صفحه نخست > دیدگاه > جایگاه زن در چند تمدن بشر!

جایگاه زن در چند تمدن بشر!

عنایت الله مبارز
يكشنبه 9 مارچ 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دراین جستارچهارمسئله مهم به واکاوی گرفته خواهشد. نخست،فلسفه ی وجودی هشتم مارچ. دومین مبحث،موقف زن درتمدن های غیری اسلامی. سومین مورد،جایگاه زن درآینه اسلام وآخرين سخن،زن درجامعه افغانستان
نخستین سخن فلسفه ی وجودی هشتم مارچ! هشتم مارچ روزبلندکردن صدای مظلومیت زن،خیزش هابرضدستم واعتراف به حقوق انسانی وبشردوستانه زن خوانده شد. دراین روز زنان به دوریک حلقه ی عدالت خواهانه ومقاومت گرانه جمع می شوند وصدای خفه شده خود را در برابری بی عدالتی ها،ظلم ها وشکنجه ها برای "تابو شکنیهای وتوتم شکنیهای برهنگی" و کلمات دهن پر کن بورژوازی فریاد می کنند. فلسفه ی وجودی هشتم مارچ برمیگردد به تاریخ (1908). دراین برهه تاریخ،تعداد زنان نیویارک ایالات متحده امریکا دور هم جمع شدن زنگ عدالت خواهی وحق طلبی را به صدا در آوردن و ازهمان روزگار به این روز ،روزهمبستگی زنان"هشتم مارچ" لقب دادن. درست در آن افق تاریخ تنها همین روز نا مگذاری شد وبعد ازگذشت دوسال طرف داران بیشتر را به حلقه خود در آوردو باتاسف آنچه امید ها بدان دوخته شده بود جامه عمل در تن نکرد. طوریکه درجریان جنگ سرد سران امپراطوری ها به زن چندان حرمت قائل نبودن وزن تنها ترین ابزار خوش گذارنی پنداشته می شد. باگذشت زمان، برخورد تمدنها وعوض شدن ايديولوژى ها زن جایگاه نسبی خود را دوباره یافت که امروز میلیون ها انسان روی زمین از این روز به عنوان روز پرارزش ومعتبر تجلیل می کنند. پرسش که در ذهنم تداعی کرده اینست : آیاصدای مظلومیت زن فقد درهمین تاریخ(1908) بلندشد؟. پاسخ را می توان ساده یافت،همه دغدغه های حق طلبی وشعارهای دادگستری ودادخواهی بعدمادیت داشت تابعدمعنویت. قرن هاقبل، صدای مظلومیت زن وحقوق انسانی زن ازفانوس انسان دوستانه اسلام بلندشد. اسلام آمد به زن حقوقی انسانی بخشید درحالیکه زنان قبل از اسلام به بدترین نوع شکنجه بسته می شدن. درتمدن های غیری اسلامی کم بهاترین موجود درحوزه زیستی انسانی زن بود. برای فربه کردن این ادعا،نخست لازم میدانم برخورد چندحوزه زيستي بشر رانسبت به زن به برسی بگیریم وبعدخواهیم دیدکه اسلام چی استدلال دارد. موقف زن درتمدن های غیری اسلامی! زن درفرهنگ یونان جزکالای تجاری در بازار انسان فروشی خریدوفروش می شدوبعدازوفات شوهرش حق زیستن نداشت.

در استراليا نيز خريد و فروش گله و گوسفندان پرقمت تربودتا به خريد و فروش بردگان زن و دختر. همچنين در اين كشور زنان به مثابه حيوانات اهلي بودند و در مواقع قحطي و گرسنگي زنان را مي كشتند و گوشت آنها را مي خوردند.
در آفريقا ، اهميت زن و دختر از يك تخم مرغ هم كمتر بود؛ چرا كه اگر سبد تخم مرغ از دست دختر يا زن آفريقايي مي افتاد و تخم مرغهاي آن مي شكست ،‌ او را به اعدام محكوم و مي کردن.

قبايل وحشي هندوستان دختران خود را مي كشتند عقیده آنهاچنین بود داشتن دختر آنهم بدون شوهر مايه ننگ است و شوهر دادن آنها نيز عار و ننگ ديگر ؛ پس چه بهتر كه اين ننگ از ميان برداشته شود .

دراعراب دختران را زنده بگور می کردند،اگرزنی دختربه دنیامی آورد نفرت وخمش همه فامیل برسروصورتش می ریخت.

در چين نوزاد بي گناه "دختر" را به دور مي انداختند تا در سرماي شب بميرد و خوراك حیوانات شود.
در مجامع عيسوي ايتاليا و اسپانياباورداشتن در ميان زنان دنيا فقط حضرت مريم انسان بوده و داراي روح جاويد ؛ ولي بقيه زنان داراي صفت انساني نبوده و برزخ مابين انسان و حيوان محسوب ميگردند(نقش زن در ارتقاء معنوي جامعه/مریم رمضانی) درمصر،وقتی دریایی رودنیل طوفانی میشدبرای ته نشین شدن خشم دریادختران جوان را به دریا می انداختن تاازخشم طوفان درامن باشند.

اسلام بااین همه باورهای خرافاتی وزن ستیزانه نه گفت. اسلام تعریف مشخص برای زن داد وچوکات معین تراشید وزن را به عنوان یک انسان از نوع بشر برجهانیان شناساند. رفتارهای ناپسند وسنت های غلط مومیایی شده را که در حق زن صورت گرفته بود تقبیح کرد. زمانیکه انسانهای بی خرد وجاهل با قساوت وسنگدلی دختران را زنده بگور میکردند، واز عاقبت أعمال خویش نمیترسند تا اینکه ندای ملکوتی قرآن(إذالمؤدة سئلت بأی ذنب قتلت،التكوير:8-9)"یاد کن ای پیامبر زمانی را که از دختران زنده بگور شده پرسان شود که بکدامین گناه کشته شده اند؟) خداوند ج با این هوشدار داد خواهانه از طریق فرستاده خویش فریاد این جنس مظلوم را بگوش انسان های قلدر واز خدا بی خبر نواخت. درجای دیگر، قرآنکریم به صراحت بیان می کند: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ؛(البقرة: 187) زنان جامة عفاف شما هستند و شما نیز لباس عفت آنها هستید». خدواند بابیان بسیار روشن میفر ماید: والمؤ‌منون‌ و المؤ‌منات‌ بعضهم‌ اولیآء بعض‌ یأمرون‌ بالمعروف‌ و ینهون‌ عن‌المنکر(و مردان و زنان مؤمن دوستان و ياوران يكديگرند به كار نيك و پسنديده فرمان مىدهند و از كار زشت و ناپسند باز مىدارند. )حديث شريف منقول از حضرت رسول اكرم (ص) است كه الجنة تحت أقدام الأمهات ) بهشت زير پاي مادران است. این است نگاه اسلام به"زن"عزت وکرامت "زن" درتمدن اسلامی . درحوزه تمدن اسلامی همه ابعاد حقوق زن به برسی گرفته شده وهمه ارزش های انسانی برایش داده شده. وقتی زنان ازهمه ارزش های انسانی محروم بودن وکشتن را درحق زنان روا می داشتن،ازمشارکت سیاسی دراجتماع از آموزش وپرورش تاسخن گفتن بدور بودن حضرت محمد(ص) می آید وبااین همه طزتفکرجاهليت خط بطلان می کشدوباصدای بلند اعتدال اعلان می دارد که:

«طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه» يعني كسب علم و دانش بر همه مسلمانان (چه مرد و چه زن) واجب است. اینجاتفاوت میان زن ومردنیست.

ازاین راهگذر می شود به صراحت گفت: آغوش "زن" گهواره خیزگاه انسانیت است که اساسی ترین نقش را در دوایرزیستی بشربازی می کند،پس باید برای زنان اجازه داده شود بیاموزندوبیاموزانند ودرساخت وسازجامعه سهیم باشند. خوش بختانه اسلام آمد وبرای جهانیان فهماند که زمین ،آسمان ،کهکشانها وآنچه دردل این همه جای دارد همه وهمه برای انسان آفریده شده واینجا اسلام نگفت که زن برای مرد آفریده شده.
زن درجامعه ما"افغانستان"! شوربختانه، هنوز هستن کسانیکه زن را فقط به عنوان یک کالای تجاری در بازار انسان فروشی خرید وفروش می کنند به زن هیج ارزش قائل نیستن وهمه ارزش هاراکه اسلام برای زن داد از زن گرفتن. حق انتخا،حق آزادی،حق کار همه از زن گرفته شد وخوشبختی زن فقط در خوش بختی مرد گره خورد وحق مالکیت از زن صلب شد طوریکه اگر زن کارویا وظیفه داشته باشد مزدش را شوهرش میگرد. بجاخواهد بود تایک اصطلاح مارکسیستی را بیان کنم،مارکس (عقیده دارد کار،جوهر انسانی است وانسان از طریق کار واز طریق عمل،جوهر انسانی خود را محقق کرده وفعلیت می بخشد.)بناء در جامعه سرمایه داری و یا جوامع دیگری وقتی انسان بامحصول کار خود بیگانه می شود در اصل این انسان از خود بیگانه می شود وقتی کار جوهر انسانی است واین گوهر گران سنگ از انسان گرفته شود دیگر چیزی برای انسان باقی نخواهد ماند. درجامعه ما نه تنها مزد "کار" زنان ازایشان گرفته می شود بل زنان مظلوم ترین افراد جامعه هستن که به گلوله بسته می شوند ویاهم تیغ آدم های زنگی بد مست ازلب وبنی زن افغانستانی بوسه می گیرد،بوسه به سختی روزگاروسرمایی یخبندان جهالت. کارد لب وبنی اش را نوازش می دهدکه اینگونه عشق ورزیدن را هرگز سراغ نداشت. تفاوت میان این آدم ها و آدم های عصرجاهلیت در چیست؟ اگر سمیه به جرم مسلمان شدن به شلاق ابوجهل استقبال می شود،ساره به جرم مادر بودنش وزن بودنش لب وبنی اش بریده می شود. اگردختری در جاهلیت به جرم دختر بودنش زنده بگورمی شد،دخترافغانستانی به جرم عاشق بودنش سربریده می شود. اگردختری برای ته نشین شدن خشم دریایی رودنیل قربانی می شود،سحرگل به جرم تن ندادن به خود فروشی بدنش سلاخی می شود. اگر زنی درفرهنگ جاهلیت افریقا به جرم شکستن تخم مرغ محکوم به اعدام می شد،زنی در افغانستان به جرم شکستن طلسم استبداد محکوم به اعدام می شود. بااین همه داستانهای ناتمام استخوان سوز چی بایدکرد دولت چی می کند،دولت که بانی وپاسدار حقوق شهروندان است بااین همه رویداد هاوغم پاره های عنوده شده دربطن جامعه چی واکنش دارد؟

دولت یک کنفرانس مطبوعاتی را شکل می دهد باشعارهای پوپولیستی بگونه ی نشان می دهد که ازحقوق زن دفاع می کند. حقوق نه ترانه،نه بیانیه ونه شعاراست که ازسوی حکومت داران نشخوار شود وچند روز خوراک رسانه هاقرارگیرد. مهم ترازهمه گزین شدن برنامه ها از شعار درعمل است. شعاربی عمل درخت بی ثمراست. امید وارم انسان(مرد وزن) هرکدام ازحقوق انسانی خود برخوردار باشند وهرکدام در دایره مسولیت خود عمل کند تاجامعه به شوگوفایی گام نهد. حق دادن به زنان "دردایره مسولیت خود" زندگی آدمی رونق می گیرد عدالت وآزادی درفضای قطب بندی شده جامعه سنتی به بلندای ارزش های خودمی رسد. چرخش "زن ومرد" درمدار های خود به زیبایی نظام خوانواده و جامعه می افزایدواین چرخش خط شناسانه سعادت هریک را ببار خواهدآورد. به تعبیر استاد مطهری"زن ومرد دوستاره اند در دو مدار مختلف هرکدام باید در مدار خود حرکت کنند..... شرط اصلی سعادت هریک از زن ومرد در جامعه بشری در این است دوجنس هریک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند.آزادی وبرا بری آنگاه سود می بخشند که هج کدام از مدار ومسیر طبعی وفطری خویش خارج نگردند.آنچه دریک جامعه ناراحتی می آفریندقیام برضد فرمان فطرت وطبعیت است نه چیزدیگر".بنا بر آن نیک خواهد بود زن ومرد هرکدام درمدارخود چرخه زندگی را بچرخانندتاانسانیت،عدالت،قانونیت وآزادی جاى گزين برای "جهالت،تفوق طلبی،قانون گریزیی واستبداد"باشد. واپسین سخن؛زن یک مادر است از دامن این موجودپرمهروپرعاطفه انسان به معراج میرسد به سخن سعدی"رسدآدمی به جایى كه بجزخدا نه بیند"ازمدرسه این مربی "انسان ساز" آدمیا به بلند ترین قله های پیروزی بال می کشند پس نباید زن در منگنه ی تعصب های جنسیتی ذوب شود .بجامیدانم این روز را برا ى همه ی زنان جهان بخصوص زنان قهرمان ،مادران داغدیده ودوشیزهای افغانستانی مبارک باد گویم.برای همه بانوان دیارم سعادت وخوش بختی آروز دارم

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • میر هزار موش خور
  راستی که شما مردم به هر جا بروید هرچند درس بخوانید بازهم فطرت تان بالای تان غالب است اول اینکه بخاطر زندگی در غرب به مسیحیت روی اورده از شیعه برامدی خودش واقعیت ترا بیان میکند .
  فعلا با این چرند خود نشان دادی که تو مزدور بوده وظیفه ات تبلیغ اهداف شیطانی ونفاق افگنانه دشمن همه ملتهای کشور ما است که در لفافه دفاع از مردم هزاره انجام میدهی و اگر تو خود را واقعبین وروشنفکر با احساس میخوانی جنایات وفجایع علی مزاری را که حتی هزاره ها فعلا و حتما در اینده ها باج انرا پرداخته و خواهد پرداخت باز نویسی کن .
  هزاره ها بدانید که میر هزار مانند علی مزاری تیشه به پای هزاره میزند
  لعنتیی کثیف این را هر طفل هم میفهمد که هزاره های موش خورچی جنایتی که نکردند،رقص مرده، میخ کوبیدن به سر عابرین بیگناه به جرم این که قلفک چپات نیستن و هزار جنایتی دیگر! میر هزار موش خوربرادری شفیع دیوانه است ،لعنت به وطن فروش های خاین موشخوری نوکر ایران! این کار میر هزار موش خورهزاره عوامفریبی است، اولاد چنگیز مغل چی قسم میتواند آدم شود.نشنیدید که بزرگان گفته اند:عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود قساوت و وحشیگری در رگ وخون هزاره های مغل چنگیزی عجین است، کسانی که میگویند نه، باید تاریخ مغل را بیخوانند و جنایات امروز هزاره های مغلی چنگیزی با آن مقایسه کنند. متوجه میشوند که هزاره های چنگیزی خونخواری وحشی از زمان چنگیز کرده خونخوار شدند، پس ای مردم فریب ظاهر آرام هزاره رانخورید. اگر قدرت پیداد کنند،تمامی کسانی که قلفک چپات نیستند قتل عام میکنند،مثلی زمان چنگیز و سال های دهه ۷۰هجری!!!

 • دوست عزیز ، نوشته شما را خوندم شما تاریخ و جاهلت سر زمین های جهان در مورد زن و برسی نموده اید و شما فراموش کرده اید که انون زمان گذشته بود ، اما ان کشور ها به شعورفکری نسبی رسیده اند و احترام به زن قایل انــــد ، اما ما در قرن 21 زندگی میکنیم حرف حال را بزنید
  که کشور های اسلامی چه خدمتی به زنان قایل اند در هر کشور اسلامی زن شهروند درجه دوم است گر چه از یک زن زاده است اما به نظر حقارت به ان مینگرند و همه روزه خود سوزی ها ، گوش بریدن ها ، لب بریدن ها ، تجاوز ها ، به زور به شوهر دادن ها ، هر ظلم که روا است در حق زنان کشور های اسلامی میشود اگه زن مورد تجاوز قرار گیرد مقصر زن را میداند که مورد تجاوز قرار گرفته در این حالت مرد که تجاوز کرده خوش و خوشحال زندگی اش را میگذراند بدون هیچ دلواپسی ، این است حق زن ؟؟ هیچ دادگاه هم وجود ندارد از همچون حالت های ستم دیده زنان کمک کند. حق را به فرد مظلوم بدهد. و این هشت مازس هم یک کلمه کلیشه ای شده از مارس گذشته تا این مارس هزاران بی عدالتی در مورد زنان صورت گرفته این یک نوع بزنس شده که ابر قدرت های مرد بتوانند یادگاری از خود بجا بگذارند و یه کلمه هشت مارس به صرف لبخند بروی هزاران زنان که موردر ظلم و ستم قرار گرفته بنشانند .

 • درود به دوستان
  راستش من تنها أغازين سطرهاي مباحث كليدي چهارگانه ء اين نوشتار را خواندم و دانستم كه نويسنده متاسفانه يا در سطح بسيار نازلي از اگاهي قرار دارد ويا اينكه خواننده گانش را در همچو سطحي پنداشته است ، خلاصه اينكه نوشته اش صرف همانقدر مي ارزد وبس !

 • درود به دوستان
  راستش من تنها أغازين سطرهاي مباحث كليدي چهارگانه ء اين نوشتار را خواندم و دانستم كه نويسنده متاسفانه يا در سطح بسيار نازلي از اگاهي قرار دارد ويا اينكه خواننده گانش را در همچو سطحي پنداشته است ، خلاصه اينكه نوشته اش صرف همانقدر مي ارزدكه من خريدارش شدم نه بيشتر ونه كمتر !

 • اقاي مبارز سلام
  اگر زحمت نباشد لطفا مطلبي را كه من تحت عنوان ( زنان در گرداب تمدن وتدين ) نوشته در همين سايت كابل پرس گذاشته ام يك بار مطالعه ونظر خودرا در زمينه اش ابراز نماييد
  عزيزياسين

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس