صفحه نخست > دیدگاه > جمهوری اسلامی افغانستان یا سازمان تروریستی غربی

جمهوری اسلامی افغانستان یا سازمان تروریستی غربی

اردوی جمهوریخواه ایرلند
زکریا اصولی
جمعه 9 جون 2017

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قانون اساسی را جعل کردن (حذف ،ایزاد وتعدیل ) و سال های متمادی بالای مردم این سند را بنام وثیقه ملی تطبیق کردن حالا مردم می دانند که چه خیانت را مسوولین دسته اول منجمله : صبغت الله مجددی رییس لویه جرگه قانون اساسی ، نعمت الله شهرانی رییس کمیسیون تسوید وتدقیق قانون اساسی فاروق وردک رییس دبیرخانه قانون اساسی، سروردانش عضوکمیسیون تسوید وتدقیق ، عبدالملک کاموی عضوارشد دبیرخانه قانون اساسی و... درپیوند به قانون اساسی کردن این درحالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی می پذیرد که قانون اساسی افغانستان پس ازتصویب لویه جرگه 14 جدی سال 1382 هجری خورشیدی مورد دستبرد قرارگرفته است.

ما بارها به عنوان یک دانشجوی حقوق به این موضوع تاکید کردیم این که ازاشخاص که درکمیته تصحیح قانون اساسی در24 جدی سال 1382 هجری خورشیدی اشتراک داشته اند پرسیده شود که به چه دلیل درقانون اساسی تغییرات ماهوی وشکلی وارد کردن وامروزاین قانون ازآن جایی که سند ملی باشد به سند ترویج نفاق قومی مبدل شده است.
گذشته ازآن نهاد های مجری قانون اساسی (جعلی نافذه منتشره جریده رسمی 818) بدون در نظرداشت اصول پذیرفته شده نظام حقوقی افغانستان درهرسطحی که هستند می نویسند ، می گویند و استناد می کنند تحت عنوان " جمهوری اسلامی افغانستان " اگر به پیشینه این موضوع نگاه کنیم واضح می گردد که در سومین کنفرانس زنان افغانستان که به تاریخ 13 الی 15 قوس سال 1382 هجری خورشیدی درشهر کابل برگزار شده بود ودرآن حدود دوهزار زن ازسرتاسرافغانستان اشتراک داشتن یک قطعنامه نهایی را درمورد مسوده قانون اساسی به نشررسانیده اند ودرموارد زیادی طرح های لازم داشته اند ازجمله درفصل اول آن آمده است که " اسم رسمی افغانستان باید مشخص شود اگر " جمهوری اسلامی افغانستان " است این اسم به زبان دری مرغوب است مگر درانگلیسی این اسم به ترتیبی ترجمه می شود که مخفف آن " آی ، آر، ای " می شود که درعین زمان مخفف مشهورترین سازمان تروریستی غربی (اردوی جمهوریخواه ایرلند) هم می باشد برای رفع چنین مغالطه نامیمون پیشنهاد می شود که اسم رسمی " دولت جمهوری اسلامی افغانستان" نام گذاری شود واین اسم درتمام قانون اساسی یکسان ویک دست گردد "

افزون برآن براساس گزارش دوم کمیته دهم به تاریخ 28 قوس سال 1382 هجری خورشیدی فقید پروفیسورمحمد اکبرپوپل یکی ازاعضای کمیته دهم لویه جرگه تصویب قانون اساسی درهنگام تصویب قانون اساسی همیشه درجلسات کمیته دهم تاکید می کرد که تذکر" جمهوری اسلامی افغانستان " درمتن قانون اساسی درست نیست وبه صورت صریح دریکی ازجلسات چنین متذکرشده که "من یک نظردارم ، لطفاً آن را به کمیسیون انتقال دهید، اگر جمهوری اسلامی افغانستان را به انگلیسی ترجمه وآن را مخفف بسازیم (I R A ) حاصل می شود که این نام مخفف یکی ازسازمان های تروریستی جهان است امید است اعضای محترم کمیسیون به آن توجه نمایند"

حالا دیده می شود که دراکثراسناد دولتی وخصوصی این متن به صورت درشت نوشته می شود که " جمهوری اسلامی افغانستان " بهتراست پس ازاین " دولت جمهوری اسلامی افغانستان " نوشته شود، گفته شود و... تا اراده قانون گذارمسجل درنسخه اصلی قانون اساسی مصوب لویه جرگه 14جدی 1382 هجری خورشیدی تعمیم یابد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس