صفحه نخست > دیدگاه > خان باوری و آنارشیزم در حکومت آقای حامد کرزی

خان باوری و آنارشیزم در حکومت آقای حامد کرزی

آقای کرزی می خواهد جبهه اپوزیسیون سیاسی جدیدی را بنام قبایل درانی تشکیل دهد و مرکز آن شهر قندهار در نظر گرفته شده است.
محمد عوض نبی زاده
يكشنبه 9 نوامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قسمت دوم

آقای حامد کرزی ریس جمهور پیشین افغانستان از‌‌ آغاز جوانی با سفارت‌های خارجی از جمله سفارت ایالات متحده، تماس‌های داشت او در دوران دولت مجاهدین مدتی به معاونت وزات خارجه رسید ,در دولت طالبان نیزچندی در این پست باقیماند. در دوران جنگ‌های داخلی جناح‌های مجاهدین، حامد کرزی مدت کوتاهی را در زندان شورای نظار سپری کرد، ولی ادعاهای وجود دارد که حامد کرزی زندانی با پول رشوت شرکت‌های هانی برتون، یونیکال و بریداس که بعد‌ها به حامیان مالی گروه طالبان بدل شدند،از زندان آزادگردید. در هنگامیکه جامعه ی جهانی در شهر بن آلمان برای افغانستان تصمیم می‌گرفت، حامد کرزی با تجهیزات سفارت امریکا در اسلام آباد ، عازم کوه‌های ارزگان شد. حامد کرزی را امریکایی‌ها از مدت‌ها قبل برای بازی کردن درین نقش آماده کرده بود. طوریکه سازمان سیا به جورج دبلیوبوش ریس جمهور قبلی امریکا گفته بود«نگران نباشیدحامدکرزی از خود ما است»پاکستانی‌ها وایرانیها نیز از حامد کرزی ناراضی نبودند بدین ترتیب به قدرت رسیدن حامد کرزی حاصل یک اجماع بین المللی بوده است.

در سیزده سال حکومت خوداقای کرزی نقطۀ وصل همه ی گروه متخاصم خارجی بودزیرا ایرانی‌ها به دفتر او پول می‌داد؛ امریکایی‌ها او را عزیز می‌داشت و دیگران نیز او را پول و حمایت و لقب اعطا می‌کردند. حامدکرزی رئیس روزگار فرصت‌های طلایی و در عین حال نابود کننده فرصت‌هایی استثنایی برای استقرار دموکراسی نوپا و پیشرفت افغانستان بود. اقای کرزی مناسبات منطقه‌ای را زود درک و کانال‌های ارتباطی را که به ثبات و استحکام قدرت شخصی او می‌انجامید، به بخوبی تامین میکرد. با نیروهای متضاد داخلی با مهارت بازی و رضایت نسبی همه ی انها را تقریبا به دست آورد بی‌آنکه به کسی امتیازی بدهد.

هیچ زمام داری به اندازه ی حامد کرزی درمناسبات میان قومی مردم افغانستان تفرقه انگیزی نکرده چون ، اقای کرزی قانون نظام متمرکزریاستی راتصویب نمودوقانونی که اختیار وتهیه ی شناسنامه درعلاقداری های دوردست راهم به رئیس جمهورسپرده است. حامد کرزی نتوانست از دام گذشته خود را برهاند، اسیر ارزش‌های منحط قبیلو ی شد؛ با بازگشت به گذشته کشورش را آسیب زد، مردمش را مأیوس و خود را به عبرت تاریخ بدل نمود وتمامی اقوام و خویشاوندان کرزی بلا استثنا ثروتمند شده و دارایی های ۶۳ تن از نزدیکان او به بیش از ۱۶ میلیارد دالر بالغ می‌شود. آقای کرزی در کنار ضعفهای سیاسی خویش، به مریضی قبیلوی نیز دچاربودکه در زمان حاکمیت طالبان با قوماندانهای پوپلزایی؛ چون عبدالرازق، ملا يار محمد، ملا خير خواه، ملابرادر روابط بسیار تنگاتنگی داشته است؛ که در زمان حکومت طالبان ملا محمد عمر، حامد کرزی را به عنوان نماینده خاص خویش در ایالات متحده آمریکا تعین نمود اما بخاطر مخالفت محمد ظاهر شاه سابق ، او از پذیرفتن این سمت در گروه طالبان خود داری کرد.
مطابق به توافق دوجانبه میان داکتر عبدالله وداکتر اشرف غنی ا هیچ یک از وزرای فعلی که حالا سرپرست هستند در پست های شان باقی نخواهد ماند واگر این شبکه شریک قدرت در حکومت وحدت ملی نباشند شاید خطرساز برای حکومت وحدت ملی باشند واگر شریک قدرت باشند مردم امید واری خود را نسبت به حکومت وحدت ملی از دست میدهند چون همین دارو دسته ی حامد کرزی بود که دولت افغانستان را فاسدترین دولت در سطح جهان معرفی کرد .حالا داکتراشرف غنی وداکتر عبدالله در فکر پیداکردن افراد جدید برای معرفی به کابینه جدید هستند .داکتر اشرف غنی بعد از تشکیل کابینه جدید، توجه خویش را به سوی والی ها و قوماندان های امنیه معطوف خواهد کرد. داکتر غنی گفته است که اداره های موازی را از بین خواهد برد . با شنیدن این سخن تمامی توجه معطوف به عطا محمد نور والی بلخ گردیده است.

آقای کرزی می خواهد ضرب شصت خویش را به اشرف غنی نشان دهد که اگر به طرف من و دوستانم به دیده ی بد نگاه کنی، با استاد سیاف، اسماعیل خان و عطا محمد نور طرف خواهد شد. حساب و کتاب، در مورد قضیه ای کابل بانک، شهرک عینو مینه، سمنت غوری و ترور مرموز احمد ولی کرزی و حشمت خلیل کرزی، دالر های ایرانی وغیره نباید برملا گردند.اشرف غنی اگرعقب نشینی کند، عزت و آبروی خود را ازدست میدهد. با این حال، هیچ گاه دیده نشده که دکترغنی دریک موضوع مالی و سرنوشت ساز، کوتاه آمده یا به سازش تن داده باشد؛ که قضیه ی کابل بانک برای دکترغنی یک امتحان بزرگ است. حالاتمام تلاش کرزی این است که اشرف غنی را قانع کند که از بالا کردن این پروژه صرف نظر کرده وبه همان تحقیقات قبلی اکتفا شود.

روی همین مصلحت،وی روزانه با برخی ازاشخاص مطرح ملاقات دارد و تا کنون ، باالنوبه خانه های دکترعبدالله، استاد سیاف، یونس قانونی واستاد خلیلی راطواف کرده است. ضمنادرین اواخر حامد کرزی به گل آغا شیرزی گفته که در سفرش به قندهار یک گردهمایی برگزار کند ودر برابر حکومت وحدت ملی شعار بدهد؛ اماگل آغا شیرزی حرف های حامد کرزی را رد نموده است وهمچنین حامد کرزی در روزهای اخیربا پیر سید احمد گیلانی نیزدیدار نموده اما چیزی دستگیرش نشده است.
همین جنجال ها، خیلی زود، فاصله بین اشرف غنی وکرزی را افزایش داده وکرزی با قرارگرفتن درکناردکترعبدالله قصد دارد دست او را قبل از آن که به اقداماتی علیه وی دست یازد؛ ببندد. واقعیت های بیش ازیک دهه نشان میدهد که اقای کرزی برای باقی ماندن درقدرت، با ایجاد یک شبکه ی همکاری با یک تعدادگروه های مافیائی و دزدان دارائی های دولت و مردم،رابطه داشته که او به کمک همین گروه ها، توانست , یک دولت غرقه درفساد، نگونسار شده در بی پرسانی، پر ازبی عدالتی وملوک الطوایفی را ظرف 13 سال رهبری کند . چون جادوگری کرزی و جاذبه ی مال وموقفِ دنیا، دماغ جناح های مجاهدین دولتی طرفدار, او، را «فتح» کرد ه، زیرا درژن وخون این ها چیزی بنام ترس، جُبن، اضطراب، سالوسی و بی ایمانی موجود است که هیچ درمان ندارد چون «مجاهد» اسم جعلی انان بوده و است که بگفته ی برخی ها نام اصلی این مجاهدان دولتی وابسته به تیم حاکم اقای کرزی ، «شروفساد» وتیکه داران «شهید پرور» تعریف شده اند .
لویه جرگه ی که قرار است دوسال بعد برگزار و حامد کرزی را به عنوان رهبر معرفی کند.اما حالاتازمان برگزاری لویه جرگه, حامد کرزی آرام نمیگیرد؛ او مصروف دیدار برای برنامه های بعدیش است و قصد دارد که همه وزرایی را که از کابینه بیرون میشوند در اختیار خودش باقی بمانند ویک جریان جدید را بنام اپوزسیون سیاسی بنیان گذاری کند و بسیاری ازین وزیران که دوسیه های فساد دارند، در کنارکرزی خودرا مصوون احساس خواهند کرد چون اقای کرزی قصد دارد با ایجاد انقطاب و چند دسته گی، حکومت جدیدرا به جان هم بیاندازد.

آقای کرزی میخواهد این جبهه ی اپوزیسیون،سیاسی جدید رابنام قبایل درانی تشکیل ومرکز آن شهر قندهار در نظر گرفته شده است. این اپوزسیون سیاسی از سوی ؛ حامد کرزی، استاد سیاف، عطا محمد نور و محمد اسماعیل خان. رهبر ی خواهند شدکه بر علاوه ، انها رئیس پیشین امنیت ملی اسدالله خالد، عبدالکریم خرم، زلمی هیوادمل، رنگین دادفراسپنتا، یونس قانونی، صادق مدبر و شماری از مسوولان بلندپایه دولت سابق نیز با این چهار تن همگام هستند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • آقای نبی زاده تمام حرفهایت درست و با شما موافقم اما بهتر است کمی در مورد انارشیزم مطالعه فرماید. این میمون بازی های اقای کرزی هیچ ربطی به انارشیسم ندارد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس