صفحه نخست > دیدگاه > غم شریکی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با مردم هزاره

غم شریکی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با مردم هزاره

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان فاجعۀ کشتار جمعی خلق هزاره را توسط طالبان وحشی در ولایت غور به شدت محکوم مینماید
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
سه شنبه 29 جولای 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خبر قتل عام وحشیانه وحیوان صفتانۀ چهارده کارگر بیگناه هزاره، به شمول یک زن ویک کودک، درولایت باستانی غورکه، ذریعۀ طالبان وحشی، درین روزهای مقدس ماه مبارک رمضان وفرارسی عید سعید فطر، بگوش مردم ما وتمام جهانیان طنین انداز شد، منعکس کنندۀ آخرین حد وحدودجنون خون آشامی وبی رحمی، گروه های فاشیستی مذهبی طالب وحامیان نیکتایی پوش ایشان، درداخل وخارج افغانستان است که، با تمامی نیرو وتوان خود، خواهان ایجاد رعب ووحشت، بی اعتمادی ونفاق در بین باشندگان چندین ملتی کشوربوده، واستفاده ازهر وسیله ای رادرین راه بخود مشروع وموجه بحساب میآورند.

عامل اصلی واساسی این فاجعه را، درواقعییت های حاکمیت طلبانه وانحصارگرانۀ بخشی ازقبایل حاکم ، با ریشه های شوم حاکمیت تک ملیتی درتاریخ خونین افغانستان میتوان جستجوومطالعه نمود، که پاسداران حاکمیت های انحصاری در شرایط امروزی با بلند شدن روز افزون صدای عدالت خواهی ، وشکست طلسم استبداد در مقابله با خیزش های مدنی سرتاسری هم میهنان ما، به شدت خشمگین گردیده وهر آن جنایتی را که در توان ایشان باشد حاضر به انجام دادن میباشند.

دامن زدن به اختلافات دینی وفرقه ای، با اساس قرار دهی مشخصات قومی ونژادی، یکی از رزیلانه ترین سلاح های ترور آگاهی وخرد مردم ، وبجان هم انداختن باشندگان این سرزمین با گرایشات مذهبی شیعه وسنی، همانند عراق، سوریه ، لبنان، لیبیا، مصر وغیره، با آتش زدن به اختلافات قبیلوی، قومی ونژادی است که، این رهزنان خون آشام تاریخ ، با پیروی از اسلاف خویش بدان متوسل، وخواهان برهم زدن پروسۀ رسیدن مردم بیک زندگی باهمی وعاری از نابرابری های گذشته میباشند.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، ضمن غم شریکی وهمدردی عمیق با برادران هزاره درین غم واندوه بزرگ، این جنایت بزرگ ونا بخشودنی رابه شدت تقبیح نموده ونفرین ابدی را به عاملین سیاه روی وحامیان سیاه اندیش ایشان حواله میدارد.

هزاراه ها ، ازبیک ها، تورکمن های، نورستانی ها، بلوچها، پشه ای ها، ایماقها، پشتونها، تاجیکها، هندو ها، سیکهه ها،قزلباشها، تاتار ها، قرغیز ها، قزاقهاوغیره هستی خویش را درین کشور ودر کنار هم با محک های مختلفی در زمانه های مختلف آزموده اند، ولی اتحاد عاری از بیعدالتی وبر تری جویی، یگانه راه علاج تمامی درد ها ورنج های همه ای آنها برای همیش است که، این سنگ اندازی ها از هر استقامت ومنبع داخلی ویاخارجی که صورت گیرد، هیچ هدفی بجز از بهم زدن پروسۀ تأمین صلح وعدالت واقعی درین کشور ندارد..

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان یکبا ردیگربا تقبیح این عمل بزدلانه ونامردانۀ طالبان وحشی وبی فرهنگ که، یک جمع غیر مسلح ومستضعف را، با چنین شیوه وروش غیر انسانی به شهادت رسانیدند، از مردم سراسر کشور تقاضا مینماید که ، برعلیه این مزدوران بیگانه وعاملین تبعیض وتعصب فاشیستی باهم متحد گردیده، ونگذارند که دست های کثیف این حیوانات وحشی قلمرو حیات مردم مارا بیشترازین با کردار های حیوانی خویش ملوث سازد.

اتحاد وهمبستگی سرتاسری مظلومین در سر تاسر کشور یگانه راه مقابله با این ددصفتان عالم است، وهر آنکس که از چنین یک اتحاد آگاهانه وواقعی در بین باشندگان این سرزمین که، پشتیبان عدالت، برابری ومساوات عملی در تمامی سطوح باشد، دوری نماید، خود خبط عظیمی را مرتکب میگردد که، نتیجۀ عملی آن دوام عمر این مزدوران وفاشیست ها خواهد بود.

ارواح پاک شهدای ولایت غور شاد وقرین رحمت حق بادونفرین ابدی حواله به قاتلین وآدمکشان طالب

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

27 جولای 2014 میلادی / اروپا

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس