صفحه نخست > کارتون > طنز روز > مــرده آنســت کــه نامــش به نکــویــی نــبرند

مــرده آنســت کــه نامــش به نکــویــی نــبرند

شمس الحق حقانی
پنج شنبه 30 جنوری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درگذشــت نا بهنــگام اســتاد عــالیــقدر مــرحــوم محــمد قســیم اخگــر مــبارز خســتگی ناپذیر جبــهه قلــم و ســخن را که عمــر عــزیزش را وقــف روشــنگری جامعــه کــرده و چــون شــمعی خــود بســوخــت و با ســوخــتنش فضــای تاریک و مکــدر جامعــه افغانی را روشن ســاخت از صمــیم قلــب به فــامیل محــترم شــان و همــه پیــروان راه حــق و مــردم آزایخــواه و فــرهنــگ دوســت کشـــور تســلیت عــرض کــرده از خــداوند متعــال برای ایشــان بهشــت برین و جنــات نعیــم و به بازمــاندگان شــان صــبر و اســتقامت جمــیل آرزو می کنــم !

با تقـــــــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

...........................................

درینجــا پارچــه شــعری از اســتاد گــرامی را که به مــناســبت دستگــیری ومفقــودی پدر و برادرشــان توســط دســتگاه جــلاد خلــق و پرچــم آن زمــان ســروده بودند به اشــتراک دوســتان می گــذارم :
...........................................

طــــایر بشکســــــته بالــــم آشــــیان گــــم کــــرده ام
در کــویری مــانده عطشــان کــاروان گــم کــرده ام

پیــر کنعــــان یوســف گــم کــرد و مــن ای دوســتان
یوســف و یعقــوب خود در یک زمان گــم کــرده ام

داد تاراج زمــــــــــان برباد گلــــــــــزار مــــــــــرا
نســترن نرگــس گــلاب و ارغــــوان گــم کــرده ام

بلبــل بودم خــوش الحــــان در بهــــار و بوســــتان
نغمــــه ام را با بهــــار و بوســــتان گــــم کــرده ام

بحــر طــوفــانی و شــب تاریک و دریا پر خــروش
نا خــــــــدا و بادبان و دیده بان گــــــــم کــــــرده ام

در خمــارم باده کــو پیمــانه کــو ســاقی کجــاســت
مطــــرب و میخــــانه و پیــر مغــان گــم کــرده ام

یار هــم یاری نکــرد با من چــــه نالــم از رقیــب
با کــی گــویم درد دل همــداســتان گــــم کــرده ام

( محمــد قســیم اخــگر )

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • درود وسلام به دوست نهایت بزرگوارم حقانی عزیز قلمت رسا ورساترباد.
  اخگر این اتشکده بینوایان و طوفان عدالت خواهی که خود یک محک بود . شخصیت اثار ومبارزه ویا عمل کرد ایشان چراغ راهی هم رزمان ورهروان ایشان است.بلی چنین افراد نمیمیرد بلکه به مدرسه ومکتب تبدیل میشود چه زیبا است این مقوله مرده انست که نامش به نیکویی نبرد .
  بدرود

 • سخنرانی اندیشه‌برانگیز قسیم اخگر در جشنواره‌ی اعلام موجودیت حزب همبستگی افغانستان به تاریخ ۲۹ حمل ۱۳۸۳

  اینك به مرحله‌اى رسیده‌ایم كه از طرف صحبتهایی در مورد دموكراسى، اّزادى، پلورالیزم و ارزش هاى مدنى شنیده مى‌شود. امروز از دموكراسى‌ای صحبت مى‌شود كه در واقعیت خود دموكراسی اعطایی، دموكراسی هوایی و دموكراسی‌ایست كه از روی ارفاق و قسماً دلسوزی، بخاطر ایجابات استراتیژیك اربابان حاكم بر جهان، به ما داده شده است. صریحاً باید بگوییم كه این دموكراسی‌ای نیست كه ما خواهانش بودیم. دموكراسی میراث شهدای ماست، ارثیه‌ی خون هزار شهید است كه برعلیه استبداد، ستم، تروریزم و استعمار رزمیده اند. دموكراسی هدیه‌ی واصف قندهاری است كه در پای توپ گفت: ترك جان و ترك مال و ترك سر در ره مشروطه اول منزل است. دموكراسی ارمغام خون پاك عبدالرحمن لودین معروف به كبریت است كه بدون محاكمه توسط اعلیحضرت غازی نادرشاه در پای درختی در قصر دلكشاه اعدام شد. دموكراسی میراث محمودی فقید و میراث زولانه های غبار است. و اعلام تولد حزب همبستگی افغانستان، از فرزندان آن بزرگواران، كه امروز شاهد آن هستیم می‌تواند برای ما مایه امید باشد برای اینكه اینان كسانی نیستند كه یكشبه پس از غرش بی ۵۲ دموكرات شده باشند. این ها از قماش فلان بنیادگرای قاتل مزدور اجنبی نیستند كه یكباره همه شعارهای قبلی خود را گذاشته و دموكرات شده باشند، بی‌آنكه بفهمند دموكراسی یعنی چه.
  از پیروان خط امام و ولایت فقیه تا مریدان جنرال اختر عبدالرحمن و مزدوران آی اس آی و غیره، همه یكشبه دموكرات شده اند. طبیعی است كه دموكراسی اینها نیز از قماش اسلام شان است، طوریكه در زمان اشغال كشور ما توسط اتحاد شوروی، این ها از روس اسلحه می‌گرفتند و هم دیگر را می‌كشتند. امروز هم كه اینان می‌گویند ما دموكرات هستیم و دموكراسی با اسلام هیچ اختلاف ندارد، منظور شان واقعا ً‌این نیست كه ما دموكراسی را قبول داریم منظور اساسی چیز دیگر است. در نظر آنان دموكراسی همان تعبیری از اسلام است كه به كمك ماموران آی اس آی كل پشاور را به پولیگون رشیدترین فرزندان آزادی خواه مردم افغانستان تبدیل كردند.
  دموكراسی مرحله‌ای از بلوغ انسانی است. بلوغ را نمی‌شود گدایی كرد، آزادی و دموكراسی را هم نمیشود گدایی كرد. آنچه بعنوان گدایی بدست بیاید هرچه باشد آزادی دموكراسی نیست. دوستان! با پای همسایه با پای بیگانه به بهشت نمیشود رفت و اگر پای همسایه بتواند شما را به بهشت ببرد، بازهم بهشتی نمی‌شوید، بهشت محصول كار و مبارزه مردم ما است.
  برگزاری این مجلس و این تقریب شكوهمند می‌تواند برای من این امیدواری را بدهد كه در دادگاه، ما جواب خواهیم داشت كه ما بودیم، هرچند در هیچ بلندگویی سخن های ما شنیده نشد، از دوره مشروطه خواهان، از دوره‌ی واصف قندهاری، عبدالرحمن لودین معروف به كبریت، سرور جویا و غلام محمد غبار تا شهدای كه در پولیگون های "دموكراتیك رفقا" در پلچرخی و یا پولیگون های "اسلامی برادران " در پشاور خون پاك شان نشانه‌ی داعیه‌ی برحق آزادی بیان هست، بودیم و خواهیم بود.

 • قسیم اخگر آدم خوبی بود, خداوند جایش را جنت بکند. اما یک اشتباه نا بخشیدنی قسیم اخگر همین بود که نام اصلی خود را که علی قلی بود به قسیم اخگر تغییر داد . به فکر من او یک آدم زمانه ساز بود تا یک آدم مدافع محرومین جامعه.

 • روح استاد بزرگوار شاد باد

 • خداوند پدر و مادر او را غریق رحمت کند ...... اما خود استاد گرامی بسیار ادم غلط بود و جایش جهنم است

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس