Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > بدزديد در شام آهنگرى؛ به بغداد زد گردن مسگرى

بدزديد در شام آهنگرى؛ به بغداد زد گردن مسگرى

محمد محقق
يكشنبه 1 جولای 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بسمه تعالى

بدزديد درشام آهنگرى
به بغداد زد گردن مسگرى

جمع آورى ده فيصد ماليات مخابرات وظيفه وزير ماليه آقاى اكليل حكيمى بود كه انجام نداد ، چون وزير ماليه در حلقه خبيثه فساد سياسى و مالى ارگ شامل بود نه تنها محاكمه نشد كه مدال امان الله خان غازى دريافت كرد و گفته ميشود عازم بلاد فخيمه آمريكا هست .
رزاق وحيدى وزير مخابرات به محاكمه سوق داده شد بدون اينكه جرمى را مرتكب شده باشد چون مربوط به تيم رقيب انتخاباتى آغاى اشرف غنى بود و نيز يك هزاره بود و جناب آقاى غنى احساس ميكند كه وهزاره ها در اين كشور هيج پناه گاه سياسى ، امنيتى ، حقوقى وقضايى ندارد و نيز انگيزه اصلى اين نمايش مسخره فقط ميتواند از حس عقده مندى وانتقامجويى شخص آقاى غنى از راى يك پارچه مردم هزاره در انتخابات رياست جمهورى 2014 كه بمنزله سيلى محكم سياسى بصورت شان بود ، سرچشمه گرفته باشد .

اينجانب اين محاكمه را كه در آستانه انتخابات نمايشى پيش روى پارلمانى قرار است انجام شود صرفاً يك حركت سياسى ونمايش مضحك انتخاباتى عليه مردم هزاره خصوصاً مردم شريف غزنى وجاغورى ميدانم و هيج اعتبار قضايى براى آن قايل نيستم ، از اداره عزت بر انداز وفاسد ارگ ميخواهم كه اين نمايش اهانت آميز را متوقف و از تعرض به آبرو وحيثيت هزاره ها وشخصيتهاى شان احتياط كنند .

جناب آقاى دكتر غنى متوجه باشيد كه ما تاهنوز صبر وشكيبايى پيشه كرده ايم نه بخاطر وضعيت مطلوب حكومت بلكه بخاطر مصالح علياى كشور و جلو گيرى از نفاق ملى بوده حالا كه شما كمر به نفاق ملى بسته ايد و حملات تان را عليه مردم هزاره متوقف نميكنيد يك روز در جبهه سياسى وروزى ديگر در صحنه حقوقى تهاجم ميكنيد بدانيد كه آن طورى كه شما فكر ميكنيد نيست ، نه هزاره ها مرده اند ونه غيرت شان از بين رفته است واين حركتها سر آغاز رويارويى با هزاره ها است و ما هم تدابير لازم سياسى ومدنى را خوهيم گرفت و براى شما واداره عقده مند و انتقامجوى شما سنگين تمام خواهد شد .

در پايان حرفى هم دارم به دوست و برادر گرامى ام داكتر عبدالله عبدالله رييس تيم اصلاحات ورييس اجرائيه كشور كه مردم ما بشما راى مليونى دادند و توقع داشتند كه رييس جمهور كشور شوى وعدالت بر پاكنى و امّا اين امربدليل تقلبهاى گسترده و راى گوسفندى ، تحقق نيافت و با توافق طرفين به يك حكومت ٥٠ - ٥٠ منجر شد باز هم به آن اكتفاء نشد ، وزراء ومعينان مردم ما يكى پى ديگرى پس از توهين ها وتحقيرها بركنار شد ند و مورد حمايت قرار نگرفتند ،

در بعد نظامى وامنيتى ، وزارت هاى دفاع وداخله از هرچى جنرال و افسر هزاره بود پاكسازى شد كه آخرين هاى آن اهانت به جنرال مراد على خان جنرال حيدر بصير ، جنرال جوهرى وجنرال مرتضى بود و حمايت نشديم ، حالا نوبت آن رسيده كه كادر هاى هزاره همه شان يكى پس از ديگرى محاكمه وبى آبرو شوند كه در آينده هزاره ها كادر هاى تحصيل كرده براى پستهاى كليدى نداشته باشند .

بناءً از شما براى آخرين بار ميخواهم كه با ايستادن در كنار كسانيكه بشما اعتماد كردن جلو جنون قدرت و تهاجم قوم گرايانه ارگ عليه مردم ما را بگيريد چون شما رييس تيم شريك قدرت هستيد ، وزير هزاره وزير شما هست در غير آن توكل ماه به خداوند ودر مقابل فاشيزم ارگ به تنهايى خواهيم ايستاد .

از همه دو ستانم در حكومت كه اهل عقل ومنطق اند و لى تاهنوز درتيم ارگ هستند نيز ميخواهم كه از رفتن كشور به وادى تقابل قومى جلو گيرى نمايند

ازجامعه جهانى ونمايندگى هايشان دركابل نيز ميخواهم كه شما حكومت وحدت ملى را ضمانت كرده بوديد وبايد توافقنامه حكومت وحدت ملى عملى ميشد وامّا آغاى غنى همه اى اين توافقات را زير پا كرده وتصيفه هاى سياسى وقومى و تبعيضهاى سيستماتيك رابه اوج رسانيده است و اگر بر اثر اين اقدامات زور گويانه كشور بسوى بحران ميرود مسؤليت ناشى از اين بحران بدوش شما واداره ارگ ميباشد .

و من الله التوفيق وعليه التوكل والتكلان

حاجى محمد محقق معاون رياست اجرائيه
و رهبر حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس