صفحه نخست > دیدگاه > 31 گروگان هزاره

31 گروگان هزاره

جواد ایثار
دوشنبه 20 آپریل 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

گروگان گیری 31 ھزاره برای مردم افغانستان بصورت عموم و برای جامعه ھزاره بلخصوص نگرانی ھای شدید ایجاد کرده است۔ این نگرانی ھا بیجا نیست از این که گروه بی رحم داعش با ھمکاری طالبان و پشتیبانی کشورھای ھمسایه و جهان در حالی پیاده کردن یک دهشت افگنی جدید در افغانستان و منطقه است۔ فکر میکنم که بعضی ھا در داخل حکومت افغانستان ھم در این بازی خون بار جدید دست داشته باشند۔

من میخواھم که دراین مضمون فقد روی موضوع گروگان گیری جدید توجه داشته باشم و علت و دلائل نهفته پشت این ماجرا را با شما شریک سازم تا بتوانیم بکمک ھمدیگر روی این مسئله عمیق تر فکر کنیم و راه حل ھا پیشنهاد کنیم۔
سرنوشت این افراد بیگناه که در حدود 50 روز پیش به گروگان گرفته شده بود اکنون ھم در پرده ابهام بسر میبرد۔ این مسافران افراد پول دار و سرمایه دار نبودند که برای پول اسیر میشدند، اینها افراد سیاسی نبودند که شکار انتقام گیری سیاسی میشدند، اینها با طالبان دشمنی شخصی ھم نداشتند، اینها از هر قوم و قبیله افغانستان تعلق ندارند که بنا به معلومات مسئولین ولایت زابل طالبان برای خواسته ھای نا مشروع شان اینها را گروگان گرفته اند۔ اینها ھمه از قوم و تبار خاص انتخاب شده به گروگان گرفته شدند۔

سکوت استراتیژیک رئیس جمهور، ضد و نقیض گوئی ھا در مورد ھویت گروگان گیران، و ھیاھیو عملیات نظامی و عدعا ھای بلند در مورد تلفات سنگین گروگیران ھمه در ابھاماتی این قضایا اضافه میکنند۔ این اوضاع پر از ابھام سبب میشود تا ما این موضوع را عمیق تر بررسی کنیم۔ من میخواھم که روی موضوعات ذیل که میتواند دلائل این گروگان گیری باشد شما را برای تفکر بیشتر دعوت نمایم۔

1۔ ممکن است حکومت پاکستان مرکز دهشت افگنی طالبان را از پاکستان به افغانستان انتقال بده و طالبان را در حکومت آقائی اشرف غنی شریک بسازد۔ طالبان در جنوب و شرق افغانستان نفوذ قابل ملاحظه داشته باشند و گروه نو ظهور داعش به کمک طالبان شمال افغآنستان را در تسلط خود در آورد تا دهشت افگنی در داخل کشورھای آسیای میانه انتقال پیدا کند۔ در این برنامه ممکن است که جنوب و شرق افغانستان به منطقه امن اما در زیر سلطه طالبان قرار بیگیرد و مردم این مناطق از مارک خوردن دهشت افگنی پاک شود و این بارشمال افغآنستان تبدیل به مرکز دهشت افگنی شود و مردم شمال افغانستان بنام دهشت افگن شهرت جهانی پیدا کند و اما زیر امر و با مناسبات تنگاتنک با طالبان در جنوب و بلاخره با باداران شان در خارج از کشور۔ فکر میکنم که اشخاص در بین حکومت اشرف غنی ھم شریک این برنامه باشد۔

ممکن است که به تا خیر افتادن مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت کابل و تشدید جنگ در جنوب و حملات در سایر مناطق کشور برای بدست آوردن قدرت نظامی بیشتر در مناطق جنوب و شرق افغانستان است تا هر دو جانب گفتگو صلح در میز مذاکره از موضع قوی تر حرف بزند و صاحب سهم بیشر شوند۔
این گروگان گیری ھای ھزاره ھم ممکن است جز ھمین برنامه باشد۔ "سکوت استراتیژک" و کم کاری ھای حکومت اشرف غنی در مورد رھا سازی گروگان ھای ھزاره ممکن است "ھمکاری استراتیژیک" با طالبان باشد چون این دو "دوست ستراتیژیک" برسر لحاف ملا نصرالدین در حال جنگ است۔

2۔ دلیل دوم گروگان گیری ممکن است که بخش پروسه رھا سازی طالبان باشد۔ در کمپائین انتخاباتی خود اشرف غنی به مردم قندھار وعده سپرده بود که " ما یک عده طالبان را رھا ساختیم و بعد از گرفتن قدرت کل طالبان در اسارت حکومت را رھا خواھیم ساخت"۔ در زمان ریاست جمهوری کرزئی پروسه رھا سازی طالبان ھم در داخل کشور و ھم در خارج خشم مردم و جامعه جهانی را در پی داشت۔ اکنون ھم این عمل برای اشرف غنی کاری آسان نه خواهد بود و باز ھم به خشم و عکس العمل شدید مردم، جامعه جهانی و ریاست اجرائی کشور مواجع خواھد شد۔ قابل یاد آوریست که ریاست اجرائی شریک حکومت است و از تک روی ھای آقائی رئیس جمهور به ستوه آمده است۔ مقاومت علیه طالبان شعار جدی رئیس اجرائی و تیمش بوده و ممکن حالا هم ممکن است باشد۔

تعدادی افرادی نزدیک به رئیس جمهور ممکن است که روابط نزدیک با طالبان داشته باشند و این عمل گروگان گیری ممکن است برای رھا سازی اسیران طالبان طراحی شده باشد۔ چون عدم ھمکاری نیروھای امنیتی در موقع گروگان گیری و عملیات پر ھیاھوی بدون نتیجه اوضاع را یک مقدار مشکوک میسازد۔ در پاکستان ھم ما در قضیه قتل ھزاره ھا ھمکاری نا جوانمردانه در بین حکومت و دهشت افگن ھا را تکرار مشاهده کردیم۔ خلاصه عرائض این که ممکن است که ای گروگان گیری پلان طراحی شده بین طالبان و طالبان ارگ نشین باشد۔

3۔ یک مشکل دیگه ھم مشکل کوچی ھا و ھزاره ھا است۔ رئیس جمهوراشرف غنی در کمپائن ھای انتخابات خود به ھزاره ھا وعده سپرده بود که مشکل کوچی ھا و ھزاره ھا را بشکلی حل میکنم که ھزاره ھا از شر کوچی ھا در امان باشد۔ حالا وقت حمله کوچی ھا بر منطقه ھزاره نشین فرا رسیده۔ برای رئیس جمهور وقتش رسیده که باید در این مورد اقدام نماید۔ برای رئیس جمهور خیلی مشکل است که علیه کوچی ھا اقدام نماید۔ در وضعیت موجود بنا به اطلاعاتی معاون اول رئیس جمهور جنرال دوستم ناراض بنظر میرسد۔ تعینات در پوست ھای بلند حکومتی که اکثرن از قبیله ای خود رئیس جمهور است حتما طرفداران ھزاره را خشم گین ساخته است۔ داکتر عبدالله ھم اپوزیشن در بین حکومتش است۔ در این اوضاع ناراض ساختن کوچی ھا که تکیه گاه اصلی جناب رئیس جمهور است، برای رئیس جمهور قابل تحمل نیست۔ ممکن است برای ازی که ھزاره ھا مشکل کوچی را از یاد خود ببرد و یا مردم ھزاره را دوچار ترس و حشت کند یا در پروسه حل معظله کوچی و ھزاره کوچی ھا دست بالا داشته باشند این قضیه ای گروگان گیری و کشتارھای بی رحمانه را به راه انداخته باشند۔

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس