صفحه نخست > خبر و گزارش > پشتونیزم دلیل اصلی آزادی زندانیان طالب؛ دور جدید کشتار غیر نظامیان در راه است!

پشتونیزم دلیل اصلی آزادی زندانیان طالب؛ دور جدید کشتار غیر نظامیان در راه است!

کابل پرس خبری
پنج شنبه 13 فبروری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

همانگونه که پیش بینی می شد، حامد کرزی و اعضای تیم قبیله ای او همچون اشرف غنی احمدزی، کریم خرم و فاروق وردک، زندانیان خطرناک طالب را تنها به دلیل اشتراک قومی که با آن ها دارند آزاد کردند. پشتونیزم به عنوان حلقه ی وصل اصلی تیم حامد کرزی و طالبان تنها در 12سال گذشته باعث کشتار هزاران تن از شهروندان افغانستان شده است. پیش از آن طالبان در رژيم ضد بشری خود، بصورت سازمان یافته هزاران تن از شهروندان غیر پشتون را در نقاط مختلف افغانستان از جمله در شهر مزار شریف قتل عام کرده و سیاست زمین سوخته و تاجیک به تاجیکستان، اوزبیک به اوزبیکستان و هزاره به گورستان را پیش بردند. پشتونیزم در کنار گروه های مسلح خود همچون طالبان، بوسیله ی کشت و قاچاق مواد مخدر، سالانه جان ده ها هزار تن در جهان را می گیرد.
با آزادی زندانیان خطرناک طالب، در ماه های آینده باید شاهد انتحار و انفجار های گسترده و کشتار بیشتر غیر نظامیان باشیم.

عکس از رویترز و اسوشیتد پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • هم وطن سلام

  كرزي در روز هاي اخر كار خود يك مراتب روي اصلي خويشرا به نمايش قرار داد،

  رهايي طالبان از زند ان بكرام نمونه از خيانات زمام داريش را در روز هاي اخير به مردم روشن ساخت، كرزي كه زمان طولاني أجير استخبارات نظامي Pakistan بوده و همواره دست به قانون شكني ميداشت ، مردم ما نميدانست كه اين جاسوس در تعامل به استخبارات همسايه ها بر ضد مردم دست به جنايات ميزند،
  كرزي توانست با دستور isi كشور عزيز ما را به انزواي زمان طالبان برساند، او نميتوانست بدون مشوره استخبارات Pakistan بحيث ريس جمهور مردم از خود اراديت داشته باشد.
  كرزي را Pakistan در بن تحميل كرد، امريكايي ها اكنون ميدانندكه عجله isi بر نصب كرزي در افغانستان به كدام مرام بود؟
  حالا كه فريب isi به همه بر ملا شد نهايت دير شده قيمت اين اشتباه را أمريكا و متحدين و مخصوصا مردم ما متحمل ميشوند.
  افغانستان فاقد رهبران دلسوز نيست ، اما عده يي أزين رهبر ان بروفق برنامه هاي همسايه ها كشته و يا بخارج كشور متواري شده اند و يا اينكه بوسيله أشخاص ظالم ، نادان و فروخته شده يي ا سير شده اند، اين به اصطلاح رهبر ان زير نام مقاومت !!!؟ به زر اندوزي مصروف و كرزي را حمايه كردند تا افغانستان را به اين حالت برساند.
  انها در مقام هاي وزارت دفاع ،داخله، أمنيت و خارجه با كرزي متعهد شدند تا او به اين ماموريت اش موفق شود، انها در كودتاي بن بخاطر منافع شخصي منافع ملي را از نظر انداختند، اين دسته كه نصب شان به نداف و كلينر و درايور بيش نبود فكر كردن كه انها درين تعامل رهبر ان ملي خود را جا خواهند زد.
  هزاره ها هم به رهبري أقاي خليلي كه سابقه فروشنده البسه ليلامي در جوار سينمائ تيمور شاه يي كدام سوابق روشني نداشت ، از طريق دوبي به ازبكستان با امريكايي ها بحيث أجنت دو جانبه شامل اين دسته شد، اوزبيك ها كه رهبر روحاني و عالم مشهور جهان اسلام محترم دكتور عبدالستار سيرت را در بن از دست دادن به همكاري كرزي از طريق أقاي دوستم شامل اين تركيب تحت زعامت كرزي شدند، امريكا اكنون قيمت خام باوري هاي خود را ميدهد.
  ايا همين ها رهبران ما بود ند؟
  تلاش هاي شان براي آرامي مردم بود و زر اندوزي؟؟؟
  كجاست اين سروران و رهبران به اصطلاح مقاومت كه حرفي با اين جنايات كرزي داشته باشند، كجاست مارشال بيسواد؟
  كجاست قانوني روباه مكار؟ كجاست برادران مسعود؟ كجاست عطا محمد نور كه خود را مدافع تاجك ها معرفي مي كرد؟ كجاست ستمي ها ؟ كجاست ايت الله ها و اخو ند ها ؟كجاست جنرال بسم الله؟ كجاست امرالله خان صالح كه در انتخابات ٢٠٠٩ براي كارمندان امنيت اخطار ميداد به كارمندان كه كسي به كرزي كار نميكند برود به خانه خود؟ و كجاست ليدران به اصطلاح ملي افغان مجاهد؟؟؟
  از ماست كه بر ماست!!!
  كرزي رهبر جواسيس همسايه ها ميخواهد بار فتن اش تنور را بازكند و مردم را به داخل تنور كند.
  عبدالحميد مبارز با دستان خالي به كرزي اخطار داد كه نهضت عدم أطاعت فر اخواني خواهد شد. أيا به اندازه دو فيصد غيرت اين مرد تاريخ را نداريد؟
  كجاست كمان نياكان تو ؟ كجاست وعده ها ولاف هاي كه به كوه ميبرايي ؟
  كرزي زندان بكرام براي تو و حلقات مافيايي تو خالي شده عنقريب به اين زندا ن منتقل ميشويي انوقت فر زندان أصيل جنايتكاران را رها نخواهند
  كرد،
  كرزي با مارشال سقو و رفقاي شان درين زندان ميروند و ميميرند.

 • نه از کرزی گِله است نه از طالب.
  اولی نوکر غربی ها دومی نوکر پاکستان.
  گِله از رهبران جنایتکار ماست که به همه آرمانهای ملت ستمدیده و حتی به قوم خود خیانت میکنند.

 • کامنت محترم بلال ، درست است و حقیقت است ، خاین بودن حامد کرزی ازابتدا معلوم بود چندین بار به کامنت ها
  نوشته شد حامد کرزی ازآنروزیکه طالبان ترورست را از بند محبس شبرغان جوزیجان ، رها ساخت و بادادن هدایا
  و پول نقد با تشویق فراوان حمایه و دوباره جنبش طالبان را احیا کرد ، اکثریت مردم افغانستان همهشه در غفلت و بی اتفاق هستند ، اقوام غیرپشتون به جایی بهروزی ، با همدیگر دشمنی میکنند که به نفع کرزی ها و قبیله آنها است .
  حامد کرزی نمک حرام ، اداره ای به نام دروغی ، کمیته صلح با طالبان گذاشته ، اکثرأطالب ها را به آن اداره گذاشته
  به همین بهانه معاش ها و تحفه ها به آنها میدهد و آن نمک حرام ها هم میلیاد ها دالر کمک امریکا را خوردند و بردند
  حالا امریکارا به بد گویی شروع کرده اند ، این روش های حامد کرزی و بی ایمان های اداره صلح ، نه ازاسلامی است و نه از انسانی ، ازقبیله ای کرزی باشد . چون حامد کرزی از ابتدا با گروه طالبان بود و خود طالب و نوکر
  آی اس آی پاکستان بود دراین مدت 13 سال به جز از اشاره و خط مش آی اس آی هیچ کاری اقدام نکرده است و کاری به نفع ملت افغانستان
  انجام نداده است رهایی محبوسین طالبان بگرام هم همین طالبانی اواست دیگرتوقع از حامد کرزی نباید داشت .
  حامد کرزی یک تعداد قوم و قبیله خود را به بهانه طالبانی به ارگ ریاست جمهوری گردآوری کرده آنجا جای داده
  به قوم های خود پول مفت و خوراک رایگان میدهد ، ملت افغانستان ازاثربیکاری و گرسنگی جان میدهند میمیرند چنانچه هفته
  گذشته ده ها انسان ازاثر گرسنگی در ولایت جوزیجان ،جان دادند موردند اگرحامد کرزی مسلمان باشد در روز رستاخبز برای این همه اعمال نا شایست و مسلمان کشی و انسان کشی ها ظلم و جفا به ملت را به حضور خداوند
  جواب ده خواهد بود .

 • هم وطن سلام ،
  حقائق را بأيد نوشت و حقايق را بر ملا نمود.
  اكنون زمان ان فرا رسيده كه به مشاركت ملي بينديشيم ، رهبران قومي خود را حرمت نموده ، حلقات خورد و محلي را تاسيس نماييم تا در انتخابات مشاركت خود را با برنامه خوب و كاراي كانديد بهتر و هر كسيكه حقوق أقوام را مساوي ميداند و برتري جويي را محكوم مينمايد همكار و هم راه شويم ،و حلقه را براي مارشال ، قانوني ، مسعود ها بي حيا و غلام باشي ها ، بسم الله محمدي (!) و ساير .... كش ها محدود سازيم ، اين دسته با كرزي همكار و قوم فروش بود ند، خداوند احمد شاه مسعود را بيامرزد، خداوند استاد رباني را بيا مرزد ، سود بردن از نام مرده ها كافي بس است .
  تاجكان ، هزاره ها ، اوزبيك ها، نورستاني وغيره اقوام با برادران بشتون دست بدست هم داده در انتخابات شركت نماييم. درين مرحله حساس و تاريخي مصروف جدل و كليات نشده ، هدفمند كرزي ها ، مارشالها ، قانوني ها، و غيره اوباشان را كنار زده ، نسل جوان را به مشاركت دعوت نماييم.
  كرزي را دنيا منزوي ساخت، و باي از موقع استفاده معقول نموده و اخرين ميخ را به تابوت قبيله زده وطن و مردم را أزين مرض ساري نجات دهيم.
  دموكراسي و أصل شايسته سالاري را با قرباني اعاده نماييم.
  قانون اساسي بايد غني و تصيح شود، موادات برتري جويي زبان، زير نام مصطلحات در روز هاي نخست حكومت جديد حل و فصل شود، سرود ملي بأيد به همه زبان هاي مردم تصيح شود، سر إنجام أصل شايسته سالاري در قانون اساسي تسجيل و مواداتي در قانون اساسي ايزاد شود كه بوي تفرقه و مالكيت جعلي براي هميشه محو شود و براي افراد استفاده جو از نام قوم و قبيله مجازات سنكين در قانون اساسي فصلي باز شود.
  أجاره داران اقوام در سرنوشت مردم بازي نكرده، بلكه قانون اساسي همه أمور را ترتيب اثر بحشد.
  از دست اندر كاران سايت وزين كابل برس صميمانه تقاضا مينمايم تا نظريات مردم را براي تعديل قانون اساسي جمع اوري نموده و مبارزات مردم را أزين طريق منعكس سازند.

  قانون اساسي براي هر شهروند و هر مذهب و هر زبان يكسان بأشد. بأنك نوت به همه زبان ها، در بأنك نوت هاي زمان أمان الله خان در هر كنج بانكنوت به زبان هاي بشتو، دري، أوزبكي حتي اردو (زبان أهل هنود ما) ذكر شده بود، حالا مشكل در كجاست كه اينكار نشود. اين حقايق بأيد مسجل در قانون اساسي شود.

 • معمولأ تاجکها درافغانستان به خصوص پس ازسقوط طالبان ادعای سهم برابرویا برترازپشتونهارا درقدرت داشتند، دراوایل دهه ی هشتاد نسبتأ این ادعا ملموس بود ولی پس ازآن به تدریج پشتونها آنانرا ازبدنه اصلی قدرت کنارزدند واکنون ازتصمیم گیریهای وکارکردهای حکومت دیده میشود که تاجکها مانند بقیه اقوام کشوردرحاشیه قدرت قراردارند ونظاره گرحوادث ورویدادهااند.
  طالبها رهبرافسانه ی شان احمدشاه مسعود رابه شهادت رساندند به این اکتفا نکردند واولین رئیس جمهورشان برهان الدین ربانی رابه قتل رساندند ودهها جنرال برجسته شانرا انتحارکردند وکشتند وسرزمین های شمالی دردوران طالبان درآتش سوزانده شد ولی با این همه دیده میشود که کرزی بدون درنظرداشت این همه قربانی بی باکانه طالبان جنایتکاررا آزادمیکنند هیچ کسی نیست یخن کرزی رابگیروبپرسد که چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس