صفحه نخست > دیدگاه > ملالی جویا و دلقکان بیسواد

ملالی جویا و دلقکان بیسواد

نويسنده: ساحل رشتیا احمدی
جمعه 18 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در برنامه "زنگ خطر" تلویزون طلوع, تنی چند از دلقکان بی مایه با بیشرمی و گستاخانه قسمت های سانسور شده ی از مصاحبه خانم جویا با تلویزون طلوع را بیسوادانه به "استیضاح" (1) گرفتند تا بادارانشان را که در این اواخره سخت در جنگ بخاطر خدمت به عوامل خارجی شان, با باند کرزی اند, لحظه یی خوش سازند. زیرا آشکار است که هر توهینی به خانم جویا دشمنان خوشبختی مردم ما را همیشه خوش ساخته و خواهد ساخت.

با در نظر داشت این حقیقت آشکار که قدرت محوری در پارلمان در دست جنائت کاران ائتلاف شمال دیروز و جبهه "ملی" امروز قرار دارد و ارتباطات تنگاتنگ پنهان وآ شکار و پیوند های قبیله یی که تلویزون طلوع با خوانین این جبهه "ملی" دارد, نیز هم به همگان روشن است, پس باید که طلوع با هر ابزار ممکن مشتی از خونخوار ترین, جنائت کار ترین, بیسوادترین انسان های را که که در پارلمان لمیده اند ( حساب اقلیت اندک که نماینده های واقعی مردم اند از این جمع جداست) "نماینده مردم" و پارلمان مملو از جنائت و خیانت را هم "خانه ملت" جار بزند.

اگر واقعاً طلوع و دلقکان برنامه "زنگ خطر" اظهارات خانم جویا, خانم شجاع کشور مانرا توهینی به اصطلاح به "خانه ملت" میپنداشتند و میپندارند, چرا سخنان خانم جویا را که در مورد پارلمان گفته بود, در قدم اول در مصاحبه ی که با آقای حیدری داشت سانسور کردند؟ اگر "توهینی" به پارلمان وجود داشت, بهتر بود میگذاشتند تا مردم قضاوت میکرد. میگذاشتند که خانم جویا چرا به پارلمان طویله خانه گفته است؟ اینکه بعد از مدتی بیسوادانی چند مضحکانه از قسمت های سانسور شده آن مصاحبه به خاطر اهداف شوم باداران شان استفاده کردند, هیچ گاهی از محبت عمیق مردم مان به نماینده واقعی شان نخواهد کاست و دشمنان آزادی این دیار باستان همیشه کور خواندند. زیرا مردم ما نیرنگ بازان حرفوی را که تکنیک های فریب و توطئه را از قهرمانان دروغین شان آموخته اند خوب میشناسند. آیا کی انکار خواهد کرد که "قهرمان ملی" شان در جنگ افگنی, دروغ و توطئه شهرت جهانی نداشت.

با در نظر داشت تعریفی که از طویله ارائه شده است, که یعنی "طویله جایی است که در آن حیوانات اهلی از قبیل بز، گوسفند، گاو، خر و اسپ نگاهداری می شود", سالهاست هزاران انسان در این وطن از غور تا فاریاب از بدخشان تا ننگرها بنابر ظلم, ستم, جنائت و خیانتِ مشتی از خائینان و جانیان مجبور هستند با حیوانات شان از قبیل گاو, بز گوسفند در زیر یک سقف زنده گی کنند. نگارنده که در یکی از دور افتاده ترین و عقب مانده ترین ولایات شمال تولد و بزرگ شده ام, خوب به خاطر دارم که زمانی به خاطر یک بودنهءٍ جنگی, بین دو پهلوان قومندان که شاید هم فعلاً عضو پارلمان باشند, جنگ سختی در گرفت و هزاران انسان آن محل به قریه ما مهاجر شدند و صد ها فامیل در طویله ها زنده گی میکردند. آیا آن ها انسان نبودند و نیستند؟

نگارنده تماماً به نظر خانم جویا که گفته اند " موجوداتی به پارلمان راه یافتند و پارلمان را به طویله تبدیل کردند" مخالفم. زیرا طویله خواندن این پارلمان فعلی توهین بزرگی است به بز, گاو و گوسفند که نه جانی, قاتل و خائین اندو ونه مکارو دروغگو و چاپلوس.

فراموش نباید شود که انسان را عملکردش در جامعه انسانی, انسان میسازد. آیا میشود که موجودی را, که هر چند به دو پا راه میرود,و یک زن را به یگ سگ تعویض میکند انسان خواند؟ کی میتواند که رد کند که موجوداتی از این قماش در پارلمان وجود ندارد؟

میخواهم قسمت های را از یک مقاله ی آقای جوشوا رایت که یک کارمند کمیسون مشترک انتخابات افغانستان در جریان انتخابات پارلمانی بوده و به تاریخ 17 فبروری سال 2006, تحت عنوان
" جنگسالاران در پارلمان, چطور اتفاق افتاد؟"

نوشته شده, ترجمه نموده خدمت تان تقدیم دارم تا سندی باشد بر ادعای بال

" تقریباً تمامی اخبار و گزارشات از انتخابات پارلمانی افغانستان در رسانه های غربی مثبت و موفقانه بودن آنرا نشان داد و یک موفقیت بزرگ به امریکا و متحدینش در جنگ بر علیه تروریزم خوانده شد. فقط افغانها و ما خارجی های که در افغانستان زنده گی میکردیم, ابعاد واقعی انتخابات پارلمانی را نیز به خوبی میدانیم. هرچند در قانون انتخابات فغانستان گفته شده است که هیچ فرد, فرمانده و یا عضو, مربوط به یک گروپ مسلح غیر قانونی نمیتواند خودرا به به پارلمان و یا یک مرجع دیگر انتخابی کاندید نماید. ولی با این هم صد ها تن از کسانی که گروپ های مسلح در اختیار داشتند در لیست کاندید ها راه یافتند.
هزاران شکایت و اعتراض در مورد کاندیدها برای ما رسیده بود, طبعاً واضح بود که افغانها که سالها قربانی جنگ و خشونت بودند نمیخواستند که صد ها دزد, قاتل و جنایت کار جنگی به مراجع انتخابی راه پیدا کنند که این خود نشان میداد که افغانها تشنه عدالت اند. فقط نمیشد هیچ کاری کرد زیرا پروسه رد صلاحیت کاندید ها وابسطه به پروسه جمع آوری سلاح بود. نگرانی فزاینده وجود داشت که در صورت رد صلاحیت زور گویان و جنائت کاران امنیت انتخابات به خطر خواهد افتاد و رد صلاحیت شده گان به فتنه افگنی و نفاق دست خواهند زد. همچنان کمیسون جمع آوری سلاح میخواست با دادن امتیاز کاندید شدن به جنگ سالاران, آنها را تشویق کند که به پروسه جمع آوری سلاح بپیوندند. هر چند نتایج مطلوب را در قبال نداشت.

بازسازی, امنیت و استقرار مقدمتر عنوان شد و جلو عدالت را گرفت که در نتیجه جنگ سالاران در مراجع مهم انتخابی راه یافتند. ولی قابل یاد اوریست که مردم افغانستان بعد از سال ها جنگ و سیاه روزی به یک عدالت انتقالی که جنایات جنگی را بررسی کند سخت نیازمند اند." (2)

این مقاله ی آقای جوشوا رایت به خوبی نشان میدهد که چی موجوداتی با تهدید اینکه گویا امنیت و استقرار برهم خواهد خورد به پارلمان راه یافتند, و لو که نوکران بیسواد شان آنها را" نماینده گان ملت" مینامند که خود توهین بزرگی ایست به مردم داغدیده مان.

یاداشت ها:
(1) هدف نگارنده استهزا است. فقط بخاطری که گرداننده ی "زنگ خطر" (استیضاح) را استهزا میگوید به شکلی به جناب عالی قابل درک باشد, نوشته شدخ است.

(2) سایت خبری افغانستان واچ, نشر شده به تاریخ 17 فبروری 2006 .

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • حالی او ظالم رشتیا تو چرا از ملالی جان قندول قهرمان خود نخواستی که به آمریکا که رفته بیخی از همانجا برای پارلمان ما تعدادی نماینده هم با خودش می آورد؟ نمایندگان فعلی اگر خوبند و اگر بد توسط مردم انتخاب شده اند. مگر نی جان بیادر؟ پس آنهایی که این نمایندگان را انتخاب کردند را همه حیوان می دانی؟ عجب منطق های در افغانستان وجود دارد. خوب در انتخابات بعدی از ایتلاف جنوب می خواهیم که فقط انسانها را بگذارند کاندید شوند و اگر کسی به آنها رای نداد خانه ای شان را آتش بزنند. این باز می شود جنوب دموکراسی که فعلا در وزیرستان هم از آن الگوبرداری کرده و در مارکت دموکراسی دنیا مقام اول را دارد. الهی میگویم درد و بلایت تو را زرداد خان جنوب به سری مسافرین و موتروانها بیاندازه برادر رشتیا.

  • پارلمان فعلی به هیچصورت نماینده مردم ما بوده نمیتواند. در پارلمانی که خون خورانی چون سیاف، ربانی، محقق، ملا راکتی، گلابزوی، علومی، کاظمی، حاجی الماس، حاجی فرید، علم سیاه، خالد فاروقی، عارف نورزی و دهها فرد خاین و جنایتکار دیگر لانه کرده باشند آنرا فقط میشود کنام خاینان نامید و نه بیشتر. اینان به رای مردم نه بلکه در اثر استفاده از زور و پول و مقام و تقلب کاری به این مرجع قانونگذاری رسیده اند.

   هزار آفرین و رحمت به ملالی جویا که چنین بی‌باکانه و مردانه وار از حقایق تلخ سخن میگوید. ایکاش در کشور خود چند شخصیت قهرمان مثل جویا میداشتیم که آنوقت قاتلان مردم ما نمیتوانستند به این آسانی بر سر بیست و پنج میلیون هموطنان ما ماتم و سیاهی بیاورند.

  • جویا بسیار اشتباه میکند که پارلمان افغانستان را طویله نامیده است. این توهین به بز و گاو و گوسفند و سایر حیوانات اهلی و عزیزی است که جز خدمت به انسانها کاری نمیکنند اما پارلمان ما مجمع گرگان و کفتاران خونخوار است که اصلا به این حیوانات مفید و بی‌ضرر شباهتی ندارند.

   بهتر است پارلمان را باغ وحش نامید‍

  • چی میگی بیادر، ده باغ وحش میفامی که چقه حیوانای قیمتی و زیبا جا میداشته باشند؟ مگر کدام یکی از ای جنگسالاری پارلمانی حتی شایستگی بودن ده باغ وحشه دارند؟

   یک زمانی که اینا باغ وحشه ده قبضه خود داشتند مگر به یادت نیست که حیوانای زیبا و قیمتی را کباب کرده رفتند و چشم شیر را کور کردند؟

   خوبست که ای پارلمان عجیب الخلقه خوده لانه کفتاران و لاشخواران نام بانیم.

  • جان بیادر شما پارلمانه هرچه میگویید بگویید :
   نظر مه اینست که :
   در این مدت چند سال کار و فعالیت اش غیر ازین که معاش های هنگفت را نوش جان کنند کدام خدمت دیگر به وطن و مردم خود انجام نداده اند اگه داده اند شما خو بگویید که چه کاری انجام داده اند در قسمت بازسازی ، درقسمت امنیت ، یا اقتصاد و یا کدام کمیسون دیگر این پارلمان به مردم فایده نه بلکه نقص هم داشت زیرا کار ایی آن به قدری محدود است که حتی نظریات و فیصله های شان را هیچ مرجع دولتی قبول نمی کند مگه قبول میکند؟ اگه قبول شده یکی شه نام بگی ! حتی علنی سود هم میخورد یک سود کلانش شان اینست که همو وقتکای که وزیرخارجه ره خلع صلاحیت کردند معاش شان حدود یکهزار و یکصد دالر بود هی غوغا میکردند که وزیرباید برطرف شود وقتیکه پیشنهاد دیگر شان مبنی بر ازدیاد معاش بود همین که معاش شان به دو هزار و چندصد دالر رسید دیگه غوغای وزیرخارجه ایطو خو شد که گویا اصلا اتفاق نیافتده بود. حال معلوم میشه که ای جارو جنجال شان فقط بخاطر ای بود که سود بخورند . زیاد شدن معاش و فراموش کردن موضوع وزارت خارجه خودش رشوت است . اگه نیست پس چرا پس از زیاد شدن معاش شان دیگه موضوع را دنبال نکردند.

 • ملالي خود يك دلقك است. من نمي دانم برخي مردم به كدام دليل هنوز هم از اين زن ياوه سرا ونادان حمايت مي كنند. جز حرفهاي تكراري كه همه مردم افغانستان آن را مي دانند، اين زن حرفي براي كفتن ندارد. من كسي را بي منطق، مانند وي تا هنوز نديده ام.

  • بلی شما راست میگویید. ما باید از ملا ربانی و ملا نامرد مسعود که خون هزاران بیگناه را در دست داشته ، مسوولین درجه یک ویرانی کشور ، بربادی اردوی ملی و تجاوز به ناموس و شرف مردم ما است ، دفاع کنیم و آنها ها را قهرمانان خطاب کنیم.

  • آنانی که از دموکراسی و این چیز ها حرف میزنند و رکلام دموکراسي را يکباره اميل گردن خود ساخته اند و با بسیار آب و تاب هم از آن صحبت میکنند ولی در مقابل نفرین و شک و صد نوع اتهام به جویای عزیز میبندند فقط يک نکته را در نظر داشته باشند:

   اگر معتقديد که اول و آخر دموکراسي چيزي نيست مگر اهميت قايل شدن به آرزوها، خواست و بهروزي فقير ترين توده هاي کشور ما از هر مليت و قوم و مذهب و ... اگر معتقديد که اين نادار ترين و بي چيز ترين توده هاي کشور اند که مستحق ترين اند و حرف و نظر و آرمانهايشان بايد تعيين کننده آينده کشور باشد و نه ابدا چند روشنفکر چيزدان ولي بيخبر از مشکلات عظيمي که مردم از آن در رنج اند و ... (که مطمئنا اکثر اين آقايان و خانمها از اين تفسير دموکراسي بيخبرند چون دموکراسي را بمثابه راهي براي عوامفريبي و ماسکي بر چهره سياه شان در نظر دارند و بس)

   پس بايد بدانيد که براي سنجش موقعيت و حقانيت ملالي جوياي مبارز و نترس، راي توده هاي برباد رفته افغانستان بايد محک اصلي و معيار قضاوت باشد و نه هرگز افکار و نظرات اکثرا بي‌پايه و به گفته مردم هوايي چند روشنفکر مغرور و خارج نشين. اکثر ما ها که چند کتاب خوانده‌ايم و تيوري هاي علمي را طوطي وار از بر کرده‌ايم و خود را ناف زمين و زمان ميپنداريم و نظر خود را به نظر توده ها (که اکثر ما وقيحانه آنان را نادان و کم عقل به حساب مياوريم) ارجح ميشماريم، ولي اين حقيقت را تاريخ به اثبات رسانيده که مردمي که در جريان محرکه قرار دارند و ستم ها و عذاب ها را با گوشت و پوست احساس کرده اند بسا بهتر از ما قضايا را تحليل و تفسير نموده از واقعيت ها واقفتند.

   با توجه به نکات بالا، من ميخواهم به آقايان و خانمهاي ضد ملالي جويا بگويم که شما با مخالفت تان با جويا در واقع نفرت و انزجار مردم را به جان ميخريد. مردم ديگر جويا را به حق قهرمان و نماينده راستين شان ميشمارند و همانقدر از صداي مخالف وي بيزار اند که از قاتلان شان که در پارلمان و سنا و حکومت و قضا نشسته اند.

   تعدادي وي را با اين و آن حزب و جريان سياسي مرتبط ساخته و بعد بر وي ميتازند و رد و بد ميگويند اما اينان نميدانند که جرياني که توانسته باشد دختر جواني مثل جويا را در کشور عقب مانده و قرون وسطايي‌اي مثل افغانستان تربيه و به جامعه تقديم کند خود جريان بسيار مبارک است و درخور توجه. اگر جويا به جريان سياسي‌اي تعلق داشته باشد اين جريان خود قابل بازنگري عميق است و شايسه هرگونه تمجيد. ظهور دختر جواني مثل جويا در کشور ما بدون شک يک حادثه است که فدايي وار و نترس در حالي قد علم کرده که ما ها جرئت بزبان راندن حقايق را در نبشته هاي خود نداريم ولي وي در مقابل سياف و رباني برخاسته و با تف به ريش هاي شيطاني شان بيهراس آنان را چيزي خطاب ميکند که واقعا هستند.

   درک موقعيت جويا براي ماهايي که در خارج لميده ايم و به گفته مردم از شکم سير خود حرف ميزنيم ناممکن است. برويد و لطف کنيد اين سخنان ضد جويا را در مقابل مردم يک قريه دور افتاده افغانستان تکرار کنيد که چه سيلي هايي از مردم نوش جان خواهيد فرمود.

   جویا به حق که پارلمان را طویله گفته است. کثافت هایی که به جز چانه زنی برای کسب امتیازات بیشتر به فکر مردم نیستند حیوان نه که بدتر از آن اند.

  • “جز حرفهاي تكراري كه همه مردم افغانستان آن را مي دانند، اين زن حرفي براي كفتن ندارد.”

   اگر گپهای وی گپهاییست که همه میدانند پس چطور وی را "بی منطق" میخوانی؟ مگر همین منطق کوبنده سخنان نیش گون و دشمن سوز وی نیست که وار شما ها را خطا کرده و راه گم کرده‌اید؟

   یک دختر مصمم و نترس و با شهامت که نه تفنگ دارد، نه زور، نه بلیونها دالر، نه پشتیبانی استخبارات خارجی، نه در قاچاق هیرئین دخیل است و نه هم انکل سام مدافعش است، اما چگونه است که تمامی دشمنان مردم ما علیه وی قد علم کرده روز شماری میکنند که نابودش کنند؟ چگونه است که وی را دشمن درجه اول خود پنداشته و حتی در تظاهرات شان شعار "مرگ بر ملالی جویا" سر میدهند؟؟؟؟؟

   اگر وی واقعا "بی منطق" میبود چرا اینقدر جدی‌اش گرفته‌اید؟ واقعیت اینست که مخالفان جویا آنانی اند که دشمنان قسم خورده مردم ما هستند و نیش زبان جویا در مغر و روح و جسم شان کار کرده و روزگار شانرا تیره ساخته. وقتی میبینند که دختر جوان و مبارز از تفنگ و زور شان ترس نداشته خون شان به جوش می‌آید، وقتی ببینند که افغانی از جنس زن مقابل شان با زبان بدون دپلماسی سخن گفته و آنها را همان چیزی که هستند یعنی رهزن و دزد و جنایتکار و وطنفروش و مزدور و قاتل و ... یاد میکند، دلشان به کفیدن میرسد.

   افتخار به جویای عزیز که قهرمان واقعی مردم ماست!

  • من فکر میکنم کسی که به ملالی جویا بد و رد میکوید خود او هم جز این تبیله است.

 • توظیه نکن برادر احمدی. چرا همان بودنه بازان نماینده را نام نمی بری که مردم بدانند و حرف تو را هم باور کنند. من هم می توانم صدا دروغ در مورد نمایندگان طالب و حزب اسلامی و کوچی ها درست کنم اما از خدا باید بشرمیم.

  این جنوب و شمال و شرق و غرب کردن به درد ما نمی خورد. اگر شمال جنایتکار دارد جنوب هم دارد. مگر گل آغای تو کیست؟ مگر همین احدی و اشرف غنی و ... از طالبان حمایت نمی کردند؟ مگر کرزی خودش در اوایل طالب نبود؟ ملالی قابل قدر است اما همه را با چوب زدن کار این مملکت را حل نمی کند. مگر او چه کرده است تا به حال؟

 • بعضی ها می گویند که ملالی در آمریکا در صدد بوده است که مشکل افغانستان را اقوام محروم و غیر پشتون معرفی کند. آیا این راست است؟

  • آن بعضی ها افرادی مثل نصیر خالد باید باشند که بمثابه مزدبگیر و چاکر باند تروریست ربانی از طریق رادیوی مردارش "صدای افغانستان" تمام روز علیه جویا خاکباد را انداخته تبلیغات دروغین میکند.

   یکبار در سایت جویا برو و متن سخنرانی هایش را بخوان که بدانی این دروغ مطلق است. وی کسی‌است که بالاتر از قوم و قبیله و زبان و ملیت و سمت گرایی و .... سخن میگوید و نماینده راستین تمامی مردم افغانستان است.

 • ایتلاف شمال یک بهانه است. او هیچ کس را نمی خواهد. مگر تا هنوز او چه کسی را گفته خوب است؟ آیا او دوست دارد که همه خارجی ها نماینده شوند. چقدر این زن گپ می زند. چرا او یگان کار خیر برای مردم نمی کند که ما هم بفهمیم که یک خیر خواه است. گلبدالدین هم همه را خاین و جنایتکار می گوید. مگر نی.

  • کار خیر جویا همین است که سخنگوی ملت مظلومش شده و با نیش منطقش همه خاینان به ملت و کشور ما را نمیگذارد که خواب آرام داشته باشند.

   نخیر گلبدین همه را خاین و جنایتکار نمی‌گوید. او خود یک خاین و جنایتکار کثیف است و همین حالا نمایندگانش (بنابر بر تخمینی 34 تن در پارلمان دارد) در طویله (یا بهتر است بگویم باغ وحش) پارلمان حضور دارد و با تمامی دیگر خونخواران اتحاد نامقدس بسته اند.

   اگر فکر میکنی جویا ناحق به کسی اتهام بسته، لطف کرده نام گرفته بگو که من برایت بگویم بنابر چه دلایلی جویای گرانقدر به آن فرد یا جریان تاخته است.

   جویا با واقعبینی تمام آنچه را سالهاست در قلب و روح مردم ما زندانی بود در مقابل زورگویان و قصابان به زبان راند و با استواری تمام بر جایگاهش ایستاده است.

 • ba malalai bogoyed ki ma ra az khair at tir. shar e khoda az sari ma kam kon. chara mardoma jang mi andazi. ban ki mardom aram zendagi konand. nakona ki o az taraf e tabila da parlaman kar kona. lanat ba kasi ki mardoma jang mi andaza

 • به نظر من پاکستان و آی اس آی کارتهای فراوانی برای بازی با افغانستان در جیب دارند که پیش پا افتاده ترینشان ملالی جویا و راوا می باشد. لذا هوشیاری دولت و مردم افغانستان را می طلبد که چگونه با آنها مقابله کنند. هرچند که در داخل افغانستان دیگر کسی، وقعی به یاوه سرائی های راوا و اعضای سرسپرده آن نمی گذارند.

  حمید

  • یکبار اظهارات جویا را در مصاحبه اش را تلویزیون طلوع ببین که با چه شدتی مداخلات پاکستان و ایران در افغانستان را تقبیح میکند و بعد به خود اجازه بده که اینگونه هوایی و بیشرمانه این دختر قهرمان را به پاکستان مرتبط بسازی.

   اما جای خوشی است که میبینیم کسانی علیه جویا برمیخیزند، اگر چنین نمیبود جای سوال داشت. هرقدر شما ها بیشتر مقابل جویا برخیزید و بر وی اتهام ببندید به این معنی است که وی عمیقتر تیرش را در قلب های سیاه و شیطانی شما اخوانی های کثیف نشانده است.

   جویا ندای برحق مردم ماست و آنچه میگوید همه و همه درد و خروش مردمی است که کسی به داد شان نمی‌رسد و زبان جویا را زبان خود شان میپندارند.

   آنلاین : فلم مصاحبه ملالی جویا با تلویزیون طلوع

  • بلی یک کارتش پدرخوانده حمید جان، آقای برهان الدین ربانی بود که ضیاالحق ده گهوره خود به او شیر داده کلانش کرد و بعد اولاد های حرام ضیا مثل حمید گل و نواز شریف و دگروال یوسف به قدرت نصبش کرد اما چند روزی از اقتدارش نگذشته بود که دیدند آنقدر کودن و احمق و بی‌شعور است که نمیتواند منافع پاکستان را تامین کند و درگیر جنگ با برادران اخوانی دیگر شد، بنا به جایش کارت طالبی را پیش کشید که تا امروز ادامه دارد.

   وقتی به نوکران سابق پاکستان به جویا اتهام وابستگی به پاکستان را میزنند خنده‌ام میگیرد.

   آنلاین : سندی دال بر دعوت ربانی از جنرال حمیدگل منحیث مشاورش

 • کامران عزيز

  چندی قبل که درست به خاطر ندارم يک آدم بسيار مهم از راه تلويزون حرف ميزد. به خدا از خنده گرده درد شدم:

  لايحه را لاحيه ميگفت و بار بار تکرار ميکرد.

  به خدا آدم مهم بود. حيف که نامش رافراموش کرده ام .

  حبيب

  • سلام
   چرا قضيه را جدي مي كنيد
   خوب ملالي جويارا تقريبا همه مي شناسد واو فقط بلد است كه حرف بزند ومثل كودي هايي كوكي چند روزي كه پاكستان وبعضي ازبادارانش اورا شارژ مي كند
   كدام كاري خير ما ازجويا نديديم وفقط يك مقدار كه ازخارج گرفته بود آن هم فقط قبر ساخت وبه زنده هايي ما كه كمك نمي كند
   وچند وقت سيما ثمر را متهم ميكرد واقلا سيما ثمر اگرحرف بزنه حرفش را عملي مي كند وچندتا كلينك ومكتب درطولي دوران كه كمك به دستش مي رسيد درست مي كرد
   ونويسنده محترم فقط ملالي را انسان وبقيه نمايندگان محترم مارا حيوان خطاب مي كند واين بزركترين توهين
   به ملت مسلمان افغانستان است
   واين خانم فقط همين بگويم كه مزدور اطلاعات پاكستان است

 • فقط آنانی این زن با شهامت را بد میگویند که ویرانی وطن و قتل هزاران بیگناه برایشان بی اهمیت است.

 • طویله چیست؟ در فرهنگ ها آمده است، که طویله جایی است که در آن حیوانات اهلی از قبیل بز، گوسفند، گاو، خر و اسپ نگاهداری می شود، نه حیوانات وحشی و درنده از قبیل گرگ، پلنگ، کفتار، شغال، شیر وغیره.

  برگردیم بر سر اصل قضیه. تلویزیون طلوع در برنامۀ زنگ خطر خود که دیشب (۱۶.۵.۲۰۰۷) به نشر رسید، به حرف های قهرمان زن این سرزمین (ملالی جویا) در مورد پارلمان تاخت و به زعم خود شان آبروی او را برد!! جویا چندی قبل در یکی از مصاحبه هایش، پارلمان افغانستان را به طویله خانه تشبیه نموده و در مصاحبه‌ای با تلویزیون طلوع نیز به آن تأکید ورزیده بود. هرچند درین مورد می‌توان ملالی جویا را به باد انتقاد گرفت، زیرا در طویله خانه حیوانات اهلی نگاهداری می‌شوند و آن حیوانات نه اینکه به انسان ضرری نمی‌رسانند، بلکه خدمات قابل توجه زیادی نیز به انسان می‌نمایند. پس این تشبیه درست نیست، باید به پارلمان افغانستان لقب خانۀ گرگان و درندگان داده شود، البته با معذرت از برخی وکلای شریف و بسیار نجیب مردم فقیر افغانستان. مردم ما باید دارند، که اکثریت افراد لمیده در پارلمان آنانی اند که تعدادی از آنان قبل از نکبت هشت ثور، هزاران نفر را در پولیگون پلچرخی سر به نیست کرده و یا در کوه ها و دره ها در جریان جنگ مقاومت ضد روسی به شهادت رساندند و عده‌ای دیگر آنانی اند که با یورش به کابل، ۶۵۰۰۰ نفر را به خاک و خون غلتاندند و پایتخت کشور را به تل خاک مبدل نمودند و وقتی نوبت این جمع ریشدار و پکولی به پایان رسید، گرگان دیگری با ریش و لنگی وارد شدند و هزاران دیگر را کشتند و بستند و بر آنان تجاوز نمودند. قانونی رییس خانۀ گرگان و درندگان فقط چند روز قبل اعلان نمود که آنانی که درینجا جمع شده اند، مربوط به حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، طالبان، اتحاد اسلامی و خلقی ها و پرچمی ها اند. آیا این کشور را مگر غیر از این تنظیم های فوق‌الذکر، افراد دیگری ویران کرده و به خاک و خون نشانده اند؟ آیا اینان در درنده خویی شان صدها هزار نفر را نکشتند؟ لذا اطلاق طویله خانه، ابداً درست و صحیح نیست. من علیه ملالی جویا اقامۀ دعوا می‌کنم.

  زنگ خطر به شکل مذبوحانه تلاش ورزید، که ملالی جویا را ریشخند نماید. این ریشخند قبل از همه به روی گردانندگان برنامه می‌خورد، زیرا از سویی سواد ندارند و از سوی دیگر خود را در پای تبهکاران ائتلاف شمال و شورای نظار حلال می‌نمایند. به مسئله سواد شان در پایان خواهم پرداخت. یکی از بیسوادان این جمع می‌گوید، که این پارلمان، خانۀ ملت است و باید به آن توهین صورت نگیرد. راست می گویی؟! اگر چنین است، "خانۀ ملت" ارزانی خودت باد! برو آن را طوق گردنت بساز و برای تبلیغ آن سینه‌ات را چاک کن. گردانندۀ برنامه خطاب به ملالی جویا می‌گوید، که ما ترا بزرگ نمودیم و در آخر با لغت (لگد) به دهن ما زدی! ملالی جویا را مردم قهرمانش به شهرت رساند، زیرا او به دفاع از آنان برخاسته بود. اگر او هم مانند دیگران و مخصوصاً گردانندگان زنگ خطر می‌خواست "بزرگ" شود، باید ملتش را به تمسخر می‌گرفت. آقای گرداننده! خودت با توهین به یک ملیت مظلوم این کشور، مدت ها قبل لگدی به دهن ملت حواله نموده بودی. دیگران را در آیینۀ خودت نبین (یادت است، که ملیت شریف هزاره را دزد و... خطاب نموده بودی؟) خوب است به گردانندگان فهمانده شود، که "نمایندگانی" که شما از آنان صحبت می کنید، جمعاً چیزی بالاتر از یک ملیون رأی از جمعیت ۲۵ ملیونی کشور را بدست آورده اند!!!

  می گویند: شتری کشته شده بود. از بقه‌ای پرسیدند، این را کی کشته است؟ در جواب گفت: من و مار لالایم. معلوم نیست، چرا اینان خود را در جمع پارلمان حساب می‌کنند؟ اگر قرار است، بی‌طرفی حفظ شود، شما را چه به دفاع از پارلمان؟ بگذار مردم در مورد آن قضاوت کنند.

  برنامۀ زنگ خطر که به اصطلاح برنامۀ طنزیه(!) است، بیشتر کسانی را به مسخره و تمسخر می‌گیرد، که نه تفنگ دارند و نه باند آدمکش. در هیچ برنامه‌ای دیده نشده است، که به مسخره‌گی و جهالت تنظیم های بنیادگرای حاکم در دولت پرداخته شده باشد. آیا گردانندگان این برنامه، اسماعیل خان و سیاف و ربانی و قانونی و فهیم و خان های دیگر را با گندیدگی و مسخره‌گی شان ندیده اند؟ چرا آنان را به تمسخر نمی‌گیرند؟ زیرا می‌دانند که پرداختن به آنان، سر شان را زیر بالشان خواهد کرد. ورنه مسخره‌گی شان شهرۀ عالم است و اگر عزیز نسین زنده می‌بود، به جای پرداختن به مسایل ترکیه، به حماقت و جهالت سرکردگان جهادی و طالبی و دیگران لمیده در پارلمان می پرداخت. خوب است گردانندۀ برنامۀ زنگ خطر (حنیف همگام) جرئت به خرج داده و از مبلغی که شورای نظار و امثالش به بخاطر توهین به ملالی جویا به او پرداخته اند، حرفی به میان بیاورد.

  یادداشت: آقای همگام، خوب است، منبعد استیضاح را استهزا نگویی، زیرا خود را به استهزا خواهی گرفت، زیرا این دو کاملاً با یکدیگر تفاوت دارد. مسایل جمع مسئله است، اما "مسایل ها" و "مشکلات ها" و "اسنادها" را در برنامۀ بعدی "استهزا" نمایید. آن دیگری که در این برنامه هیچ چیزی برای گفتن ندارد و فقط نقش دلقک خاموش را بازی می‌کند، نیز وارد گفتگو شد و گفت که پارلمان افغانستان ۳۵۰ نماینده دارد (شلیک خنده). پستۀ بی‌مغز گر لب وا کند، رسوا شود! از بیسوادی ها و بی‌خبری های دیگر شان می‌گذرم، زیرا فرصت آن را ندارم.

  آنلاین : در حاشیه تبصره برنامه «زنگ خطر» تلویزیون طلوع بر سخنان ملالی جویا

 • نويسنده محترم با الفاظ رکيک بديگران نميتواند روشنفکر محسوب شود. کسيکه در دلش تنفر،بغض، عداوت، کينه وحس انتقام جويي دارد نه تنها نميتواند با نواشتار خويش هيچ شهروندي را قانع سازد بلکه مصدر هيچ نوع خدمت نميتواند به جامعه باشد. فيلسوف زمان و شاعر خبره ناصر خسرو درينمورد خيلي بجا ميفرمايند:
  چه توخود کني اختر خويشرا بد || مدار از فلک چشم نيک اختري را ||
  بســوزند چوب درختان بي بر || سزا خود همين است مر بي بري را.

  • عجب منطقی، در مقابل حیوانات وحشی چون ربانی و سیاف و قانونی و ملا عمر و فهیم و محقق و پیرم قل و دوستم و حضرت علی و حاجی فرید و دیگر فقط باید با همین لحن برخورد کرد نه اینکه برایشان دسته های گل پیشکش کرد. اگر همرای این عجوبه ها به نرمش برخورد کنی آنرا دال بر ضعف و ترس طرف میدانند و احساس افتخار میکنند.

   لحن آرام و نرمش شاید در جوامع پیشرفته غربی دلپذیر و مفید باشد اما در افغانستان قرون وسطایی شده کارآیی ندارد.

 • جناب ساحل خان ! نویسنده و گوینده ایکه عفت کلام نداشته باشد نه منطقی به حساب می آید و نه می تواند پیام مثبت به مخاطبان منتقل نماید از نوشته شما جز خشونت و عناد ورزی و خصومت چیز دیگری برداشت نمیشود . دامن زدن به خشونت درین شرایط حل بحران نیست بلکه بحران سازی جدید است - کشور و مردم ستمدیده ما بیش ازین تحمل بحران و جنجال آفرینی را ندارند- خوب بود راه حل معقول برای بیرون رفت از وضعیت نا بسامان کنونی ارائه می نمودید. اما در مورد این خانم ! دقیقا" او هم به همان چیزی متهم است که شما اکثریت پارلمان را متهم کردید یعنی وابستگی به قدرتهای خارجی و حمایت از سوی آنان - سفرهای متعدد و معنادار این خانم به امریکا و اروپا و کانادابه روشنی گویای این واقعیت است . اگر قرار باشد مردم افغانستان الگویی را برای خود انتخاب کنند پیشنهاد حقیر اینست که آن الگو دارای این خصوصیات باشد : مستقل - متدین - دلسوز وطن و مردم - آزادی خواه(درقالب ارزشهای اعتقادی مردم)ومجهزبه علم و دانش و تدبیرودرک صحیح واقعیتهای جامعه.

 • پارلمان افغانستان طویله است شک نکنید و کسانی که از ملالی عزیز بد میگوئند خود جنایتکارند.

 • تنها دوستان خارج نشین و یا هم همنشین با جنگسالاران شاید نتوانند درک کنند که این پارلمان واقعا چه ماهیتی دارد. آنانی که در داخل قرار دارد و رنج و تیره بختی ها را هر لحظه تجربه میکنند میتوانند به خوبی درک کنند که جویا گرامی ما با چه زبان شایسته و درخور پارلمان و بدون کمترین درنگ و ترس و دغدغه پارلمان را چیزی نامید که واقعا است.

  آیا در پارلمانی که اعضایش کل روز سر زیاد شدن معاش خود و کندن از بودجه دولت برای پر کردن جیب هایشان دعوا و دنگله دارد میشود خانه ملت نامید؟ آیا پارلمانی را که اساسا برای حفظ جای جنایتکاران عضوش قانون سازی میکند میشود خانه ملت نامید؟ آیا پارلمانی که 80 فیصد اعضایش توپک سالار و چرس و بنگ سالار اند میشود خانه ملت نامید؟

  پارلمان افغانستان را نه طویله که باید کنارات گندیده و بویناک نامید.

  افتخار به جویای گرامی که از هیچ خاین و جلاد و زورگو ترس و باکی ندارد و نظراتش را که در واقع انعکاس درد ملتش هست آزادانه و با شهامت نمونه ابراز میدارد.

  زنگ خطر با این برخورد چتل در واقع خود را شرماند و بین مردم دو پیسه کرد.

 • کسانی که ضد جویا هستند قلب ندارند و درد مردم را درک نمیتوانند

 • کسانیکه از درک موضع ملالی جویا و طویله نامید پارلمان عاجز اند یکبار فلم ذیل را ملاحظه نمایند و بعد بگویند که این توهین به گاو و گوسفند و بز و خر نیست که طالبان و مجاهدین وحشی را همقطار با این حیوانات مفید و بی‌غرض و معصوم قرار داد؟

  آیا در پارلمانی که جرثومه های جنایت و خباثت و وحشت و بربریت نشسته باشند میشود آنرا تنها طویله خواند؟ آیا لازم نیست کلمات تازه‌ای را کشف کرد که رساننده ماهیت قبیح و غیرانسانی اینان باشد؟

  همین اکنون طالبانی چون ملا راکتی در درون پارلمان کیف میکنند که زمانی دو مرد چینی را اختطاف کرده مورد تجاوز جنسی قرار دارد بود.

  و امروز دولت کرزی تلاش دارد که مسببین این قصاص و کشتار های بربرمنشانه را در کنار شرکای جرم مجاهد و جنگ سالار شان در پارلمان بنشانند.

  آنلاین : قصاص بوسیله طالبان

 • حیفم آمد که دیگران این صحنه درون طویله گرگان را نبینند:

  آنلاین : فلم جهاد جنگسالاران دموکرات در درون پارلمان

 • ....

  مردان گلوی یکدیگر را

  با کارد میدریدند

  و در میان بستری از خون

  با دختران نا بالغ

  همخوابه میشدند

  آنها غریق وحشت خود بودند

  و حس ترسنک گنهکاری

  ارواح کور و کودنشان را

  مفلوج کرده بود

  پیوسته در مراسم اعدام

  وقتی طناب دار

  چشمان پر تشنج محکومی را

  از کاسه با فشار به بیرون می ریخت

  آنها به خود فرو می رفتند

  و از تصور شهوتنکی

  اعصاب پیر و خسته شان تیر میکشید

  اما همیشه در حواشی میدانها

  این جانیان کوچک را می دیدی

  که ایستاده اند

  و خیره گشته اند

  به ریزش مداوم فواره های آب

  شاید هنوز هم در پشت چشمهای له شده در عمق انجماد

  یک چیز نیم زنده مغشوش

  بر جای مانده بود

  که در تلاش بی رمقش می خواست

  ایمان بیاورد به پکی آواز آبها

  شاید ولی چه خالی بی پایانی

  خورشید مرده بود

  و هیچ کس نمی دانست

  که نام آن کبوتر غمگین

  کز قلب ها گریخته ایمان است

  آه ای صدای زندانی

  ایا شکوه یأس تو هرگز

  از هیچ سوی این شب منفور

  نقبی به سوی نور نخواهد زد ؟

  • Malalay Joya from Women Right to Afghan Mellat ’s Secret weapon

   Women of Afghanistan thought they had at least found a leader who would help their voices to be heard. Unfortunately, Malalay Joya did not live up to that task. She has gained her fame by using the name of the poor women of Afghanistan, pushing herself to the top, only to make it clear to the international community that she serves as a secret weapon to the most ethno-fascistic establishment.

   Hamid Karzai and the Afghan Mellat Party have become very close as of late with Karzai promoting the Party’s causes. The Afghan Melat Party is made of hardcore Pashtunists from different tribes most of whom had been educated in the West and only returned to Afghanistan to promote Pashtu culture, language, and values by trying to eradicate Farsi culture, language and values which is the only unifying factor of the people and the country. Though Afghanistan is a diverse country, the aim of the Afghan Mellat Party is to Pashtunize the country; the national anthem was changed to Pashtu and was forcibly pushed upon the public, the bank notes are printed in Pashtu, post office stamps are in Pashtu, etc. This would seem like all normal procedure for any country if not for the aforementioned fact that Afghanistan is a diverse country. In Kabul, the capital, no one speaks Pashtu and most official signs are written in Farsi, as they’ve always been. Pashtuns make up only 35% of the country’s popularity and, given that, many of the Pashtuns can not speak Pashtu – it would even be a surprise if the majority of the Afghan Mellat Party speaks Pashtu.

   In this glaringly obvious display of injustice, both Karzai and Malalay Joya have willingly chosen to associate themselves closely with such a blatant ethno-fascistic driven group. It doesn’t come as a surprise, however. Karzai himself is a Pashtun from the Popalzai clan and Malaly Joya is Pashtun as well from the Noorzai tribe. So definitely no surprise when they side with the Pashtunization of the country. The so-called technocrats who make up the Afghan Mellat arrived from the West after the initial collapse of the Taliban and immediately occupied cabinet posts and became governors and ambassadors. In the case of Ezatullah Wasifi who, a few years ago, was arrested in Las Vegas, USA for drug dealing. Because of his connection with Karzai, Wasifi was installed as Governor of the Farah province and is now the chief of anti-corruption. It seems like Karzai is not averse to criminals and has no problem with giving them high positions despite their questionable past.

   One, though, would have almost expected something different from Malalay Joya. At first, having a woman speak out was a refreshing aspect of the newly emerged Parliament. The whole world had witnessed just how repressed the women of Afghanistan had truly been under the rule of Taliban and so the raised voices of women were a must if Afghanistan wanted to pursue a new beginning. Then, as soon as Malalay Joya opened her mouth – and continued to open her mouth – her intentions and agenda became clear. For a woman in Parliament, she uses very vulgar language. She is known to curse and insult all non-Pashtun leaders, intellectuals, and even non-political writers. It isn’t hard to see that her views are extremely biased; she hardly criticizes or talks about. To Malalay Joya, the civilians and victims of terrorist acts are just as evil as the terrorists and suicide bombers themselves. Such thinking is unfathomable to many, but Joya makes a living out of trying to pursued people that the casualties of war are just as at fault, if not more so. A former Northern Alliance/United Front fighter who was merely defending himself and his people from the terrorist Taliban and Al Qaeda’s aggression is given the same status as those of the oppressor. Such ridiculous claims should not be tolerated.
   Malalay Joya has always maintained that the Northern Alliance is far more dangerous than the Taliban when just the opposite is true. The Northern Alliance occurred as a result of the horrific inhumane acts of the Taliban. During and interview with Kate Clark, a British journalist, Joya stubbornly stuck by her claims.

   Sunday Dec 3rd, 2006 2:42 PM. http://www.indybay.org/newsite...

   As your correspondent, I am in no way claiming to justify or defend all that the Northern Alliance did, but there are many questions that I would like to pose to Joya:

   (1) Has any member of the Northern Alliance beheaded innocent people like the Taliban have?

   (2) Is the Northern Alliance responsible for the deaths of three thousand innocent American during the 911 attacks in the US?

   (3)Did the Northern Alliance cut the hands of children because they stole things?

   (4) Did the Northern Alliance destroy any historical icons like the Bamiyan Buddha?

   (5) Is the Northern Alliance responsible for mass murdering of ethnic groups in Afghanistan?

   Today, while the Taliban insurgents are constantly sending suicide bombers, kidnapping and killing innocent people, and destroying schools, roads, etc. only the Northern Alliance/United Front fights against the terrorists. The Taliban has been extreme enemies to peace, justice, and the well-being of a country, especially to the non-Pashtuns. The Taliban had destroyed the non-Pashtuns’ houses, kidnapped their women, killed their sons and fathers, destroyed their Farsi books as well as any type of literature that they found. I’ve never seen Karzai take any immediate action against any Taliban leader like how the Iraqi government did with Saddam Hussian when they hung him. Why is this? Is it just like Wasifi’s case? Does Karzai want every single Taliban to be appointed to office like the other criminals he surrounded himself with? Instead of bringing the terrorist to justice, Karzai has released, to date, more than two thousand Taliban members. Just whose side is this so-called elected President on?

   If America brought the Northern Alliance/United Front to power and Malalay is unhappy with that choice, then one need to ask, who does she want to bring to power instead? America believes in shared power but most of Joya’s supporters are calling America as ‘invaders.’ If it hadn’t been for these ‘invaders’ Joya would not have dared even blink in the presence of the Taliban. Instead, Joya bites the hand that feeds her and ignores the fact that the Taliban were and continue burning schools –American built schools nonetheless. She still can not see who the real enemy is?

   Former United Front members belonging to the Tajik, Uzbek, and Hazara ethnic groups are becoming political activists – in some cases, many of them have remained involved in politics from the beginning – are only trying to counter the Pashtun dominance. The non-Pashtuns are trying to represent their people and their interest. They feel endangered and cornered in; on one end, the Afghan Mellat Party and Karzai are trying to take away their rights and their identity and on the other end, the Taliban are trying to take away their lives. These oppressed non-Pashtuns are not the bad guys. All they want is social justice, equality, equal representation. They want their governors and other officials to be elected by their respective provinces and not just appointed by the President.

   Malalay Joya conveniently ignores all these points and more. Has it become her job to go on television and insult Persian Afghanistani authors and call them names? After she pursued the people of the Farah province to vote for her, she cheated them out of proper representation and stuck to her own agendas. She attended only a few meetings at Parliament and began taking sponsorship for the Afghan Mellat Party, only to have them badmouth the United Front members. Now, she is blaming Farsi writers for using pure Farsi words in their pieces and insists that they use both Farsi and Pashtu. This is a clear indication that she is pushing the Afghan Mellat agenda which is trying to do away with Farsi, altogether. Malalay seems to have appointed herself as going after the “criminals” and is ignoring the fact that there is already an Afghan Human Right Commissions. Her aim is probably to put them out of a job and steal their paycheck as well.

   Malalay has had the tomb of the Pashtu singer, Awal Mir, rebuilt, despite the fact that all non-Pashtuns disliked him because of his nationalistic songs that proclaimed Afghanistan to belong only to Pashtuns. There are millions of hungry women and children who are drying of hunger because they don’t have a single loaf of bread to eat but Joya had decided that the tomb of an ethno-centric singer was more important to attend to.

   If she claims that the Northern Alliance/United Front members are not true representatives of the people, then how real can Malalay Joya be herself, according to her own actions? She may call the United Front as criminals and “gang” members but one thing has been proven by history and that is that the United Front members have actually given their lives and their livelihood to fight for their people and their country. They stayed in Afghanistan and fought the enemies and did not run off to the West like Joya’s Afghan Mellat counterparts. The United Front readily gave their years and their lives to fight evil and Malalay Joya won’t even share her 1400 US Dollar salary with a disabled person who only gets a 6 dollar monthly benefit. In the 5 years that she claims to be fighting for our women, where are the results? Has any improvement come from her accusations and her “actions”? Where are the benefits? She is just merely being used like a toy in the hands of ethno-fascism and seems to like it.

   آنلاین : Malalay Joya from Women Right to Afghan Mellat ’s Secret weapon

  • Khoo Malalay Joya az qwam Noorzai Pashtoon ast? afren wala besyaar jalib ast ma migoftam chera in pashtona ra ech bad namiga, Ahadi benamos dar poshtesh ast

  • دوشیزه ملالی و بادارانش حربه تحقیر علیه جهاد و مقاومت

   دشمنان داخلی مردم افغانستان معمولاً در تماس با دوستان بیرونی شان یک رشته تو طئه ها ودسیسه ها را دنبال میکنند تا بتوانند در راه کم رنگ ساختن جهاد ومقاومت این مردم با بی شرمی تمام قدم هایرا بردارند. به ادامه همین دسیسه ها و لفاظیها این بار با تعبیر سو از واژه های دمکراسی آزادی بیان و حقوق زن زبان دوشیزه ملالی را وسیله ساخته اند که گاهی در خیمه لوی جرگه تصویب قانون اساسی بانگ برمیدارد.

   وبا حرف های زشت بی اساس و تحقیر آمیز که زبان یک انسان با شخصیت از استعمالش عار میدارد فرزندان اصیل این کشور را مورد حمله قرار داده و بار دیگر زیر چطر پارلمان با درهم زدن فضای آرامش و ایجاد تشنج شایسته سالاران را جبهه جهاد و مقاومت را جنگ سالار میخواند و از طرف دیگر مشوقین و طراهانش القاب گوناگون به اسمش پیوند میزنند و مستحق جایزه هایش میشناسند.

   مردم افغانستان با تلفات وضایعات بزرگ جانی و مالی به ویژه قهرمانانی که جان های شرین خود را از دست دادند و افتخارات چشم گیری را به جای ماندند.

   در نتیجه وطن را از دوهیولای کمونیزم و تروریزم نجات داده ودر حفظ استقلال وطن خود درخشش بزرگی را به نمایش گزاشتند

   امروز ملالی و همقطارانش که در تمام این مدت حولناک بدون هیچ نوگونه همکاری در زحمات و رنج در کنار مردم افغانستان حتی احساس همزیستی و شهروندی در قلب تاریک شان وجود نداشت و در بیرون از کشور بر قول خودشان در لحظات لذت بخش زندگی که اسلام نقش آنرا نادیده گرفته بود سرگرم بودند اکنون که فضای مکدر افغانستان روشن گردیده است همه با فرهنگ کسبی بیگانه وارد کشور گردیده اند نه تنها که دعوای حاکمیت و نمایندگی ازین ملت مینمایند که گوشهای شانرا از شنیدن ناله درد مندی آنها بند ساخته بودند. ناخرد مندانه گاهی اسلام را زیر سوال میبرند و در گاهی هم به قهرمان ملی این میهن توهین روا میدارند .

   برماست که چهره دوست را از غیرش تفکیک کرده و با این ترفنی ها که از یک طرف میخواهند افتخارات مارا بشکنند و از طرف دیگر با حرف های عقده آمیز و بی پایه خود ازهان مردم را مخدوش ساخته و حقیقت را وارونه جلوه دهند مسئولانه برخورد نمائیم .

  • hey.. raise mubareza alye fesad edary gofta ki Malalai Joya kat Wali Farah rawabet najayez dara inja vedios ast http://www.youtube.com/watch?v...

   آنلاین : http://http://www.youtube.com/...

  • این آقا اول به یکی از زبانهای افغانستان بنویسد که باز بتوان سخنش را جدی گرفت و سرش چیزی نوشت. شاید از همانهایی باشد که جز زبان انگلیسی حتی سخن گفتن به فارسی یا پشتو را بلند نباشد که درینصورت معلومدار از که درد مردم را کجا دیده که بتواند نقش ملالی جویا را درک کند.

  • نی آقا اشتباه میکنی درین ویدیو دیدیم گپی که مردکه زده منظورش داشتن روابط نامشروع با خانم شکریه بارکزی است که در افغانستان بسیار سخنش چند قبل داغ بود.

 • اخیرا نوشته زیر عنوان «دوشیزه ملالی و بادارانش حربه تحقیر علیه جهاد و مقاومت» از زبان شخصی به اسم شراف الدین شرف یار در سایت «سرنوشت» به چاپ رسیده. گرچه این نوشته سر تا پا مملو از اشتباهات املایی و انشايی است طوریکه هدف نویسنده را به درستی تلقین نمیکند. اما تا جاییکه غرض آن معلوم است به گمان اکثر این شخص میخواهد به سبک بعضی از دشمنان سوگند خورده و قاتلان مردم بی‌دفاع کابل، هرات، مزارشریف، پروان، تخار، سمنگان، فاریاب بامیان و خلاصه سراسر کشور عزیز ما افغانستان روی حقایق پرده اندازد، بی‌خبر از آنکه چهرۀ زشت و ضد مردمی این فرزندان نا اصیل کشور نزد مردم ما برملا شده اند. اینها مفسدین فی‌الارض و محاربین با خداوند یکتا شمرده میشوند.

  این آقا مینویسد: «... دشمنان داخلی مردم افغانستان معمولاً در تماس با دوستان بیرونی شان یک رشته توطئه ها و دسیسه ها را دنبال میکنند تا بتوانند در راه کم رنگ ساختن جهاد ومقاومت این مردم با بی‌شرمی تمام قدم هایرا بردارند...»

  ازین آقا باید پرسید، کدام دوستان بیرونی؟! اگر هدف شما امریکا است که هم اکنون سیاف مجاهد، ربانی مجاهد، قانونی مجاهد، چکری مجاهد، خلیلی مجاهد، دوستم مجاهد، گلابزوی مجاهد، علومی مجاهد ودیگر قاتلین مردم بی‌دفاع افغانستان از دسترخوان امریکا نان میخورند و در دروازه های خانۀ شان پهردار امریکایی ایستاده است که آنان بتوانند خواب آرام داشته باشند. اگر مراد شما پنجابی های پاکستان و جنرال مشرف و حمیدگل است؛ که آنان با شما از سه دهه به اینطرف اندیوالی انداخته اند و تازه روس ها را هم باخود یار ساخته و به اشارۀ آنان جبهه متحد ملی ساخته اید.

  طوریکه ملالی جویا در لویه جرگه و در پارلمان اظهار داشته شما ننگ افغان و افغانیت هستید. شما نه مادر میشناسد نه پدر و برادر، منافع شما اگر اقتضا کند همه را میکشید شما با کدام روی از نام مقدس مجاهد سوء استفاده میکنید. مگر شهر زیبای کابل را دوستان بیرونی ملالی جویا خراب کرد؟ مگر دوستان بیرونی ملالی جویا در یک روز هزار طفل، جوان، پیر، زن ومرد را به شهادت رساند؟ نام یکی از دوستان بیرونی وی را بگوید که سینه های زنان را بریده و به ناموس مردم تجاوز کرده باشد... این کار ها همه از شما ساخته است.

  این آقا مینویسد: «... همه با فرهنگ کسبی بیگانه وارد کشور گردیده اند...» این جمله را من چنین تعبیر میکنم که متاسفانه بلی در فرهنگ ما برادرکشی و دشمنی با ملیت های پابرهنۀ ما همزمان با آمدن همین منافقین به افغانستان شروع شد. باید کابل آتش میگرفت، باید مساجد به تیپ جدید وهابیت دوباره آباد میشد. باید مردم آوارۀ ایران، پاکستان و بلاخره در سرتاسر جهان پراگنده میشدند، باید هزاره نمیبود، باید اسلام احیای اندیشه میشد، باید قدرت منحصر به ائتلاف شمال باقی میماند.

  مجددی آمد، جنگ شروع شد. ربانی آمد جنگ به اوج خود رسید. مزاری دشمن سیاف و ربانی دشمن همه‌ی شان گردید. هر قریه به دست یک منافق افتاد و تا جاییکه مردم میگفتند اگر همین اسلام است که ما چهارده سال تمام از آن پشتیبانی کردیم لعنت به ما و مسلمانی ما.

  آقای شرف یار استادان خردمند شما در مقابل منطق کوبندۀ ملالی جویا دیگر چیزی برای گفتن ندارند و ناچار با حرافی غلط وغلوط روی هم میگذارند و از لندن گرفته تا لاس انجلس و از پاریس تا امستردام لاطائلات میبافند. نماینده های قلابی که به زور تفنگ و پول و با تقلب به پارلمان راه یافته اند دیگر زهره کفک شده اند و کار بجایی کشیده که همچون بچه های کوچه دهن کثیف خود را برای دشنام گفتن به آن شیر زن باز میکنند و هر کلمۀ دور از ادب و اخلاق را که خواسته باشند با نام اسلام، به ملالی جویا حواله میکنند. شما خیال میکنید اگر کسی سیاف را قاتل هزاره ها بگوید اسلام زیر سوال میرود؟ به، به چه فکری و چه منطقی! روزیکه پیر زن هزاره در محکمۀ عدل و انصاف اسلامی حاظر شده و به سیاف بگوید، اگر تمام زمین هایی را که غصب کردی برایم ببخشی و اگر تمام ریال های سعودی و دالر های امریکایی را که در دوران جهاد دزدیدی به پایم بریزی من انتقام فرزندم را میخواهم که به امر تو کشته شد، جوابش چه خواهد بود؟! روزیکه پیرزن تاجیگ حکمتیار و ربانی را خطاب قرار داده بگوید: شوهرم، پسرم و دخترم را با راکت کور ات کشتی و باید جواب بدهی و روزیکه مردم هزاره جات به گریبان خلیلی دست انداخته بگویند تو فرزندان ما را به بهانۀ مبارزه برای گرفتن قدرت برای خود و دوستانت به دست یزیدیان دادی... آنوقت است که زور اسلام برای شما مدعیان دروغگو معلوم خواهد شد. زمانیکه محکمه واقعی ربانی، حکمتیار، ملاعمر، دوستم محقق وخلیلی و گلابزوی و علومی و دیگر جنایتکاران در دادگاه عدل انسانی تشکیل و سر های بیمقدار شان را به زیر دار برد، آنروز زور اسلام برای شما معلوم میشود. اینها دسیسه نیست اینها لفاظی نیست و این ها تعبیر سوء از واژه های دموکراسی، آزادی بیان و حقوق زن نیست که با زبان شیوای دوشیزه ملالی جویا بیان میشود. از چرندیات شرفیار چنین وانمود می‌شود که حتی دست اندرکاران سایت «سرنوشت» از سواد بهره‌ای نبرده اند زیرا آنچه او نوشته و مسوولین آنرا چاپ کرده اند افتضاح در زبان و ادبیات دری شمرده میشود.

 • آژانس خبرى پژواک ، ۳۰ ثور ۱۳۸۶ - ۲۰ می ۲۰۰۷

  مشرانو جرگه با صدور اعلاميه، ملالى جويا نماينده مردم فراه در ولسى جرگه را به توهين ملت متهم نمود و خواهان پيگرد عدلى او شد.

  ملالى جويا، چند روز قبل در مصاحبه با تلويزون غير دولتى طلوع، شوراى ملى را به طويله خانه تشبيه نموده بود.

  در واکنش به اين گفتار، در اعلاميه مطبوعاتى که بتاريخ ٣٠ ثور، از مشرانو جرگه صادر شد، آمده است: ((اين اهانت ملالى جويا نه تنها اهانت به شوراى ملى، بلکه به تمام مردم افغانستان است.))

  در مجلس امروزى ، همچنان شمارى از سناتوران از هيئت ادارى ولسى جرگه خواست تا جويا را براى عبرت آينده، پند به ديگران و مصؤنيت خانه ملت مورد پيگرد قانونى قرار بدهند.

  صبغت الله مجددى رئيس مشرانوجرگه گفت: ((در قدم اول بايد ولسى جرگه درقسمت دستگيرى وى اقدام کند و پس از آن ملالى را به محکمه بسپارند و بايد که وى محکمه شود.))

  اما در جريان مجلس، نفس گل خدمت معاون کميسيون جنسيت وجامعه مدنى گفت که ملالى جويا نماينده مردم است و هيچ کسى حق بدگويى را به وى ندارد.

  اما اين اظهارات نفس گل خدمت واکنش شديد سناتوران را برانگيخت وباصداى بلند در حاليکه درجاهاى شان ايستاده شده بودند، گفته هاى وى را رد نمودند وبه عنوان اعتراض براى چند دقيقه مجلس را ترک نمودند .

  جويا، يکى از وکلاى منتقد پر اوازه است که هميشه شمارى از وکلا و سناتوران را جنگ سالار خطاب ميکند. جويا، همچنان يکى از وکلاى است که پابند حاضرى نمى باشد.

  روز گذشته هيئت ادارى ولسى جرگه نيز تصميم گرفته بود، تا در مورد اظهارات جويا بحث نمايند.

 • جویا و اوباشان تلویزیون طلوع

  بعد از مشاهدۀ مصاحبۀ محترمه ملالی جویا با یكی از خبرنگاران مامون نمای تلویزیون ارتجاعی و فاشیستی «طلوع»، به ارزش معنوی این قهرمان زن افغان بیشتر پی بردم. ملت افغان حق گوئی و شهامت بی‌نظیر فرزندان صدیق خود را همیش می‌ستاید و به آن ارج میگذارد. بگذار، دشمنان سوگند خوردۀ ملت ما تا جائیكه میتوانند یاوه سرائی كنند و با تاخت و تاز های ضد بشری، سپاس غلامی خود را به باداران اجنبی خود ثابت نموده و آنها را خوشحال و سرمست نگهدارند.

  با وجودیكه خبرنگار تلویزیون ارتجاعی «طلوع» مكرراً جوابات معقول و منطق قوی جویا را قطع میكرد، با آنهم جویا توانست با استعمال كلمات موجز و سحر انگیز، ضربات محكمی بر فرق سوال كنندۀ فاشیست، نادان و بی ادب تلویزیون طلوع وارد كند و تفوق انسانی خود را بر او ثابت سازد. این روش تلویزیون طلوع یكی از تاكتیك های خلق و پرچم دو گروه ضد ملی وابسته به كی جی بی (KGB) هم بوده است تا رقبای خود را در بحث و مناقشه به یك نحوی در بلاتكلیفی قرار دهند و نگذارند كه جانب مقابل صحبت خود را به پایان برساند. چون جمعیت اسلامی و شورای نظار هم از دست نشاندگان روس اند، لذا عین تاكتیك را در برون ساختن مبارزین آزادیخواه و میهن دوست از صحنۀ سیاسی بكار میبرند، صرف با این تفاوت كه حالا حواریون این دو گروه تبهكار، فریبكاری و تقلب ایرانی را نیز بر روش و تاكتیك روسی علاوه كرده اند. از زمرۀ سوال های پیش پا افتاده و تكراری كه با جویا مطرح شد، یكی هم عضویت احتمالی وی در جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) بود. مرتجعین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی بار ها این نكته را متذكر شده اند كه ملالی جویا عضو «راوا» است و جویا هم بار ها این ادعای دین فروشان را رد كرده است.

  سوال درین جاست كه عضویت در «راوا» چه عیب دارد؟ آیا «راوا» مانند گروه های دین فروش و خلق فروش مرتكب خیانت ملی شده است؟ آیا «راوا» در قتل عام مردم ما و تخریب كشور ما دست داشته است؟ آیا «راوا» با دشمنان داخلی و خارجی افغانستان پیمان های سری و مخفی عقد كرده است؟ «راوا» مرتكب هیچ یك ازین جنایات و خیانت ها بوطن و مردم خود نشده است. هموطنان ما بایست تاریخ مبارزاتی «راوا» و كارنامۀ درخشان و پرافتخار اعضای این سازمان انقلابی را مطالعه كنند تا به مبارزات آزادیخواهانه و خدمات بشرخواهانه «راوا» كه قربانی های زیادی درین راه متقبل شده است، واقف گردند. زمانیكه یك فرد و یا یك سازمان مرتكب خیانت ملی، جنایت و كشتار نشده باشد و همچنان در راه آزادی كشور مبارزه نماید، عضویت در همچو سازمان افتخار آفرین خواهد بود. من یقین دارم كه اگر جویا عضویت این سازمان پر افتخار را میداشت، بدون كمترین ترس و هراس آنرا بیان میكرد. عضویت در «راوا» گناه نیست، افتخار است، اما عضویت در سازمان های دین فروش و گروه وطنفروشان مسلكی شورای نظار ننگ و سرافگندگی است. این سازمان های وطنفروش و دین فروش بقول اسناد دست داشته، تا حال چندین بار توسط نیرو های استعماری خرید و فروش شده اند و هنوز هم به خیانت و وطنفروشی با روسیاهی ادامه میدهند و به آن مباهات میكنند.

  سازمان های جاسوسی كشور های استعماری كه در افغانستان فعال اند، جویا را خار چشم خود میدانند و میكوشند كه این قهرمان زن افغان را در جامعه بی اعتبار جلوه دهند. ازینرو، به چند تن اوباشان تلویزیون «طلوع» هدایت دادند كه در یك نمایش كودكانۀ خود، جویا را استهزاء نمایند. این نمایش و توطئه گری استعماری، شهرت مبارزاتی و نام نیك جویا را دو چند افزایش داد و هویت ملی وی را بیشتر به مردم معرفی نمود. زمانیكه یك فرد نجیب، مردم دوست و میهن دوست مورد استهزاء چند اوباش و فرومایه واقع میشود، شخصیت معنوی آن فرد نجیب بدون تردید قوس صعودی را می‌پیماید و مورد تحسین ملتش قرار میگیرد. جویا باید بداند تا زمانیكه مبارز است، دشمنان ملت افغان او و همسنگرانش را كماكان اذیت خواهند كرد. برادران و خواهران افغانی‌اش در اینسوی اقیانوس ها (در امریكا و اروپا) هم همیش مورد تاخت و تاز عناصر اوباش و بی فرهنگ متعلق به جمعیت و شورای نظار و سائر خائنین و دین فروشان قرار میگیرند. افرادی مانند قوی كوشان مدیر جریدۀ مزدور «امید»، خواجه انصاری (مربوط به فامیل برهان الدین ربانی) مسؤول سایت «سرنوشت»، صاحبان میهن فروش سایت خراسان (افغانستانی ها) و تلویزیون خراسان كه از حمایت سازمان دستگاه های جاسوسی ایران و روسیه برخوردار اند، نظر به امر و هدایت معلمین اجنبی خود به هر كسیكه از فرهنگ و نوامیس ملی و تمامیت ارضی وطن خود دفاع نماید، دهن می‌اندازند و دشنام نثار میكنند. این بی‌هویتان خود را افغان نمیگویند و دشمن كشوری بنام افغانستان اند. تلویزیون خراسان همیش جنگ اقوام را دامن میزند و برای انهدام كشور ما توسعه جنگ داخلی را در پهلوی سیاه اندیشان طالب تبلیغ میكند. پس هرفردیكه سد راه این فرومایگان شود، مورد اهانت و دشنام شان قرار میگیرد. چناچه جریدۀ مزدور در شمارۀ ۷۸۲ خود به پدر و فامیل اینجانب (پدرم ۲۹ سال قبل وفات كرد) دشنام ها فرستاد تا بدینوسیله مرا ترسانیده و از صحنۀ مبارزه دورم سازد. به این خائنین و ناكسان بار ها گفته‌ام، ناممكن است كه شما بتوانید با دشنام، تهدید و توهین به من و فامیلم، مرا از صحنۀ سیاسی و مبارزاتی دور كنید. دشنام، تهدید و توهین مرا در مجادله‌ام مصمم تر و قاطعتر میسازد. من و دوستانم از طریق وسایل مختلف دسته‌جمعی به مبارزات خود علیه این خائنین و وطنفروشان ادامه خواهیم داد و مانند جویا از كسی هراس نخواهیم كرد.


  ملالی جویا، قهرمان زن افغان، در مبارزۀ خود تنها نیست. افغان های باوجدان، نه اوباشان تلویزیون «طلوع»، از این خواهر قهرمان خود قاطعانه پشتیبانی خواهند كرد. جویا سر مشق مبارزه برای نسل فعلی و آینده خواهد بود

  • Mir Abdulram Aziz yak mordagaw charsi khod forkhta mariz rawani ast, in insan madar khata sag ware dar pacha ar kass michaspa. in benamos yak adam malol ast ki atta dukhtar wa zan khod ra dar khana fash mita, man dar nazdeki khanish zendagy mikonam

 • ملالی جویا، قهرمان زن افغان، در مبارزۀ خود تنها نیست. افغان های باوجدان، نه اوباشان تلویزیون «طلوع»، از این خواهر قهرمان خود قاطعانه پشتیبانی خواهند كرد. جویا سر مشق مبارزه برای نسل فعلی و آینده خواهد بود

  • درود برکسانی که از این زن حمایت میکند،
   درست است که ملالی جویا یک زن میباشد، شرط زن بودن چادر نیست
   مردان است که حرمت چادر را هم شکسته حتی لیاقت بوجی را هم ندارد که به سر آنها بکزاریم

 • سلام به کسی که مقاله به نام ملالی جویا و دلقکان بیسواد نوشته است این شخص خیلی احساساتی صحبت نموده و تمام ملت شمال را در برابر یک زن لکاته و یک معروفه بی سرو پا قرار داده است همان اعتلاف شمال بود که امروز جویای نمک نشناس میتواند فارسی صحبت کند و کسانی از اقشار و اقوام دیگر ارزوی وزیر شدن و یا دیگر پست ها را به سر میپروراند .
  اما نمیدانم این ملالی جویا که هنوز چیزیرا که میجوید نیافته چی میجوید در جستجوی چیست این فاحشه چرا به ملت شمال مانند شکریه بارکزی خصمانه تعرز میکند ؟ چرا ملت شمال را توهین میکند ؟ شاید هم اجیری مدرن باشد که با شیوه نو و جدیدش میخواهد مجری اهداف بادارانش شود . این فاحشه که خود را حامی حقوق زن میگوید چی نقش در این مورد داشته که دیگر زنها را هم قبول ندارد و خانم بزرگوار داکتر سیماسمرا نیز جنایت کار میپندارد ؟ اگر از این ملعونه سوال شود که آیا در افغانستان که صادق است شاید بگوید که هیچ کس وقتی همه خاین هستند پس چرا زحمت میکشی و از حق کی دفاع میکنی ؟

  • قهرمانی جویا در همین است که پست فطرتانی مثل محمد جواد داعی را که در رکاب ارتجاع بزرگ شده اند به واویلا و غوغا انداخته چون ماسک های دروغین شان بوسیله این دختر سلحشور و نترس و قهرمان دریده شده و این کثافت ها که دیدند بوسیله یک دختر مبارزی که نه تفنگ دارد و نه پول و نه قدرت اما با سلاح منطق و زبان آتشین چنان بی‌آب و بی آبروی شان ساخته که پیش کسی روی برایشان نماند.

   و اینان که در مقابل چیزی نمیتوانند به دشنام پراکنی علیه جویای عزیز متوسل میشوند ولی احمق ها نمیدانند که هرقدر بیشتر و شدیدتر جویا مورد حمله و هتاکی های دشمنان مردم ما قرار گیرد وی همانقدر بیشتر در دل مردم جا میگیرد. اگر مقابل جویا این مخالفت ها نمی‌بود عجیب بود و باید سرش علامه سوالیه می‌ماندیم. کسی که مقابل جنگ سالاران و دشمنان خونی آزادی و دموکراسی برخیزد، طبعا مخالفت و تهدید ها و دشنام پراکنی آنان را باید انتظار داشته باشد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس