در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > بابای ملـــت و دور دوم انتخـــابات

بابای ملـــت و دور دوم انتخـــابات

انتخـــابات ریاســـت جمهـــوری به فـــرمان مخفـــی بابای ملـــت به دور دوم رفـــت !
شمس الحق حقانی
جمعه 16 می 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

معضله بزرگی که کشور های جهان سوم خصوصاً ممالک اسلامی اکثراً با آن دست و پنجه نرم میکنند آرد شدن در بین دو سنگ آسیاب ارزش های دیموکراسی غربی و سنت ها و عنعنات تاریخی و بومی خود شان است که از یکسو دست آورد های اجتماعی چون آزادی بیان ، حق انتخاب زعیم کشور و تعین سرنوشت ملت همه مواردی اند که هیچ کسی نمی تواند اهمیت حیاتی و و ارزش اجتماعی این پدیده ها را در دنیای متمدن امروز انکار کند ولی از جانب دیگر سنن و عنعنات تاریخی هم درین جوامع وجود دارند که با وجود کهنه و فرسوده بودن آنها به مشکل می توان وجود آنها را بکلی نادیده گرفت و پدیده های عصری و مدرن امروزی را به سادگی جاگزین آنها کرد.

اشتراک در انتخابات آزاد و شفاف و تعین زعیم کشور با رای مرد و زن ملت به یقین که عمل بس نیک و پسندیده است ولی از جانب دیگر از قرن ها بدینسو مردم را عادت بر این بوده که فیصله در امور مهم لشکری و کشوری همیش از طرف بزرگان و ریش سفیدان ، علمای دینی و متنفذین قومی صورت گرفته و عوام الناس چون رمه های گوسفند به دنبال آنها در حرکت بوده و خیرامور را در اطاعت از فرامین و رهنمود های ایشان جستجو می کردند.

قرار گفته معروف که هم لعل بدست آر و هم دل یار مرنجان بزرگان سیاست و قانون سازان افغان هم با پیروی ازین گفته عالمانه قوانین انتخابات را چنان طرح و برنامه ریزی کردند که هم دست آورد های مهم و حیاتی دیموکراسی منجمله انتخابات آزاد و شفاف به مرحله اجرا گذاشته شده و هم سنت های دیرینه و عنعنات تاریخی افغانی جایگاه خاص خود را داشته باشند.

برای عملی کردن چنین چیزی یعنی دایر کردن انتخابات آزاد و شفاف در چوکات سنت ها و عنعنات تاریخی افغانی بایست انتخابات در دو مرحله اجرا شده و بوسیله شرط پنجاه جمع یک و کمک و مساعدت کمسیون مستقل انتخابات از به نتیجه رسیدن آن در دور اول جلو گیری بعمل آید که در نتیجه تعین دور اول انتخابات بدست ملت صورت گرفته و درخت دیموکراسی به برگ و بار نشیند.
بعداً در دور دوم نوبت رعایت سنن و عنعنات افغانی فرا رسیده و انتخابات این دور را بابای ملت تعین می کند که در نتیجه قرار گفته بالا هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد ، هم مردم با استعمال رای شان دور اول انتخابات را تعین کردند و هم بابای ملت نقش مهم و حیاتی رهنمود ملت را عهده دار شده و مسولیت ملی اش را در قبال ملت و مردمش انجام میدهد .

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • طیعوالله اطیعو الرسول و اولی الامر منکم.
  اگر داکتر عبدالله یک معاون خود را عبدالرسول سیاف و معاون دیگر خود را امر الله صالح انتخاب میکرد، همه چیز مطابق آیه مبارکه میبود و در دور دوم صد فیصد رای میبرد.

 • مردک شورای نظاری یاوه گو، به اسم مستعار شمس الحق حقانی! اولندش، شرطیهء ۱+۵۰ در قانون اساسی درج شده و فیصلهء کرزی نیست!
  دومندش، ۸ گرگ طماع کاندید این انتخابات بوده اند، زشت تر این که یک جهاد فروش بی فرهنگ ، به عنوان « پیشتاز» قالب ریزی شدهاست، پس تو چه عجله ای داری که این بازی کثیف، حتما در دور نخست ، تمام شود!
  سومندش اگر کرزی ، همه کاره بود، زلمی رسول ، وسط معرکه ، سرگردان نبود!
  چارمندش ، سرزنش رییس جمهور ی که دیگر نیست، کاربیوه زنان ناتوان و علیل است نه شمس الحق قلابی که بهر حال اسمی است مردانه!

 • به نظر اینجانب، سیاستهای تاجیکهابه مگس میمانه، که تنها حاصلش بیدار شدن دشمن سیاسیش میگرده و بس ... یعنی تنها چیغ و قرتک زدن است، دیگه کدام حکمت نداره ... و سیاست های پشتونها در برابر رقیبش به مار میمانه، که با نیش زدن دشمن خود را از پای در میاره ... اگر قبول ندارین به انتخابات 1393 توجه کنین ... نصیحت اینجانب منحیث یک ریش سفید برای قرسکی ها اینست، که از قرتک زدن چیزی جور نمیشه ... سیاست را با تفکر و سنجش عیار کنین، انهم در برابر پشتونها، که یک گام را بدون تفکر عمیق برنمیداره ... وسلام به احترام .

جستجو در کابل پرس