صفحه نخست > دیدگاه > چرا اشرف غنی، اسید پاشی های اصفهان را محکوم نکرد؟

چرا اشرف غنی، اسید پاشی های اصفهان را محکوم نکرد؟

اسلام ، با چه منطقی، بر همه آیین ها می تازد و خود ، اندکترین انتقادی را برنمی تابد
دیده بان
چهار شنبه 29 اكتبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چرا امریکائیان، مردم دنیا را اینهمه از « داعش» می ترسانند؛ در همانحال که افکارو تمایلات داعشی، در افغانستان ، ایران و پاکستان، و همه جا بیداد میکند

چرا اشرف غنی ، اسید پاشی های اصفهان را محکوم نکرد؟
یک روزنامه، عمدا یا سهوا ، وقتی راجع به دین و داعش ، نظری میدهد که خلاف دیدگاه بنیادگرایان است،فورا مفت خوران بالانشین مجلس سنا، هیاهو میکنند و برای خاطی ، مجازات اعدام، طلب میدارند ! در همسایه گی مان خون بهایی ریخته میشود، دهن زردشتی بسته میشود،خانهء مسیحی، به آتش کشیده میشود؛ آیا این آیین ها و گرویدگان شان،یا باید بمیرند و یا تن به اسلام محمدی دهند؟
اسلام ، با چه منطقی، بر همه آیین ها می تازد و خود ، اندکترین انتقادی را برنمی تابد
میخواهی بگویی « الله بردی»؛ هنوز الله را به تمامی نگفته ای که« مرتد» خوانده می شوی و خونت، مباح میشود
چرا امریکائیان، مردم دنیا را اینهمه از « داعش» می ترسانند؛ در همانحال که افکارو تمایلات داعشی، در افغانستان ، ایران و پاکستان، و همه جا بیداد میکند

در ایران اسلامی، ملیشیای وابسته به دولت، زنان را از بینایی و زیبایی ، محروم میکنند، در افغانستان ، قوماندانان تنظیمی متظاهر به دین اسلام،بر کودکان تجاوز می کنند و زنان شوهر دار را می ربایند !طالبان، برای تقویت مبانی اسلام ، با کارخانه داران تولید هیروئین، همدست می شوند
در خارج قلمرو های اسلامی، اسلام گرایان، آدم های بیگناه را گروگان می گیرند ، به پارلمان ها و مراکز تفریحی ، یورش میبرند؛ نمونهءواپسین، آن شهر اتاوا در کشور کانادا است
آقای اشرف غنی، با تسبیح بزرگ در دست، زمامداران دول متحابه را پذیرایی میکند،و برای تامین صلح ، به ریش سیاف و مولوی کشاف، پناه میبرد
آیا لازم نبود، جناب اشرف غنی،تیزاب پاشی بر خانم ها به دستان ملیشیای وابسته به دولت درکشور همسایه را محکوم میکرد تا این بربریت به دروازه خودمان، دق الباب نکند

دولت تازهء افغانستان ، شدیدا به ملا های مفت خور، میدان داده است تا علیه مندرجات روز نامه های مستقل، بتازند و فضای جامعه را برای تشریف فرمایی دوبارهء طلبهء کرام یا همسنگران آن سوی مرز طلبهء کرام، یعنی داعشی ها، مساعد گردانند

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اسلام برآمده در ۱۴۰۰ سال قبل را، که دینی مردانه، بر اساس اقتصاد غارت و برای قبایل عرب مکتب نخوانده است، بالای آدم های باسواد قرن۲۱ تحمیل و تطبیق کردن، بسیار ابلهانه و ظالمانه است. اسلام ، دین دشمن هنر و موسیقی، دین تجاوز بر زنان و دختران، دین تک صدایی است،خدای اسلام، متکبر و جاه طلب است و جهانیان را به« کافر»و « مسلم» تقسیم کرده ؛ بندگان ، برای این خدا، مثل عروسک های فاقد اراده اند که تابع « جبر» اند!
  آن چه استاد ازل گفت، همان می گویم ( حافظ)!
  در هیچ کشور اسلامی، آزادی بیان و عقیده، محترم داشته نمیشود.

 • واقعا ، اسلام محمدی را با کور کردن و مجروح کردن شهروندان، ترویج کردن،شرم آور است؛واقعا، دین اسلام، دچار بحران ژرف شده، ظهور داعش، نمونهء فاحشی از بحران اسلام است!
  اشرف غنی با این تسبیح هزار دانه ای در دستش،چطور میتواند اسید پاشی را محکوم کند!

 • دوستان عزیز ، اقای عنــنـی با ان تسبع ریایی اش در مورد زنان مهر سکوت بر لب می زنند چون که ریشه ای طالبانی دارد مانند اقای کرزی ، درست است که خانم رولا در ان کشور سنتی پا فراه تر گذاشته که یک تعداد مردان غیرتی را غیرتی تر ساخته که نمی دونم با زهم یک سیاست ریایی است و یا که واقیعآ یک تحول در مورد قشر ستمدیده به وجود بیاورد ، اگر این پدیده جدید عملی گردد فکر میکنم گه کشور افغانستان به زوایه 180 درجه تغیر خواهد کردوامید روشنی را به ارمعان خواهد اورد

 • کل اگر طبیب شود، اولتر باید کله خود را تداوی کند.
  در کشوریکه اشرف غنی به ریاستجمهوری نشانده شد، روزانه
  به حق صد ها زن جنایات بیشمار صورت میگیرد. غنی باید
  اول در افغانستان از زن ها حمایت کند. بعد انگشت انتقاد به طرف دیگران
  نشانه گیرد.

 • نویسنده فوق مریضی نوشتن را دارد . تیزاب پاشی ایران با اشرف غنی چه ارتباط دارد . غنی در وطن خود هزار غم دارد . کدام روز شنیده ای که رهبری ایران راجع به تلفات مردم افغانستان غمرازی کرده باشد . ودر هر ماه کم از کم پنج تن از افغان های را اعدام میکند ومرده انها را به خانه شان تحفه روان میکند و تو خاین از ایران دفاع میکنی لعنت خدا سر تو بی وجدان شود . که همه نوشته هایت بوی نفاق میدهد . اګر مرد باشید یک ویدیو پنج دقیقی را ثبت کنید ودر همین سیت به نشر رسانید که ما چهره منهوس خودترا مشاهده کنیم که خودت کی هستی . همین ایران به نفع امریکا و انګیس کار میکند همین ملاهارا از فرانسه اوردند وبه قدرت رساندند ودر همین منطقه یکجا با پاکستان کار میکنند . حکومت ایران حکومت سوریه ، حزبالله لبنان و ګروه حماس را امریکا ،انګیس واسرایل به میان اوردند وبه نفع انها کار میکنند و اخوندهای ایران اکریت انها یهودهای هزار ساله ایران هستند وحالا در لباس أخوندها کار میکنند . تشکر .

 • داود خان! مثل این که بسیار سرتنبه استی همانند مرحوم سردار داوود!
  نوشته، در کجایش از حکومت ایران دفاع کرده؛ مکتب گریخته ء لوده کون!
  یک ذره سواد پیدا کو، کوکوگل خانه مانده!

 • داوود ! بسیار لوده استی. اول بخوان باز امضاء کو!
  تو سیل کو چه نوشته کدی!
  قصه مادر اولادهاره نوشته کدی که با لگن و طاس، به حمام قلای نجارها (خیرخانه) رفته و مابین راه، گم شده؟!
  مثل اینکه تا به حال نفامیدی « اسید» چیست! خوردنی است یا پوشیدنی!

 • نسیم جان و صفدرعلی جان شماها اصلا سواد نارید من چهره منهوس اخوندهای ایران را به دوستهای خود افشاه ساختم ام شما چوچه های اخوند اتش ګرفتید . صفدر علی جان شما شما غیرت ندارید که از ایران دفاع میکنید مردم ایران همین شما هارا در به چشم یک انسان نمی بیند وبنام بربر یاد میکند . خودم یک افغان ویک دری زبان هستم ودر ایران سه سال زنده ګی کردیم . همه چیز به چشم سر دیدیم وخودت ازایران دفاع میکنی جای تاسف است همین حالا همه روزه ده ها افغان را به خصوص هزاره به جنګ سوریه روان میکنند و انها دوباره زنده بر نمیګردد . صفدر جان اسید یک کلیمه ای لاتینی است و دراکثریت مما لک دنیا اسید ګفته میشود اما در افغانستان تیزاب ګفته میشود . املا وانشأ خودت صد در صد غ اشتباه است باید مکتب بوید واصلاح کنید . تشکر .

 • داود جان درست نوشته است: ( تیزاب پاشی ایران با اشرف غنی چه ارتباط دارد . غنی در وطن خود هزار غم دارد . کدام روز شنیده ای که رهبری ایران راجع به تلفات مردم افغانستان غمرازی کرده باشد ). (چرا باید اشرف غنی اسید پاشی های اصفحان را محکوم کند؟). دیده بان عجب مضمون دور از منطق نوشته است.

 • من حاضرم با یکی از زنانیکه از اثر اسید به رویش آسیب رسیده و از تصور اینده خود رنج می برد با کمال افتخار عروسی نمایم. برای من چهره نه بلکه شخصیت مهم است. آیا یکی از انها حاضر است؟

 • خوب هست تصوير زنان را ديدی بعضی از آن ها چادری بودند. از چه جهت اسيدپاشی را به اسلام ربط می دهيد؟
  در مواردی حتی به مردان اسيد پاشيدند؟
  ضمناً تنها در سال گذشته 150 مورد اسيدپاشی در شهر لندن گزارش شده!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس