در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > شــاخ جنــگی طــالــبان و داعشیان

شــاخ جنــگی طــالــبان و داعشیان

شاخ جنگی ملا عمر قــندهــاری و خلــیفه ابوبکــر بغــدادی در ســرزمــین بی صــاحــب مــا
شمس الحق حقانی
سه شنبه 17 فبروری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

انسان های ابتدایی که در مغاره های کوه ها مسکن گزیده و از طریق شکار حیونات زندگی بسر می بردند هم برای شکار حیونات وحشی و هم جهت مقابله در برابر قبایل دیگر به حمایت قبیله خویش نیاز مبرم داشتند که بدین ترتیب در طول تاریخ سنت های قبایلی در جوامع انسانی ایجاد شده از یکسو فرد را در مقابل تهدیدات بیرونی مورد حمایت قبیله قرار داده و از سویی دیگر آزادی های انفرادی و شخصی را از فرد صلب کرده و او را به مهره ای یا به حلقه زنجیر قبیله مبدل ساخته است.

بعد ها که فرهنگ انسانی به رشد و تکامل بهتر دست یافته و عقاید و باورمندی های مذهبی جاگزین سنت های قبیلوی گشت ادیان بزرگ چون مسحیت و اسلام که بیشتر با مقوله های ماورا الطبیعه مردم را به معنویت پرستی و دوری از رسوم و عنعات ابتدایی و قبیلوی دعوت کرد دیگر آهسته آهسته آفتاب سنت های قبایلی نزول کرده و گرایشات مدرن اجتماعی جاگزین آنها گردید.

خصوصا در عصر جدید و با روی کار آمدن مکاتب فکری نوین چون سوسیالیزم و مارکسیسم ، اکسستانسیالسیم و هومانیزم دیگر قبیله گرایی و سنت های قبیلوی آخرین رمق های حیات شان در روی کره زمین کشیده و به جز در افغانستان و چند کشور نگون بخت در قاره سیاه و دوسه قبیله در جنگل های آمازون دیکر درین کره خاکی اثری از قبیله و سنت های قبیلوی دیده نمی شود.

اما خیلی جالب و غیر قابل تصور وضع قبیله گرایی و پرستش سنت های قبیلوی در افغانستان است که از یکسو مردم تظاهر به مسلمان بودن و اعتقاد داشتن به دین اسلام را دارند ولی در خفا همه بت های قبیلوی را در آستین های چپن شان پنهان کرده و آن را عبادت و پرستش می کنند.

با وجود همه عیوب و نقایصی غیر قابل انکاری که قبیله گرایی با خود دارد اما اگر وجود آن مانع نفوذ و یا هجوم داعش در سرزمین ما گردد این را باید به فال نیک گرفت و گفت از بد بدترش توبه.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

واژه های کلیدی

پيام‌ها

  • از نگاه تیوری مارکسیزم، لنینیزم، جهان به پنج مرحله طبقاتی تقسیم شده بود: کمون اولیه برده داری،،فیودالیزم، کاپیتالیزم( مرحله عالی آن امپریالیزم) و سوسیالیزم( مرحله عالی آن کمونیزم).
    حالا با ازبین رفتن سوسیالیزم( کمونیزم)، یک مرحله جدیدی جای آن را خو اهد گرفت که بنام روباتیزم یاد میشود. یعنی در آینده جهان را روبات هایی که از نگاه هوشمندی و قابلیت ذهنی و فزیکی،به مراتب از انسانها کرده بهتر هستند، رهبری خواهند کرد.
    در حقیقت انسان خودش با تخنیک ساخته شده دست خویش، زمینه انقراض خود را مهیا خواهد ساخت.

جستجو در کابل پرس