صفحه نخست > کارتون > طنز روز > کـــه پخـــتون نه وی مقـــرر به نشـــی !

کـــه پخـــتون نه وی مقـــرر به نشـــی !

افســـوس که اجـــرای تعـــادل قـــومـــی در خـــارج از زندان بگـــرام از دید شـــریعـــت اســـلام مجـــاز نیســـت
شمس الحق حقانی
دوشنبه 12 اكتبر 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ضرب المثل مشهور افغانیست که میگویند " آش مرد ها دیر پخته میشه " حالا با در نظر داشت این مثل وطنی و واقعیت غیر قابل انکاری که افغانستان را نه فقط سر زمین مردان بلکه حتی می توان آن را با جرات سرزمین شیر مردان نامید که حمله مردانه مردان غیرتی افغان مسلح با غیرت افغانی بر فرخنده مظلوم بخوبی شاهد این مدعای ماست.
لهذا خیلی قابل تعجب نخواهد بود اگر روند انتخابات ریاست جمهوری در دیگر کشور ها یکی دو هفته و درینجا شش ماه دوام میکند و یا انتخاب وزیر دفاع بیشتر از یکسال طول کشیده و هنوز هم سر نوشت این مقام مهم حکومتی روشن نیست چونکه آش مردان دیر پخته می شود.

اما اگر ما بخواهیم صادقانه و منصفانه موضوع را مورد بررسی قرار داده و در مورد قضاوت کنیم باید یک چیز را فراموش نکنیم که تا قسمت زیادی دلیل این تعلل در قانون اساسی کشور مان نهفته است ، در دیگر کشور های عالم که نظام دیموکراسی در آنجا حاکم است برای تعین شخص رئیس جمهور یا تعین وزرای کابیه فقط یک معیاری وجود دارد که آن شایسته سالاریست و هر شخص که با آن معیار مناسب احراز مقام ریاست جمهوری یا چوکی یک وزارت بود به آن گماشته می شود.

اما متاسفانه در افغانستان حکم قانون اساسی در چنین موارد قدری مغلق و پیچیده است که اولا وزارت خانه ها به سه کتگوری وزارت خانه های کلیدی ، وزارت خانه های نیمچه کلیدی و وزارت خانه های غیر کلیدی تقسیم بندی میگردند.
وزارت خانه های کلیدی به وزارت خانه های کلاس یک مانند وزارت دفاع ، وزارت داخله ، وزارت خارجه و وزارت مالیه اطلاق میگردد . ( اصطلاح کلیدی درینجا به مفهوم بدست آوردن کلید کنج قارونی و قدرت فرعونیست. )
وزارت خانه های نیمچه کلیدی به وزارت خانه های کلاس دو مانند وزارت زراعت ، وزارت معارف و وزارت صحت عامه اطلاق میگردد.
وزارت خانه های غیر کلیدی یا وزارت خانه های کلاس سه به وزارت خانه های چون وزارت حج و اوقاف ، وزارت شهدا و معلولین و یا وزارت مهاجرین وعودت کنندگان اطلاق میگردد.

نظر به سنن وعرف قدیم افغانی از سیصد سال بدینسو تقسیم کتگوری های وزارت خانه ها میان گروه های مختلف قومی افغانستان چنین بوده که وزارت خانه های کلیدی حق مسلم قوم پشتون و وزارت خانه های نیمچه کلیدی استحقاق قوم تاجک و وزارت خانه های غیرکلیدی به اقوام هزاره ، اوزبک و سایر اقوام خورد و ریز افغانستان می رسید.

درین سیصد سال هیچ مشکل درین زمینه وجود نداشت چونکه هر کس به شیر مادر قناعت کرده و به حق دیگری دست درازی نمیکرد اما حالا از برکت گسترش فرهنگ بیگانه و ارمغان دیموکراسی غربی مردم چنان بی حیا و دیده درا شده که دیگر احترام سنن و عرف قدیم افغانی را ندارند.
متاثر از همین فضای بی بند و باری و بی احترامی به سنن پسندیده عنعنوی افغانی عده ای حتی پا را از گلیم پدر دراز تر کرده خواهان کاندید جنرال مراد علی مراد برای احراز سمت وزارت دفاع افغانستان گردیده اند که این خلاف نص صریح قانون اساسی افغانستان مبنی بر تقسیم عادلانه کتگوری وزارت خانه ها به اساس تعلقات قومی می باشد.

به یقین کامل می توان گفت اگر امروز کسی از اقوام کلاس سه که نظر به نص صریح قانون اساسی کشور فقط مستحق یک وزارت خانه غیر کلیدی می باشد خود را برای وزارت خانه کلیدی چون وزارت دفاع ملی کاندید نماید فردا یک هندوی سک افغانستان هم به خود جسارت کاندید برای احراز مقام ریاست جمهوری این کشور خواهد داد که آنگاه دیگر گلیم اسلامیت و افغانیت از سرزمین افغان برای ابد جمع خواهد شد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس