صفحه نخست > دیدگاه > آدم ربایی، تهدید تازه امنیت مردم هزاره

آدم ربایی، تهدید تازه امنیت مردم هزاره

مرتضی رحیمی
شنبه 15 آگوست 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

متاسفانه باید بگوییم که گروگانگیری ها و آدم ربایی های هدفمند و سیستماتیک ماه های آخیر در کشور، جزء از برنامه شوم سران قوم و قبیله برای انتقال ناامنی ها از جنوب به شمال و از شرق به غرب و مرکز بوده و این مسئله بخشی از پروژه جدید بحران در کشور است که پشت آن دست های نامحسوس اشخاصی در درون نظام دیده می شود.
هدف از این پروژه جدید بحران در کشور، نیز گسترش مفهوم و نظریه "برادر بزرگ" افغان ملیتی ها در کشور می باشد.

از چندی بدین سو روند اختطاف ها و گروگانگیری مردم هزاره توسط افراد مسلحی که گفته می شود اعضای طالبان هستند، افزایش یافته است. پس از آنکه دو روز قبل از نوروز، 31 مسافر هزاره از منطقه شاه جوی ولایت زابل اختطاف و پس از ماه ها هنوز هم سرنوشت 8 تن از افراد اختطاف شده نامعلوم است، روند اختطاف مسافرین هزاره افزایش یافته است. در تازه ترین مورد 19 تن از مسافرین هزاره که همه باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بودند توسط افراد مسلح ناشناس در مسیر راه از مربوطات ولایت غزنی اختطاف و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
علاوه بر این، تاکنون چندین واقعه آدم ربایی از مسیر راه ها در مناطق مختلف کشور گزارش شده که بیشترین این اختطاف شده ها مسافرین هزاره بودند. گرچه پس از 31 مسافر، دیگر تقریباً تمامی گروگان گیری ها و اختطاف ها مدت زمان کوتاه را در بر گرفته و پس از چند روز اختطاف شده ها دوباره رها شده اند، اما نگرانی این است که این روندی که اکنون به یک رسم تبدیل شده، از یک سو امنیت مردم هزاره را به مخاطره کشانده و از سوی دیگر ادامه روند این اختطاف ها و گروگان گیری ها، فضای ناامیدی و بی اعتمادی فعلی حاکم میان دولت و ملت را بیش از پیش غبارآلودتر خواهد کرد.
در حال حاضر و پس از افزایش روند گروگانگیری های مسافرین هزاره، باور عام بر این شده که دولت یا نمی تواند امنیت مردم هزاره را بگیرد و یا هم انگیزه یی در دولت وجود ندارد تا جلوی این آدم ربایی ها را گرفته و امنیت را به مردم هزاره تامین نماید. این باور که هر روز عمومی تر می شود، به مثابه تلنگری جدی به دولت است که باید از خواب غفلت بیدار شده و جلوی گروگانگیری ها و آدم ربایی ها را بگیرد و امنیت را در مسیر راه های مردم هزاره باز گرداند در غیر آن، اگر مردم واقعاً به این باور برسند که منشا و منبع اصلی گروگانگیری و آدم ربایی ها، ارگ ریاست جمهوری است، در آن صورت آتشی که برپا خواهد شد، دامن همه را خواهد سوختاند.

متاسفانه دولت جدید که اساسش با نام وحدت ملی گذاشته شد اما این دولت فقط نام وحدت ملی را با خود دارد و یدک می کشد اما در حقیقت یک حکومت تمامیت طلب بر مبنای قوم و قبیله است که فقط علایق و خواسته های قوم خاص را در نظر داشته، دیگر اقوام ساکن در کشور را قربانی همین خواسته ها و علایقِ "قوم تروریست" می کند.
روند رو به رشد آدم ربایی ها در هزاره جات و سایر مناطق مرکزی کشور که در حال حاضر به جدی ترین مسئله امنیتی برای مردم هزاره تبدیل شده، این امر و ریشه کن کردن آن نیازمند یک برنامه کارا و راهبردی اساسی دارد که باید خود مردم هزاره آن را بسنجند و به آن اقدام کنند.
متاسفانه باید بگوییم که گروگانگیری ها و آدم ربایی های هدفمند و سیستماتیک ماه های آخیر در کشور، جزء از برنامه شوم سران قوم و قبیله برای انتقال ناامنی ها از جنوب به شمال و از شرق به غرب و مرکز بوده و این مسئله بخشی از پروژه جدید بحران در کشور است که پشت آن دست های نامحسوس اشخاصی در درون نظام دیده می شود.
هدف از این پروژه جدید بحران در کشور، نیز گسترش مفهوم و نظریه "برادر بزرگ" افغان ملیتی ها در کشور می باشد. حزب افغان ملت که در راس آن کسانی قرار دارد که هم اکنون در پست های بلند دولتی وظیفه اجرا می کنند و حتی ریشه در ارگ نیز دارد، یکی از احزاب فاشیستی پشتون بوده که از همان ابتدای تاسیس تاکنون اساس کارش برتری جویی قومی بوده و این حزب پشتون ها در افغانستان را "برادر بزرگ" می داند که دیگر اقوام باید پیرو و مطیع اوامر برادر بزرگ باشد.
مفهوم "برادر بزرگ" که کاپی شده از جنبش های فاشیست و توتالیتر کشورهای اروپا است؛ برای افغانستان این مفهوم فاشیستی و تلاش برای به کرسی نشاندن آن بسا خطرناک بوده و خود بازی با دم شیر است. حال که حلقاتی در ارگ و در کل نظام، بازی با دم شیر را آغاز کرده و می خواهند این نظریه فاشیستی را به کرسی بنشانند و در این راه برنامه هایی شومی را نیز طرح ریزی کرده اند. برای مردم هزاره و سایر اقوامی که متاثر این پروژه جدید بحران شده اند و می شوند، تنها راه باقی مانده، اتحاد با یکدیگر برای دفاع از خویشتن می باشد.
امروز اگر بدلیل زیاده خواهی های قوم پرستان، ملت هزاره اختطاف و تیرباران می شوند و یا هم ماه ها نامعلوم از سرنوشت شان در اسارت به سر می برند، فردا تیغ تیز شمشیر این پروژه جدیدِ بحرانِ فاشیستان قوم و قبیله، زیر گلوی سایر اقوام ساکن در کشور را نیز خواهد فشرد و خونش را جاری خواهد کرد.
باید گفت که در حال حاضر قبیله گرایان با دامن زدن به ناامنی ها از طریق توطئه هایی مانند کوچی گری و یا آدم ربایی، بر مردم هزاره در مناطقی که سالها دارای امنیت و ثبات کامل بود، عرصه زندگی را تنگ نموده که اگر جلوی این نیام گسیختگان تمامیت خواه گرفته نشود، تمامی کشور در بحرانی غرق خواهد شد که قربانیان آن فقط اقوام خارج از مفهوم "برادر بزرگ" خواهد بود.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس