در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > مــدال غــیرت افغــانی به برادر ناراض

مــدال غــیرت افغــانی به برادر ناراض

خجــالتــماب کــرزی به منــاســبت قتــل نو عــروس هــزاره مــدال غــیرت افغــانی را به برادر ناراضــش اهــد کــرد.
شمس الحق حقانی
شنبه 2 آگوست 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

خجالتماب کرزی درین سیزده سال حکومتش به یقین که بیشتر از سیزده صد مدال به مناسبت های مختلف به اشخاص واجد شرایط توزیع کرد که بصورت عموم می توان این مدال ها را بدو کتگوری مختلف تقسیم کرد.
کتگوری اول شامل مدال های می باشد که به مناسبت فعالیت های چشمگیر شخصیت های برجسته کشور در امور فرهنگی ، ادبی ، هنری ، علمی و تاریخی به منظور قدر دانی از کار و زحمات ایشان توزیع گردیده است که بطور مثال می توان از نگاشتن کتاب ارزشمند و علمی سقای دوم توسط عالم و مورخ معاصر کشور جناب اسمعیل یون نام برد که ایشان بدین مناسبت به دریافت مدال امیر عبدالرحمن خان نایل آمدند.

نویسندگان و دانشمندان دیگر چون سلیمان لایق ، کریم خرم ، فاروق وردک و جنرال طاقت به دریافت مدال های امیر شیرعلی خان ، امیر دوست محمد خان ، شاه شجاع و محمد گل خان مهمند توفیق یافتند.

اما کتگوری دوم شامل مدال های افتخاری می باشد که به مناسبت های خاص اشخاص که در اثر شهامت های بزرگ یا ابداعات خارق العاده و مسائل ازین قبیل مستحق دریافت این مدال ها می گردند که بطور مثال می توان از ابداع پوشیدن لباس زنانه توسط برادران ناراض کرزی نام برد که اولین برادر ناراض کرزی بدین مناسبت به دریافت مدال افتخاری زنانه پوشی موفق گشت.

مدال افتخاری دیگر را محترم ضیا الحق امر خیل به مناسبت ابداع بی بدیل استفاده از رمه گوسفندان برای تقلب انتخاباتی بدست آورد که چنین ابداعی واقعا در جهان بی نظیر است و ایشان به حق مستحق دریافت چنین مدالی گردیدند.

تازه ترین مدال افتخاری را باز هم یک برادر ناراض کرزی با بکار گرفتن شهامت بزرگ زیر پا کردن سنت قدیمی و عنعنه پوسیده غیرت افغانی که بر مبنی آن کسی را جرات دست بالا کردن بالای یک زن نبود چون زن از طرف مردان با غیرت افغان به چشم ناموس دیده می شد بدست آورده و موجبات سرفرازی خجالتماب کرزی را فراهم کرد.

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • اگر بیایند طالبان و با دولت افغانستان حاضر به مذاکره شوند، به هیچ وجه حاضر نیستم به عنوان ریس جمهور فعلی افغانستان به اسم حامد کرزی تا قرار داد امنیتی اخیر را به امضا برسانم و قرار داد های دیگر نیز به حالت تعلیق در خواهند امد اگر طالبان بپذیرند که یک حکومتی را در آینده افغانستان بسازند و در نتيجه از این رنج و بدبختی ملت افغانستان را رهایی ببخشند.
  این اعلامی هست از جانب حامد کرزی به جانب برادران مان طالبان کرام براي خاتمه بخشيدن به جنگ داخلي كشور.
  بااحترام

 • کرزی

  آغا خر زی به سوي طالب خود خيز مکن
  دل مجروح وطن را تو ديگر ريـز مکــن

  *****

  چند جمله صفت از اهل عـرب را گفتنند
  خــلـق ومخلوق خدا را حلقه آويــز مکـن

  *****

  روز حشرست و حساب است خداوند قاضي
  تــو تشبث به عمل کــــرد خدا نيز مکـن

  *****

  لب و دنــــدان نيـــکو و لب و دنـدان قــبح
  کــــــردگــــار آفريده خنجر خود تيز مکن

  *****

  زيــر دندان شما گــرنبود ريگ فساد
  قــانون سرچپه را سـاز دل انگيز مکن

  ****

  چي بخواهي چي نخواهي هستي است که است
  غــم بــیـهوده مخور اسپ تو محميز مــکن

  *****

  بهـــر رد کردن، احکام که کرزي دارد
  مجمع زيــر لهاف از شهر گـرديز مکن

  *****

  رنگ کردن صفت مرد بزرک نيست که نيست
  فــــرق بين مــردم انــدر و شالـیـــز مـــکــن

  *****
  در مقامی که زر و گنج به درويش دهي
  خرس را حاکم شرعي تو به پالیز مکن
  محــــــــ(بختیاری)ـــــــمد

  آنلاين بنگريد : http://afg-fx.com

جستجو در کابل پرس