در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > جنرال حمید گل و ملا عمر

جنرال حمید گل و ملا عمر

یک کارتون
عتیق شاهد
جمعه 6 آگوست 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

  • جنرال حمید گل این غده بویناک سرطانی میگوید که تمام پشتونها از طالبان دفاع میکند و طالبان به مقاومت ملی افغان مبدل گردیده است. او میگوید که اقوام دیگر در افغانستان چه بخواند و یا نه بعد از خروج قوای خارجی حاکمیت آنها را بپذیر چون آنها راه دیگری ندارند.

    این سخنان این غده کثیف سرطانی را با آنچه اجنت های آی اس آی چتلستان زیر ده ها نام در کابل پرس و دیگر سایت های افغان مقایسه کنید و در خواهید یافت که آنها زیر نام غیر پشتون فقط همان پالیسی پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان را عملی میکنند. یعنی ایجاد نفاق ملی و توهین به هر چه پشتون است و هر چه با پشتو ارتباط دارد تا به پشتونها های چنین وانمود کنند که گویا همه غیر پشتونها از آنها نفرت دارند تا آنها از طالبان یعنی ستون پنجم آی اس آی در افغانستان دفاع کنند.

    این پنجابی های کثیف و بویناک با استفاده از اجنت های شان در سایت های مختلف افغان فقط میخواهند یکعده جاهل را بر ضد این و یا آن قوم افغان که هزار ها سال در کنار هم زندگی کرده اند بر انگیزند تا پنجابی های کثیف به امریکا بگوید که یگانه نیروی که افغانستان را میتواند از جنگهای قومی نجاب دهد همانا طالبان وحشی اند.

جستجو در کابل پرس