صفحه نخست > کارتون > طنز روز > قـــاتل شـــناخـــته شـــده کلـــینر متفـــکر دوم

قـــاتل شـــناخـــته شـــده کلـــینر متفـــکر دوم

قـاتل شـناخـته شـده به هـدایت خلـیفه اش متفـکر دوم کشـور را از خطـر تجـزیه نجـات داده و وحـدت ملی را پایدار سـاخـت !
شمس الحق حقانی
دوشنبه 13 جنوری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توجه خوانندگان محترم را به مصاحبه خبرنگار بی بی چهل با جناب جنرال دوستم پیرامون این موضوع جلب می کنیم :

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جناب جنرال صاحب به اجازه شما مصاحبه را با سوال پیرامون یک شایعه که گفته می شود شما داکتر عبدالله را متهم به قصد تجزیه افغانستان کرده اید آغاز می کنیم ، آیا این ادعا حقیقت دارد ؟

متفکـــر دوم :
بکلی انکار کن !

جــنرال دوســتم :
مه بکلی انکار می کنم .

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جنرال صاحب منظور تان را نفهمیدم !؟

متفکـــر دوم :
بچه خر بگو مه این ادعا را جداً رد می کنم !

جــنرال دوســتم :
مه ای دعا ره جداً رد می کنم.
داکتر صایب منظر شما کدام دعا است ؟
مه خو تنها دعای قنوت ره یاد دارم او را خو رد نه می کنم اگه نی مولوی حیات مره زنده پوست خاد کد.

متفکـــر دوم :
احمق همرای مه گوشکانی نکو به سوال های خبرنگار جواب بده !

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جنرال صاحب نظر شما پیرامون تامین تعادل قومی جهت ایجاد وحدت ملی چیزیکه جناب اشرف غنی خواستار آن است چیست ؟

جــنرال دوســتم :
ای گپ های بسیار خوب اس ، هم تبادل قومی خوب گپ اس و هم ایجاب وحدت ملی چیزی خوب اس و داکتر صایب که خواستار ای چیزها اس بلکلی درست اس او داکتر اس همه چیز ره از ما بهتر می فامه.

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جنرال صاحب امیدوارم هدف سوال را درست فهمیده باشید ، منظور داکتر اشرف غنی از عدم تعادل قومی این است که ایشان بطور مثال این را نا درست می پندارند که نود وهشت فیصد زندانیان بگرام را پشتون ها تشکیل داده اند.

جــنرال دوســتم :
داکتر صایب بکلی راست میگه ، ما باید همو گپ کرزی صایب ره در زندگی خود عملی کنیم که گفت :
ما افغان ها باید فارسی و پشتو ره گد و ود کنیم تا نفاق از بین بره و وحدت ملی ایجاب شوه و مه میگم ما باید تمام زندانی های کشور ره از پشتون و تاجک گرفته تا هزاره و اوزبک همه شان ره گد و ود کده به همه زندان ها از زندان دهمزنگ گرفته تا زندان پلچرخی و زندان بگرام تقسیم کنیم تا دیگه نود و هشت فیصد زندانی های بگرام تنها وطندار های پشتون ما نباشه.

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جنرال صاحب جناب اشرف غنی که با این واقعیت هم مخالفند که اکثراً مناطق پشتون نشین توسط قوای ناتو بمبارد می گردد ولی مناطق مرکزی و سمت شمال کشور ازین بمباردمان ها در امانند.

جــنرال دوســتم :
خو روی داکتر صاحب نازک اس و از خاطریکه گپ شان ده زمین نمانه بیایه ناتو یک دفعه ده دشت لیلی هم چند تا بمب بیاندازه شاید بری ایجاب وحدت ملی هم خوب باشه.

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جنرال صاحب جناب اشرف غنی حریفان انتخاباتی شان را به مناظره دعوت کرده و گفته اگر ایشان حاضر به مناظره نیستند می توانند در مسابقه بزکشی با شما شرکت کنند ، آیا این یکنوع اهانت به شما نیست ؟

جــنرال دوســتم :
بچم می فامی یک گوساله چند کیلو وزن داره ؟

خــبرنگــار بی بی چهــل :
متاسفانه نمیدانم.

جــنرال دوســتم :
خبرنگاری می کنی اما وزن خود ره نمی فامی !
تو با کدام جرات بز کشی را به مه یک توهین فکر می کنی ، تو سر خر سوار شوی پس پائین شده نمی تانی لالایت از سر اسپ همرای یک دست خود هشتاد کیلو گوشت ره از زمین بالا کده به دایره حلال می اندازه ولی تو احمق هنوز هم قدر و منزلت بز کشی ره نه فامیده او ره توهین فکر می کنی.
اگه بخیر ده انتخابات پیروز شدیم باز کامیابی خود ره جشن گرفته یک مسابقه بز کشی دایر می کنیم و بجای گوساله تره به میدان می اندازیم که بفامی بز کشی چیست.

خــبرنگــار بی بی چهــل :
جنرال صاحب جناب شما منظور مرا بکلی غلط فهمیدید من اصلاً به فکر توهین ورزش بز کشی نبودم و اگر علت غلط فهمی در طریقه پرسش من نهفته است من از شما معذرت می خواهم !

با تقـــــــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • شمس الحق تو بسیار متعب بوی گرفته ، برای تورک تبارها با چشم کورتبعیض نگاه میکنی قلب نا پاک داری تورک
  ستیز هستی منکرمخلوق خالق هستی شما کورنمک ها یکنفر تورک تبار را دیده نمیتوانید بخیل و بد نیت هستید دشمن
  تورک تبارهای افغانستان هستید بی شرف و بی حیا و بی ناموس .

 • بیچاره دوستم هر دفعه بازی میخوره دفعه قبل بخاطر وحدت ملی از پشت کرزی دوید و هیچ چیز نصیب اش نشد بالاخره اعتراف کرد و گفت ما ای تووقوع ره از کرزی نداشتیم ماره جنگ سالار نام بمانه .ولی ایندفعه از پشت یک شادی باز کوچی زاده یا بچه کوچی میدوه و ایند فعه به تبیله سالار یک کوچی زاده شادی باز مشهور شده.

 • بإيد خاطر نشأن كرد تا ديروز كه دوستم هم رآه هزاره و بنجثيري بود آدام خوب ولي وقتي كه به خاطر منافع ملي أمد و رآه خود را جدا كرد انسان شد خاين ، خوب را خوب و بد را بد بكويد اكر ني إز اين معلوم ميشود كه شما اين جهان صرف سيا و سفيد مي بند ، من به صفت وطنداربرايتان ميخوام إظهار كنم كه اين رآه فقط تركستان ميرود تمام، أفغانستان خانه مشترك تمام أفغان ها است نه تنها إز هزاره و بنجثيري،

  آنلاین : http://kabulpress.org

 • شمس الحق حقانی !

  کثیف ترین مردم شما تاجیک های فاشیست هستید.

 • من بحال شما طرفداران دوستم خيلي تاسف ميخورم كه تا حال به ده ها كارتون جنگ سالار ان هزاره وپشتون وتاجيك را از رباني گرفته تا گلبدين تا عبدالله وتا استاد عطا وإسماعيل خان وغيره شمس الحق حقاني درهمين كابل پرس رسم كرده و شما هم خنديده ايد، اما امروز كه عكس يك معامله گر أزبك فروش را كه بار بار أزبك ها را به خاطر منافع شخصي خود به پشتونها فروخته است رسم كرد فغان تان به آسمانها بلند شد و به شمس الحق بيچاره لقب ترك ستيز داديد، هههههههههههههههه
  بسيار متعصب كودن تشريف داريد كه تعصب اوغان به گرد پاي تان هم نميرسد

 • چرا آنوقت كسي آقاي حقاني را با اين كارتون تاجيك ستيز وهزاره ستيز وزن ستيز لقب نداد؟ ببنيد واندك شرم كنيد

 • هزاره

  می فهمم که ازبک استی. او کله خام ادم شو و یاد بگیر که زیر نام کدام قوم شریف وطن نوشته نکنی.

 • کابلی نام کله پخته ازبخیلی بریان شده احمق کودن بی حیا ، اوزبیک ها مثل شما نامرد نیستند هیچگاه خودرا بی نام
  نمینویسند .
  مراد نام متعصب . تو متعصب کور ازبخیلی نام یک قوم عمده تورک تبار افغانستان اوزبیک را ( ازبک ) مینویسی . جنرال دوستم ، اوزبیک فروش نیست و نبوده شما کله پخته های بی مغز ، به او اتهام نا روا میبندید بی انصاف هستید
  قوم فروش و وطن فروش هیرویین فروش و قاچاقبرآن شما هستید . شما تاجیک ها دشمن تر هستید نسبت به پشتون .

 • جنرال ماشینی دوستم جنگ سالار کرزی و طویله سالار اشرف غنی کوچی زاده شادی باز شده.

 • جنرال ماشینی دوستم جنگ سالار کرزی و طویله سالار اشرف غنی کوچی زاده شادی باز شده. ,,,,

 • محمد جان!
  هنوز صبر كن جانم، زياد خوشحالي نكن، تو هنوز مزهء دوستي با پحتون را تازه تجربه ميكني زنده بگور ساختن هشت هزار طالب پشتون تا حال فراموش هيچ پختون نشده است، اگر مزاري را تنها گوش وبيني بريدند ولي دوستم را از لينگ آويزان كرده ودر ،،،ً فلاتش چوب را هم ميزنند، برعلاوه كه براي هر پشتون چهار چارتا دختر جوان ازبك را هم بدهيد كه جبران كشته هاي طالب را نماييد، مفت خورده ايي، كله خام بي ناموس! به تو كي امر كرده بود كه هشت هزار نفر أسير جنگي پشتون را بي هيچ پرس وپال زنده بگور كردي؟ فكر كرده ايي كه كار تمام است؟

 • مراد نام بی حیا بی تربیه جاهل نادان متعصب کور خدا بی خبر کودن کله پخته بی مغز بی ناموس ، دختر پیش کردن
  زن فروشی کارشما بی وجدان و نا خوان ها است ، د ر فرهنگ ( اوربیک ها ) دختر پیش گردن ها نبوده و نیست .
  تهمت زنده به گورکردن هشت هزارطالب پروپاگند شما تاجیک های نامرد بی وجدان و از خدا منکرها است . آیا شما
  تاجیک ها د ر زمان به قول شما دروغ گوی ها ، زنده به گورکردن هشت هزارطالب ، د ر آنجا حاظر بودید ؟؟؟
  اگرحاظربودید به چشم سر شاهد آن منظره هستید پس شریک جرم شما تاجیک ها هستید ، شما عادت دارید دخترهای تان را برای پشتون پیش کش کنید این کارشما بی ناموس ها است .
  مراد نام وطن فروش بی ناموس بی وجدان خود فروش به آخوند های پارس ایران ، شما وظیفه گرفته ای تا مناسبات
  تورک و تاجیک د ر افغانستان را ویران سازی ، شما منافق هستید ، امثال شما به تاجیکیستان رفته وظیفه خود را ادا
  ساختید مناسبات اوزبیک و تاجیک را د ر بین تاجیکستان و اوزبیکستان ویران ساختید حالا نوبت افغانستان شده ؟؟؟
  رفت و آمد دید و بازدید بین فامیل ها بین دو مملکت متذکره ازبین رفته است نتیجه کار شما منافق بوده خرسند باشید

 • غنی اشرف کوچی زاده شادی باز جنرال ماشینی دوستم را در قدم اول از جنایت ها و کار های کرده گی اش رسما توبه داد و بعد ااز ان بصفت طویله سالار و اسب دوان بیسواد خطاب کرد در قدم سوم منحییث یک انسان بی اراده عروسک مانند در پهلوی خود منحیث سالار طویله اسبان و کلینر بی خاصیت نگاه خواهد کرد.

 • غنی اشرف کوچی زاده شادی باز جنرال ماشینی دوستم را در قدم اول از جنایت ها و کار های کرده گی اش رسما توبه داد و بعد ااز ان بصفت طویله سالار و اسب دوان بیسواد خطاب کرد در قدم سوم منحییث یک انسان بی اراده عروسک مانند در پهلوی خود منحیث سالار طویله اسبان و کلینر بی خاصیت نگاه خواهد کرد.,,,,


 • به جواب احمق کون سوخته بریان گشته متعصب کور ( ژانويه, 21:10, بوسيله‌ى طویله سا لار کوچی زی و جنگ سالار کرزی)
  ازاینکه اشرف غنی احمد زی ، معاون احتمالی خود را د ر انتخابات ریاست جمهوری ، از قوم شما انتخاب نکرده ،
  شما را بسیار زورداده کون تان سوخته بریان گشته اید هیچ قرار وآرام ندارید چه کردن و چه نوشتن خود را نمیدانید
  بی قرار گشته اید .

 • غنی امروز متوجه شد تا با دوستم یکجا شود ؛ بز یا مسعود در سال اخیر نجیب اله کوچی, گلبدین هم کمی دیر تر از مسعود....

  اما اگر که فاشیست مشهور اوغانی غنی یهودی به یاری دوستم به قدرت برسد ؛ مسوول دزدان پنجشیر خواهد بود نه ازبک ها و دوستم!

  زیرا این اختلاس گردان و ادمکشان شورای نظار مثل ریس سر گردنه شان؛ سست پیمان و بیعقل اند باید اقلیت ها را بدور خود جمع کنند و به میدان اوغان بروند!

  کوچی یهودی اگر بقدرت برسد بدا بحال ازبک هزاره تاجک و اوغانهای درانی قندهاری و ایتلاف نظار!

  رحمان جان دوستم بیچاره جنرال ماشینیست اما از شما مارشال ماشینی و دها جنرال "اندل لکی"

 • ما خوپ سیاست میپامم اول ما توبه کردم بعد اگه شادی باز کوچی زی برد باز مه خو یک دهقان بچه جنرال ماشینی استم یکدپعه با ملا عمر یکجا شودوم نزدیگ بود کشته شوم خو ترکیه گریخته رپتم حالی چاره نیس اگه زور امد باز ترکیه میرم کرزی خو بازی دادنزدیک بنام جنگ سالار محاکمه شوم مگر شادی باز اشرپ غنی کوچی زی خو مره توبه داد و گپت جنرال صایب مه طویله سالار است شاید سر مه دیگه غضپ نکنه مقام طویله سالاری مپت مره داده و توهین کده دیده شوه چی میشوه اگه نشد باز خدا راه ترکیه ره بسته نه کونه. خدا حاپیز.

 • ما خوپ سیاست میپامم اول ما توبه کردم بعد اگه شادی باز کوچی زی برد باز مه خو یک دهقان بچه جنرال ماشینی استم یکدپعه با ملا عمر یکجا شودوم نزدیگ بود کشته شوم خو ترکیه گریخته رپتم حالی چاره نیس اگه زور امد باز ترکیه میرم کرزی خو بازی دادنزدیک بنام جنگ سالار محاکمه شوم مگر شادی باز اشرپ غنی کوچی زی خو مره توبه داد و گپت جنرال صایب مه طویله سالار است شاید سر مه دیگه غضپ نکنه مقام طویله سالاری مپت مره داده و توهین کده دیده شوه چی میشوه اگه نشد باز خدا راه ترکیه ره بسته نه کونه. خدا حاپیز.-

 • tajik battar az pashutun ast , lashmak , khoymol , sabunkunak .....

 • من به صفت يك أفغان براي تمام تان ميخوام بكوايم كه إز اين ذشت كفتن تير شويد دلتان يك جاي ديكر خالي كنيد، اين كه جنرال دوستم زور داردً و جناب اشرف غني عقل براي هركس معلوم است و انشاله ب أساس كفته دوستم كه ميدان ميبرد ونفاق انداختن كار شيطان است بس، زنده باد أفغانستان واحد،Mr ha ha

  آنلاین : http://kabulpress.org

 • محمد بي عقل!
  تو مثل كه چشمانت كور است، وهيچ نمبيني ونميخواني كه من چه نوشته ام وتو چي نوشته ايي، تو پدر لعنت بي ناموس خودت در پيام بالايي ات نوشته ايي كه پشتون ها را نسبت به تاجكان ترجيح ميدهي، اما حالا مرا متهم ساخته ايي كه رابطهء تاجيك وازبك را ميخواهم به نفع آخوندهاي پارس خراب كنم!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ههههههههههههههههه يك خنده
  تو نوشته ايي كه دختر پيش كردن در فرهنگ ازبكها نيست، تو درست گفته ايي من درين باره با تو كدام اختلاف ندارم ولي اوغان به زور وبازوي خود وبخاطر تطبيق شريعت زن وخواهرت را از پهلويت مي بر دارد، و با خود به وزيرستان شمالي مي برد، تو مردگاو هنوز در فكر خام خود استي وسايت كابل پرس را براي خالي كردن .... هايت انتخاب كرده ايي وهيچ حتي پيامهاي قبلي ات را نميخواني
  تو مردگاو بي غيرت گفته ايي كه كشته شدن هشت هزار نفر طالب تبليغ تاجكان است، مرده گاو!
  تو زبان پشتو را ياد داري ويا نه؟
  اگر ياد نداري كه بزبان پشتوچلوصاف ات را از آب بكشم، تا باورت شود كه اين تبليغات تاجكان است ويا ادعاي مستند خود پشتونها
  هيچ رأي نزن ازبك كله خام! درين قمار كه دوستم بالاي تو بي عقل زده زن ودخترت را هم باخته ايي

 • كسانيكه ميخواهند چهرهء دوستم را در آيينهء پشتونها ببينند اين گزارش مستند را بخوانند

  د شمال ستر جنایتکار جنرال دوستم نور جنایتونه او ناوړه ګړنی ورځ له بلی ورځی راڅرګندیږی ، لکه څنګه چی مشهور متل دی چی لمر په دوه ګوتو نه پټیږی همداسی ددی ستر جنایتکار خیانت ، چپاول ، ظلمونه ، د ځمکو غصبونه ، انسان وژنه ، قتل او قتال ورځ له بلی ورځی راڅرګندیږی تاسو به له رسنیو اوریدلی وی چی تیره ورځ د بلخ ولایت د قلعه جنګی سیمه کی یو ډله ایز قبر وموندل شو چی شاوخوا شل ککرۍ پکښی وموندل شوی دا به څوک وی ؟؟؟

  مظلوم افغانان چی هرو مرو به د ژبنی ، قومی ، تنظیمی او یا هم سمتی نا خوالو ښکار شوی وی ، دی ته ورته ډیر داسی ظلمونه او قتلونه شوی چی دا یی آن لا زیری کی هم نه راځی د ۱۳۷۱ هجری کال را وروسته تر اوسه پوری په زرګونو مسلمانان دداسی قومی او سمتی دسیسو ښکار شوی چی شمیره یی له ۵۰۰۰ نه آن تر ۸۰۰۰ پوری رسیږی د بیلګی په توګه یواځی د جوزجان په لیلی دښته کی شاوخوا ۳۰۰۰ پښتانه د جنایتکار او قاتل دوستم لخوا په ډیره بیرحمۍ ووژل شول او د کانتینرو په ذریعه انتقال چی په لیلی دښته کی آن ژوندی تر خاورو لاندی شول په داسی وژنو بشر پال او د بشر حقونو غوښتونکی هم چپ دی ، هیچا دغه دوسیه راپورته نکړه چی د غه مظلوم افغانان ولی بر ناحقه شهیدان شول ولی د یوه جنګی بندی په توګه چلند ورسره ونشو ، ولی تر اوسه دغه موضوع هیڅ کومی ډلی یا ارګان راپورته نکړه آن تر مشرانو پوری ، تر دی مهاله که دغه موضوع چا یاده کړی هم ده ، هغه پیاوړۍ پښتون جمعه خان همدرد دی چی تل یی د شمال پښتنو لپاره خپله سینه سپر کړی او ددوی د حقه حقوقو لپاره یی نه ستړی کیدونکی مبارزه کړی دی ته ورته ډله ایزی وژنی نوری هم ډیری شوی لکه د امو سین حیرتانو ښارګوټی ته څیرمه کانټینر بس انسانان وراچول شوی او په شهادت رسیدلی همدا رنګه په قلعه جنګی ، یلمرب ، دشت شور ، اتلسمه فرقه او داسی نورو ځایونو کی هم دی ته ورته ډله ایزی وژنی شوی چی ورځ له بلی ورځی به راڅرګندی شی دا ټول چی وژل شوی څوک وو ، هغه افغانان چی د خوراک ډوډی یی نه لرله او حتی که تاسو یی جسدونه لیدلی وای نو پلاستیکی څپلۍ به یی په پښو وی ، په ډیر مظلومانه شکل شهیدان شوی دی کی شک نشته چی په دی وژنو کی یو تعداد هغه کسان هم شامل دی جی د طالبانو لخوا په سمیه کی وژل شوی چی کره شمیره یی نه ده معلومه اوس دغه جنګی جنایت کاران په لوړو پوستونو کی کار کوی ، یو یی دبلخ والی او بل یی درستیزوال د مسلح پوځ دی.

  آیا ولسمشر ددوی له دی جنایتونو او لوټمارۍ خبر دی ؟؟؟

  آیا ولسمشر د دوی له دی توری سرمایی خبر دی ؟؟؟

  که خبر وی ولی به یو مثبت ګام نه اخلی ؟؟؟

  آیا ولسمشر به کوم مجبوریت ولری؟؟؟

  دا ټولی هغه پوښتنی دی چی د شمال د خلکو لاس د ولسمشر تر ګریوانه او ږدولۍ شی ، خو د خلکو په خولو پټۍ لګول شوی ، نه تنها پوښتنه یی د حال نه کیږی بلکه هره ورځ په مرموز شکل شهیدان کیږی .

  الله دی په دی مظلوم ولس ورحمیږی

 • يك گزارشگر پشتون دربخش پشتوي سازمان حقوق بشر اين گزارش را به ثبت رسانده است

  د كابل په ختيځ كې د کارته نو سیمې اوسیدونکي وايي، چې د تنظیمي جګړو پر مهال د جنرال دوستم کسان د دوی کورونو ته ورننوتي او لوټ كړي يې دي.

  د كارته نو سيمې اوسيدونكي زياتوي، له ۱۳۷۱ نه تر ۱۳۷۴ لمریز کاله پورې، چې دغه سیمه د جنرال دوستم د وسله والو له لوري اداره کېدله په سیمه کې یې ډېر خلک کړولي او ان جنسي تېري یې کړي دي.

  کارته نو، چې په کابل کې د خپلمنځي جګړو له پیل نه تر ډېره وخته پورې د جنبش د کسانو په ولکه کې وه، د سیمې د یو شمېر اوسېدونکو په وینا، د کورونو پر چور، چپاول او جنسي تېریو سر بیره یې ځینې خلک وژلي هم دي.

  سره له دې، چې په کارته نو کې د تنظیمي جنګونو له مودې نږدې ۱۷ کاله تېر شوي، خو اوس هم د دغو جنګونو ډېرې نښې نښانې په كې پاتې دي او ځینې کورونه لاهم کنډواله دي.

  چوراو چپاول

  د کارته نو د سیمې اوسنى وکیل ۴۵ کلن سید اعظم وایي، چې د خپلمنځي جګړو په وخت کې د دې سیمې پر اوسیدونکو سخت ظلمونه وشول او زیات بې ګناه خلک له کوم جرم پرته ووژل شول. هغه وایي: (( کله چې په سیمه کې د ګیلم جمانو( د جنبش ګوند) او مجاهدینو تر منځ جنګ پیل شو، دغه سیمه د ګیلم جمانو تر کنټرول لاندې وه، نو دوی به راغلل او خلک به یې په بېلابېلو پلمو وژل، د چا یې کور چور کړ، د چا یې ورور وواژه او د چا یې پلار وواژه.))

  سید اعظم چې د تېرو خاطرو په وریادېدو سخت اندېښمن شوی و، خپلې خبرې داسې پسې وغځولې: (( ډېر سخت حالتونه پر موږ تېر شول زموږ غم چا ونه خوړ. موږ له خپلو كورونو فقط په یوه جوړه جامو کې ووتو او سرونه مو خوندي کړل، كورونه مو هماغسې ډك پرېښودل، چې ټول ګیلم جمو ولوټل. د كور ټول سامانونه خو څه كوې، روغ كورونه يې ټول په كنډوالو بدل كړل، خلكو ډېر سخت تكليفونه وليدل او ډېر وګړي يې د غم په ټغر كېنول.))

  د سیمې یو بل اوسیدونکی ۳۵ كلن عبدالله، چې د خوراكي توكو دکان لري او د جنبش ډلې د وسله والو له لوري یې د خلکو د کورونو د لوټل کېدلو ډېری پیښې په خپلو سترګو لیدلي دي، سيمې ته د خپل راتګ د يوې ورځې حال داسې بيانوي:(( له چا سره د ځان واك هم نه و، د جنبش له كسانو سره يوه دوه نه كېدله، كله چې په سيمه كې جګړې زور واخيست، نو خلكو ايله دومره وكړل، چې خپل ځان او د کورنۍ زنانه او ماشومان له سيمې څخه وباسي او بس، ډك ډك كورونه يې پرېښودل او ترې لاړل.))

  نوموړی زیاتوي:(( په دغه ډله کې موږ هم شامل وو، خو یوه ورځ چې سیمې ته راغلم ګیلم جمو ودرولم او را ته یې وویل: ولې دلته راغلى یې؟ ما ورته وویل: د خپل کور او مالونو د احوال په خاطر راغلی یم، خو هغوی راته وویل، چې ژر له سیمې نه ځه، ته غل یې. په داسې حال کې، چې همدوى د لارې په اوږدو كې او هماغلته ما په خپلو سترګو ليدل، چې د خلكو كورنه لوټول. زما نه یې هم هغه مالونه، چې له خپل کور څخه مې اخیستي وو واخیستل او راته ويې ويل، ژر ځه که نه وژنو دې.))

  ۶۰ شپیته کلن رئیس غرڅه ګل، چې د کارته نو د سیمې بل اوسیدونکی دى او له ډېر پخوا راهيسې په دغه سيمه كې ژوند كوي او يو لاس يې هم د هغه په خپله وینا د جبش د ډلې د کسانو تر وهلو وروسته معلول شوى وايي: (( ګیلم جم چې كله راغلل، په كورونو كې يې هېڅ شى پرېنښودل، د ټولو خلکو کورونه یې په سیمه کې چور کړل. يوه ورځ زه په خپل كوركې وم، چې راغلل؛ هم يې شل لكه افغانۍ راڅخه يوړې او هم يې دومره ووهلم، چې يو لاس يې راباندې مات كړ او اوس عيبي یم.))

  جنسي تېري

  د کابل په کارته نو سیمه کې د تنظیمي جګړو پرمهال نه یوازې خلک وژل شوي او کورونه یې لوټ شوي، بلکې د دغې سیمې اوسېدونکي د نورو نادودو شاهدان هم دي. د سیمې اوسیدونکي وايي چې تنظیمي ډلو ټپلو په سیمه کې جنسي تېري هم کړي، خو ځکه په دې اړه زیات څه نه شي ویلی چې دا د ننګ او شرم خبره ده.

  د کارته نو اوسیدونکی ۶۳ كلن سيد عبدالرحيم، چې د جنګ پرمهال د اوږدې مودې لپاره په سیمه کې پاتې شوی وايي چې د جنبش ډلې وسله والو ځای ځای پر جنسي تېریو هم لاس پورې کړی، نوموړی زیاتوي: (( زموږ په سيمه كې يوه كور ته د جنبش کسان ورغلي وو اوغوښتل يې، چې له هغه كور څخه نجونې وتښتوي او بيا پرې جنسي تېرى وكړي، ګمان کوم چې دا کار یې وکړ. موږ هم په دې فكر كې شو، چې په كور كې ځوانې ښځې لرو، نو له همدې وېرې مو د خپل كور ضروري توكي له ځانه سره واخيستل او په داسې يو حالت كې له سيمې څخه ووتو، چې له يوې خوا د راكټونو باران وو او له بلې خوا يو زنګون خټې وې.))

  په اتمه حوزه کې د جنایتکارانو لاسونه د کارته نو په لویدیځ کې تر شاه شهیده هم رسېدلي دي.

  د جنسي تېرو له شرمه ډكو پېښو عاملين او په كې زيانمن شوي خلك په ډېره سختۍ سره حاضرېږي، چې له رسنيو سره په دې اړه خبرې اترې وكړي. خو د شاه شهید د سیمې یوه تن اوسېدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې د شاه شهيد او کارته نو په سيمو کې دوستمیانو جنسي تېري هم کړي، هغه وايي:(( ظلم او زنا يې كړې، دغو ظالمان پر یوې امیدوارې ښخه جنسي تېری کړی و چې بیا یې اولاد هم ضایع شو، له دغه نامردانه کار وروسته، مېړه يې خپله ښځه او ځينې قيمتي توكي له ځان سره اخيستي او په یوه بد حالت کې له سیمې ووتل..))

  د خلکو وژل

  دغه راز د شاه شهید یو شمېراوسیدونکي شکایت لري چې په سیمه کې بې ګناه وګړي هم وژل شوي دي.

  پنځه څلوېښت کلن سلیم جان، چې په شاه شهید کې يې د حزب اسلامي او دوستمیانو تر منځ په جګړه كې د سیمې د یو شمېر خلکو وژل کېدل په خپلو سترګو لیدلي او د تېرو خاطرو په یادولو یې بڼه تکه سره اوښتې وه، وویل: (( کله چې د حزب اسلامي او جنبش تر منځ جنګ پيل شو، زموږ کور چې د شاه شهید په اول سرک کې دى، نو زموږ په کوڅه کې له يوې شپې او يوې ورځې راهيسې، د ملكي خلكو جنازې پرتې وې، چې بيا وروسته خلك راغلل او قبرونه يې ورته وكېندل. په هغه وخت كې تيږې هم نه پيدا كېدې، تر څو د قبرونو په سر یې کیږدي. خلك مجبور شول، چې د قبرونو پر سر د كورونو لرګي واچوي او مړي ښخ كړي.))

  شرطونه وهل

  د كارته نو يو بل اوسيدونكی محمد قدير يو له هغو كسانو څخه دى، چې په دغو جګړو كې یې خپل ورور او زوى له لاسه وركړي دي.

  نوموړى، چې ډېرې دردوونكې پېښې ليدلي دي، وویل: (( زما کور په رحمان مېنه کې وو او دغه سیمه د ګلم جم د یوه قوماندان په ولکه کې وه، اوس د هغه نوم زما هیر دی. زموږ په سیمه باندې به د دوستم د کسانو لخوا لكه د باران مرمۍ راورېدلې. همدغو كسانو زما يو زوى او يو ورور په شهادت ورسول. ما په خپله پر مخ چره وخوړه او تر اوسه مې پر مخ داغونه پاتې دي. كله چې به عام خلك په خپله سيمه كې ګرځېدل، دوى به له پاسه په نښه كول او شرطونه به يې پرې تړل، چې دغه تن ته ويشتلى شې او كه زه؟ هر چا به چې هغه سړی وويشت، نو هغه بل ته به يې پيسې وركولې.))

  ډېرى هغو قوماندانانو او افرادو، چې د بشر ضد ډېر زړه بوږنوونكي جرمونه او جنګي جنايتونه ترسره كړي، يا له خپلو اصلي سيمو كوچېدلې، یا په لوړو پوستونو کې دي او يا هم د وروستيو درې لسيزو جګړو په ترڅ كې وژل شوي دي.

  نړیوال بشري قوانین ډېر هغه ناوړه اعمال چې په هغو کې د بې ګناه انسانانو حقوق زیانمن شي جنګي جرم ګڼي او دا کړنې معمولا د جګړې په جريان كې په جګړه كې د ښكېلو غاړو له لوري د جنګي قوانينو د نه رعايت په سبب رامنځته كيږي او جنګي ډلې په كې راښكېلې وي.

  د ۱۹۴۹ كال د ژنيو په څلورګونو كنوانسيونونو كې په تكرار ډول د بشري ضد جرايمو په نه ترسره كولو ټينګار شوى او د نړيوالو ميثاقونو د احكامو له مخې او د ۱۹۴۷ كال د ژنيو د كنواسيونو د دوهم پروتوكول په اضافه كولو سره، د بشري ضد جرمونو ترسره كوونكي بايد ترعدلي تعقیب او څارلاندې ونيول شي.

  د کارته نو او شاه شهید د سیمو اوسیدونکي له اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې څخه دا غوښتنه کوي، تر څو هغه کسان چې پر جنګي جنایتونو تورن او لاهم ژوندي دي د محاکمې په کټاره کې ودروي.

  دا خلک وايي، چې د جنايتكارانو ځاى وزارت، ولایت، وکالت او ریاست نه دى او بايد د خپلو عملونو سزاو ووینې او یا دا چې غرامت ورکړي.

 • جنرال دوستم متهم به تخطی های شدید و وسیع از حقوق بشر در حداقل دو دههء گذشته میباشد. ملیشه های مسلح تحت رهبری دوستم – جنش ملی – متهم به کشتار و شکنجه نمودن مردمان ملکی در کابل و شماری از ولایات شمالی میباشند. دیگر جنایات علیه مردمان ملکی مثل تجاوز جنسی، کوچ دادن اجباری مردم، کشتار قومی و ملیتی و ویران نمودن و چپاول دارایی های شخصی و عامه هم به ملیشه های دوستم نسبت داده میشوند. ملیشه های تحت فرمان دوستم همچنان به کشتار دسته جمعی اسراء جنگی در 2001-2002 متهم پنداشته میشوند.

  از دسمبر سال 2001 که حامد کرزی زعامت افغانستان بعد از طالبان را بدست داشته است، جنگسالاران و ناقضین شناخته شده حقوق بشر مثل جنرال دوستم، محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف و دیگران بطور مدوام مورد حمایت و مراودت دولت قرار گرفته اند. بیشتر این افراد در خشونت های وسیع سه دههء گذشته مستقیما نقش داشتند و متهم به جنایات مدحش میباشند.

  در جریان انتخابات مملو از تقلب ریاست جمهوری در ماه اگست سال 2009 ، آقای کرزی دو شخصی را که سوابق بحث برانگیز دارند را بحیث معاونین خود برگزید و با شمار دیگری از جنگسالاران بدنام معامله بست.

  به گفته اجمل صمدی، ریس سازمان نظارت و گزاشدهی حقوق بشر افغانستان (آرم): “انتصاب مجدد جنرال دوستم جزء از پیمانی است که آقای کرزی با جنبش ملی در جریان مبارزات انتخاباتی بست. این عملکرد گام دیگر بسوی شستشوی جنایات بزرگ، مشروع ساختن جنگسالاران و جنایتکاران قدرتمند و تداوم فرهنگ معافیت میباشد که حامد کرزی در ۹ سال گذشته آنرا تطبیق نموده است.”

  در ماه سپتامبر 2009 آرم از معاملات نادرست آقای کرزی با نیروهای غیردموکراتیک هشدار داده بود.

  جنرال دوستم در حالی به ارگ میپیوندد که حکومت کرزی با چالش های جدی فساد و بی کفایتی مواجه بوده و از خلاء جدی مشروعیت بر مبنای قانون اساسی و فقدان بینش رهبری شدیدا رنج میبرد.

  حکومت آقای کرزی همچنین در انبوهی از راهکارهای ضد و نقیض تامین صلح و آشتی با مخالفین مواجه میباشد. آقای کرزی از یکطرف از مخالفین مسلح خود مسرانه خواستار آشتی و صلح میباشد و از جانب دیگر اشخاص که متهم به کشتار هزاران اسیر طالب میباشند را در سمت های بلند حکومت ضعیف خود تعیین مینماید. علاوتا برنامهء آشتی و ادغام مخالفین حکومت یک عفوه بدون قیدو شرط و خلاف قانون را برای تمام جنایات هولناک طالبان و سایر ملیشه های مسلح پیشنهاد مینماید.

  افغانستان نمیتواند با یک حکومت که هیچ تعهدی به عدالت و حقوق اساسی شهروندان خود ندارد، و فقط به جنایتکاران معافیت و قدرت میدهد، به صلح و ثبات قابل بقا دست یابد.

  به گفته آقای صمدی: “چگونه میتواند طالبان و سایر گروه های تبهکار را متقاعد نمود که دست به جنایت و آدمکشی نزنند، در حالیکه آنها میبینند که سایر جنایتکاران بزرگ در معافیت مطلق روزتاروز مقتدرتر میگردند.”

  دولت افغانستان برنامه عمل عدالت انتقالی را که در آن راهبردهای ملکی، عدلی و سیاسی برای رسیده گی به جرایم فاحش سه دههء گذشته ارایه گردیده بود را کاملا الغاء نموده است.

  مادامیکه جنایتکاران نیرومند مافوق قانون پنداشته شوند و از هرگونه حسابدهی قانونی برات داشته باشند، صلح یک توءهم محض باقی خواهد ماند و خشونت و جنایت در سخن پردازی های سیاسی توجیه خواهد گردید. با گماشتن جنگسالاران بدنام مثل جنرال دوستم در مقامات بلند حکومت، آقای کرزی نه به مخالفین مسلح خود پیام صادقانه صلح و آشتی میفرستد و نه هم به افغانها اطمینان میدهد که آنها در یک جامعه قانونمند بسر میبرند جاییکه حکومت باید حامی جان و حقوق اتباع باشد.

  در ماه جولای سال 2009 ریس جمهور ایالات متحده امریکا، بارک اوباما، به یک گروه از شورای امنیت ملی آنکشور دستور داد تا در مورد کشتار گروهی ملیشه های جنرال دوستم در سال 2001 تحقیق نماید. حال زمان آن فرارسیده است تا آقای اوباما از شجاعت کار گرفته و یافته های حکومت اشرا در مورد جنایات جنرال دوستم به همه گان برملا سازد.

  کشورها و سازمان های کمک دهنده به افغانستان هم باید در جریان کنفرانس لندن (28 جنوری) حامد کرزی را در رابطه با تعهدات حکومت اش در قبال عدالت، حقوق بشر و معافیت جنایتکاران جدا مورد فشار و بازپرس قرار دهند.

  جامعه جهانی باید این اطمینان را ارایه نماید که با تفویض صلاحیت های بیشتر به حکومت افغانستان مسوولیت های حکومت در قبال عدالت، حسابدهی و حقوق بشر هم افزایش و قوت میابند.

  گذاشتن افغانستان در دستهای خشن جنگسالاران حاکم و به یک حکومت فرورفته در فساد و بی کفایتی یک اشتباه بزرگ تاریخی خواهد بود که هم افغانستان را در عمق خشونت ها و جنایات فروخواهد برد و هم امنیت جهانی را به مخاطره خواهد افگند

  4 نوامبر 2013, 16:47, بوسيله‌ى سادات

  جنرال دوستم یک رهبر بی کفایت است

  طبق گزارشات جنرال دوستم که قبلأ به حیث رهبر و بنیان گذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ایفای وظیفه میکرد، بعد از بدست آوردن سمت نظامی از رهبری این حزب استعفأ داد و رهبری این جزب را سید نورالله سادات بدوش گرفت، اما گفته میشود که طی یک اقدام جدید جنرال دوستم سید نورالله سادات را از رهبری این حزب برکنار نموده و به عوض وی عزیزالله کارگر را رهبر جدید حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان معرفی نموده است.

  سید نورالله سادات از این اقدام جنرال دوستم ناراضی بوده و جنرال دوستم را به مداخله در امور حزب بر خلاف اساسنامه ای این حزب متهم مینماید و از وزارت مالیه کشور نیز خواسته تا در مطابقت با قوانین نافذه کشور در زمینه اقدام نماید.

  سید نورالله سادات میگوید اگر جنرال دوستم از زورگویی و مداخله دست برندارد وی در مقابل به افشاگری جنایات وی اقدام می نماید و همچنان پرده از کارهای غیر قانونی جنرال دوستم درمقابل حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و مردم افغانستان برمیدارد واعمال وی مبنی بر نقض حقوق بشر و جنایات جنگی نیز افشا خواهد کرد.

  این در حالیست که فیض الله ذکی سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان اظهارات اخیر نورالله سادات را رد نموده میگوید: “مطابق اساسنامه رهبری این حزب باید در هر دو سال تغیر نماید، اما آقای سادات برای مدت پنج سال بصورت غیر قانونی درین سمت باقی مانده بود. کنگره حزب جنبش ملی افغانستان به منظور شرکت فعالانه در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گرفت که عزیزالله کارگر را بحیث سرپرست این حزب تعین نماید.”

 • اين بار دوستم يا خود را مي كشد ويا اشرپ غني را

 • اشرف غني هم ميپامد كه جنرال دوستم به پسر كاكايش نجيب الله جان هم كدام وپا داري نكرد كه به او بكند

 • مرادنام احمق متعصب ، تو جواب و استدلال درست که نداری به دشنام دادن رو آورده ای ، من ترا به پدر لعنتی
  دشنام نداده ام من مثل تو بی ادب تربیه نشده ام با پدرم چه کارداری پدرم به تو بی تربیه کامنت نه نوشته است ؟؟؟
  حا لا که ناحق دشنام دادی مرا بشنو ، هزار بار لعنت خداوند باد برتو دروغ گوی دسیسه ساز منافق لگن بردار آخوند
  های ایران هستی ، مرده گوی د ر شأن ما و د ر فرهنگ ما نبوده معنی آن را هم نمیدانیم ، البته د ر فرهنگ شما بوده
  که برزبان میآوری و مینوسی ، من ترا نمیشناسم و تو هم مرا نمیشاسی اگرتو تورک سیتیزی و تعصب دشمنی و تورک اوزبیک هارا اهانت نمیکردی من با تو احمق کودن بی مغز کاری نداشتم کارشما احمق ها همیشه تورک ستیزی
  بوده عظمت و اقتدار خدا دادی تورک هارا چشم دید ندارید همیشه میسوزید چون شما د ر دنیا ، به جز بخیلی حسد
  غیبت بدگویی تهمت بستن به تورک ها و تفرقه اندازی جهالت تعصب ، دیگر چیزی ندارید .
  شاهد پشتون ، میرزا اسلم بیک ، سادات ، مراد نام کابلی نام همه شان متهم به دروغ گویی منافق و تفرقه انداز هستند

 • دوصد و پنجاه سال حکومت پشتون ها ، و در چهل سال اخیر مردان روی صحنه از
  همین طایفه :
  ( تره کی ، حفیظ الله امین ، طالب ها ، ملاعمر ، گلبدالدین ، سیاف ، حامد کرزی )
  دیگر ملت ازین طایفه به ستوه آمده و قرار بود که این بار این معادله به نفع یک کاندید
  غیرپشتون تغییر یابد . با دریغ که سازمان جهنمی آی اس آی توانست وحدت اقوام
  غیر پشتون را بشکند و با جزب « دوستم » رأی ازبک ها را کمایی نموده صفوف آنان
  را تخریب و در طرف دیگر این معادله یک مهرۀ پشتون « گلبدین » را شامل بسازد .
  اینبار نیز بُرد پشتون ها حتمی است .
  اولین خیانت دوستم به داکتر نجیب را همه شاهد بودیم و اینبار شاهد دومین خیانت این بی
  سواد بی مغز نیز هستیم .
  بازهم قدرت بدست پشتون ، تا بوده چنین بوده تا هست چنین خواهد بود .

 • شاتوت ازحقیقت انکارداری ؟؟؟، سازمان جهنمی آ ی اس آی ، اول آقای محقق را جزب و ازصف اتحاد بیرون انداخت ، جنرال دوستم د ر آخر کار تصمیم گرفت . گناه اول ازشما از دوکتور عبد الله است

 • هركسيكه جنايات دوستم را افشاء كند وسند پيش كند تورك ستيز ميشود، هههههههههههههههههههههههههههههههههه
  اكبر باي هم تورك ستيز بود،هههههههههههههه

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس