صفحه نخست > کارتون > محمد قسیم فهیم و محمد کریم خلیلی

محمد قسیم فهیم و محمد کریم خلیلی

یک کارتون
عتیق شاهد
سه شنبه 27 جولای 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این ویدئو فرزندان احمدشاه دوارنی خاک فورش هست
  http://www.youtube.com/watch?v...

 • مافیای فرهنگی فاشیزم .مافیای فرهنگی فاشیزم اوغانی
  حنیف اتمر و اجنت هایش ( از راست به چپ: سیاه سنگ ، سیستانی ، فاروق فارانی و مسعود فارانی خواننده گان گرانقدر و محترم ،

  یکی از فاشیست های سورخلقی که در تعصب و تنگ نظری و قبیله پرستی شهرت خاص دارد ، حنیف اتمر نام دارد که پس از احیای حاکمیت فاشیست های پشتون در هشت سال اخیر ، به حیث وزیر صاحب صلاحیت های عام و تام بوده است که با دست باز و داشتن امکانات نا محدود و بدون تشویش برنامه های پشتون سازی و فارسی ستیزی بسیار محیلانه و بیشرمانه را عملی کرده است . افتضاح و فساد و خیانتکاری های حنیف اتمر بار ها در رسانه های جمعی غیر دولتی افشاء و رسوا گشته و بسیاری از همدیاران ما از آن آگاهی دارند . حنیف اتمر کسی است که همراه و همدست با دیگر پشتونیست های اوغان ذلتی و سورخلقی و طالب و دیگر و دیگرهایش ، شب و روز برای بازگشتاندن حاکمیت مطلق قوم پشتون در اوغانستان کار می کند . حنیف اتمر کسی است که چهار صد نفر مشاور پشتون تبار و پشتونیست های سرسخت را از هر سو جمع کرده بود و به نام "مشاورین " و کارآگان برای شان معاش های دالری و بلند می داد. چهارصد مشاور داشتن حنیف اتمر یکی از عجایب وزارت کردن در جهان به حساب می آید. همچنان ، پس از وزارت معارف ، حنیف اتمر وزارت داخله را نیز کاملا " اوغانی " ساخته است و پنج سال دیگر نیز در آن کرسی باقی می ماند که پلان ها و برنامه های فاشیستی و قبیله پرستانه را بیشتر عملی سازد . در پهلوی صد ها جنایت دیگر ، یکی از شهکار های حنیف اتمر این بوده است که در جریان هشت سال گذشته یک شبکه ی مافیای فرهنگی را از پشتون های فارسی ستیز به وجود آورده است که در هر جایی که بتوانند و به هر طریقی که ممکن باشد ، نخبه گان ، نویسنده گان ، پژوهشگران و دست اندرکاران رسانه های همگانی پارسی زبان راکه به دهل فاشیزم پشتونی نمی رقصند و از زبان و هویت خویش دفاع می کنند ، تحقیر، تخریب و تهدید نمایند و آنها را مجبور به گوشه گیری و خاموشی سازند
  http://www.tajikmedia.com/inde...

 • فرزندان احمد شاه دورانی تمرین می کنند که چه گونه بر علیه مردمی اوغانستان جهاد کنند
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...
  اوغان های عزیز ما با مدارک صحبت می کونیم و
  ویدئو های تان را خوب نگاه کنند که ما کسی را مثل شماها ناحق متهم نه می کونیم

 • ملاه قسیم فهیم و اخوند خلیلی که از خانوداه شوی نه نه تو مبیاشند که به خاطر پول و ثروت , اولی احمد شاه مسعود را حلال کرد توسط عربهای عکاس و دومی قوم خوده یعنی هزاره ها را سر بریده میره . ابدالی هرچه بود و یا نبود از بیرون افغانستان به نام اسلام میدزدید و شکم نه نه کلان ها و پدر کلان های چلاق شما ها بی بخار ها و وطن فروش ها و پای بوس های اخوند الاغ های ایرانی را سیر نگه میداشت . سگ های جنگی گروپ پای لچان ابدالی که شیشه میخودند و روی اتش راه میرفتند از شما زیاد تر شرف دا شتند و دارند .

 • اول اینکه قاتل قهر مان ملی سیاف است نه نه کسی دیگه چون شما ها
  به خاطر قدرت دست به هر کاری می زنند
  به جایی اینکه واقعیت را بیان کنند حر ف های فاشیستی فاشیستی می زنند
  شما یک جنایتکار مزدور مزدور که درهای استثمار به روی انگسی ها استثمار گره باز
  کرد بود شما این وطن فورش برای ما چه میخواهد معرفی کنند ؟
  با چشم پار گُه از یک جنایتکار که برای همه نوسینده گان تاریخ دنیا جنایت این خبیث معلوم است دافاع می کنند آیا معنی این کار شما فاشیستی نیست ؟
  دیگه مردمی های دنیا ده فکر پیش‌رفت، ترقی هست
  اما وغان های عزیز ده قرن 21ده فکر نابود هویت و تاریخ ما ا ست
  که چه گونه پشتونستان بی سازد !!شماها ما مردمی غیر اوغان را ده مردمی دنیا چه معرفی کردن امین خیانت که در حق ماکردن بس نیست؟آخه تا چه وقت وحشی گری می کنند ؟

  • یعد از حادثه 9/ 11 امریکا ( سی آی ای - عسکر پنتاگون ) شب سر از زیر لحاف زن احمد شاه مسعود یبرون اورده بود . نه از قتدهار . . یکماه بعد از 9/11 تمام خراسانی ها از خوشی که خانه های شان محل بود باش عسکر امریکایی واسوخت میشه از خوشی ده پیراهن نمیگنجیدند . که عسکر امریکا از یک طرف داماد سر خانه شان میشه از طرف دیگر انتقام شانه از قندهاری ها میگیرند .. حالا فکر میکنی چرا مه پشتون نمیگم . . در فتح دختر های خراسانی فقط قندهاری به قطغن امده بود . و همچنان او مادر زنا خراسانی دیگر ا میر اسلامی محمد اسماعیل خان امیر و پادشاه هرات . اول چرا اسلحه فرقه هرات که برای دفاع مردم افغانستان بود شبانه دزدید . 2 این مادر زنا چرا در حالیکه در جنگ به مقابل طالبان موفق شده بود در فراه و گرشک و هلمند . . جنگ را ایلاه داده سر از هوتل لاله مشهد بیرون اورد . از این قسم دزد های ناموس و بی غیرت و وطن فروش خراسانی ها زیاد دارند . در خراسان و یا ایران که شما ها گوه شانه میخورید شاه شما خراسانی ها رضا شاه پهلوی ساعت چهار عصر یک میلیون عسکر دست به ماشه اسلحه را در روز امدن اخوند خمینی مادر حرام ولد زنای خراسانی . . تنها ایلا داده سوار طیاره شده فرار نمود و ساعت پنج دزد ها و چاقو کشان مانند محمد بی مخ از جنوب با کمک اخوند ها خسر بره های امام حسین به شهر برای چور و چپاول را افتادند و مردم را قتل عام نمودند و خراسانی دیگر مادر زنا خل خالی در یک روز هزار بد بخت دیگر را کشت . مانند شما ها خراسانی ها را باید با گوه سگ سوختاند . قوم بی غیرت .

 • http://www.youtube.com/watch?v...
  این ویدئو احمدشاه دورانی است که چه
  خراسان فورخته بود

 • casio اوغان از این بحتر نمیشه وقتی یک اوغان باسواد شما هستید غیر از فاشیستی چزدیگر به مفکوره شما نیست پس از یک اوغان بسواد چی گیله

  • من نه پشتون هستم و نه فارسیوان و نه خراسانی و نه شمالی وار .. من افغان هستم و برای افغانستان زنده هستم . به دین افغانستان که همان کلتور و عنعنات افغان ها میباشد ایمان دارم . مانند شما ها مار استین واری در روز مسلمان و و عرب در شب خراسانی و ایرانی و پاکستانی و امریکایی نیستم .

 • قهرمان ملی شیهد پاک خراسان احمدشاه مسعود عزیز بود
  که دست های عرب و پاکستانی هارا کوتا ه کرد بود تا دست بگانه ده دخترهای تان نه ره سد
  حال از قهرمان ملی این طور تشکری می کنند ؟
  قبرستان عربهای القاعده، پرستشگاه مردم قندهار

  لطفاً به این سند شرم آور کلیک کنید

  http://www.bbc.co.uk/persian/a...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس