صفحه نخست > دیدگاه > جنگ قندوز وارادۀ مافیای ارگ کابل مبنی بر تسلیم دهی قندوز به طالبان!

جنگ قندوز وارادۀ مافیای ارگ کابل مبنی بر تسلیم دهی قندوز به طالبان!

توردیقل میمنگی
دوشنبه 12 اكتبر 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جنگ در قندوز با تمام ضمایم فاجعه بار آن ادامه دارد، وطالبان وحشی تحت حمایه وپشتیبانی مادی ومعنوی طالبان نیکتایی پوش درارگ وگردانندگان جهانی اینگونه جنگ ها ی وحشیانه در سرتاسر جهان هنوز هم مصروف کشتن، بستن، سربریدن وآتش زدن جسم وروح وهمه هستی مردم بلا کشیدۀ آن ولایت هستند.

حاکمان مزدوروبی عاریت ارگ کابل که هیچ ارادۀ به ختم جنگ ونجات این جمع بی دفاع ازخود ندارند، نه تنها که در رابطه با حوادث خونین قندوز وماحول آن دروغ پراکنی نموده وبا فرصت آفرینی به همزادان طالب، القاعده وداعش خویش که تخمه های کثیف ایشان درلابراتوارهای استخباراتی امریکا، انگلیس، اسرائیل، سعودی، پاکستان وناتو، همزمان کشت وبه حاصل رسیده است، ارادۀ قاطع به تداوم بخشیدن این جنگ منحوس تا بی نهایت دارند، بلکه وظیفه خود میدانند که، با سبوتاژ وبه هدر دادن توان وارادۀ رزمی نیرو های شجاع ورزمندۀ امنیتی ومردم آزادۀ کشور، دریک جنگ فرسایشی، وبذرنفاق قومی ومذهبی از یک طرف زمینه های مصالحه ومشارکت رابا باند های فاشیستی مذهبی طالبان، از طریق تسلیم دهی قندوز همانند دندغوری به طالبان فراهم، واز جانب دیگر با فرا تر بردن دامنۀ جنگ، به دیگر ولایات شمال، زمینه های ایجادچندین قندوزدیگررادر سرتاسر مناطق شما ل هندوکش از بدخشان تا فاریاب، واز فاریاب تا بامیان وهرات، مهیا سازند.

بدینگونه فاشیست بیروکراتهای ارگ نشین، میخواهند که، با یک تیر چند شکار را صید نمایند:

 • ازیک طرف خواهان تضعییف روحیۀ مقاومت ضد طالبان در بین مردم با بزرگ نمایی توان ونیروی واقعی طالبان اند.
 • با تداوم جنگ های فرسایشی در قندوز خواهان توسعۀ جنگ به دیگر نقاط کلیدی کشور همچون فاریاب، بغلان، تخار، بدخشان ، بلخ، سرپل، سمنگان، جوزجان در شمال،هرات، غور، بادغیس، فراه، در غرب، قندهار، نیمروز،ارزگان، غزنی در جنوب، بامیان، پروان، کاپیسا ، میدان ووردک، لوگردر اطراف کابل، ننگرهار، کنر، لغمان، خوست، پکتیکا، پکتیا وغیره درشرق میباشند.
 • ازجانب دیگربا سردادن شعار های مصالحه وآشتی با جنایتکاران طالب که دایما، با آزاد سازی آدمکشان، انتحاریون، انفجاریون، نمایندگان استخبارات ها، دزدان، قاچاقچیان مواد مخدر، وعاملین هزاران فاجعۀ دیگر،توأم است خط دوست ودشمن را در برابر نیروهای امنیتی ومدافعان خلق مغشوش، وارادۀ مقاومت را عملاً خواهان ازبین بردن بوده وادامۀ جنگ بر علیه طالبان را، برای نیروهای امنیتی ومدافعیین خلق بی معنی وزاید جلوه میدهند.
 • با سقوط دادن های فرمایشی ودستوری جبهات جنگ در سرتاسر کشورزمینه های عملی اکمالات مالی وتسلیحاتی طالبان را مهیا وبا آزاد سازی زندانیان از زندانها به شیوه های مختلف ، اکمال پرسونل آن گروه را هم انجام میبدهند.
 • همزمان با آن همه دغدغۀ اساسی فاشیستی اندیشان را مسألۀ قانونیت بخشیدن به مشارکت بخش استحاله شده ومفلوک طالبان، بدولت فاشیستی مزدورحاکم، ازطریق دستبردزدن بمفاد نیمه دموکراتیک قانون اساسی موجود، در یک لویه جرگۀ فرمایشی ویا هر وسیلۀ دیگر بخود اختصاص داده ووادار به مانور مینماید.
 • در ادامه باتفویض رسمی ماموریت جنگی طالبان به داعش واعلان فرمایشی خصومت با داعش بعنوان طرف اصلی جنگ، مقدمات گسترش این جنگ هارا بکشور های همجوار، خصوصاً کشورهای آسیای میانه وچین، روسیه وایران به نفع باداران جهانی خویش فراهم وخویش در نقش هیزمکشان این معرکۀ آشوب وکشتار تا بی نهایت باقی خواهند ماند.
 • با برهم زدن شرایط امنیت نسبی که در افغانستان حاکم است ، خواهان برهم زدن تمامی پروژه های اصلاحی در کشور چون، تعدیل قانون اساسی، تعدیل واصلاح قانون انتخابات، توزیع تذکره های الکترونیکی، برگزاری انتخابات پارلمانی وصد ها پروژۀ دیگر که به نفع خویش نمی بینند میباشند.

  وظیفۀ تاریخی این مرحلۀ حرکت قهقرایی وسیاه بدوش اشرف غنی، عبدالله عبدالله قراردارد که با جدیت یکی از نام جهاد ومجاهدین ودیگری با اتکا به شعار های عوامفریبانه ونفاق افگنانه دولتداری بر مبنای قوم وقبیله به پیش میتازند.
  افغانستان سرزمین مقدس وگهوارۀ آسایش تمام باشندگان چندین ملیتی این مرز وبوم از گذشته تا حال بوده ومیباشد، هر آن کسی که، خواهان پا مال سازی وبرهم زدن پایه های تاریخی واجتماعی این همزیستی انسانی در بین مردم ستم دیدۀ اینکشورگردد، با هر نام وعنوانی که قدم به صحنه بگذارد دشمن مشترک تمام مردم این کشور است وهمانند شاه شجاع ها ، امیرعبدالرحمان ها ، هاشم خان ها، نادر خان ها، ملای لنگ ها، محمدگل مهمند ها، عاشق شاه شینواری ها وغیره به پاسداران ابدی بی ننگی وخاک فروشی در تاریخ مبدل خواهند شد.

اما مردم با وقار این سرزمین این مرحلۀ سنگین تاریخ را هم در پناه وحدت ویک پارچگی صادقانه وآگاهانۀ خویش به پشت سر خواهند گذاشت وفاشیستی اندیشان تمامیت طلب را از هر سر چشمه ای که آب بخورند رسوای ابدی تاریخ خواهند نمود.

هرچند که راه دشوار است وشب تاریک ولی ما ایمان به حقانیت راه حق طلبان بی مدعا وایثار گر سرتاسر این کشور داریم وفرارسی هر چه زودتر روزی را که این موشهای آزمایشگاهی استعمار از پهنۀ مقدس این سرزمین بدور انداخته شوند ، لحظه شماری مینماییم.

امید ما به همیاری فکری وعملی روشنگران بی مدعا وپیام آوران حق وحقیقت، در خدمت منافع واقعی مردم سرتا سر کشور است که، با تزکیۀ افکار واندیشه های خویش از ویروس برتری جویی های واهی دشمنان واقعی مردم را بی هیچ قید وشرطی افشا وبرای رسیدن به آزادی وعدالت به مردم خویش هادی ورهنما شوند.
آزادی را مردم ما نصیب خویش میسازند
مایقین کامل داریم.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس