخر ان گرگ شود— گر چه با آدمي بزرگ شود.

  ملت خراسان پر افتخار در قرون اخير شوربخت گرديده هست ،که چنين شخص بر سرنوشت دارائي شان مسلط ميگردد.بخصوص بعداز نوشته کتاب زوال پشتونها.

 • درودبرهمه ! من هم با تآيد فرمايشات دوستان گرامي، ميگويم كه اين آقاي احدي اوغان ملت هيچگاه در صدد خدمت به مردم اوغانستان ندارد ويك مزدور فريبكاريست كه سازمانهاي بين المللي رابا نيرنگهاي قبيله وي ميفريبد وپول خون مردم اين سرزمين رابه جيب خويش وساير اعضاي حزب بدنامش، مينمايد. آنانيكه به اين وزير راي اعتماد داده اند بي مايه ترين وبي انديشه ترين نمايندگان انتخاب شده ي ملت خراسان ويا افغانستان امروزي ميباشند.

 • احدی یعنی دزد ِ با چراغ!

 • سلام احدی یعنی وزیرصاحب مالیه !
  همیش 99.5%منافع شخصی خودرامی اندیشی.

  • Dear Countrymen,

   At present at leadership level of this country the authorities are without years and eyes, furthermore without sense of humanity. We shall not expect any good development as long as these people are in power. Unless there is a miracle. People of Afghanistan shall think twice before using their vote for future president and parliament members. I know that there will be foreign and internal hands influencing the election but as much as possible people of Afghanistan should unit and elect the proper person for presidency. Otherwise, people will suffer again.

   Regarding corruption, it is like HIV/Aids infected many people. It may take a long time before finding medicine for this virus.Regards.

 • با عرض سلام خدمت خوند گان محترم خوش بحال این کشور که ما نند اقای احدی می خاهد ریس جمحور شده به درد این ملت بیچاره مر حم بگذارداقای احدی من به صفت یک افغان اقای احدی را منشه وفرمانده رشوت خوران می دانم چرا که مر کز فساد اول از وزارت مالیه شروع شد که بخاطر یکه چوکی های وزارت مالیه هر کدام به قیمت مشخس داده می شود به هدا یت احدی صاحب و این مرد یک فاشیست هم است از دیگر ملیت ها بسیار زیاد بد میبرد نمی خاهد کسی نزد ان به فارسی ویا دیگر زبان صحبت نماید شما در کمرکات افغا نستان موتو جی شوید که از عسکر دوازه کمرک و قومندان ان از کدام مردم استدر صورت امکان از ریس کمرک تا پیاده ان با ید از حزب خودش با شد با این همه او صاف یک من فق هم است چر بین مردم نفاق می اندازدکه بنام ملیت ها این را نمی گوید که همه مردم افغا نستان افغان است وبا هم برادر شما اول اداره وزارت مالیه را بیبینید بعد بالای ان تسمیم بیگیرد که این مرد اگر ریس جمهور شود از این کشور چی خاهد درست کرد باید مدم شریف این کشور از حرف های بی هوده این مردبازی نخورد عمل نما ید بردان خاننده من سواد کامل ندارم اگر اشتباه نموده باشم ببخشید

 • شما سگهای احدی هستید، سالها پشتون ها حاکمان تان بود وخواهد بود و شما سقاو و کالاشوئی خانه های انها خواهد ماندید

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس