در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > وزیر پیشین طالبان از ناروی اخراج و به افغانستان دیپورت شد!

وزیر پیشین طالبان از ناروی اخراج و به افغانستان دیپورت شد!

وکیل این فرد در گفتگو با رسانه ها گفته بود که افغانستان برای او خطرناک می باشد. این درحالی ست که شواهد نشان می دهد افغانستان نه تنها برای او خطرناک نیست، بلکه وجود او در افغانستان برای مردم خطرناک است.
کابل پرس خبری
چهار شنبه 6 آگوست 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: رسانه های ناروی گزارش کرده اند که اداره مهاجرت این کشور ملا عبدالرؤوف محمد وزیر پیشین طالبان را عنصری خطرناک برای امنیت ناروی تشخیص داده و او را به افغانستان دیپورت کرد. این فرد که از او به عنوان وزیر صحت رژيم قبیله ای طالبان یاد می شود، 13 سال پیش، پس از سقوط رژيم طالبان به کشور ناروی پناهنده شده بود. رسانه های ناروی به نقل از مقامات این کشور گزارش کرده اند که او بصورت گسترده دست به تبلیغات بنیادگرایانه زده و باعث انحراف جوانان می شده است. طبق این گزارش ها، ملا عبدالرؤوف محمد در منطقه ای در مرکز شهر اسلو، در برنامه ها و مراسم دینی، اندیشه های تروریستی و طالبانیسم را تبلیغ می کرده است. وکیل این فرد در گفتگو با رسانه ها گفته بود که افغانستان برای او خطرناک می باشد. این درحالی ست که شواهد نشان می دهد افغانستان نه تنها برای او خطرناک نیست، بلکه وجود او در افغانستان برای مردم خطرناک است. او همچون اعضای دیگر طالبان می تواند در تبلیغ و پلان ریزی تروریزم در افغانستان فعال بوده، حمایت کامل حکومت قبیله ای افغانستان را با خود داشته باشد. رژيم حامد کرزی در 13 سال گذشته، یکی از برنامه های جدی خود را حمایت از تروریزم قرار داده و بنا بر اشتراکات قومی با طالبان، هزاران تن از تروریست های خطرناک طالب، از زندان رها شده اند.

رسانه های ناروی گزارش کرده اند که ملا ملا عبدالرؤوف محمد در مدت اقامت خود در ناروی، بارها به مناطق قبایلی پاکستان سفر داشته و ممکن است این سفرها برای هماهنگی با طالبان و سایر گروه های تروریستی بوده باشد.

تصویری از پاسپورت ملا عبدالرؤوف محمد وزیر پیشین طالبان، صادر شده توسط رژيم طالبان.

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • این تروریست باید به گوانتانما انتقال داده میشد، نه به افغانستان.

  • این ایزک را باید ۱۳ سال پیش پس هلمند روان میکردند.

  • رسانه های ناروی همچنان وشته اند که این شخص در مدت اقامت در ناروی همرا با پلیس مخفی این کشور در ارتباط بوده و همکاری می کرد. در سال 2003 وزارت مهاجرت ناروی می خواست این شخص را دپورت کند اما رئیس پلیس مخفی ناروی به وزارت مهاجرت ناروی نامه نوشته و گفته اند که این با انها کار می کند و وزارت مهاجرت باید اجازه دهد تا خانواده او نیز به ناروی بیاید . بعد از آن او با خانواده در منطقه درامین نزدیک اسلو زندگی می کردند.

    http://www.nrk.no/norge/taliba...

  • این سگ کثیف را باید زندان میکردند. کرزی برایش قصر خواهد ساخت و به فرزندان این قاتل بورس تحصیلی خواهد داد.

  • ملا عبدالرووف به پولیس ناروی گفته است که مرا به افغانستان رد مرز نه کنید که من برای افغانستان خطرناک تمام میشوم. بعدا پولیس گفته است شما را کرزی خواسته است و برای خطرناک بودن شما برنامه های انتحاری سازی جوانان پشتون را ترتیب کرده است و شما خیلی مصروف خواهید بود و مستقیما به کسی خطر محسوب نه میشوید!

  • به تأاید کامنت 13.27 محترم عادل ، جناب حامد کرزی رییس جمهور از ملا عبدالرووف استقبال کرده د ر
    کنار سایر طالب ها د ر ارگ ریاست جمهوری مهمان دارش خواهد شد .

جستجو در کابل پرس