در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > صــندوقــین جــادو

صــندوقــین جــادو

کــرزی بر شــفافــیت انتخــابات در دور دوم تاکــید کــرده و آنرا امــر حــیاتی برای کشــور خــواند !
شمس الحق حقانی
يكشنبه 1 جون 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

یاد آن روزگاران بخیر که آسمان کابل آبی وآب دریای کابل چون آسمانش پاک و ظلال بود و قلب های مردمانش هم در پاکی و صفایی دست کم از آسمانش نداشت ، مرد ها مرد بودند و زن ها زن ، پادشاه سایه خدا بود و رعیت فرمان بردار بی چون و چرای اوامر شاه که بدینصورت هم دنیای مردم گل و گلزار بود و هم آخرت شان مطمئن و تضمین شده ولی از روزیکه غرب جهانخوار درسرزمین مرد پرور ما راه یافت و مردم بجای دوغ و کشمش آب به کولا و فانتا روی آوردند آهسته آهسته آفتاب خوشبختی و سعادت کشور نزول کرده و دروازه های کشور بروی متاع های فرهنگی غرب چون دیموکراسی ، تساوی حقوق زن و مرد ، آزادی بیان ، انتخابات آزاد و دیگر پدیده های شیطانی ازین قبیل باز شد.

حالا کار بجای رسیده که از ترس دیموکراسی و حقوق بشر پدر نمی تواند سیلی بروی پسر و شوهر مشتی بر فرق همسر حواله کند ، مشت بر فرق همسر حواله کردن را که بگذار سر جایش که بسیاری مرد های بیچاره از هراس فعالین جامعه مدنی و شیشک های وزارت امور زنان مجبورند به سخنان زن هایشان گوش داده و در امور زندگی با ایشان مشوره کنند و کرزی بیچاره هم از ترس همین دیموکراسی لعنتی که به هر کس و ناکس اجازه رای و اظهار نظر میدهد نمی تواند مسولیت زعامت و رهبریش را بصورت درست انجام داده و ملت را در انتخاب راه درست هدایت و رهنمایی بنماید.

او بر سر دوراهی قرار گرفته که در حقیقت مجبور به پیمودن هر دو راه است ، از یکسو هدایت و رهنمایی درست مردم منحیث بابای ملت در سوال انتخاب زعیم آینده کشور مسولیت بزرگ و تاریخی اوست و از جانب دیگر احترام به حق رای دهی آزاد مردم و برگزاری انتخابات شفاف از لازمه های دیموکراسی غربیست و قرار مثل معروف که دو خربوزه به یک دست گرفته نمی شود و کرزی هم باید یکی را انتخاب کند.

اما او باید خدا را سپاسگذار باشد که از برکت وجود یک مغز متفکر در کشور و مغزک های متفکر در کمیسیون مستقل انتخابات و اختراغ صندوقین جادو برای دور دوم انتخابات به سادگی می تواند دو خربوزه را به یکدست گرفته هم لعل بدست آرد و هم دل یار نرنجاند چون با وجود صندوقین جادو دیگر نیازی به تقلب با شیوه های معمولی و سنتی چون از قبل پرکردن صندوق ها ، کم توزیع کردن برگه های انتخاباتی ، پاک کردن رنگ از ناخن و یا باطل اعلان کردن آرای نا مطلوب نیست.
انتخابات می تواند کاملاً آزاد و شفاف در حضور ناظرین و رسانه های داخلی و خارجی برگزار گردد ولی نتایج آن با وجود همه نظارت ها و مراقبت ها صد در صد مطابق خواست او خواهد بود.

صندوقین جادو بعد از مایکرو شینکوف دومین اختراع بزرگ افغانستان در ساحه تخنیک سیاسیست که هر دو مورد توجه و استقبال خاص کشور های جهان سوم قرار گرفته و بر علاوه کاربرد مفید و موثر آن در سیاست داخلی منافع بزرگ اقتصادی را از بابت فروش آن در بازار های جهانی برای کشور ببار آورده است.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس